Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Bystřice (Benešov, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Olga Mokošová

Ing. Olga Mokošová

39 let

ekonomka

narozena: 12.11.1970

stav: vdaná, 2 děti

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

povolání: ekonom v energetice

záliby: bezmotorové létání, volejbal, cyklistika, squash

39 ekonomka Jírovice TOP 09
2. Ing. Veronika Macková 34 specialista v oboru čerpání dotací EU Jírovice bezpp
3. Milan Vosátka 34 podnikatel Hlivín bezpp
4. Veronika Horváthová 32 marketingový specialista Nesvačily bezpp
5. Bc. Markéta Vintnerová 35 ekonomka Líšno bezpp
6. Mgr. Pavel Šimoník 43 sociolog Jírovice bezpp
7. Karel Šembera 24 IT specialista Mokrá Lhota bezpp
8. Helena Šabatová 36 poštovní doručovatelka Bystřice bezpp
9. Bc. Martin Bešťák 32 bankovní poradce Jírovice bezpp
10. Jaroslav Sekal 45 podnikatel Líšno bezpp
11. Tomáš Votruba 24 mechanizátor Hlivín bezpp
12. Miroslav Písařík 52 řidič Božkovice bezpp
13. Jiří Hampešt 34 technik Líšno bezpp
14. Jiří Mokoš 43 podnikatel Jírovice bezpp
15. Josef Dvořák 31 elektrotechnik Kobylí a Plchov bezpp
16. Jiří Votruba 32 technik realizace staveb Jarkovice bezpp
17. Ing. Michael Macek 37 IT specialista Jírovice bezpp

Program

Motto: Město spolu s osadami, osady spolu s městem

Hlavní vize:

 • Uplatníme nový směr komunální politiky - komunální politika musí být zaměřena nejen na město Bystřice, ale i na osady
 • Dohlédneme na účelné nakládání s finančními prostředky rozpočtu města
 • Prvořadá je pro nás transparentnost, práce zastupitelstva, komunikace s občany a zohlednění jejich názorů
 • Zajistíme čerpání dotací z veřejných zdrojů (národní prostředky i dotace z EU) pro město i osady

Konkrétní kroky našeho programu:

 1. “Otevřené Město“
 • zajistíme lepší zpětnou vazbu pro občany o práci zastupitelstva a Rady Města
 • využijeme a rozšíříme webové stránky města tak, aby se staly důležitým zdrojem informací pro obyvatele
 • budeme prosazovat větší zastoupení osad v komisích
 • chceme maximální využití odborníků v práci jednotlivých komisí
 • zřídíme  elektronickou podatelnu pro komunikaci s občany
 • zefektivníme fungování MÚ a upravíme úřední hodiny MÚ tak, aby více odpovídaly časovým  možnostem občanů
 1. Oblast financování města
 • zprůhledníme proces tvorby rozpočtu
 • prosadíme vyváženost investičních akcí pro město a pro osady
 • využijeme veřejné zdroje pro financování aktivit obce – dotace např. z EU
 • zajistíme transparentnost v zadávání veřejných zakázek, jejich vyhlašování a výsledky zveřejníme  na webových stránkách města
 • budeme kontrolovat plnění rozpočtu, účelovost použití prostředků, zveřejníme „závěrečný účet“ po skončení roku na úřední desce a webových stránkách
 • posoudíme efektivitu větších investičních akcí
 1. Oblast strategie rozvoje města a osad
 • iniciujeme vytvoření dlouhodobého a střednědobého plánu rozvoje města a zapojíme do něj návrhy osad a občanů
 • zahájíme veřejnou diskusi s občany na téma  rozvoj města a osad
 • zapojíme externí odborníky na tuto problematiku
 • budeme kontrolovat dodržování nastavené strategie
 1. Oblast výstavby a územního plánování
 • znovu otevřeme diskusi o výstavbě supermarketu
 • posoudíme přínosy a rizika rozšíření letiště
 • budeme vyžadovat nastavení pravidel komerční výstavby a investičních projektů ,
 • budeme informovat občany o připravovaných akcích investiční výstavby (např. železničního koridoru a dálnice D3)
 1. Oblast dopravy
 • vytipujeme nebezpečné úseky ve městě a v osadách včetně jejich řešení pro zvýšení bezpečnosti obyvatel
 • chceme větší zapojení městské policie – např. bezpečnost dětí a to i v osadách
 • stanovíme priority pro dobudování a opravy komunikací včetně veřejného osvětlení
 • udržíme současný stav dopravní obslužnosti města a osad
 1. Oblast školství, vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu
 • zapojíme ZŠ do vytváření volnočasových aktivit dětí, ale i dospělých
 • budeme hledat cesty pro zvýšení kapacity MŠ v souvislosti s nárůstem počtu dětí
 • zavedeme granty (finanční příspěvky města) vypisované městem – podmínky získání budou dány „grantovým programem“ (např. podpora jednorázových sportovních, kulturních a jiných aktivit, podpora vzdělávání dospělých a seniorů, prevence kriminality)
 • chceme vytvoření nových míst pro trávení volného času – (např. skatepark, sportovní centrum, centrum pro trávení volného času při ZŠ)
 1. Oblast životního prostředí
 • dořešíme problematiku  sběrného dvora
 • budeme hledat zdroje pro rozšíření kapacity čistírny odpadních vod
 • vypracujeme plán údržby veřejné zeleně, udržování prostředí okolo pozemních komunikací
 1. Oblast kultury
 • budeme usilovat o znovuoživení tradičních aktivit – jarmark, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční trhy, divadelní festival
 • posoudíme rekonstrukci společenského sálu „U Jelena“
 • podpoříme činnost  divadelních spolků
 • podpoříme fungování knihovny, její propagaci mezi občany a spolupráci se školou
 1. Oblast služeb
 • budeme usilovat o rozšíření úředních hodin České pošty
18. 9. 2010 | 12:00

Výlet na lodích po Sázavě z Týnce do Pikovic

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme