Hostivice

Hostivice potřebuje rozumnou změnu víc, než si myslíte

Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Hostivice (Praha-západ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Pavel Hrbek

Ing. Pavel Hrbek

53 let

auditor

Vzdělání: Vysoká škola zemědělská v Praze
Zaměstnání: Auditor (OSVČ)
Člen TOP 09

53 auditor Hostivice TOP 09
2. Mgr. Jan Šefranka, M.P.

Mgr. Jan Šefranka, M.P.

52 let

právník

Vzdělání: University of California, Santa Barbara, USA, politologie a mezinárodní vztahy, Karlova Univerzita v Praze, právo
Zaměstnání: Hrdlička Legal, Praha Karlín, právník 
Člen TOP 09

52 právník Hostivice TOP 09
3. Mgr. Richard Kureš

Mgr. Richard Kureš

36 let

programátor

Vzdělání: Karlova Univerzita v Praze, teoretická biologie
Zaměstnání: TDP s.r.o, programátor, SW architekt, analytik
Člen TOP 09

36 programátor Hostivice TOP 09
4. doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

38 let

vysokoškolský pedagog

Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, historie a teologie 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, odborný asistent
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, odborný asistent
Člen TOP 09

38 vysokoškolský pedagog Hostivice TOP 09
5. Monika Vianello

Monika Vianello

manažer obchodu

Vzdělání: Rudolfinská Akademie, starožitník
Zaměstnání: provozovatelka zařízení pro předškolní výchovu dětí (MŠ Pohádka Hostivice)
bez politické příslušnosti

-- manažer obchodu Hostivice bezpp
6. Ing. Vojtěch Mužík 66 IT specialista, projektový manažer Hostivice TOP 09
7. Milan Matkovič 37 IT manažer Hostivice TOP 09
8. Lukáš Dočolomanský -- výpravčí Hostivice bezpp
9. Josef Skála 65 manažer dopravy Hostivice TOP 09
10. RNDr. Radka Raková 38 projektový manažer Hostivice bezpp
11. Mgr. David Nebeský 43 knihkupec Hostivice bezpp
12. Ing. Karel Šícha 85 důchodce Hostivice bezpp
13. prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc. -- důchodce Hostivice bezpp
14. Jana Skálová 41 manažer dopravy Hostivice TOP 09
15. PharmDr. Vítězslav Fanta -- lékárník Hostivice bezpp
16. Ing. Miloslav Ryšavý 57 ekonom Hostivice bezpp
17. MUDr. Iva Balíková -- zubní lékařka Hostivice bezpp

Program

TOP 09 chce být v Hostivici alternativou pro všechny slušné a rozumně smýšlející lidi, kterým jde o blaho města. Naší zásadou je uvážlivý přístup k problémům a důraz kladený na osvědčené konzervativní hodnoty. Chceme stát stranou nepřátelství a rozháranosti současného zastupitelstva města a jako spolehliví partneři podporovat ty projekty, které mohou napomoci zkvalitnit život v Hostivici.

Při nastávajících volbách do městského zastupitelstva předstupujeme před občany s následujícími prioritami:

Hospodaření

 • jelikož Hostivice reálně čelí vážným finančním problémům, trváme na uvážlivém a zodpovědném sestavování rozpočtu, a to zejména na výdajové straně;
 • chceme zabránit zbytečným a nekoncepčním výdajům a investicím;
 • podpoříme kroky vedoucí ke zvýšení příjmů města (vytvořením příznivého podnikatelského prostředí, motivací obyvatel k trvalému přihlášení);
 • připravíme kvalitní projekty pro získání žádoucích dotací.

Rozvoj

 • prioritou musí být dokončení velkých projektů, nutných pro život města (dostavba nové školy, rozšíření školky a čistírny odpadních vod);
 • otevřeme diskuzi k dalšímu koncepčnímu rozvoji města;
 • chceme pokračovat v rozvoji a zkvalitnění infrastruktury, propojit město cestami a cyklostezkami a zajistit dostatečnou dopravní obslužnost města;
 • chceme omezit na minimum provozy, které znečišťují životní prostředí v Hostivici a podpoříme jen takový rozvoj ruzyňského letiště, který nepovede ke zhoršení kvality života občanů;
 • podpoříme rozvoj projektu bezplatného internetu pro obyvatele Hostivice.

Aktivity

 • chceme iniciovat a podpořit spolkový život, pořádání kulturních a společenských akcí;
 • vypracujeme projekt využití budovy hostivické Sokolovny, jakožto přirozeného kulturního a společenského centra města;
 • naší prioritou bude spolupráce s organizacemi, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a činností ve prospěch hostivických občanů;
 • chceme navázat bližší spolupráci s okolními obcemi a iniciovat zahraniční partnerství.

Školství

 • podporujeme dostavbu nové školy a rozvoj jejího materiálního zázemí;
 • současně chceme iniciovat zamyšlení nad koncepcí a směřováním základního školství v Hostivici, aby se místní škola stala reálnou alternativou pro osmiletá gymnázia a speciálně zaměřené školy;
 • základem musí být zvýšení kvality výuky a vzdělávání, zapojení do projektů a soutěží, výměnné pobyty žáků apod.;
 • budeme usilovat o flexibilní přístup k předškolním dětem – podporou jak městské MŠ, tak soukromých školek.
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme