Rozhovor s kandidáty do zastupitelstva MČ Kunratice

3. 9. 2010

Jaký je Váš názor na záměr společnosti Ogopogo a.s. umístit 22 lodí na hladině rybníka Šeberák?

Milan Goll: Mohlo by se jednat o prostory k bydlení, nebo komerční a s tím následně spojenou infrastrukturu. S ohledem na tuto skutečnost se obávám, že by mohla být narušena původní funkce rybníka. Zároveň by mohlo dojít ke ztrátě významného krajinného prvku. Proto je mojí snahou, a budu se o to zasazovat i v budoucnu, aby nedošlo k výstavbě či umístění lodí na hladině rybníka Šeberák.

Když jsme u územního plánu, jak se Vám zamlouvá návrh přemístit fotbalové hřiště a tréninkovou plochu na Vimperském náměstí do lokality nad Šeberák?

Eva Tomišková: Podle mého názoru je současné umístění fotbalového hřiště a tréninkové plochy na Vimperském náměstí ideální a nezdá se mi vhodné toto hřiště stěhovat. Stěhování by podle mého názoru nebylo jednoduché i z toho ohledu, že v uvažované lokalitě městská část Praha – Kunratice nevlastní pozemky. Tyto pozemky by musela vykupovat a je velkou otázkou, zda by se tento výkup vůbec podařil. Další otázkou je finanční náročnost vybudování nového hřiště. V neposlední řadě se mi nezamlouvají plány na využití uvolněné plochy po fotbalovém hřišti a tréninkové plochy na Vimperském náměstí.

Jak jste spokojen s bezpečností v Kunraticích?

Milan Goll: Na bezpečnosti v Kunraticích je rozhodně co zlepšit. Městská policie hl.m. Prahy okrsek Kunratice má v současné době 10 strážníků, kteří patří pod obvodní ředitelství městské policie hl.m. Prahy 4. Tito strážníci jsou nepřímo řízeni místostarostou Kunratic, který má ve své kompetenci bezpečnost. Z tohoto titulu lze značně zefektivnit a vylepšit práci městské policie a tím přispět ke zlepšení celkové bezpečnostní situace v Kunraticích. Miloš Langr: Podpoříme rychlou realizaci již dlouho slibovaného navýšení kapacity místní služebny a zasadíme se o co nejrychlejší naplnění stavu na 15 strážníků.

Myslíte si, že vyrovnaný rozpočet, tolikrát zmiňovaný v parlamentních volbách, je důležitý i v MČ Kunratice?

Miloš Langr: Rozhodně ano. Sestavit rozpočet bez dluhů, které by nutily k získávání finančních prostředků na běžné výdaje prodejem majetku MČ Kunratice (např. Pozemky pod hřištěm apod.) je mojí prioritou. V dnešní době radikálně se snižujících příjmů se naše programové cíle v komunální politice jeví jako obtížný úkol. V žádném případě však nepůjdeme populistickou cestou „vyděláváním“ si na tyto výdaje prodejem obecního majetku.

Jak jste spokojen s životem v Kunraticích?

Milan Goll: V Kunraticích bydlím již 23 let. Osobitý ráz Kunratic považuji za jedinečný. Ze všech sil se vynasnažím, aby byl přírodní charakter Kunratic zachován i pro budoucí generace. Miloš Langr: Během posledních 6 let se prostředí především centrálních Kunratic výrazně zlepšilo. Myslím, že zde odvedla paní starostka velmi dobrou práci. Chceme navázat a pokračovat v tomto trendu i v ostatních částech Kunratic. Jsem pyšný na to, že zde můžu žít a chci se aktivně účastnit na dalším rozvoji Kunratic.

Jaké změny byste chtěli přinést na úřad MČ Kunratice?

Miloš Langr: Mám vizi úřadu s nálepkou „Obyvatelům přátelský“ tj. skutečně otevřený lidem, kde úředníci rychle a ochotně poskytují informace občanům a reagují na jejich podněty. Chceme neustále zlepšovat a zjednodušovat přístup obyvatelů k informacím o veškerém dění v Kunraticích a tímto zvyšovat celospolečenskou aktivitu všech obyvatel. Zajistíme bezdrátové připojení k internetu zdarma v projektu „Praha bezdrátová“ společně s kurzy pro občany bez zkušeností s využitím internetu. Ale má hlavní vize není internet, ale Kunratice, kde se lidé přátelsky a často setkávají na mnoha kulturních, sportovních, duchovních a společenských akcích.

Proč jste se rozhodl kandidovat do komunálních voleb v TOP 09 a jaký to bude mít přínos pro Kunratice?

Lubomír Rosík: Členem TOP 09 jsem se stal, protože jsem pravicově orientován a myslím si, že by na našem městském úřadě neměla být „vláda jedné strany“. Může tak vzniknout protiváha, která dává daleko širší prostor ovlivnit malá i velká rozhodnutí s ohledem na potřeby a zájmy všech obyvatel Kunratic. TOP 09 v Kunraticích tak vzniká s vědomím současných potřeb jejich obyvatel všech věkových i sociálních kategorií. Mám osobní zájem na zachování jedinečného životního prostředí, památek a „dobré adresy“ pro budoucí generace.

Krajská kancelář TOP 09 Praha

Malostranské náměstí 266/5
118 00 Praha 1 - Malá Strana

Úřední hodiny: 

Po, St od 9:00 do 15:00 h.

Facebook Pražská 4
TOP 09 Praha 4 na Facebooku Informační občasník Pražská 4

Kunratice.info

Kunratice.info

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme