USNESENÍ   č.  11  /   2003 ze schůze Rady města Čelákovic 5. 6. 2003

6. Schvaluje:

j)  Smlouvu o dílo č. 15/2003/OS mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a K. Uhlířem s. r. o. jako zhotovitelem na montáž veřejného osvětlení – Pod Přerovskou cestou I.,

USNESENÍ   č.  13  /   2003 ze schůze Rady města Čelákovic 07. 08. 2003

6. Schvaluje:

f)     Smlouvu o dílo č. 18/2003/O mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou K. Uhlíř s.r.o., Čelákovice, jako zhotovitelem na výstavbu cihlových pilířů – Čelákovice – lokalita Třebízského III.,

USNESENÍ   č.  14  /   2003 ze schůze Rady města Čelákovic 11. 09. 2003

13. Doporučuje ZM:

m)   ke schválení Smlouvu o dílo č. 21/2003/O mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a K. Uhlířem s. r. o. jako zhotovitelem na kabelovou přípojku pro ČS Sedlčánky.

USNESENÍ   č.  18 /   2003 ze schůze Rady města Čelákovic 4. 12. 2003

5. Schvaluje:

e)     Smlouvu o dílo č. 22/2003/OS na „Montáž veřejného osvětlení - ul. Masarykova - Sedláčkova - Skála“ mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem, a firmou K. Uhlíř s. r. o. - Čelákovice, jako zhotovitelem,

USNESENÍ   č.  01  /   2004 ze schůze Rady města Čelákovic 08. 01. 2004

3. Souhlasí:

c)    s cenovou nabídkou Ing. arch. Tichého na zpracování Dokumentace k územního řízení v ceně 308.700,- Kč bez DPH,

USNESENÍ   č.  04  /   2004 ze schůze Rady města Čelákovic 08. 04. 2004

9. Schvaluje:

j)      Darovací smlouvu mezi firmou K. UHLÍŘ s. r. o., Čelákovice, jako dárcem a Městem Čelákovice jako obdarovaným,

USNESENÍ   č.  08 /   2004 ze schůze Rady města Čelákovic 05. 08. 2004

7. Akceptuje:

b) celkové náklady na stavbu cihlových pilířů v OZ Sedlčánky-jih firmou K. Uhlíř, s r.o., Čelákovice, ve výši 1.230.980,- Kč (bez DPH).

USNESENÍ   č.  09 /   2004ze schůze Rady města Čelákovic 02. 09. 2004

8. Schvaluje:

j)      Smlouvu o dílo č. 09/2004/0 na zhotovení díla – stavby „Cihlové pilíře – lokalita Sedlčánky-jih, Čelákovice“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou K. Uhlíř s. r. o., Čelákovice, jako zhotovitelem,

k)    Smlouvu o dílo č. 08/2004/0 na zhotovení díla – stavby „Pokládka kabelu VO – Sedlčánky“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou K. Uhlíř s. r. o., Čelákovice, jako zhotovitelem,

USNESENÍ   č.  10 /   2004 ze  schůze  Rady  města  Čelákovic  07. 10. 2004

5. Schvaluje:

f)     Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci – architektonickou studii – oblastí Stankovského II, Stankovského III., Masarykova, Sedláčkova a Kostelní mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou Tichý+Kolářová s. r. o., Praha 5, jako zhotovitelem,

2005:

Uhlíř: usnesení č.6/2005 – VO Staňkovského, cena 773.000,- Kč, usnesení č.7/2005 -VO generální oprava,cena 2.355.000,- Kč

2006:

Uhlíř: usnesení č.1/2006 -VO PPC II, cena 630.000 bez DPH, usnesení č.9/2006 -VO PPC II, cena 54.000,- bez DPH

2007:

Tichý+Kolářová s. r. o: usnesení č.8/2007 architektonický dohled nad STOPREM, usnesení č.11/2007 dodatek ke smlouvě na rehabilitaci náměstí. Obojí bez ceny

2008:

Tichý+Kolářová s. r. o: usnesení č.7/2008 architektonické a projekční práce "Dostavba ZUŠ" do DUR, cena 75.884,-Kč

2009:

Uhlíř: usnesení č.2/2009 - Rekonstrukce VO-ul.Krátká, Na Švihově, B.Smetany - Čelákovice,cena 870.352,-Kč vč.DPH

usnesení č.12/2009 – Kabelové vedení VO Císařská Kuchyně, cena 660.284,-Kč bez DPH

2010:

Uhlíř: usnesení č.5/2010 – rozšíření nabídky Kabelové vedení VO Císařská Kuchyně o 48.319,-Kč

Tichý+Kolářová Architects s. r. o: usnesení č.6/2010 – architektonické a projekční práce „výstavba MC a úprava MDDM“, cena 173.000,-Kč bez DPH

Tichý+Kolářová Architects s. r. o: usnesení č.6/2010 – projektová dokumentace-urbanisticko-architektonický návrh "Sedláčkova-Kollárova“ a "Komenského“, cena 85.000,-Kč bez DPH