Zbraslav

MÁME RÁDI ZBRASLAV

Náš volební program TOP 09 pro Zbraslav

TOP Zbraslav -  hospodárná a transparentní radnice

Prosazujeme odpovědný a reálný přístup při uplatňování všech aktivit radnice a zastupitelstva městské části  Praha- Zbraslav. Zabráníme investicím, které prokazatelně nebudou vést ke zlepšení života občanů. Aktivně budeme usilovat o získání dalších prostředků na projekty ve školství, kultuře, sportu a renovaci infrastruktury.

Občané a jejich názory jsou pro dlouhodobě úspěšné fungování obce klíčové. TOP 09 se zasazuje o otevřenější komunikaci radnice s občany. 

TOP Zbraslav -  všude a pro všechny bezpečná

Zasadili jsme se o zřízení stálé služebny městské policie a budeme i nadále usilovat o její udržení na Zbraslavi a o rozšíření jejího provozu na 24 hodin. Podpoříme kamerový monitoring problematických míst především v nočních hodinách. I nadále budeme prosazovat lepší osvětlení Zbraslavského náměstí a přechodů pro chodce.

TOP Zbraslav - dostupná zdravotní péče

Prosadili jsme zavedení lékařské pohotovosti na Zbraslavi a chtěli bychom dále pokračovat ve zlepšování zdravotní péče pro obyvatele  Zbraslavi - rozšíření ordinačních hodin odborných lékařů, zvýšení počtu dětských a zubních lékařů. Budeme usilovat o majetkové vyřešení budovy zbraslavské polikliniky a její následnou rekonstrukci. Budeme pokračovat v dalším podporování a zkvalitňování pečovatelské služby pro seniory na Zbraslavi, kterou se podařilo převést pod městskou část.

TOP Zbraslav - dostatek míst ve školkách i ve škole

Budeme i nadále prosazovat navýšení kapacity předškolních zařízení- školek a jeslí, ať už rekonstrukcí starších objektů nebo stavbou nových. Doposud se nám podařilo získat z Magistrátu hlavního města Prahy peníze na přístavbu a rekonstrukci mateřské školy Ottova a také na projekt dostavby Základní školy Nad Parkem. TOP 09 bude i nadále pokračovat v úsilí získávat další dotace, a to nejen na realizaci dostavby ZŠ Nad Parkem.

TOP Zbraslav - skvělé místo pro život

Zklidnění Zbraslavského náměstí- budeme pokračovat v již započatém jednání s Magistrátem hlavního města Prahy o zklidnění dopravy na Zbraslavském náměstí a celkovou jeho přeměnu ve skutečné náměstí s oddychovou zónou.

Zabránit další výstavbě- budeme se snažit i nadále jako doposud zabránit další nekoordinované bytové výstavbě na Zbraslavi a zachování a zkulturnění stávajících zelených ploch.

Sportoviště a oddychové plochy - podporujeme všechny sportovní organizace a kluby, které působí na Zbraslavi  a chceme dále podporovat  všechny aktivity, které zlepší možnosti sportovního vyžití.

Doprava - budeme pokračovat v již započatém úsilí o zlepšení dopravní dostupnosti Zbraslavi.

Kdo za TOP 09 na Zbraslavi kandiduje?

Pořadí na
kandidátce
Jméno Příjmení
1 Alexandra Klímová
2 Tomáš Verner
3 Ivana Sládková
4 Patrik Jalůvka
5 Petr Hensel
6 Irena Csergeová
7 Petr Hensel
8 Pavel Vaněk
9 Eva Čerešňáková
10 Pavel Vokál
11 Šárka Vernerová
12 Barbora Sládková
13 Dagmar Kuncová
14 Jiří Vejvoda
15 Linda Klímová
16 Otakar Rubeš
17 Martin Šefčík

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme