Radotín

Náš volební program do komunálních voleb v Radotíně

SPOLEČNĚ PRO RADOTÍN NA DALŠÍCH STO LET (TOP 09, KDU-ČSL A SZ)

 Přijďte nás podpořit k volbám 5. - 6. října 2018. Děkujeme!

SPOLEČNĚ PRO BEZPEČNĚJŠÍ RADOTÍN

STRÁŽNÍCI V ULICÍCH – podpoříme přítomnost městských policistů v ulicích a častější kontroly rušných a zanedbaných míst

CHYTRÉ KAMERY – instalujeme bezpečnostní kamery na frekventovaná místa ve městě, výjezdy z Radotína a kritické přechody pro chodce

BEZPEČNÉ ULICE – zklidníme a zpřehledníme dopravu automobilů a pohyb chodců na nebezpečných přechodech a rušných křižovatkách

SPOLEČNĚ PRO EFEKTIVNĚJŠÍ RADOTÍN

VYROVNANÝ ROZPOČET – zajistíme dlouhodobě vyrovnaný rozpočet města s dostatečnou finanční rezervou pro „horší časy“, najdeme další provozní úspory

PŘEHLEDNÉ FINANCE – prosadíme otevřené hospodaření města formou zveřejněného „rozklikávacího rozpočtu“, investiční záměry včetně rozpočtů budou kompletně zveřejňovány

VEŘEJNÉ ROZHODOVÁNÍ – zveřejníme audiozáznamy z jednání zastupitelstva a přehlednější zápisy z jednání Rady

SPOLEČNĚ PRO LÉPŠÍ BYDLENÍ V RADOTÍNĚ

STARTOVNÍ BYTY – prosadíme výstavbu a rekonstrukce městských bytů pro potřebné profese a nízkopříjmové rodiny, byty pro město získáme i v nových developerských projektech

KVALITNÍ VÝSTAVBA – všechny nové veřejné stavby a prostory projdou architektonickou soutěží, nová výstavba bude šetrná k životnímu prostředí a kompletně projednávána s občany

REKONSTRUKCE – podpoříme dokončení zateplení všech bytových domů v Radotíně, výměny kotlů v domech a instalace solárních panelů na střechách budov

SPOLEČNĚ PRO KVALITNÍ SLUŽBY V RADOTÍNĚ

DOSTUPNÉ ZDRAVOTNICTVÍ – do Radotína přivedeme chybějící lékaře, u zdravotního střediska zajistíme lepší parkování pro pacienty a podpoříme dům s pečovatelskou službou

OBCHODY PO RUCE – podpoříme kvalitní obchody, potřebné služby a zručné řemeslníky v Radotíně, v městském fondu a developerských projektech pro ně získáme nebytové prostory

ČISTŠÍ MĚSTO – instalujeme podzemní kontejnery na tříděný odpad i do okrajových částí města a kompostéry na sídliště. Zřídíme hřiště pro venčení psů a více košů pro úklid po pejscích.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ – na chybějících lokalitách v Radotíně zřídíme dětská hřiště a po poradě s dětmi a rodiči lépe vybavíme či zastíníme ta stávající

SPOLEČNĚ PRO LEPŠÍ KLIMA V RADOTÍNĚ

SVĚŽÍ CENTRUM – v centru města prosadíme vodní fontánu, zastřešený prostor pro konání trhů, rozšíříme park při meandrujícím a přístupném potoce s lavičkami a herními prvky pro děti a při výstavbě použijeme lokální stavební materiály, nikoli levný dovoz z ciziny

PŘIROZENÁ ŘEKA – povedeme boj proti megalomanským projektům splavnění Berounky, těžbě štěrkopísků, vytváření lagun či přístavu pro jachty a nákladní lodě. Naopak podpoříme přírodní park s vysokou biodiverzitou a čistou vodou a na vhodném místě u řeky vytvoříme městskou pláž a odpočinkovou zónu s lavičkami, přístřešky a piknikovým místem

VODA PRO ŽIVOT – na potocích prosadíme citlivá opatření proti přívalovým dešťům, zlepšíme vsakování vody ve městě, zvelebíme prameny a studny a zřídíme veřejná pítka

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY – zabráníme snahám investorů likvidovat osady a měnit ornou půdu na lukrativní parcely, naopak vytipujeme vhodné místo pro případnou městskou zahradu

SPOLEČNĚ PRO KLIDNĚJŠÍ DOPRAVU V RADOTÍNĚ

KLIDNÉ ULICE A PARKOVÁNÍ – po diskusi s občany přeměníme vybrané ulice na jednosměrky, zvýšíme počet parkovacích míst pro Radotíňáky a ulice osadíme stromy a lavičkami. Zklidníme ranní dopravu u škol, na biotopu zřídíme sezónní placená stání a pro navigaci na preferovaná parkoviště zřídíme světelnou signalizaci. Zachováme parkoviště u Ski&Bike.

KVALITNÍ VEŘEJNÁ DOPRAVA – V centru zřídíme pohodlný přestupní terminál a lépe sladíme odjezdy vlaků a autobusů. Zajistíme častější odjezdy autobusů, zavedeme okružní linku, která obslouží celý Radotín, a dle přání cestujících zlepšíme umístění stanic. Zřízením vlakové stanice na okraji Radotína s návazným parkovištěm P+R omezíme tranzitní dopravu.

BEZPEČNÁ CYKLISTIKA – zřídíme parkovací dům pro kola u nádraží a nové pruhy pro cyklisty na silnicích z Radotína i v ulicích ve městě

 

SPOLEČNĚ PRO LEPŠÍ VZDĚLÁNÍ A KULTURU V RADOTÍNĚ

KVALITNÍ ŠKOLY – zlepšíme vybavení a podmínky fungování všech školek, základních, středních, speciálních a uměleckých škol, podpoříme kvalitu pracovního prostředí učitelů

POSPOLITÁ KULTURA – budeme dále podporovat činnost a rozvoj všech spolků, knihovny a kulturního domu, rozšíříme nabídku kina o zvýhodněná představení pro seniory a pečující rodiče

MUZEUM A NAUČNÁ STEZKA – založíme muzeum s tematikou kulturního a přírodního dědictví Radotína a Českého Krasu, a návaznou naučnou stezku po Radotíně a Radotínském údolí.

PODPORA MLÁDEŽE – podpoříme spolky pečující o mládež a programy na prevenci kriminality, závislosti a vandalismu

VÍCE NA www.spolecneproradotin.cz

Spolecne pro radotin letak maly Otevřít celý dokument

Spolecne pro Radotin inzerat Otevřít celý dokument

Debata s Jiřím Pospíšilem v Radotíně

19. 6. 2017
Debatovat budeme o Evropské unii, situaci po Brexitu, uprchlické krizi, nadcházejících sněmovních a prezidentských volbách o mnohých dalších aktuálních tématech.
Číst více

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme