Kosmonosy

Vážení spoluobčané, kosmonosáci a hornostakoráci,

Martin Kropáček a Eduard Masarčík, volby 2010

dovolujeme si Vám představit kandidátku strany TOP 09.  Nabízíme skupinu lidí,  kteří  jsou ochotni poskytnout  schopnosti,  znalosti a zkušenosti  ze svých profesí, morální bezúhonost a  vůli tvrdě pracovat ve prospěch města a obyvatel Kosmonos i Horních Stakor. Hlavním slovem, které se prolíná programem strany TOP 09 na celostátní i komunální úrovni,  je slovo ODPOVĚDNOST.  Naši kandidáti se po zralé úvaze rozhodli dát své schopnosti,  znalosti a zkušenosti ze  ku prospěchu města, aby se Kosmonosy a Horní Stakory staly opravdu DOBRÝM místem pro život. Místem, kde vedení města  průběžně komunikuje s občany, místem, kde funguje a je městem podporována spolková kulturní, sportovní a osvětová činnost, místem, kde město stimuluje a podporuje práci s dětmi a mládeží.

Strana TOP 09 chce, aby se řízení města stalo efektivním a odpovědným nástrojem, kterým je možné těchto cílů dosáhnout. Z tohoto důvodu Vám ODPOVĚDNĚ nabízíme kandidáty s bohatými zkušenostmi, ale současně v plně produktivním  věku, rozhodnuté a schopné dát práci pro město, spoluobčany veškeré své schopnosti a síly.

Vážení kosmonosáci a hornostakoráci, Vy budete svými hlasy ODPOVĚDNĚ rozhodovat, jakou cestou se naše město bude následující čtyři roky ubírat. Máte ve svých rukou možnost přinést do kosmonoského a hornostakorského veřejného života změnu k lepšímu, komunikativnost, profesionalitu a ochotu pracovat ve prospěch ostatních.  Proto Vás odpovědně prosíme, přijďte volit a dejte nám možnost dokázat, že naše slova nejsou pouze sliby, ale ODPOVĚDNÁ skutečnost.

Vážíme si každého hlasu pro naše kandidáty, vážíme si Vás všech a děkujeme za podporu.

Vaše TOP 09

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Kosmonosy (Mladá Boleslav, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Martin Kropáček

Ing. Martin Kropáček

43 let

Teniscentrum Kosmonosy

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, působil v  hospodářské sféře a finančnictví

narozen 31.3.1967 ve znamení berana 
povolání OSVČ 
kým jsem chtěl být fotbalistou 
politický vzor nemám 
oblíbená činnost sport, cestování, rodina, motocykly 
oblíbený spisovatel Wilbur Smith 
hudba všechna, když není moc nahlas 
film staré české filmy s Vlastou Burianem 
jídlo čevapčiči 
předsevzetí vidět za sebou výsledek své práce 
nemám rád závist, pomluvy, lež 
oceňuji uznat svoji chybu, jít za svým cílem 
životní motto Umožni ostatním se realizovat, oni ti to vrátí

43 Teniscentrum Kosmonosy Kosmonosy TOP 09
2. PharmDr. Eduard Masarčík

PharmDr. Eduard Masarčík

lékárník

Absolvent  Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, lékárník Kosmonosy

-- lékárník Kosmonosy bezpp
3. František Honc

František Honc

60 let

podnikatel

Znalec v oboru nemovitostí, dlouholetá praxe v hospodářské sféře, především ve stavebnictví

60 podnikatel Kosmonosy TOP 09
4. Martin Macoun

Martin Macoun

43 let

podnikatel

Dlouholetý pracovník v automobilovém průmyslu, znalost několika světových jazyků (angličtina, španělština, ruština, portugalština)

43 podnikatel Kosmonosy TOP 09
5. doc. Ing. František Stuchlík, CSc.

doc. Ing. František Stuchlík, CSc.

Technická universita Liberec

Dlouholetý pracovník v automobilovém půmyslu, pedagog VŠ Škoda, a.a.s., TUL

-- Technická universita Liberec Kosmonosy bezpp
6. Ing. Petr Jánský

Ing. Petr Jánský

ekonom Škoda Auto a.s.

Absolvent Vysoké školy ekonomické, ekonom Škoda auto a.a.s.

-- ekonom Škoda Auto a.s. Kosmonosy bezpp
7. Karolína Grygarová 30 účetní Kosmonosy TOP 09
8. Ing. Milada Mizerová

Ing. Milada Mizerová

50 let

výchovný poradce

50 výchovný poradce Kosmonosy TOP 09
9. Mgr. David Čáslava

Mgr. David Čáslava

podnikatel

-- podnikatel Kosmonosy bezpp
10. Libor Vimr

Libor Vimr

technik

-- technik Kosmonosy bezpp
11. Ing. Helena Němcová

Ing. Helena Němcová

technik

-- technik Kosmonosy bezpp
12. František Kříž

František Kříž

technik

-- technik Kosmonosy bezpp
13. MUDr. Ludmila Volková

MUDr. Ludmila Volková

lékařka

-- lékařka Kosmonosy bezpp
14. Miroslav Masarčík

Miroslav Masarčík

vedoucí prodeje

-- vedoucí prodeje Kosmonosy bezpp
15. Mgr. Pavel Wudy

Mgr. Pavel Wudy

43 let

osobní bankéř

43 osobní bankéř Kosmonosy bezpp
16. Žaneta Kropáčková

Žaneta Kropáčková

20 let

studující

20 studující Kosmonosy TOP 09
17. Miroslav Slánský -- zaměstnanec Kosmonosy bezpp

S novými lidmi v zastupitelstvu změňme k lepšímu tvář Kosmonos

Hospodaření města průhledně:

-   základem hospodaření města se stane přehledný, transparentní a veřejností kontrolovatelný rozpočet,

-   výraznou prioritou bude pro nás podpora školství a kvalita vzdělání ,

-   zajistíme daleko vyšší využívání strukturálních fondů EU a krajských dotací pro rozvoj infrastruktury města,

-   nalezeneme úspory v hospodaření města – např. snížením pracovníků MÚ,

-   realizujeme užší spolupráci se statutárním městem MB v oblastech budování infrastruktury, bezpečnosti (městská policie), dopravy (zlepšení dopravní obslužnosti), hospodaření s odpady,

-   kontrolou a úpravou již uzavřených hospodářských smluv ve prospěch města Kosmonosy zajistíme vyšší výhodnost pro město Kosmonosy,

-   zajistíme přehledná a jasná výběrová řízení respektucící nejen zákony, ale i dobré mravy,

-   zlepšíme využití majetku města k získání výnosů pro město a využitelnosti pro občany Kosmonos a Horních Stakor,

-  dořešíme majetkový problém komunikace v sídlišti Canaba a budeme řešit technický stav zanedbaných komunikací ve městě.

Chceme Kosmonosy a Horní Stakory hezké,  zdravé a čisté

-   koncepce dlouhodobého rozvoje města a jeho územní plán budou směřovat ke    Kosmonosům  jako atraktivnímu místu pro bydlení, rekreaci, sport i odpočinek,

-   tok investic zaměříme především na infrastrukturu a inženýrské sítě - chodníky a cesty patřící obci budou bezpečné; lavičky, zábradlí, dětské prolézačky, pískoviště a ostatní městský mobiliář proměníme v moderní, funkční a udržovaný,

-  zajistíme čistotu města, systém svozu odpadu a kontrola pořádku zahrne spravedlivě celé území města,

-   přetvoříme zanedbaný  prostor městského koupaliště  na základě komunikace s občany na prostor, který se stane příjemným místem pro setkávání, odpočinek, kulturu i zábavu mladých i starších spoluobčanů,

-   zvýšíme všestranou bezpečnost města pro jeho občany i návštěvníky,

-  budeme řešit problém autobusových zastávek umístěných na nebezpečných místech Kosmonos.

S novými zastupiteli budou občané  našimi partnery

-  prosadíme platformu řízení města, kde o zásadních otázkách rozvoje budou rozhodovat občané Kosmonos a Horních Stakor,

-   prosadíme systém pravidelného setkávání vedení města s obyvateli Kosmonos,

-   vytvoříme prostor pro co nejsvobodnější rozvoj aktivit občanů , spolků, církví, klubů a dalších skupin, nebudeme je řídit, ani organizovat, ale podporovat na základě komunikace s nimi,

-  zvýšíme podporu spolků a sdružení působících v Kosmonosech a Horních Stakorách,

-  zajistíme spravedlivé rozdělování podpory pro spolky a sdružení,

-  podpoříme zaměření podpory spolků, sdružení a sportovních klubů na práci s dětmi, mládeží a seniory,

-  podpoříme místní organizaci hasičů na základě jejich pomoci městu,

-  vytvoříme městskou platformu pro spolupráci spolků a sdružení při konání spolkových, kulturních, sportovních a společenských akcích.

PRO OBČANY DOKÁŽEME UDĚLAT VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme