Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Kutná Hora (Kutná Hora, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Jaroslav Suk

Ing. Jaroslav Suk

50 let

projektový manažer

Narodil jsem se v roce 1960 v Kutné Hoře, kde také bydlím. V letech 1975 - 1979 jsem absolvoval Střední průmyslovou školu v Kutné Hoře, poté ČVUT v Praze - obor návrh a konstrukce elektrotechnických zařízení. Po absolvování základní vojenské služby jsem pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník v Tesle Kolín. V roce 1992 jsem odešel jako vedoucí vývoje letecké techniky do soukromého sektoru.

Moje záliba v technice a letadlech pokračovala i nadále a od roku 1993 jsem jednatelem společnosti, která pořádá Mezinárodní letecký festival CIAF v Hradci Králové. Od mládí mě lákaly nové věci a projekty, proto jsem se stal konstruktérem a na nových projektech pracuji dodnes. Jsem 20 let ženatý s manželkou Martinou a máme dva syny, Ondru (18 let) a Marka (14 let). Ondra studuje gymnázium v Kutné Hoře, Mašrek je ještě žákem základní školy.

V politickém životě jsem se doposud neangažoval, vždy jsem patřil k pravicovým voličům a teprve TOP 09 mě oslovila natolik, že jsem do ní v roce 2010 vstoupil. Vedlo mě k tomu přesvědčení, že je potřeba dobré myšlenky nejenom prezentovat, ale hlavně aktivně realizovat, což je i hlavním mottem, kterým chceme oslovit naše voliče. My prostě nebudeme jen slibovat, ale dělat.

Není naší ambicí posuzovat minulost, kdo a jak co udělal, co slíbil a splnil nebo nesplnil. To určitě posoudí voliči sami. My nabízíme zázemí mladé perspektivní strany, která chce aktivně komunikovat s voliči, řešit každodenní problémy, které se dotýkají každého z nás, neslibovat velkolepé projekty, které pak ani ve skutečnosti nelze realizovat, používat zdravý rozum a odpovědnou práci. K tomu je potřeba zázemí dobrého týmu a to myslím naše kandidátka splňuje. Podařilo se nám navrhnout i kvalitního kandidáta na senátora za Kutnohorsko, se kterým aktivně spolupracujeme.

Kutná Hora totiž není jen izolovaný subjekt, řešící své problémy na komunální úrovni, ale potřebuje mít i dobré aktivní vztahy s dalšími subjekty, které jeho chod ovlivňují. Pro správné fungování jejího chodu je nutné spolupracovat nejen s institucemi a podnikatelskými subjekty v Kutné Hoře, ale i s okolními městy, krajem a v neposlední řadě s vládou, Parlamentem, Senátem a Evropskou unií. Našim cílem je, aby Kutná Hora v roce 2014 byla sebevědomé prosperující město, ekologicky šetrné, čisté, s fungující infrastrukturou, kulturou a sportem. Město, kde se dobře žije a stěhují se do něj noví spoluobčané a hojně jej navštěvují turisté, podnikatelé si jej oblíbili pro jeho investiční možnosti.

Na konci volebního období v roce 2014 si naši voliči musí říci:

TOP 09 byla naše správná volba.

50 projektový manažer Kutná Hora-Vnitřní Město TOP 09
2. Ing. Ivana Vopálková

Ing. Ivana Vopálková

54 let

ekonomka - cestovní ruch

Narodila jsem se v roce 1956 v Hořicích v Podkrkonoší, pocházím však z Mnichova Hradiště. S Kutnou Horou se můj život spojil v lednu 1977, kdy jsem se sem vdala. Tehdy jsem byla ještě zaměstnaná v PZO Jablonex v Jablonci nad Nisou a netušila jsem, že se kutnohorské památkové objekty a jejich propagace stanou na dlouhá léta nejen mým zaměstnáním, ale i hlavním koníčkem. V letech 1986 – 1991 jsem při zaměstnání studovala na VŠE v Praze, obor ekonomika služeb a cestovního ruchu. 31. října 1996 mě zastupitelstvo města Kutné Hory jmenovalo prvním jednatelem společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., tuto funkci zastávám dosud. Zastupuji Kutnou Horu také ve sdruženích Česká inspirace a České dědictví UNESCO.

Rozhodla jsem se nabídnout své schopnosti a zkušenosti ve prospěch města, ke zvýšení jeho prestiže a celkové prosperity.

Naším heslem je: „Neslibujeme, děláme. Víc, než si myslíte.“

Moje osobní heslo zní: „Mám ráda Kutnou Horu. Víc, než si myslíte.“ Proto chci pokračovat v práci pro naše město, a to i v jiných oblastech, než je cestovní ruch.

54 ekonomka - cestovní ruch Žižkov TOP 09
3. Ing. Pavel Míka

Ing. Pavel Míka

35 let

ekonom

Narodil jsem se v roce 1975 v Kutné Hoře. Po absolvování kutnohorského gymnázia jsem studoval ekonomii na VŠE v Praze. Praktické ekonomické a finanční zkušenosti jsem získával po mnoho let jako úvěrový specialista v pražské centrále zahraničního bankovního domu. Další odborné zkušenosti jsem si osvojil ve finančním řízení velkého průmyslové podniku. V současné době žiji a pracuji v Kutné Hoře. Nabyté zkušenosti a svůj zápal jsem v posledních letech investoval v několika projektech v oblasti nemovitostí. Vyjma úspěšně dokončených renovací objektů v historickém jádru města se mimo jiné podílím na přípravě a realizaci architektonicky a urbanisticky unikátní rezidenční lokality Třešňovka v Kutné Hoře.

Mým cílem je efektivní a transparentní hospodaření radnice, průhledné veřejné zakázky a zlepšení finančního řízení města. S ohledem na mnohaleté zkušenosti v projektovém řízení se chci též zasadit o promyšlené a v dlouhodobém horizontu koncepční investiční aktivity města. Jako malý osobní cíl pro návštěvníky, kutnohoráky a především pro děti bych rád přispěl k přípravě a nalezení finančních zdrojů na obnovu malé ZOO na jejím původním místě u Vlašského dvora.

Mé dosavadní pracovní povinnosti i soukromé cestování mě zavedli na mnohá místa v Čechách i zahraničí. Přesto jsem nikdy neztratil svůj silný osobní vztah k našemu městu, jeho zákoutím a neopakovatelné atmosféře. V politice jsem doposud nepůsobil. Myšlenky a změna politického stylu, kterých je TOP 09 nositelem, mě oslovily natolik, že jsem se rozhodl aktivně angažovat.

35 ekonom Kutná Hora-Vnitřní Město TOP 09
4. Josef Slaviček

Josef Slaviček

57 let

ekolog a výtvarník fotograf

Narodil jsem se v r. 1953 v Kolíně. Od roku 1964 žiji v Kutné Hoře, se kterou jsem bytostně spjat na svých obrazech a fotografiích. Vystudoval jsem SPŠE v Kutné Hoře. Mám 4 dospělé děti. V současné době pracuji na pozici odborného specialisty v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie firmy AŽD Praha, MZ Kolín s.r.o.

Jsem členem TOP 09 od roku 2009 a členem výboru regionální organizace Kolín a Kutná Hora.

Mezi mé největší koníčky patří sport, výtvarná činnost a fotografování.

57 ekolog a výtvarník fotograf Hlouška TOP 09
5. Ota Falge

Ota Falge

32 let

projektový manažer

Narodil jsem se před 32 lety v Kutné Hoře. Na své město jsem patřičně hrdý, a proto mě nikdy nezlákalo odstěhovat se za prací do Prahy, jako mnohé z mých vrstevníků. Rád nabídnu své schopnosti proto, abychom z Kutné Hory udělali město atraktivní nejen pro turisty ale i pro nás, kutnohorské občany.

Pracuji v Telefónica O2, kde mám na starost vyhledávání nových obchodních příležitostí a zajištění návratnosti vynaložených prostředků. Kutné Hoře chci být prospěšný při hledání nových výnosů do rozpočtu města i při vyhodnocování smysluplnosti a návratnosti investic. Mohu pomoci i při zajišťování dotačních fondů na výstavbu inženýrských sítí a cyklotras. V neposlední řadě nabízím své zkušenosti z mnoha jednání se státní správou i ekonomickými subjekty.

32 projektový manažer Kutná Hora-Vnitřní Město TOP 09
6. Zdeněk Jeřábek

Zdeněk Jeřábek

49 let

hudebník a tiskař

Je mi 49 let, narodil jsem se v Kutné Hoře. Jsem ženatý, manželka je učitelkou na základní škole, dcera studuje na GJO. Absolvoval jsem Střední průmyslovou školu v Čáslavi. Po základní vojenské službě u posádkové hudby v Litoměřicích jsem nastoupil jako učitel v ZUŠ Kutná Hora. Od roku 1991 pracuji soukromě. V současné době jsem jednatelem firmy Pragma Press, s.r.o. V roce 1985 jsem založil vlastní hudební skupinu, se kterou účinkuji na kulturních akcích v kutnohorském regionu i za jeho hranicemi.

Mám možnost porovnávat kulturní dění v různých místech republiky s úrovní společenského života v Kutné Hoře. Chtěl bych se zasadit o to, aby byly vytvářeny lepší podmínky pro zájmovou činnost souborů působících ve městě. Mrzí mě, že v Kutné Hoře není vhodný prostor pro pořádání velkých kulturních a hudebních akcí. Při nápravě tohoto stavu bych rád pomohl díky znalosti provozu kulturních zařízení v jiných městech.

49 hudebník a tiskař Žižkov TOP 09
7. Ing. Jaroslav Benada

Ing. Jaroslav Benada

68 let

důchodce

Je mi 68 let a v Kutné Hoře bydlím od roku 1955. Pracoval jsem v Ústavu nerostných surovin v kolektivu Radiochemické laboratoře na vývoji jaderných analytických metod, kde jsme přispěli k tomu, aby se o Kutné Hoře ve světě vědělo. Po listopadu 1989 jsem byl zakládajícím členem OF a v prvním volebním období 1990 – 1994 jsem zastával funkci starosty Kutné Hory. V dalších komunálních volbách jsem již nekandidoval a pracoval jsem pro města a obce jako externí organizační pracovník v oblasti přípravy, plánování a shánění financí na realizace investičních akcí. V roce 2009 jsem vstoupil poprvé do politické strany, a to TOP 09. Svými bohatými zkušenostmi bych rád opětovně přispěl k rozvoji Kutné Hory.

68 důchodce Šipší TOP 09
8. Pavel Ambrož

Pavel Ambrož

41 let

velitel hasičů

Narodil jsem se v Kutné Hoře, kde stále bydlím. Je mi 41 let, vyučil jsem se automechanikem a ve 27 letech jsem odmaturoval na Střední odborné škole v Mladé Boleslavi. Pracuji v Kolíně jako velitel jednotky hasičského záchranného sboru v chemickém podniku. Řídím kolektiv hasičů jak po stránce personální, tak i technické. Má práce zahrnuje i jednání s orgány státní správy na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce. Jsem rovněž zástupcem vedoucího odboru bezpečnosti práce a požární ochrany ve firmě. Koordinuji bezpečnost práce na staveništích.

Mohu nabídnout své mnohaleté zkušenosti v oblasti požární ochrany, bezpečnosti jako celku a havarijním plánování. Dále se zajímám o dopravní obslužnost ve městě a městskou policii. Není mi cizí ani problematika sportu v Kutné Hoře, o kterou se aktivně zajímám.

41 velitel hasičů Šipší TOP 09
9. Ing. arch. Pavel Železný

Ing. arch. Pavel Železný

55 let

architekt

V Kutné Hoře žiji se svou rodinou 25 roků. Po ukončení školy jsem začal pracovat v Kutné Hoře a tato práce mě baví stále. Naše město si představuji jako harmonický souzvuk pro kutnohoráky i turisty. Pracuji jako architekt, navrhuji občanské a bytové stavby, zpracovávám urbanistické a architektonické studie. Pro město pracuji mnoho let a mým zájmem je jeho další smysluplný a koncepční rozvoj.

55 architekt Žižkov bezpp
10. Jiří Marušák

Jiří Marušák

40 let

vedoucí autodopravy

Jmenuji se Jiří Marušák. Jsem kutnohorský rodák a žiji zde již 40 let. Kutná Hora je pro mne jedním z nejkrásnějších míst a proto mi velmi záleží na rozvoji a rozkvětu města, což mimo jiné vyžaduje, aby zvolení zastupitelé byli dobrými hospodáři.

Pracuji jako vedoucí autodopravy a mám na starosti provoz sanitních vozidel v okresech Kutná Hora a Benešov. Úzce se mne dotýká problematika zdravotnictví ve městě. Svůj přínos pro město a jeho občany vidím ve využití svých zkušeností v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti.

40 vedoucí autodopravy Žižkov TOP 09
11. Petr Ouřecký

Petr Ouřecký

43 let

revizní technik

Narodil jsem se před 43 lety v Kutné Hoře a trvale zde žiji. Pracuji jako revizní technik elektro. Nabízím svému městu, které mám rád, svojí pracovitost, optiku selského rozumu při řešení společných problémů.

Chci, aby se všichni obyvatelé Kutné Hory, stejně jako návštěvníci, cítili v Kutné Hoře dobře a rádi se k nám vraceli. Chci, aby spoluobčané měli k radnici důvěru a jistotu spravedlivého a rovného přístupu.

43 revizní technik Hlouška TOP 09
12. MUDr. Petr Jurka

MUDr. Petr Jurka

50 let

ortoped

Narodil jsem se ve Znojmě, ale v šesti letech se moji rodiče přestěhovali za prací do Kutné Hory. Zde žiji již 44 roků, takže se považuji téměř za kutnohorského rodáka.

Pracuji v Kutné Hoře a v Čáslavi jako privátní lékař - ortoped. Operuji na operačním sále v nemocnici v Čáslavi a od dubna opět i na operačním sále v Kolíně.

Nelíbí se mi stav zdravotnictví v Kutné Hoře a především stav nemocnice v našem městě. Myslím, že jsem již dozrál do stadia, kdy nechci tuto situaci jen kritizovat, ale považuji za nutné svou prací tento stav změnit a přičinit se o lepší stav zdravotnictví v Kutné Hoře.

50 ortoped Malín bezpp
13. Liana Uhlíková

Liana Uhlíková

37 let

kadeřnice

Narodila jsem se před 37 lety v Kutné Hoře. Vyučila jsem se kadeřnicí a v tomto oboru též podnikám. Kutná Hora je krásné historické město, které by mělo nabízet více svým obyvatelům i návštěvníkům. Nemělo by být jen turistickou trasou od chrámu sv. Barbory ke Kostnici. Při své prácí se setkávám s mnohými problémy, které občany Kutné Hory pálí a chtěla bych přispět k jejich řešení.

37 kadeřnice Šipší bezpp
14. Mgr. Michal Florian

Mgr. Michal Florian

29 let

advokát

Je mi 29 let, narodil jsem se v Kutné Hoře. Jsem svobodný a bezdětný. V roce 1999 jsem ukončil studium na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře, v roce 2004 studium na Právnické fakultě Západočeská univerzity.

Po ukončení studia jsem nastoupil jako koncipient v advokátní kanceláři Machytková Sedláček Vaca & spol. V roce 2008 jsem složil advokátní zkoušky. V rámci užší specializace se zabývám obchodním, pracovním a občanským právem a problematikou veřejných zakázek.

Ve volném čase se věnuji sportu, baví mě politické a kulturní dění a pokud to čas dovolí rád cestuji.

29 advokát Hlouška bezpp
15. Malvína Krepsová

Malvína Krepsová

46 let

účetní

Narodila jsem se v Kutné Hoře v roce 1963. Vystudovala jsem Střední zemědělskou technickou školu v Čáslavi a v roce 1984 jsem se po svatbě odstěhovala do Prahy. S manželem máme dva syny a od roku 2000 bydlíme na Kaňku. Pracuji jako účetní.

Vedle své práce se angažuji v neziskovém sektoru. Jsem spoluzakladatelkou občanského sdružení DIGNO, které poskytuje osobní asistenci handicapovaným a seniorům. V roce 2004 jsme na Kaňku založili Občanské sdružení Kaňk a od roku 2005 v budově zrušené základní školy provozujeme centrum MOZAIKA. Pořádáme i různé výstavy a Kaňkovský hornický jarmark.

Ráda bych poukázala na problémy, které Kaňk a další okrajové části města tíží a pomohla s jejich řešením. Nebyla jsem dosud členkou žádné strany. Oslovila mě až nabídka TOP 09 účasti na kandidátce pro komunální volby. Je to mladá strana, která je mi blízká svým programem.

46 účetní Kaňk bezpp
16. Ing. arch. Jiří Šibrava

Ing. arch. Jiří Šibrava

60 let

architekt

Je mi šedesát let. V roce 1976 jsem obhájil diplomovou práci na ČVUT, fakulty stavební - obor architektura.

Do Kutné Hory jsem přišel v  roce 1979 a do roku 1985 jsem pracoval na pozici architekta historického jádra města. Právě tato práce mě vtáhla do problematiky města a zejména jeho centra. Žel od té doby se mnoho nezměnilo a proto věřím, že bych mohl být zejména v této oblasti užitečný.

K této znalosti bych ještě chtěl přispět mými zkušenostmi z práce na územních plánech obcí kutnohorského i kolínského regionu a znalostí postupu při vedení investičních akcí od záměru až po realizaci.

60 architekt Hlouška bezpp
17. Ing. Miroslav Rumpli

Ing. Miroslav Rumpli

43 let

fotbalový trenér mládeže

Narodil jsem se před 43 lety v Plzni. Do Kutné Hory jsem přišel v roce 1989. Do roku 2008 jsem byl zaměstnán jako státní zaměstnanec u vojenského záchranného útvaru, kde jsem posledních 11 let pracoval v oblasti sportu. Sport mi přirostl k  srdci i v civilním životě, kde jsem od roku 2000 pracoval jako vedoucí trenér ve fotbalovém klubu Sparta ČKD Kutná Hora a.s. V současné době podnikám. Pro město chci být prospěšný v oblasti rozvoje sportu a sportovní výchovy mládeže.

43 fotbalový trenér mládeže Kutná Hora-Vnitřní Město bezpp
18. Ing. Pavel Svoboda

Ing. Pavel Svoboda

52 let

jednatel stavební firmy

Narodil jsem se v Kutné Hoře v roce 1958. Své dětství jsem prožil v obci Malín. Vystudoval jsem průmyslovou školu stavební v Hradci Králové a ČVUT v Praze. Od roku 1979 jsem nastoupil do OSP Kutná Hora na pozici mistra. Jsem jednatelem společnosti INGPOS, která se zabývá obchodní a montážní činností ve stavebnictví.

Rád bych při práci pro občany města využil svých dosavadních zkušeností z podnikání a přispěl svým dílem zdravého rozumu do oblasti hospodaření města. Mými zájmy jsou cestování, historie, společenské a politické dění. Jsem členem osadního výboru Kutná Hora – Žižkov.

52 jednatel stavební firmy Žižkov bezpp
19. MUDr. Kateřina Jelínková

MUDr. Kateřina Jelínková

35 let

lékařka

Narodila jsem se před 35 lety v Kutné Hoře, kde šťastně žiji doposud. Po absolvování kutnohorského gymnázia jsem vystudovala 1.lékařskou fakultu v Praze a následně v roce 1999 nastoupila jako sekundární lékař v oboru radiodiagnostiky do kutnohorské nemocnice. Od roku 2007 pracuji v kolínské nemocnici a v diagnostickém centru Mediscan.

V politickém životě jsem se doposud neangažovala a velké ambice v tomto směru nemám. Být kutnohoračkou a takto silně někam patřit, považuji za zavazující. Mám přirozenou touhu zachovávat, zlepšovat, přispět. Mojí největší devizou je orientace ve zdravotnické problematice, zapálení a zdravý rozum.

35 lékařka Kutná Hora-Vnitřní Město bezpp
20. Ing. Petr Pauliš

Ing. Petr Pauliš

54 let

geolog

Do Kutné Hory mne před 23 lety přilákala zajímavá práce v Ústavu nerostných surovin. K tomuto kdysi tak významnému hornímu městu jsem vzhledem ke své geologické profesi získal hlubší vztah již dříve. Vždy mi bylo líto, že se z našeho města ztrácí povědomí o slavné hornické minulosti, díky které vznikly všechny zdejší architektonické skvosty.

V minulosti jsem se snažil o vybudování důstojné expozice věnované "neživé" přírodě a hornictví (nejen) v kutnohorském muzeu. Podílel jsem se na vzniku hornické naučné stezky, publikoval o Kutné Hoře v odborném i běžném tisku a reprezentoval město na řadě odborně zaměřených akcí. Domnívám se, že propagace hornických tradic napomáhá ke zvýšení počtu návštěvníků, kteří přispívají k větší prosperitě města i místních podnikatelů. Domnívám se, že na tomto poli mohu být svému městu i nadále užitečný.

54 geolog Kutná Hora-Vnitřní Město bezpp
21. Jan Mašín

Jan Mašín

24 let

student

Narodil jsem se v Kutné Hoře a žiji zde 24 let. Na mém rodném městě mi záleží a přeji si, aby jeho další rozvoj šel správným směrem. Proto jsem se rozhodl kandidovat za stranu TOP 09, která je dle mého názoru pro naše město tou nejlepší volbou.

V současné době studuji Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Městu bych mohl být prospěšný v oblasti rozvoje komunikačních a informačních systémů.

24 student Hlouška bezpp
22. Ing. Hana Svobodová

Ing. Hana Svobodová

46 let

účetní

V Kutné Hoře jsem se narodila a žiji zde stále v Kutnohorské části Malín. Jsem 26 let vdaná, pracuji jako externí účetní. Syn Pavel pracuje v Praze jako programátor, dcera Martina je nyní na mateřské dovolené.

V roce 2009 jsem ukončila dálkové bakalářské studium v oboru ekonomika veřejné správy a v současné době studuji magisterský stupeň téhož oboru.

Vzhledem k tomu, že v Kutné Hoře žiji celý svůj dosavadní život, není mi lhostejné, jakým směrem se vývoj ve městě ubírá. Chtěla bych, aby se rozvoj Kutné Hory netýkal jenom turistického ruchu, ale byl orientován na zkvalitnění každodenního života nás občanů, kteří zde trvale žijeme.

46 účetní Malín bezpp
23. Pavel Čábela

Pavel Čábela

67 let

důchodce

Je mi 67 let. Do Kutné Hory jsme přišli s manželkou v roce 1967 za prací v rámci náboru podniku ČKD. Zde jsem pracoval na tavírně až do roku 1990. Od tohoto roku až do roku 2005 jsem se zabýval stavební činností v Kutné Hoře. Tato činnost patří i nadále k mým koníčkům. V současné době jsem v penzi. Mám dceru, syna a tři vnoučata. Za TOP 09 kandiduji, protože mi není lhostejná budoucnost našich dětí a města, ve kterém žiji.

67 důchodce Žižkov bezpp
24. Ing. Vlasta Vepřeková

Ing. Vlasta Vepřeková

53 let

ekoložka

Je mi 53 let. Do Kutné Hory mě osud zavál před 27 lety. Kutná Hora se stala rodným městem mých dvou dcer a tím i mou srdeční záležitostí, kterou umocňuje všudypřítomná historie dýchající z každého koutu tohoto krásného města.

I když za prací jezdím mimo Kutnou Horu, domnívám se, že zkušenosti z oblasti ochrany životního prostředí, kterým se již dvacet let profesně zabývám, mohou být využity a zúročeny i v práci pro všechny spoluobčany, sousedy, prostě kutnohoráky.

53 ekoložka Žižkov bezpp
25. Ing. Jaroslav Hejdánek

Ing. Jaroslav Hejdánek

45 let

technolog

Je mi 45 let a v Kutné Hoře jsem se narodil. Již 20 let pracuji v kutnohorském podniku ČKD, nyní jako svářecí inženýr a technolog na strojírně. V nastávajícím volebním období můžu nabídnout svoje zkušenosti z místní politiky z devadesátých let.

45 technolog Hlouška bezpp
26. Helena Dajbychová

Helena Dajbychová

62 let

módní návrhářka

Do Kutné Hory jsem se přivdala před mnoha lety. Pracovala jsem v národním podniku Pragoděv. Má profese se stala i mým koníčkem a proto jsem v roce 1991 založila vlastní firmu na výrobu dámské konfekce.

K mým zálibám patří také divadlo. Jsem členkou ochotnického souboru Tyl. Ráda bych se angažovala v oblasti kultury a pomoci všude tam, kde to bude potřeba.

62 módní návrhářka Žižkov bezpp
27. MUDr. Alexej Říha

MUDr. Alexej Říha

58 let

stomatolog

Je mi 58 let, jsem soukromý stomatolog - specialista v oboru čelistní ortopedie = ortodoncie. V Kutné Hoře žiji od roku 1977, od promoce na FVL UK Praha.

Po návratu z vojny jsem složil specializační atestace a oženil se. S mou ženou Janou máme dceru Martinu a syna Filipa, kteří studují na vysokých školách v Praze a Olomouci.

V listopadu roku 1989 jsem se aktivně zapojil do práce OF v Kutné Hoře a posléze v celém okrese. Byl jsem členem zastupitelstva města v období 1994 - 1998 za DEU.

Kutnou Horu považuji za velmi významné historické město, pro něž jsem se snažil úspěšně vybojovat statut města UNESCO - World Heritage. Z tohoto důvodu věřím programu TOP 09, který je schopen dostat město na evropskou úroveň, jíž si rozhodně zaslouží.

58 stomatolog Kutná Hora-Vnitřní Město bezpp
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme