Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Čelákovice (Praha-východ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Tomáš Janák

Tomáš Janák

36 let

manažer

Narodil se 25.května 1974 v Brandýse nad Labem a celý život žije v Čelákovicích. Zde také navštěvoval základní školu, nejprve tzv. "novou školy", druhý stupeň už prožil se svými spolužáky na Kamence. Čelákovice vnímá jako město svých předků, starých tradic a místo plné kulturních i duchovních hodnot. V tomto významu se skromně řadí mezi čelákovické patrioty.

V roce 1992 maturoval na Střední škole polygrafické v Praze (toho času SOU polygrafické) v oboru tiskař na polygrafických strojích. Do prosince 1996 průběžně pracoval v několika tiskárnách jako ofsetový tiskař (Tiskařské závody s.p., ČTK repro, Schiller press). V tomto období byl také částečně zaměstnán u bezpečnostní agentury. V letech 1993 – 1994 absolvoval základní vojenskou službu.

Od roku 1997 je zaměstnán v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složce státu, v současné době zastává pozici vedoucího oddělení vnitřní správy.

V rámci vedlejší činnosti podniká v oboru gastronomie – od roku 1994 provozuje hudební klub Irish Music Pub v Čelákovicích.

Před rokem 1989 začal pracovat jako oddílový vedoucí s dětmi a mládeží na dětských táborech TOS Čelákovice v Českém Dubu, po sametové revoluci se proto aktivně zapojil do obnovy skautského hnutí v Čelákovicích a Toušeni.

Cíle a hodnoty, které vyznává politická strana TOP 09 jsou mu natolik blízké, že po jejím založení v roce 2009 do této strany vstoupil. Stejné hodnoty by rád prosazoval i v komunální politice, a proto nyní kandiduje do zastupitelstva svého rodného města.

Do vzniku TOP 09 nebyl členem žádné jiné politické strany.

Zároveň je členem Matice staroboleslavské (občanského sdružení ustaveného s cílem zachovat a dále rozvíjet národní duchovní dědictví ve Staré Boleslavi, zvláště pak svatováclavské tradice. Své snažení soustřeďuje k realizaci Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi jako hlavní duchovní události státního svátku sv. Václava a Dne české státnosti.)

Je ženatý, má dvouletého syna Jiřího.

Jeho hlavními zálibami jsou sbírka starožitných loutek, převážně marionet a všeho, co se jich týká, dále sběratelství pohádkových knih a starých tisků, pohlednic Čelákovic a okolí. Zajímá se o historii Čelákovic, historii a starožitnosti všeobecně, kulturu, hudbu, les a přírodu a má i mnoho dalších zájmů a společenských aktivit.

36 manažer Čelákovice TOP 09
2. Ing. Miloš Sekyra

Ing. Miloš Sekyra

55 let

manažer

Narodil se 15. listopadu 1954 v Praze a od té doby bydlí v Čelákovicích. V roce 1974 maturoval na gymnáziu v Brandýse nad Labem. V letech 1974 – 1979 studoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT v Praze, obor teorie a technika jaderných reaktorů, kterou dokončil v roce 1979 složením státní zkoušky.

Mezi lety 1979 – 1982 pracoval ve společnosti ENERGOPROJEKT Praha, kde bylo jeho pracovní náplní řešení havarijních stavů primárního okruhu jaderné elektrárny s úniky chladiva a analýzy vlivu na aktivní zónu reaktoru. V letech 1982 – 1992 byl zaměstnán ve státním podniku Kovohutě s.p. Čelákovice postupně ve funkcích matematik-analytik ve výpočetním středisku, vedoucí trubkárny a technický náměstek ředitele podniku. Z těchto pozic řídil činnosti útvarů technického rozvoje, investic a hlavního mechanika. Od roku 1992 do roku 1999 byl ředitelem a jednatelem společnosti Ekospan, s.r.o. zabývající se vývojem a provozováním technologií šetrných k životnímu prostředí, konkrétně čištění a recyklace průmyslových kapalin a vod mobilními jednotkami na území ČR v rámci programu "Zelený servis" pro společnost Castrol CZ a zneškodňováním znečištěných vod ropnými látkami.

Od roku 1999 je ředitelem a jednatelem společnosti SK Real, spol. s r.o., která zavádí nové stavební materiály a technologie snižující energetické ztráty budov, zabývá se ekologickým vytápěním budov pomocí alternativních zdrojů energie, dozorováním staveb, revitalizací krajiny a obnovou krajinných prvků.

V období 2002 až 2006 byl členem Rady města Čelákovice a členem Komise rozvoje města v Čelákovicích. Od listopadu 2006 je členem zastupitelstva Čelákovice.

Tento rok vstoupil do strany TOP 09, do té doby nebyl členem žádné politické strany.

Je ženatý a má jednoho syna.

Mezi své největší záliby řadí sport, hlavně fotbal v aktivně zájmovém sdružení FC Ruská, a automobilový sport (rally).

55 manažer Sedlčánky TOP 09
3. Mgr. Marek Skalický

Mgr. Marek Skalický

39 let

ekolog

Narodil se 16.srpna 1971 v Novém Městě na Moravě, nicméně od roku 1981 žije v Čelákovicích. Po absolvování základní školy v Čelákovicích nastoupil na gymnázium v Brandýse nad Labem, kde v roce 1989 maturoval. Roku 1995 pak promoval na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v oboru geologie.

V současné době podniká v oblasti aplikované ekologie, zejména v oboru starých ekologických zátěží a havárií. Věnuje se také oboru aplikované hydrogeologie a vodního hospodářství. Je členem České asociace hydrogeologů, držitelem odborné způsobilosti Ministerstva životního prostředí v oborech hydrogeologie a sanační geologie a je také držitelem certifikátů manažera vzorkování podzemních a odpadních vod.

Je členem TOP 09, pravicové strany, která je mu svým programem a zaměřením velmi blízká.

Je ženatý, má dva syny, 7 a 9 let.

Hlavními zálibami je cestování, příroda, motorismus a sport.

39 ekolog Čelákovice TOP 09
4. Milan Tichý

Milan Tichý

57 let

živnostník

Narodil se 9. prosince 1952 v Praze, ale již v roce 1953 se s rodiči přestěhoval z Košíř do Čelákovic, kde od té doby žije. V roce 1967 nastoupil do učení v Praze v oboru štukatér. Po vyučení pracoval v odborné restaurátorské firmě Štuko Praha na obnově památek po celé České republice, ale zejména v Praze. Při zaměstnání absolvoval večerní Školu uměleckých řemesel a ukončil studium maturitou.

Od roku 1988 nepřetržitě podniká v oboru stavebnictví se zaměřením na památky. Za tu dobu postavil několik desítek rodinných domů, ale též opravoval kapličky, kostely a tvrze. Jeho dílem jsou například kompletně zrenovovaná fasáda na tvrzi v Čelákovicích nebo záchranné práce na středověké tvrzi ve Vyšehořovicích.

V letech 1995 až 2001 byl členem politické strany ODA. Pro město Čelákovice se již v minulosti angažoval jako člen městského zastupitelstva a rady města.

Je členem TOP 09 a jako její kandidát do komunálních voleb by rád zúročil svoje zkušenosti a nadhled, které získal nejen věkem, ale také během jednoho funkčního období ve vedení města.

Je otcem jednoho syna a tří dcer. Je rozvedený a žije s přítelkyní v Čelákovicích.

K jeho velkým zálibám patří kromě výtvarného umění, architektury, hudby a divadla také jachting. Má  mezinárodní kapitánské zkoušky a pokud mu to čas jen trochu dovolí vyráží s kamarády na moře. Jak sám říká, při plavbě pociťuje ty nejkrásnější pocity, směs volnosti, absolutní svobody a adrenalinu.

57 živnostník Čelákovice TOP 09
5. Mgr. Pavlína Kučerová

Mgr. Pavlína Kučerová

37 let

učitelka ZŠ

Narodila se 5. března 1973 ve Slaném a zde také v roce 1991 maturovala na Gymnáziu V. B. Třebízského. Poté absolvovala studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Vysokoškolské studium zakončila v roce 1995 státními zkouškami.

V Čelákovicích žije a pracuje od roku 1996. V současné době učí na Základní škole Kostelní, kde je také místopředsedkyní Školské rady. Od počátku své pedagogické činnosti se věnuje problematice specifických poruch učení u dětí mladšího školního věku. V letech 1998 –  2007 absolvovala řadu vzdělávacích kurzů s touto tematikou. Ve škole se podílí na přípravě a realizaci reedukačních programů pro děti s poruchami učení.

Jejím velkým koníčkem je sport. Dvacet let závodně hrála basketbal, během vysokoškolského studia se věnovala také lyžování. Nyní se pravidelně účastní lyžařských kurzů jako instruktorka školního lyžování. Každoročně se podílí na organizaci sportovních akcí školy.

Je vdaná, mám dva syny.

Není a nikdy nebyla členkou žádné politické strany.

37 učitelka ZŠ Čelákovice bezpp
6. Bc. Jan Urban

Bc. Jan Urban

37 let

středoškolský pedagog

Narodil se v roce 1973 v Brandýse nad Labem. V roce 1991 maturoval na střední průmyslové škole a o čtyři roky později promoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

V současné době vyučuje na střední průmyslové škole v Praze.

Jan Urban nikdy nebyl členem žádné politické strany. Do zastupitelstva Čelákovic kandiduje s cílem efektivní komunikace města s občany a respektování potřeb obyvatel okrajových částí města.

Je ženatý, má dva syny.

Jeho hlavní zálibou je fotografování.

37 středoškolský pedagog Záluží bezpp
7. Mgr. Václava Snítilá

Mgr. Václava Snítilá

35 let

sociální pracovnice

Narodila se v roce 1975. V letech 1989 až 1993 studovala v Praze na střední zdravotnické škole v oboru Dětská sestra. Vzdělání si dále doplňovala nejprve na soukromé střední škole personálního řízení Maxman v oboru personalistika a od roku 1997 až do roku 2002 v oboru psychosociální vědy na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala i řadu dalších kurzů, jako např. Certifikovaný trenér paměti I., kurz občanské gramotnosti či kurz pracovního práva. Po studiu nastoupila jako dětská sestra ve Fakultní nemocnici Motol na oddělení dětské ortopedie, mezi lety 2001 – 2003 působila jako sociální pracovnice v Domově pro seniory Elišky Turkyňové v Praze. Od loňského roku pracuje jako pastorační asistentka Církve československé husitské v Praze.

Mezi její hlavní záliby patří cestování, literatura, sport a historický šerm.

Je členkou TOP 09.

35 sociální pracovnice Čelákovice TOP 09
8. Ing. Milan Pianezzer

Ing. Milan Pianezzer

55 let

počítačový expert

Narodil se 10. února 1955 na Kladně, kde také v roce 1974 maturoval na Střední průmyslové škole elektrotechnické. Ve studiu pokračoval na ČVUT v Praze na Fakultě elektrotechnické, obor Teorie elektromagnetického pole, kde získal titul inženýr elektrotechniky. Po absolutoriu v roce 1979 pracoval ve Fyzikálním ústavu Akademie věd v Řeži u Prahy v sekci Nízkých teplot a supravodivosti. V roce 1980 jsem se oženil a odešel pracovat do zkušebny TOS Čelákovice, kde působil jako zkušební technik elektro až do roku 1990. Bylo to v době zavádění mikroprocesorů a mikropočítačů do řídících systémů obráběcích strojů, které se v TOSu vyráběly, a tak se dostal k výpočetní technice v době, kdy u nás byla jen v plenkách. Počítače mu učarovali natolik, že v tomto oboru začal v roce 1990 pracovat jako OSVČ. Přes různé hardwarové i softwarové platformy pracuje v oblasti výpočetní techniky až do dnes.

Je rozvedený a má dva syny. Není a nikdy nebyl členem žádné politické strany. Jeho práce mu umožňuje denně se potkávat s širokou paletou - jak věkovou, tak i společenskou - lidí a denně se tak stávat při řešení jejich počítačových problémů součástí jejich mnohdy pestrých životů.

55 počítačový expert Čelákovice bezpp
9. Petr Keřtof

Petr Keřtof

44 let

konzultant v oblasti IT

Narodil se v Praze v roce 1966, ale v Čelákovicích žije s většími či menšími přestávkami od svých 2 let dodnes. V roce 1984 maturoval na gymnáziu v Brandýse nad Labem, do roku 1987 studoval na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze.

Po absolutoriu začal pracovat v Tesle Strašnice a v roce 1992 nastoupil do společnosti Douwe Egberts jako správce interního podnikového systému na platformě IBM AS400. O tři roky později přešel do společnosti INTENTIA, kde byl zodpovědný za vývoj a implementaci Švédského systému ERP Movex. Stejný systém měl na starost ve společnosti RJT systems ve město London, provincie Ontario, v Kanadě jako Movex system architekt v letech 2000 až 2003. V současné době pracuje jako systémový konzultant pro ERP Automotive ve firmě INFOR.

Má syna Davida a dceru Kláru, k jeho hlavním koníčkům patří hudba v aktivní formě (člen hudebního sdružení M.A.C) , vodáctví a lyžování.

44 konzultant v oblasti IT Čelákovice bezpp
10. PhDr. Ingrid Palaščáková, Ph.D.

PhDr. Ingrid Palaščáková, Ph.D.

37 let

fyzioterapeut

Narodila se 27. listopadu 1972 v Žiari nad Hronom. Od roku 1999 žije v Čelákovicích. Ve stejném roce promovala na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru fyzioterapie. V letech 1999 až 2003 pracovala na rehabilitační klinice MONADA v Praze, která je zároveň výukovým pracovištěm katedry fyzioterapie Univerzity Karlovy v Praze. Na této katedře, kde v letech 2001 až 2006 působila jako odborný asistent, také získala oba doktoráty. V letech 2006 až 2008 jí byl udělen titul hostující docentky v oboru fyzioterapie a balneologie. V roce 2006 založila vlastní rehabilitační a vzdělávací centrum REHASPRING® v Čelákovicích, které se stalo v roce 2008 akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky pro postgraduální výuku celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů a lékařů. V tomto centru skloubila svoje klinické a akademické zkušenosti. Je členkou redakční rady časopisu Rehabilitácia, který je zařazen do mezinárodní databáze SCOPUS.

V současné době působí Ingrid Palaščáková Špringrová v rehabilitačním centru REHASPRING® v Čelákovicích, kde vede tým fyzioterapeutů a podílí se na prevenci a terapii klientů. Je jedinou lektorkou metody R. Brunkow v České republice, kterou školí a dále úspěšně vyvíjí. Pravidelně  přednáší na univerzitách v Čechách i zahraničí. Je autorkou mnoha publikací se zdravotnickou problematikou určených pro odborníky i laiky. Rehabilitační centrum REHASPRING® spolupracuje se zahraničními lektory, které si také zve na vzdělávací akce a konference, které pořádá.

Je jí blízký program politické strany TOP 09, a proto za tuto stranu kandiduje. Její práce jí umožňuje setkávat se s lidmi v Čelákovicích a naslouchat nejenom jejich zdravotním problémům. Za dobu, co žije v Čelákovicích si k tomuto městu a jeho občanům vytvořila velmi vřelý vztah.

Je vdaná, má dva syny.

Jejími hlavními zálibami je její práce a pohybové aktivity (tenis, lyže, běhání).

37 fyzioterapeut Čelákovice bezpp
11. MUDr. Šárka Roubková Paurová

MUDr. Šárka Roubková Paurová

46 let

praktický lékař pro děti a dorost

Narodila se 12. května 1964 v Praze. V roce 1982 maturovala na Gymnáziu v Brandýse nad Labem, po té nastoupila na Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1988 promovala. V roce 1994 složila atestaci z oboru pediatrie.

Po studiu na univerzitě až do roku 2000 pracovala na dětském oddělení Nemocnice s poliklinikou ve Stodě, následující rok strávila na Neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Od roku 2001 do roku 2006 pracovala na dětském oddělení Nemocnice s poliklinikou v Brandýse nad Labem, po té působila dva roky jako asistentka v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Ireny Chumové. Od února 2008 je praktickým lékařem pro děti a dorost v Čelákovicích, kde také bydlí.

Je členkou České lékařské komory a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Je podruhé vdaná, má dvacetiletou dceru Kristýnu a šestiletého syna Štěpána.

Nikdy nebyla členkou žádné politické strany.

46 praktický lékař pro děti a dorost Čelákovice bezpp
12. Jan Prokůpek, DiS.

Jan Prokůpek, DiS.

36 let

obchodník,organiz. kult. akcí

Čelákovický rodák a odchovanec někdejší místní házené se narodil 23. října 1973 v Brandýse nad Labem. Po maturitě na gymnáziu v Brandýse získal další, tentokrát odbornou maturitu na zdravotnické škole Mills v oboru rehabilitace. Vzdělání si rozšiřoval i na dále, v roce 2003 absolvoval vyšší odbornou školu v oboru firemní management.

V období 1994 až 2000 byl zaměstnán jako fyzioterapeut v Dukle Praha Atletika. Od roku 1995 až do současnosti působí jako fyzioterapeut české atletické reprezentace. Od roku 2000 pracuje jako živnostník, je obchodním zástupcem a pořadatelem kulturních akcí.

Je čerstvě ženatý a mezi jeho záliby patří sport všeho druhu, aktivní dovolená a společenský tanec.

Není a nikdy nebyl členem žádné politické strany.

36 obchodník,organiz. kult. akcí Čelákovice bezpp
13. Aurélie Kochanová

Aurélie Kochanová

41 let

živnostník

Narodila se 27. ledna 1969 v Praze. V roce 1987 odmaturovala na střední knihovnické škole a ihned nastoupila na mateřskou dovolenou. Postupně vychovala 3 děti a věnovala se hlavně rozvoji jejich zájmové činnosti a tvořivosti. Na začátku devadesátých let absolvovala rekvalifikaci s akreditací Ministerstva školství v oboru kosmetička a další na CSTV na Strahově jako sportovní a rekondiční masér. Od roku 1993 v tomto oboru také podniká. Po roce 2000 pomáhala vést knihkupectví a galerii, ale jejím hlavním  zájmem zůstala péče o bolavá záda klientů v jejím salonu.

Před vstupem do TOP 09 nikdy nebyla členkou žádné politické strany. Jelikož ji ale TOP 09 oslovila svými postoji a programem, rozhodla se za ni kandidovat jako nestraník. Chtěla by pomáhat řešit obyčejné problémy obyčejných lidí a přeje si změny ve vedení a hospodaření města Čelákovic. Ve volném čase se věnuje výtvarné činnosti, na jejích olejomalbách jsou hlavními tématy příroda, zvířata a ženy. Také má ráda hudbu a literaturu.

Je rozvedená a má tři dospělé děti.

41 živnostník Čelákovice TOP 09
14. Mgr. Daniel Šimánek

Mgr. Daniel Šimánek

39 let

advokát

Narodil se 20. října 1970 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a od narození žije v Čelákovicích. V roce 1989 ukončil středoškolské studium na gymnáziu v Brandýse nad Labem a po maturitě začal studovat na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také v roce 1994 promoval. Od roku 1994 pracuje v advokacii, nejprve jako advokátní koncipient a od roku 1998 již jako advokát. V současné době vykonává advokacii v advokátní kanceláři v Čelákovicích.

Je rozvedený, má dvě dcery.

Nikdy nebyl členem žádné politické strany a není členem TOP 09.

39 advokát Čelákovice bezpp
15. Hana Salamánková

Hana Salamánková

36 let

masérka

Narodila se 29. prosince 1973 v Brandýse nad Labem jako druhorozená dcera manželům Arazimovým ze Sedlčánek. V Sedlčánkách vyrostla a do dnešního dne bydlí. V letech 1988 – 1991 absolvovala učební obor kuchař v Poděbradech. Tomuto zaměstnání se věnovala až do roku 1992, kdy úspěšně složila závěrečnou zkouškou rekvalifikačního masérského kurzu v masérské škole Refit. V roce 1993 získala živnostenské oprávnění a začala se plně věnovat masážím. Během následujících let si dalšími zájmovými, rekvalifikačními a certifikovanými kurzy rozšiřovala a rozšiřuje znalosti a dovednosti ve svém oboru (2002 – 2003 kurz pro nižší zdravotníky v soukromém vzdělávacím zařízení Stanislava Flandery, lymfodrenáže apod.). Také se rozhodla ucelit své středoškolské vzdělání a v roce 2006 maturovala na SOŠ TOS obor obchod a služby.

Je vdaná a má dvě malé děti, se kterými je na částečné mateřské dovolené. Ve volném čase se podílí na přípravách a organizaci sportovních a kulturních akcí pro děti v Sedlčánkách.

Ráda by svým rozhodnutím kandidovat do zastupitelstva Čelákovic podpořila projekt rekonstrukce historické budovy školy v Sedlčankách a její smysluplné využití.

Nikdy nebyla členkou žádné politické strany a není členkou  TOP 09.

36 masérka Sedlčánky bezpp
16. MUDr. Hana Ježková

MUDr. Hana Ježková

49 let

gynekolog-porodník

Narodila se 22. prosince1960 v Praze, ale celý život bydlí v Čelákovicích.

Studovala na gymnáziu v Brandýse nad Labem, po maturitě v roce 1979 se rozhodla věnovat medicíně a nastoupila na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po absolutoriu v roce 1985 začala pracovat na gynekologicko - porodnickém oddělení nemocnice Brandýs nad Labem, kde pracovala až do roku 1993. Od dubna roku 1993 pracuje jako soukromý lékař na gynekologické ambulanci v Čelákovicích.

V současné době není členkou žádné politické strany.
Je 28 let vdaná, má dva dospělé syny.

49 gynekolog-porodník Čelákovice bezpp
17. Jitka Jagerová

Jitka Jagerová

48 let

bankovní specialista

Narodila se 27. července 1962 v Praze, kde také vystudovala Střední všeobecnou ekonomickou školu. Po škole nastoupila na mateřskou dovolenou, byla vedoucí stravování v Mateřské škole v Čelákovicích a pracovala v Drobné provozovně města Čelákovic. Od roku 1990 je zaměstnána v České spořitelně a.s. jako Poradce-specialista.

Je vdaná a má dvě děti. Mezi její hlavní zájmy patří jízda na kole a kolečkových bruslích, dále četba, zahrada a rodina.

Nikdy nebyla členem žádné politické strany.

48 bankovní specialista Čelákovice bezpp
18. Jan Ferles

Jan Ferles

56 let

učitel ZUŠ

Narodil se 8. září 1954 v Praze, v roce 1973 maturoval na gymnáziu v Brandýse nad Labem a po té nastoupil na pražskou Konzervatoř v oboru housle. Konzervatoř absolvoval v roce 1979 a o dva roky později nastoupil jako pedagog na Základní uměleckou školu Jana Zacha, kde se věnoval hudební výchově mládeže až do roku 2000. V současné době působí na ZUŠ A. Šporka v Lysá nad Labem.

Od roku 1971 až do roku 1996 působil ve skupině Dekameron jako kytarista a později i kapelník. Od sametové revoluce je kapelníkem a zároveň baskytaristou skupiny Evergreen kvartet.

Je ženatý, má syna a dceru.

Svou kandidaturou chce podpořit stranu TOP 09 v Čelákovicích

56 učitel ZUŠ Čelákovice bezpp
19. Ing. Jan Karpaš, CSc.

Ing. Jan Karpaš, CSc.

45 let

vědecký pracovník

Narodil se 24. listopadu 1964 v Broumově. Po maturitě nastoupil na ČVUT Fakultu strojní v oboru pozemní stavby. Po promoci v roce 1968 nastoupil na Vojenský projektový ústav Praha jako projektant, zároveň se ale věnoval i vědě – svou aspiranturu na domovské fakultě ukončil v roce 1976. V letech 1972 – 1990 pracoval pro Výzkumný ústav pozemních staveb Praha, další čtyři roky strávil v Požárně atestačním ústavu Praha a od roku 1994 až do současnosti pracuje jako samostatný expert pro Expertizní středisko požární bezpečnosti staveb Praha. Jeho praxe v oboru „Požární bezpečnost staveb“ tedy čítá úctyhodných 37 let.

Je ženatý, má dvě děti. Jeho hlavními zálibami jsou turistika, lyžování a divadelní kultura.

Není členem strany TOP 09.

45 vědecký pracovník Čelákovice bezpp
20. Ladislav Weyrostek

Ladislav Weyrostek

59 let

hudebník

Narodil se 18. ledna 1951 v Praze. Absolvoval dva roky dopravní střední průmyslovou školu a roční kurz pro výpravčí. Pracoval u železnice, převážně jako výpravčí, celých 40 let až do svého předčasného odchodu ze zdravotních důvodů.

V současné době je v částečném invalidním důchodu a věnuje se hudbě. S různými orchestry a skupinami vystupuje již od 14 let. V roce 1971 se stal tehdejší „československou Superstar“, když se v televizní soutěži Talent 71 umístil za zpěvákem z Indonésie na 2. místě. Dostal i nabídky k profesionální činnosti, ale, jako syn faráře se dle vlastních slov „odmítl podílet na šíření socialistické kultury v době, kdy horké hlavy napravoval soudruh Gustáv Husák a jemu podobní“.

Již delší dobu zpívá se skupinou Dekameron a zároveň zpívá a hraje na bicí se svou country skupinou Druhej dech. Občas spolupracuje i s jinými hudebními tělesy. Kromě hudby je jeho zálibou cestování, čtení historických a detektivních románů, literatura faktu a kultura vůbec. Velmi rád poslouchá hudbu klasickou.

Je rozvedený a má dva syny, kteří se také věnují hudbě.

Je příslušníkem církve československé husitské a v žádné straně nikdy nebyl. Jak říká, TOP 09 se rozhodl podpořit, protože ODS ho zklamala, VV jsou pro něj nečitelné a levici nehodlá podpořit nikdy. Navíc TOP 09 má ve svém čele Karla Schwarzenberga, kterého si váží a kterému důvěřuje.

59 hudebník Čelákovice bezpp
21. Hana Krejcárková

Hana Krejcárková

51 let

referentka

Narodila se 16. srpna 1959 v Praze, ale celé dětství prožila v obci Lázně Toušeň. Po studiu na brandýském gymnáziu, kde maturovala v roce 1978, se vdala do Čelákovic a zde také žije dodnes. Po maturitě začala pracovat v oddělení zahraničního obchodu Škodaexport a po mateřské dovolené nastoupila jako referentka na tehdejší Národní výbor v Toušeni. Od roku 1987 až dodnes pracuje ve společnosti Q-BYT Čelákovice, kde má na starost provoz tepelného hospodářství a zabývá se správou bytů a nebytových prostor.

Jejím koníčkem je hudba, četba a film. V posledních čtyřech letech však většinu volného času věnuje svému vnukovi.

Má dvě dospělé děti, syna 30 let a dceru 27 let, kteří již žijí svůj vlastní život.
Nikdy nebyla a není členem žádné politické strany.

51 referentka Čelákovice bezpp

Program pro Čelákovice

Otevřená politika města s fairplay pravidly pro každého

 1. Stanovíme hlavní priority města na celé funkční období. Bez jasné koncepce není možné smysluplně plánovat rozvoj města.
 2. Připravíme jasný a srozumitelný rozpočet, kterému porozumí každý občan Čelákovic. Zprůhlednění veškerých příjmů a výdajů města umožní lepší kontrolu všech aktivit města.
 3. Výběrová řízení musí být transparentní. Zadání výběrových řízení zveřejníme na webu města, podmínky řízení a způsob hodnocení přihlášených nabídek stanovíme předem. Podle těchto jasných kritérií vybereme nejlepšího kandidáta a zároveň zveřejníme, jak se umístili jednotliví účastníci výběrového řízení. Umožníme tak nejen zpětnou kontrolu výběrových řízení, ale hlavně zamezíme stávající praxi tzv. oslovení pěti uchazečů, které přímo inklinuje ke korupci a výběru stále stejných dodavatelů.
 4. Do aktivního rozhodování o městě zapojíme i neuvolněné radní (4 z celkem 7 radních, kteří pro město nepracují na plný úvazek!). Chceme, aby každý z radních byl zodpovědný za určitou oblast města, rozdělí si tak kompetence a budou odborníky na danou problematiku. Důležitá je také jejich vazba na státní správu, radní musí také komunikovat s vedoucími jednotlivých odborů města.
 5. Zefektivníme fungování města a jeho odborů. Je zásadní kontrolovat, jak jednotlivé odbory a jejich pracovníci fungují a jestli své povinnosti plní na 100 %.
 6. Chceme, aby byli úředníci kdykoliv ve své pracovní době k dispozici občanům města, nejen v úřední dny.

Rozvoj města a finance až na prvním místě

 1. Naším hlavním cílem je rozumné hospodaření. Město nesmí vytvářet další dluhy, navíc je třeba vypořádat se s těmi stávajícími. To se městu povede jen když připraví jasný plán investic minimálně na jedno funkční období a zároveň začne čerpat z grantů a dotačních titulů.
 2. Maximálně využijeme všechny dostupné dotace a granty. Město není možné řídit s nedostatkem finančních prostředků. Dotace a granty nejen z EU považujeme za dostupný, a pro naše město nutný zdroj peněz, který do této chvíle radnice téměř nevyužívala. Mnoho pro město zásadních projektů bylo pro nedostatek financí odloženo, popř. se upřednostnily opravy komunikací, které opravu nepotřebovaly, či stavby nových ulic (silnice přes TOS či opravy Masarykovy, Sedláčkovy a dalších komunikací).
 3. Naším cílem je využít kompetencí odborníka na získávání dotací, který bude pro město pracovat na plný úvazek. Složitost žádostí o dotace a celé řízení není jednoduché a nemůže být vykonáváno jako doplňková činnost posledního z referentů na radnici.
 4. Připravíme investiční plán města min. na jedno funkční období. Současné chaotické investice městu žádným způsobem neprospívají, spíše zbytečně zatěžují a vyčerpávají již tak napnutý rozpočet města.
 5. Volné finanční prostředky je důležité rozdělovat grantovým systémem. Jen tak se dostane více peněz na podporu oblastí, které to nejvíce potřebují (kultura, sport, příspěvkové organizace…).
 6. Je důležité zavést intenzivní a plodnou komunikaci s příspěvkovými organizacemi města, zapojit je do dotačních a grantových systémů a propojit jejich činnost ve společných projektech, jejichž iniciátorem má být město – festivaly, historicko-kulturní akce, trhy, akce pro děti, mládež i seniory.
 7. Zasadíme se o privatizaci a tudíž zefektivnění vybraných služeb pro město (Technické služby). Aby tyto subjekty dobře fungovaly a nebyly jen černou díru na peníze města, potřebují dobré manažerské vedení, změnu odměňování a hospodárné řízení.
 8. Přehodnotíme megalomanský projekt Revitalizace náměstí, u kterého nebylo zajištěno financování.

Město a jeho úředníci jsou tu pro nás

 1. Požadujeme zavést komunikaci města s jeho občany. Zasadíme se proto o co největší využití moderních informačních technologií tak, aby město konečně zavedlo dialog s občany a zapojilo je do rozhodování o městě.
 2. Prosadíme on-line přenosy ze zastupitelstev, aby se každý mohl podívat, jak je jím volený zastupitel aktivní, jaké předkládá návrhy a pro které návrhy hlasuje.
 3. Zavedeme pravidelné online chaty s radními města a starostou. Těchto sedm osob je o dění ve městě informováno nejlépe, za své aktivity se proto musí zodpovídat občanům Čelákovic.
 4. Webové stránky města chceme více interaktivní, občan na nich musí nalézt aktuální informace o dění města. Musí mít zároveň možnost se na cokoliv zeptat a hlavně se dočkat odpovědi.
 5. Zachování bezplatného měsíčního zpravodaje města je pro nás samozřejmostí, i zde je však mnoho co zlepšovat. Zprávy ze zasedání zastupitelstva chceme pojmout čtivou a hlavně srozumitelnou formou. Nebudeme mlžit a schovávat se za vágní formulace. Zároveň je nutné otevřeně informovat o jednáních rady města, orgánu, který o městě hlavně rozhoduje a určuje jeho vývoj.

Bydlení

 1. Chceme dokončit privatizaci městských bytů.
 2. Je potřeba zřídit sociální a startovací byty pro mladé rodiny s dětmi, které v současnosti v našem městě úplně chybí.
 3. Požadujeme restrukturalizaci městského s.r.o, Q-bytu, ve funkční a transparentní organizaci obhospodařující bytový fond města.

Životní prostředí

 1. Jsme proti stavbě paroplynové elektrárny u Čelákovic. Za pomoci odborníků připravíme správnou a účinnou argumentaci, budeme se aktivně účastnit všech přístupných jednání.
 2. Zasadíme se o rekonstrukci kanalizační a vodohospodářské sítě i v okrajových částech města (Jiřina, Záluží). Díky špatnému stavu vodohospodářské sítě dochází k vysokým ztrátám pitné vody, kterou musí občané zaplatit. Zároveň se zaměříme na chátrající vodojem, který je hlavním přívodem pitné vody do města. Dále je nutné vybudovat záložní zdroj vody pro město (vrty), protože není možné spoléhat se jen na jeden zdroj vody z Káraného.
 3. Nedopustíme další zhoršování životního prostředí v Čelákovicích. Je důležité kontrolovat znečišťovatele životního prostředí v našem městě.
 4. Chceme více zeleně a volně-časových ploch pro občany. Zároveň je potřeba rekonstruovat a vytvářet dětská hřiště v souladu s novými zelenými plochami. O stávající zeleň je nutné se řádně starat, jinak nemůže sloužit svému účelu.
 5. Zásadní prioritou je čistota města. Kromě dobře fungujících Technických služeb, které budou o město řádně a pravidelně pečovat, se konkrétně jedná o zajištění dostatečného počtu odpadkových košů, zavedení odpadkových košů na psí exkrementy a podporu majitelů psů v zodpovědném chování.

Doprava a komunikace

 1. První podmínkou pro řešení dopravy v Čelákovicích je zpracování detailního dopravního generelu, který hodnotí dopravu v pohybu i klidu. Teprve na jeho základě je možné vypracovat smysluplnou dopravní koncepci, kterou je nutné dodržovat při stavbách a úpravách infrastruktury.
 2. Zasadíme se o aktivnější přístup města k obchvatu Čelákovic. Nikdo jiný za nás obchvat neprosadí.
 3. Chceme získat dotace na stavbu lávky přes Labe, propojit tak oba břehy řeky a navázat ji na stávající cyklostezku.
 4. Je potřeba připravit vybudování kanalizační sítě v Záluží a současně vyřešit problematiku mostu do Záluží, který nevyhovuje svému účelu a který s plánovaným přesunem trati ztratí svůj význam.
 5. Zasadíme se o rekonstrukci komunikací v Jiřině a Císařské Kuchyni.

Bezpečné Čelákovice

 1. Zvýšíme počet městských strážníků a zlepšíme stav a vybavenost městské policie, která má nejen dohlížet na pořádek ve městě, ale zejména pomáhat v boji proti drogám.
 2. Je nutné zefektivnit práci městské policie kontrolou její činnosti. Požadujeme kvalitní a důsledné využívání stávajícího kamerového systému v Čelákovicích.
 3. Zajistíme větší podporu protidrogovým organizacím a jejich propojení s činností městské policie.
 4. Samo město se musí aktivně zapojovat do protidrogových aktivit, iniciovat různé akce a propojovat činnost subjektů, které mohou v otázce osvěty a prevence výrazně zlepšit stávající situaci (neziskové organizace, sdružení, školy).

Pro děti, školáky a mládež

 1. Dokončíme projekt dostavby a modernizace ZŠ Kamenka, která školákům a učitelům zajistí odpovídající a důstojné podmínky při vzdělávání.
 2. Chceme prosadit přestavbu objektu budovy bývalé školy v Sedlčánkách na mateřskou školu. Její výhodná poloha i zázemí, které již v minulosti dětem sloužily, ji k tomu účelu v rychle rostoucích Sedlčánkách předurčují.
 3. Zajistíme vhodnější prostory pro mateřské centrum, které je jedinou organizací tohoto typu v Čelákovicích.

Kulturní město v srdci Polabí

 1. Prosadíme větší podporu městskému muzeu, které má být chloubou našeho města.
 2. Chceme plně využít potenciál muzea i kulturního domu a zároveň propojit jejich aktivity s dalšími příspěvkovými organizacemi města (MDDM, LŠU, knihovna, školy).
 3. Zasadíme se o zpřístupnění Volmanovy vily, jedné z největších architektonických památek našeho města.
 4. Zavedeme farmářské trhy.

Zdravotnictví a sociální politika

 1. Budeme jednat o zachování zdravotnického střediska, popř. odkoupení budovy a pozemků zdravotního střediska či vybudování odpovídajícího zdravotnického zařízení města tak, aby občané nemuseli za lékaři dojíždět do okolních měst.
 2. Chceme podpořit mladé lékaře, aby přišli do našeho města, např. formou startovacího bydlení. Mladí lékaři ve městě jsou zárukou zachování poskytovaných zdravotnických služeb.
 3. Chceme prosadit realizaci bezbariérového bydlení pro tělesně postižené a seniory.
 4. Budeme podporovat farní charitu.

Podporujeme sport

 1. Zasadíme se o efektivnější využití městského stadionu a jeho propojení s aktivitami škol a veřejností. Je potřeba zajistit kvalitního správce a zasadit se o obnovu stadionu jakožto hlavního sportovního stánku Čelákovic.
 2. Chceme maximálně podpořit dětské i mládežnické sportovní oddíly, finance přidělovat spravedlivým grantovým systémem s následnou zpětnou kontrolou a podílet se na sponzoringu úspěšných týmu, zejména mládežnických.
Povolební vyjednávání slaví úspěch: Koaliční smlouva je na světě!
24. 10. 2010

Povolební vyjednávání slaví úspěch: Koaliční smlouva je na světě!

Nově zvolení zastupitelé města Čelákovic z TOP 09, ODS, SNK Naše Čelákovice a NK Jaroslav Ryneš podepsali v sobotu 23. října 2010 koaliční smlouvu.

Celý článek
Starosta Čelákovic reaguje na kritiku TOP 09 článkem “Dementi města”
20. 10. 2010

Starosta Čelákovic reaguje na kritiku TOP 09 článkem “Dementi města”

Čelákovické TOP Noviny odkryly běžnou praxi v zadávání veřejných zakázek v Čelákovicích. Vedení města se brání, ale fakta zůstávají. TOP 09 na tomto místě zveřejňuje dokumenty, které dokazují pravdivost jejích tvrzení.

Celý článek
TOP 09 v Čelákovicích druhá, získala 4 mandáty
17. 10. 2010

TOP 09 v Čelákovicích druhá, získala 4 mandáty

Občané města dali ve volbách jasně najevo, že podporují změnu ve vedení svého města. TOP 09 děkuje svým voličům za podporu.

Celý článek
TOP vinobraní s burčákem
9. 10. 2010 | 13:00

TOP vinobraní s burčákem

a staročeské trhy na Statku

V sobotu 9. října se bude pod záštitou TOP 09 konat v Čelákovicích tradiční slavnosti vinobraní s burčákem a staročeskými trhy. Návštěvníkům bude hrát místní oblíbená kapela Dekameron a burčák i pivo se budou podávat za symbolickou cenou 9 Kč. Speciálním hostem večera je Miroslav Kalousek.

Celý článek
TOP 09 podala trestní oznámení
3. 10. 2010

TOP 09 podala trestní oznámení

V Čelákovicích propukla antikampaň útočící na strany, které prosazují změnu poměrů na radnici. Přelepování a poškozování plakátů a billboardů vyvrcholilo jejich krádežemi.

Celý článek
TOP 09 se zúčastnila besedy Výzva pro region
22. 9. 2010

TOP 09 se zúčastnila besedy Výzva pro region

Tomáš Janák a Miloš Sekyra, kandidáti TOP 09 do zastupitelstva Čelákovic, se zúčastnili besedy se zástupci podnikatelů v našem regionu.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme