Starosta Čelákovic reaguje na kritiku TOP 09 článkem “Dementi města”

20. 10. 2010

Podle vedení města byly v TOP Novinách v článku „Opravdu transparentní výběrová řízení nebo spíše Čelákovický rodinný podnik?“ uvedeny lživé údaje (text prohlášení radnice zde). Dle starosty města (sdružení PRO Č) a obou místostarostů (SNK ED, ČSSD) měl článek poškodit dobrá jména podnikatelů, kteří kandidují do místního zastupitelstva. Protože veškeré uvedené informace v TOP Novinách jsou pravdivé, rozhodla se TOP 09 v Čelákovicích zveřejnit dokumenty, které to dokazují.

V inkriminovaném článku popisuje jeho autor, Marek Skalický, zastupitel města, způsob, jakým se v Čelákovicích udělují veřejné zakázky. Popisuje praxi oslovování stále stejných firem, neexistenci jasného postupu a pravidel pro výběr a udělování zakázek, a nemožnost občanů zjistit, kdo a proč byl osloven a nakonec vybrán. Článek konkrétně poukazuje na zakázky pro architekta Tichého (kandidáta na zastupitele za PRO Č), p. Uhlíře (kandidáta na zastupitele za PRO Č) a p. Adámka (kandidáta na zastupitele za SNK ED).

Dokumenty, které dokazují, že článek uvádí pouze pravdivé informace, jsou k nahlédnutí zde:

Výtah ze zápisu jednání Rady města Čelákovic informuje o:

I.                   14 zakázkách pro firmu K. Uhlíř s. r. o. Cena je uvedena pouze u osmi z těchto zakázek, i tak ale dosahuje celková suma 6,6 milionů Kč.

II.                7 zakázkách pro firmu Tichý+Kolářová s. r. o. U tří z těchto zakázek není uvedena cena, za zbylé čtyři zakázky zaplatilo město přes 640 tisíc Kč.

Přehled zakázek, které pro město realizoval p. Adámek jako dodavatel i subdodavatel v celkové výši téměř 2,8 milionů Kč (autorem tabulky je pan Adámek).

Na základě těchto údajů je nařčení z poškození dobrého jména podnikatelů bezpředmětné. Dobré jméno si uvedení podnikatelé poškodili tehdy, když svými kandidaturami otevřeně a aktivně podporovali ty, kteří o udělování městských zakázek rozhodují.