Volební program volby 2018

Naše vize pro Prahu 5:

Volební program TOP 09 pro volby do zastupitelstva MČ Praha 5

 

Bydlení:

TOP 09 bude prosazovat zajištění dostatku obecních bytů pro občany Prahy 5.   

Konkrétně budeme realizovat stavby malých bytů k zajištění bytových potřeb všech potřebných skupin obyvatel Prahy 5, včetně služebních bytů pro učitele, příslušníky Policie ČR a Městské policie, úředníky, lékaře a další.

Máme připravené konkrétní lokality pro výstavbu bytů – Nad Koulkou a Peroutkova.

Postavíme bydlení pro seniory v Raudnitzově domě v Hlubočepech, Na Poštovce a v Košířích.

Doprava:

Prosadíme úpravy Radlické radiály tak, aby byla co nejdříve realizovatelná a pomohla ke zklidnění dopravy na území městské části, zejména Jinonic, Radlic, Košíř, Plzeňské.

Budeme usilovat o rozšíření systému parkovacích zón na celé území MČ Praha 5, zejména na Barrandově.

Udržení a rozšíření stávající dopravní obslužnosti MHD navzdory tlaku DP a ROPIDu na redukci některých linek. ( Např “tunelbus”). Zachování linek 123 na Knížecí.

Územní rozvoj:

Zasadíme se o realizaci konkrétních návrhů na zklidnění, revitalizaci a kultivaci území Motolského údolí dle studie ateliéru A69, jejíž pořízení jsme prosadili.

Revitalizace parků a ochrana zelených ploch.

Zasadíme se, aby nová výstavba soukromých investorů byla šetrná k charakteru lokality a životnímu prostředí.

Prosadili jsem systém plánovacích smluv s developery, díky kterým se budou finančně podílet na rozvoji území. 

Školství:

Prosadili jsme obnovu ZŠ Pod Žvahovem a vyslyšeli tak vytrvalé volání občanů Hlubočep.

Budeme i nadále prosazovat rozvoj ZŠ Pod Žvahovem do plnohodnotné devítileté ZŠ, aby občané Hlubočep pro své druhostupňové děti nemuseli hledat jinou školu.

 Prosadíme pravidelné odměny pro učitele ZŠ a MŠ Prahy 5.

Vyprojektujeme a postavíme novou základní školu na území Smíchov City.

Podpora a stabilizace učitelů v našich základních školách zajištěním služebních bytů a příplatků z rozpočtu.

Budeme prosazovat další výstavbu kapacit mateřských škol, aby své místo měl každý občánek Prahy 5, který chce do školky chodit.

Prosadili jsme příspěvek učitelům škol Prahy 5, kteří si doplňují kvalifikační vzdělání, a také jsme prosadili možnost přidělení obecního bytu učitelům pracujícím na Praze 5.

Prosadili jsme příspěvek na obědy ve školách, aby se žádné dítě Prahy 5 nemuselo učit hladové a budeme v tom i nadále pokračovat. 

Kultura a sport:

Nastavili jsme transparentní systém rozdělování dotací do kultury a sportu. Bohatou nabídku kulturních akcí, sportovních a volnočasových aktivit vnímáme jako jednu ze základních veřejných služeb pro naše občany.

V oblasti kultury jsme zahájili spolupráci s Museem Kampa a vytvořili unikátní projekt expozice moderního skla v letohrádku Portheimka, uzavřeli jsme memorandum o spolupráci se Švandovým divadlem, podpořili jsme a pomohli jsme vzniknout nové stále scéně pantomimy, jediné v České republice, která navazuje na tradici Fialky, Hybnera, Turby a Polívky, podpořili jsme vznik festivalu Aréna bratří Formanů na náplavce.

Chceme spolupracovat se současnými umělci na instalacích umění ve veřejném prostoru, které patří k jednomu z přirozených nástrojů kultivace prostředí, pomáhá polidšťovat odosobněná veřejná prostranství.  Slouží místním obyvatelům a je lákadlem pro turisty. 

V oblasti sportu jsme  vytvořili jsme strategii podpory sportu s jasným důrazem na podporu
sportování, zavedli jsme systém víceletých dotací, který usnadňuje sportovním
klubům plánování jejich rozpočtů a činností, přispěli jsme k popularizaci sportovních klubů a jejich aktivit na naší městské části, zachránili jsme sportovní hřiště v Hlubočepích. 

Umění ve veřejném prostoru.

Volnočasové aktivity:

Podporujeme programy pro volnočasové aktivity nejen pro děti, ale také pro mládež, dospělé a seniory.

Chceme připravit a realizovat volnočasový areál Na Vidouli a tím zamezením tlakům na výstavbu tohoto cenného území. To vše citlivě ve spolupráci s místními spolky a sdruženími.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme