Kostelec nad Labem

"Co nezakazuje zákon, zakazuje morálka." Seneca

Kdo jsme?

Nejsme profesionální politici, ale jsme úspěšní odborníci ve svém oboru. Jsme manažeři, ekonomové, řídíme menší nebo velké firmy, zodpovídáme za milionové investice. Přinášíme nový rozměr do komunální politiky v Kostelci nad Labem – odbornost a morální zásady, naprostou transparentnost všech jednání a rozhodnutí, diskusi s občany a lidskost.

Diskutujte s námi

Můžete s námi diskutovat na facebooku – těšíme se na vaše příspěvky do diskuze – víc, než si myslíte.

Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Kostelec nad Labem (Mělník, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. PharmDr. Romana Přikrylová

PharmDr. Romana Přikrylová

44 let

manažer

Vzdělání:

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy

Atestace I. stupně v oboru klinická farmacie

Kurzy a kvalifikace – oblasti:

 • Marketingový management
 • Psychologie, asertivita, individuální typologie a její využití v týmu
 • Vedení profesionálního týmu
 • Vedení projektů a kampaní
 • Strategické plánování

Profese a zaměstnání:

14 let praxe v marketingovém týmu, vedení týmu, projektování kampaní, odborný poradce v oblasti farmacie a farmakologie. Práce s pacientskými organizacemi, spolupráce s předními odborníky v oblasti zdravotnictví.

Práce v občanských sdruženích, např. Kostelec dětem.

Rodina:

2 synové, 16 a 18 let

Politická příslušnost:

TOP 09 – předsedkyně místní organizace TOP 09, člen krajského výboru středočeského kraje.

 

Zájmy:

Především rodina, práce s dětmi, zvířata, zahrada, historická literatura, vymýšlení a realizování nových projektů.

 

Čím mohu přispět v samosprávě Kostelce nad Labem:

Mám především chuť a energii pracovat na tom, aby se v Kostelci dobře žilo, abychom se všichni do něj rádi vraceli, abychom se lépe postarali o kostelecké děti a seniory a vrátili život do našeho města. Ačkoli nepatřím k těm, kteří v Kostelci žijí už dlouhé generace, jsem Kostelanda tělem i duší.

Chci využít svoje bohaté zkušenosti s vedením projektů, včetně zodpovědnost za svěřené budgety okolo 50 mil korun ročně a práce s lidmi. Velmi dobře se orientuji v mezilidských vztazích, ve zdravotnictví a sociální problematice. Znám zákony a vyhlášky, týkající se poskytování zdravotní péče. Orientuji se v systému řízení obcí, strategickém plánování, jakož i v systému získávání dotací a grantů pro rozvoj obcí.

Vyznávám tradiční hodnoty, jako je rodina, spolužití, zodpovědnost za sebe, své nejbližší, ale i za lidi kolem a prostředí, ve kterém žijeme. Politiku chápu jako službu lidem, nikoli nástroj moci a obohacení se na úkor ostatních. Chci pracovat pro občany Kostelce nad Labem a zavazuji se, že v případě zvolení do zastupitelstva se vzdávám odměny zastupitele ve prospěch občanů našeho města.

Moje srdce bije pro Kostelec - víc, než si myslíte.

44 manažer Kostelec nad Labem TOP 09
2. Roman Přikryl

Roman Přikryl

40 let

podnikatel

Vzdělání:

SOU Technické Frýdek – Místek: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
VOŠ Uherské Hradiště: Ekonomika, zahraniční obchod

Kurzy a kvalifikace – oblasti:

Management řízení
Strategické plánování
Psychologie, asertivita, rétorika
Obchodní strategie
Projektové plánování
Umění motivace

Profese a zaměstnání:

17 let praxe na úrovni středního a TOP managementu firem. Řízení týmů o 3 až 146 zaměstnancích. Rozpočtová odpovědnost na úrovni několika set tisíc až 480 milionů.

Práce v občanských sdruženích, např. Kostelec dětem.

Rodina:

Syn a dcera, 15 a 18 let

Politická příslušnost:

TOP 09 – místopředseda místní organizace, člen regionálního výboru Mělník

Zájmy:

Mým velkým koníčkem je historie a to převážně dvě období – říše římská a první polovina dvacátého století. S tím úzce souvisí i moje závislost na knihách a jejich četba téměř kdykoli a kdekoli to je možné.

Čím mohu přispět v samosprávě Kostelce nad Labem

V samosprávě Kostelce chci přispět svojí prací, při které hodlám využít bohaté zkušenosti z oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, nabyté v pozici zástupce velitele Městské Policie ve Frýdku – Místku. Jsem přesvědčen, že na jakékoli pozice v místní samosprávě,  mohou a musí být zvoleni lidé, jejichž dosavadní bezúhonnost a profesní život nezavdají sebemenší pochybnost o jejich nekorumpovatelnosti. Nejvýraznějším specifikem naší novodobé politické kultury je právě využívání moci k vlastnímu obohacení a proti tomu musí bojovat všichni slušní lidé. A to je i mým hlavním politickým krédem.

Vyznávám tradiční hodnoty, jako je rodina, spolužití, zodpovědnost za sebe, své nejbližší, ale i za lidi kolem a prostředí, ve kterém žijeme.

Chci pracovat pro občany Kostelce nad Labem a zavazuji se, že v případě zvolení do zastupitelstva se vzdávám odměny zastupitele ve prospěch občanů našeho města.

Moje srdce bije pro Kostelec - víc, než si myslíte.

40 podnikatel Kostelec nad Labem TOP 09
3. Ing. Jan Boháč

Ing. Jan Boháč

ekonom

Vzdělání:

Technická univerzita Liberec, Hospodářská fakulta, Obor podniková ekonomie

Bakalářská práce: Projektový management

Diplomová práce: Analýza a vývoj platební bilance ČR 1993-1997

Kurzy a kvalifikace – oblasti:

Futures&Options-Mechanics&Markets, Analysis&Strategies, Pricing Workshop

CFA Level 1

Emocionální inteligence a zvyšování výkonnosti

Složení makléřských zkoušek typu C-Sales

Jednání v krizových situacích

FRAs, SWAPs, IR Options

Commodity and Energy Markets-Trading

Opatření proti praní špinavých peněz

Profese a zaměstnání:

Již 13 let pracuji v ČSOB jako makléř na finančních trzích.

Jazyky:

angličtina, němčina, ruština, španělština

Rodina:

ženatý, dvě děti syn (8 let), dcera (4 roky)

Politická příslušnost:

bez politické příslušnosti

Vyznání:

římsko - katolické

Zájmy:

lyžování, snowboarding, tenis, fotografování, cestování

Život v Kostelci, aneb jak to vidím.

Do Kostelce jsem se přiženil před deseti lety. Postavil jsem zde dům, založil rodinu.

Aktivně jsem se podílel na výstavbě dětského hřiště za Sokolovnou, které jsme budovali s partou nadšenců a dosud spolu podnikáme různé akce a výlety. Loni jsem začal trénovat fotbal – mladší přípravku spolu s p. Tomášem Kauckým.

Život v Kostelci mi není lhostejný. Aby se Kostelec více a rychleji změnil, než se mění nyní, je třeba se více osobně zapojit do dění ve městě, neboť „jaký si Kostelec uděláme, takový ho budeme mít“.

Pokud budeme spoléhat jen na Městský úřad, změny budou pomalé, tak jak jsme toho svědky nyní, neboť rychlost změn je přímo úměrná množství peněz v rozpočtu města. Roli Městského úřadu chápu jako službu občanům města. Městský úřad by měl vytvářet prostor pro aktivitu občanů Kostelce, např. je třeba opravit hřiště na zahradě školy, upravit prostory plovárny pod elektrárnou atd.

Není mi lhostejná situace fetující a hlučné mládeže v městských parcích, nepřiměřená rychlost aut na hlavních silničních tazích v Kostelci, zapáchající vzduch v době topné sezóny, neinformovanost o nových výběrových řízeních a plánech města, nízká kapacita městské školky atd.

Neslibuji modré z nebe, ale pot a práci. Pokud chceme vidět jiný Kostelec, nezbývá nám, než si ho přetvořit. Úkolem Městského úřadu je sehnat finance a vytvořit prostředí pro realizaci nových projektů, kde by i občané Kostelce mohli přiložit ruku k dílu.

-- ekonom Kostelec nad Labem bezpp
4. Ing. Marek Matocha

Ing. Marek Matocha

chemik

Vzdělání:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Kurzy a kvalifikace – oblasti:

 • Analýzy znečištění životního prostředí
 • Vedení projektů
 • Vedení týmu
 • Analytická statistika

Profese a zaměstnání:

7 let praxe v oblasti analytické chemie, výzkumu a analytické činnosti v oblasti životního prostředí  (INGOS, ALS Environmental) a farmacie. 5 let zkušeností s vedením týmů (15 – 40 lidí). Zkušenosti ze studentských hnutí,  ze statutárních orgánů vysoké školy (předseda studentské části akademického senátu VŠCHT) a celostátních akademických orgánů  (člen studentské komory Rady vysokých škol). Zkušenosti s výukou angličtiny a pořádáním společenských akcí.

Rodina:

1 dcera (4roky) a 2 synové (1/2 a 6 let)

Politická příslušnost:

Bez politické příslušnosti

Zájmy

Rodina, životní prostředí, cyklistika, zahrada, tenis, hra na kytaru, literatura faktu

Čím mohu přispět v samosprávě Kostelce nad Labem

Mojí náplní práce je především přimět ostatní dělat změny k lepšímu. To i přesto, že jsou většinou pevně přesvědčeni o nemožnosti takového úkolu. Buď si myslí, že už je vše tak dobré, že už to lepší být nemůže, nebo si myslí, že je někdo nebo něco věci k lepšímu změnit nenechá. Z mé zkušenosti vyplývá, že nikdy není nic tak dobré, aby to nemohlo být ještě lepší (stejně tak to funguje i obráceně) a vždy je šance věci k lepšímu měnit.

Nežijeme v perfektním světě, ale pokud se jen trochu budeme snažit, můžeme Kostelec nad Labem změnit v lepší místo k životu. Takové, ve kterém bychom šťastně žili (nejenom v něm šťastně přespávali), rádi se do něj vraceli a abychom ho neradi opouštěli. Jelikož to za nás nikdo neudělá, chci pomáhat všem těm, kteří se snaží pro Kostelec něco dělat. Chci, aby se moje děti, které jsou již čtvrtou generací Matochů v Kostelci nad Labem,  do něj vracely stejně rády, jako jsem se do něj vracel já sám.

Sám mohu a chci pomoci při tvorbě dlouhodobé koncepce rozvoje města – vize, jak by mělo město vypadat za 20 - 30let – především. Chci pomáhat zlepšit úspěšnost v žádostech o granty a dotace. Chci a mohu přispět ke zlepšení kvality života ve městě a životního prostředí v něm.

Mým cílem je, aby město kulturně i ekonomicky vzkvétalo a stalo se moderním evropským městem s dynamickou a fungující občanskou společností.

-- chemik Kostelec nad Labem bezpp
5. Vladimír Pokorný

Vladimír Pokorný

manažer

Vzdělání:

Střední průmyslová škola technologie masa

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha

Profese a zaměstnání:

18 let praxe v gastronomii a hotelnictví, 7 let praxe na vedoucí pozici v hotelovém managementu, 3 roky v zahraničí. Zkušenosti s vedením týmu, spolupráce se zahraničními partnery a schopnost komunikovat s lidmi.

Rodina:

2 synové, 4 a 5 let

Politická příslušnost:

Bez politické příslušnosti

Zájmy

Především děti a rodina, zajímá mě válečná literatura, ve zbytku volného času aktivní sportování, jako je fitness, hokej.

Čím mohu přispět v samosprávě Kostelce nad Labem

 

Mám bohaté zkušenosti s vedením týmu a spolupráce na různých úrovních řízení, dokážu komunikovat s lidmi různých profesí a vzdělání a naslouchat jim. Jsou pro mě důležité tradiční hodnoty, jako rodina, děti, vzájemné vztahy a tolerance mezi lidmi. Respektuji právo každého člověka vyjádřit svůj názor i právo na soukromí, ale také povinnosti vůči lidem kolem nás. Kandiduji do zastupitelstva Kostelce nad Labem, protože mám chuť změnit nefungující věci kolem nás. Velmi rád se budu podílet na neustálém zlepšování života v našem městě a věnuji svůj čas a energii pro lepší budoucnost našich dětí. Cítím zodpovědnost nejen za sebe a své nejbližší, ale také za budoucí život v Kostelci.  Chci pracovat pro občany Kostelce nad Labem a zavazuji se, že v případě zvolení do zastupitelstva se vzdávám odměny zastupitele ve prospěch občanů našeho města.

Moje srdce bije pro Kostelec – víc, než si myslíte.

-- manažer Kostelec nad Labem bezpp
6. David Podzimek

David Podzimek

23 let

student ekonomie

Vzdělání:

Gymnázium Františka Palackého v Neratovicích

Pokračuji ve studiu na Vysoké škole ekonomické

Profese a zaměstnání:

Pracuji zhruba 4 roky v rodinné firmě, která se zabývá prodejem techniky do divadel, televizi a kin. Při této práci jsem nabral řadu zkušeností, jak fungují radnice řady měst.

Politická příslušnost:

TOP 09 – předtím jsem nebyl členem žádné jiné strany.

Zájmy:

Cestování, historie, ekonomie, zvířata, tenis,

Čím mohu přispět v samosprávě Kostelce nad Labem:

Nežiji v Kostelci celý život, ale za těch 11 let jsem poznal některé věci, které nevyhovují nejen mně, ale i řadě přátel a známých. Proto jsem se rozhodl věnovat svůj volný čas a znalosti k jejich zlepšení, zároveň to beru jako novou zkušenost, do které jdu naplno.  Orientuji se v tom, jak by mělo město hospodařit, v účetnictví a účastnil jsem se několika procesu tvorby a realizace projektů, financovaných ze státních i Evropských fondů.  Mým hlavním zájmem je pomoct vyřešit problémy, které nás v Kostelci trápí, bez ohledu na osobní prospěch. Symbolicky se proto vzdávám, v případě zvolení, odměny pro zastupitele ve prospěch občanů města.

23 student ekonomie Jiřice TOP 09
7. Věra Zazvonilová

Věra Zazvonilová

ekonom

Vzdělání:

Střední ekonomická škola v Praze

2010 Univerzita třetího věku

Kurzy:

Kurz podvojného účetnictví

Kurz komunikace a vedení týmu

Profese a zaměstnání:

5 let praxe jako vedoucí oddělení Hlavní pošta Praha, 10 let praxe v oddělení logistiky  -  vedení oddělení - Československé akademie věd, 20 let praxe jako ekonom stavební a developerské společnosti, zodpovědnost za vedení výběrových řízení. Zkušenosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, logistiky a vedení týmu.

Od roku 2010 starobní důchod, od října 2010 studium na Univerzitě třetího věku.

Rodina:

Jsem vdova, mám dceru ve věku 36 let.

Politická příslušnost:

Bez politické příslušnosti

Zájmy:

Literatura, divadlo, luštění křížovek a sudoku, péče o zahrádku, vaření a pečení.

Čím mohu přispět v samosprávě Kostelce nad Labem:

Rozsáhlé zkušenosti z oboru ekonomiky státních i soukromých firem, vedení výběrových řízení na dodavatele a subdodavatele zakázek, zkušenosti s vedením týmu spolupracovníků. Umím se orientovat v problematice účetnictví, dokážu asertivně jednat s lidmi a je pro mě velmi důležité se i nadále vzdělávat a držet krok se současnou dobou. Proto jsem se přihlásila ke studiu na Univerzitě třetího věku a počítačový kurz pro pokročilé, pořádaný Ministerstvem školství.

Ráda bych se podílela na rozvoji Kostelce. Prožila jsem zde své dětství a mládí a vrátila jsem se do Kostelce před pěti lety. Při práci zastupitele budu využívat svých znalostí a zkušeností ke zvládání každodenních problémů, které je nutno v samosprávě řešit. Moje srdce bije pro Kostelec víc, než si myslíte.

-- ekonom Kostelec nad Labem bezpp
8. Josef Hrubý -- podnikatel Kostelec nad Labem bezpp
9. Radka Nováková -- účetní Kostelec nad Labem bezpp
10. Michaela Pejsová -- administrativní pracovnice Kostelec nad Labem bezpp
11. Jakub Růžička -- dělník Kostelec nad Labem bezpp
12. Martin Turek -- podnikatel Kostelec nad Labem bezpp
13. Martin Vohralík -- student Kostelec nad Labem bezpp
14. Jiří Málek -- chemik Kostelec nad Labem bezpp
15. Vladimír Hála -- student Kostelec nad Labem bezpp

Kostelec potřebuje změnu, víc než si myslíte

Budeme pracovat pro lepší život v našem městě, slibujeme poctivost a přímost v jednání, více profesionality bez politikaření a naprostou transparentnost všech jednání a rozhodnutí.

TOP 1

KOMUNIKACE S OBČANY – NEBUDEME ROZHODOVAT „ O VÁS BEZ VÁS“, BUDEME VÁM NASLOUCHAT

 • nepřetržitý dialog s občany města prostřednictvím osobních kontaktů a médií
 • pravidelné setkávání s občany alespoň čtvrtletně
 • Zpravodaj města zdarma do všech domácností
 • odpovědi na otázky občanů prostřednictvím internetového fóra
 • lepší využití webových stránek města k předávání informací nejen od města k občanům, ale i obráceně a mezi občany navzájem
 • předávání důležitých zpráv prostřednictvím SMS nebo e-mailu, jako alternativa městského rozhlasu pro občany, kteří tráví většinu dne mimo město
 • úprava úředních hodin městského úřadu dle potřeb občanů
 • rovný přístup k obyvatelům jak Kostelce nad Labem, tak i spádových obcí Jiřice a Rudeč

TOP 2

FINANCE, HOSPODAŘENÍ MĚSTA

 • daň z nemovitostí, aktivně využívaných občany města pro bydlení, rekreaci a podnikání, nebude zvyšována
 • hospodárné využívání investičních prostředků města
 • zvýšení současné nedostatečné úspěšnosti při žádostech o dotace z fondů a grantů
 • důsledná kontrola kvality dodaných služeb včetně postihu při nedodržení platné legislativy a norem
 • efektivní investice do rozvoje města ke zlepšení kvality života, nových pracovních míst a zvýšení příjmu města
 • zajištění finančních zdrojů pro město kromě sdílených daní a dotací – aktivní činností města
 • transparentní hospodaření města přístupné všem občanům
 • spravedlivý přístup k občanům a investorům – odstranění diskriminace kosteleckých firem

TOP 3

BOJ S KORUPCÍ

 • prevence korupčního jednání -  absolutně transparentní systém zadávání veřejných zakázek
 • veřejná kontrola hospodaření - transparentní hospodaření města
 • důsledné postihování porušení pravidel hospodaření města, jakož i manipulace s údaji ve výběrových řízeních
 • nahrávání a zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva a rady města

TOP 4

DOPRAVA

 • oprava silnic od hlavních (T. G. Masaryka, náměstí Komenského, Přemyslova, Neratovická, Brandýská), po vedlejší komunikace
 • zlepšení dopravní obslužnosti – zajištění prodloužení trasy linek PID do Jiřic
 • podpora individuální dopravy – využití informačního portálu
 • podpora alternativních způsobů cestování – uzamykatelné stojany na jízdní kola

TOP 5

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

 • 8 nových pracovních míst se statutem zaměstnanců města
 • nové projekty s nabídkou pracovních míst od manažerských až po dělnické profese
 • podpora firem se sídlem v Kostelci nad Labem a spádových obcí

TOP 6

BYTOVÁ PROBLEMATIKA

 • analýza privatizace bytového fondu a výstavby nových bytů – vytvoření fungujícího trhu s byty
 • příprava lokalit pro individuální výstavbu
 • důsledná kontrola dodržování stavebního zákona včetně developerských projektů
 • zvýšení spoluúčasti developerských firem při realizaci nových projektů
 • zlepšení podmínek života ve městě – klidové a rekreační zóny, sportoviště

TOP 7

KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ

 • rozšíření počtu míst a provozních hodin mateřské školy, podpora soukromých zařízení i vzájemné výpomoci občanů s hlídáním dětí
 • Klub seniorů, osobní servis pro seniory s omezenou pohyblivostí
 • vzdělávací programy pro dospělé
 • podpora rozvoje školy a mimoškolní činnosti dětí a mládeže, rekonstrukce školního hřiště a tělocvičny
 • rozšíření provozu školní družiny
 • podpora projektů v oblasti kultury, sportu a dalších rekreačních a volnočasových aktivit
 • rozšíření nabídky odborných ordinací zdravotního střediska
 • sociální služby – dům s pečovatelskou službou přednostně pro občany Kostelce nad Labem a spádových obcí
 • podpora Sokola, FC Labský Kostelec a zájmově – sportovních akcí
 • vybudování městského koupaliště s veškerým zázemím

TOP 8

EKOLOGIE – ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT V KOSTELCI

 • podpora ekologických projektů, upřednostňování ekologických přístupů řešení
 • finanční motivace občanů k třídění domovního odpadu a zodpovědnému zacházení s odpady
 • zlepšení kvality ovzduší ve městě, obzvlášť v zimních měsících
 • měření a kontrola dopadu dopravy na zdraví a majetek občanů, sledování hygienických limitů a norem (hluk, prach, vibrace)
 • údržba a rozšiřování zeleně ve městě – vytvoření klidových zón
 • servis pro seniory s omezenou pohyblivostí, třídící domovní odpad
 • využití bioodpadů – zřízení a provozování kompostárny
 • využití, event. likvidace objektů cukrovaru

TOP 9

BEZPEČNOST OBČANŮ

 • zřízení městské policie – dodržování zákonů, předcházení černým skládkám, nalévání alkoholu mladistvým, překračování maximální povolené rychlosti jízdy ve městě, rušení nočního klidu
 • semafor k přechodu pro chodce u základní školy na ulici TGM
 • snížení maximální povolené rychlosti v zastavěných oblastech bez chodníků na 30km/h
 • důsledné postihy při porušení zákonů

Zveme vás k diskusi s lídrem kandidátky a našimi odborníky na facebooku od neděle 5.9.2010.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme