Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Černošice (Praha-západ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Patrik Rech 36 manažer Černošice TOP 09
2. Mgr. Kateřina Malmstedt 31 právnička Černošice TOP 09
3. Ing. Petr Wolf 32 specialista outsorcingu Černošice bezpp
4. Ing. Jiří Kubát 56 podnikatel Černošice TOP 09
5. František Janda 55 podnikatel Černošice TOP 09
6. MgA. Jana Vavřínková -- pedagožka Černošice bezpp
7. Ing. Petr Ullrich 46 ekonom Černošice bezpp
8. Mgr. Helena Langšádlová 47 poslankyně PSP ČR Černošice TOP 09
9. Ing. Jiří Řehoř 55 podnikatel Černošice TOP 09
10. Ing. Mgr. Pavel Vaněrek 35 právník Černošice TOP 09
11. Ing. Miroslav Čech -- důchodce Černošice bezpp
12. Ing. Jiří Kolc 30 manažer Černošice TOP 09
13. Alice Poňková -- důchodce Černošice bezpp
14. Bc. Štěpán Šír 31 provozní Černošice TOP 09
15. RNDr. Marie Doušová, CSc., MBA 49 manažer Černošice TOP 09
16. Ing. Igor Klajmon -- stavební inženýr Černošice bezpp
17. Romana Wolfová, DiS., Cert. MDT 33 fyzioterapeutka Černošice bezpp
18. Jan Semerád -- důchodce Černošice bezpp
19. Petr Jelínek 34 manažer Černošice TOP 09
20. Lukáš Veverka -- student Černošice bezpp
21. PharmDr. Miroslav Janoušek 46 manažer Černošice TOP 09

Čtrnáct stupňů k prosperitě... pro Černošice město pro jeho občany

Černošice - nejlepší místo pro život

 1. FINANCE  –  ODPOVĚDNĚ K FINANCÍM

 • snaha o vyrovnaný a hospodárný rozpočet,
 • důsledné využívání Evropských fondů, dotací České republiky a ostatních zdrojů,
 • průhledné rozhodování a nakládání s majetkem,
 • transparentní výběrová řízení, snaha o co nejlevnější, ale kvalitní výběr obecních dodavatelů služeb, zapojení veřejnosti do výběrových řízení,
 • zavedení elektronických aukcí pro sjednání ceny v rámci výběrových řízení,
 • ve spolupráci s ostatními obcemi pracovat a apelovat na změnu zákona o Rozpočtovém určení daní – respektive změně koeficientu, který v současné době zvýhodňuje velká města před menšími,
 • boj proti korupci.
 1. INFRASTRUKTURA  - KVALITNÍ A BEZPEČNÉ CESTY A CHODNÍKY

 • dokončení sítě cyklostezek a dobudování záchytných parkovišť a odstavných ploch pro nákladní vozy a stroje,
 • pokračovat v budování dostatečné sítě kvalitních silnic a chodníků,
 • budování bezpečnostních a zpomalovacích prvků na komunikacích,
 • budování chybějících chodníků,
 • vybudování dostupné internetové sítě.
 1. BEZPEČNOST  - KAŽDÝ ZNÁ SVÉHO STRÁŽNÍKA

 • posílit důvěru v Městskou polici – tzv. každý zná ,,svého,, strážníka – Váš strážník zná i Vás,
 • důsledně bojovat proti všem formám vandalismu,
 • zavést přesné oblasti pro hlídkování strážníků,
 • rozvedení a další podpora preventivních programů ochrany občanů, zejména seniorů, dětí a mládeže,
 • důraz na rozvoj spolupráce s dobrovolnými hasiči v Mokropsích v oblasti bezpečnosti a řešení krizových situací, zejm. povodní, požárů,
 • zpřísnit dohled nad nedostupnějšími lokalitami Černošic.
 1. ÚZEMNÍ  STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ  - JASNÁ STRATEGIE V ZÁJMU OBČANŮ MĚSTA

 • pracovat z dlouhodobého hlediska se strategickým plánem a územním plánem a flexibilně reagovat na případná témata, která vyvstanou z občanské diskuse,
 • důsledně vymezit stavební limity na nově určených stavebních pozemcích a územích určených k zástavbě, zejména zamezit budování domů se třemi bytovými jednotkami (novodobých řadovek), u nově schvalovaných staveb trvat na vybudování parkovacích míst, pamatovat u nově budovaných lokalit na místa shromažďování občanů, např. parčík, dětské hřiště, volná zeleň k použití na hraní fotbalu, volejbalu, atp.,
 • lokalita Pod školou – co nejprůhledněji vyřešit stávající problém s těmito pozemky ve prospěch občanů města Černošice a město Černošice.
 1. KULTURA – ČERNOŠICE MĚSTEM KULTURY

 • rozvíjet kulturu v Černošicích,
 • spolupráce města na hodnotných kulturních akcích,
 • ve spolupráci se školkami, školami a základní uměleckou školu budovat již od nejútlejšího věku vztah dětí ke kulturnímu dědictví,
 • podpořit aktivity občanských sdružení, základní umělecké školy a jiných subjektů v oblasti podpory a šíření kultury v Černošicích,
 • zavedení jasných a transparentních pravidel řízení pro udělování grantů městem Černošice v kulturní oblasti.
 1. ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, SPORT – PROSTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 • vybudovat novou mateřskou školku a rozšířit kapacitu stávajících školek,
 • podporovat rozvoj mateřských center v Černošicích, rozšířit jejich stávající aktivity, prostor a časové možnosti,
 • rozšířit výuku cizích jazyků na základní škole, zřízení jazykových tříd a podpora výuky cizích jazyků rodilými mluvčími,
 • dostavět tělocvičnu u základní školy,
 • aktivně podporovat činnost nezávislých a občanských sdružení v oblasti zájmových, sportovních, zábavních a volnočasových aktivit pro děti,
 • podporovat sport a sportovní kluby a spolky pro děti a mládež,
 • podporovat a vytvořit prostor pro aktivní rozvoj a vzdělávání mládeže,
 • ve spolupráci se základní školou, základní uměleckou školou, sdruženími a spolky rozšířit nabídku sportovních, volnočasových, zájmových a zábavních aktivit pro děti a mládež a tím nenásilně podporovat jejich další rozvoj a vzdělávání,
 • zavedení jasných a transparentních pravidel řízení pro udělování grantů městem Černošice v oblasti práce s mládeží.
 1. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA – KULTURNÍ A KONCERTNÍ CENTRUM OBCE

 • podporovat sdružení a spolky spojené se základní uměleckou školou,
 • rozvíjet dále koncertní činnost a další kulturně vzdělávací akce na půdě základní umělecké školy.
 1. KOMUNITA OBČANŮ

 • vytvářet prostor a základnu pro setkávání občanů Černošic všeho věku a všech zájmů,
 • prostřednictvím akcí města, občanských sdružení a spolků rozvíjet společnou komunitu občanů Černošic,
 • prohlubovat spolupráci města s místními církvemi a církevními komunitami,
 • spolupráce se zájmovými spolky a občanskými sdruženími,
 • podporovat a prohloubit další mimoškolní aktivity v základní škole,
 • podpora občanské sounáležitosti.
 1. SENIOŘI – MĚSTO VSTŘÍCNÉ PRO SENIORY

 • důraz na rozvíjení a prohlubování ochrany a programů pro seniory,
 • nabízení seniorům a osamoceným občanům pagerů napojených na městskou policii,
 • rozšiřování a rozvíjení aktivit v Domě pro seniory.
 1. SOCIÁLNÍ OBLAST

 • spolupráce úřadu se sociálně slabšími občany a představení jim jejich možností sociálních služeb či různých forem dávek,
 • další rozvoj spolupráce města a občanů pro poskytnutí právních informací a pomoci při řešení složitých životních situací ve spolupráci s neziskovými sdruženími a dobrovolníky, zejména z řad advokátů,
 • podpora zapojení handicapovaných spoluobčanů do nejrůznějších spolků či akcí města.
 1. MĚSTO BEZ BARIÉR

 • dobudovat chybějící bezbariérové přístupy pro vozíky a kočárky na nástupiště nádraží, do škol a úřadů, pokusit se o bezbariérový přístup k lékařům,
 • dobudovat bezpečný příchod dětí do škol,
 • vyznačit chybějící přechody.
 1. KOMUNIKACE MĚSTA S OBČANY

 • změna informačních listů města Černošice a zřízení odborné redakční rady,
 • zlepšení komunikace města s občany prostřednictvím internetových stránek, informačních sms a emailů, atd.
 • vytvoření kanceláře zastupitelů pro pravidelnou komunikaci s občany.
 1. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • dodržovat důsledně zásadu udržitelného rozvoje v ostatních oblastech hospodaření a správy města,
 • podpora města v boji proti znečišťování,
 • striktní dodržování územního plánu v oblasti veřejné zeleně,
 • zvyšovat povědomost občanů o nakládání s odpady,
 • rozšíření míst pro kontejnery na tříděný odpad,
 • rozvíjení kladného vztahu dětí a mládeže k životnímu prostředí, zejména jeho ochrany,
 • důsledná kontrola plnění vyhlášek města týkajících se této oblasti – zejména nedovoleného pálení,
 • přísné sankce za znečišťování.
 1. ÚŘAD

 • zmenšení byrokracie,
 • zefektivnění práce,
 • zefektivnění a zlepšení komunikace s občany, mimo jiné - práce s úsměvem,
 • program “setkejte se se svým politikem“ – rádi Vám budeme naslouchat,
 • vstřícnější úřední hodiny pro zaměstnané občany
10. 10. 2010 | 13:00

Skotské TOPodpoledne

Celý článek
VRÁŽ OBSADILI JAGUÁŘI
10. 10. 2010

VRÁŽ OBSADILI JAGUÁŘI

Ideální počasí pro venčení jaguárů. Jaguáry jsme vzali na náměstíčko u Tesca na Vráži. Zdolali jsme pár technických problémů s výškou obrubníků, ale nakonec se všech 13 Jaguárů mohlo předvést v plné kráse.

Celý článek
Svatováclavské dětské klání se nakonec konalo
2. 10. 2010

Svatováclavské dětské klání se nakonec konalo

Z původního termínu 28.9.2010 bylo Svatováclavské dětské klání přesunuto kvůli studenému a deštivému počasí na 2.10.2010. A dobře jsme udělali, protože 2.10. bylo krásně: svítilo slunce, bylo teplo a sucho.

Celý článek
28. 9. 2010 | 14:00

Dětské svatováclavské klání

Celý článek
21. 9. 2010 | 18:30

Rebecca Clarke: Žena v hudbě

Občanské sdružení ProKultura pořádá koncert Rebecca Clarke: Žena v hudbě. Rebecca Clarke, J. S. Bach, H. Vieuxtemps, S. Prokofjev, F. Schubert úterý 21.9.2010 18:30 hodin, sál ZUŠ Černosšice, Střední 403, Černošice    

Celý článek
Náš lídr do komunálních voleb
17. 9. 2010

Náš lídr do komunálních voleb

Tisková zpráva

Naším lídrem v komunálních volbách a kandidátem na starostu je Patrik Rech. Nyní pracuje ve vyšším managementu mezinárodní firmy.  Při zvolení do funkce starosty se bude plně věnovat práci pro naše město a jeho obyvatele.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme