Brouci ze zámku

20. 12. 2012

Mimořádně významná památka zámku v Kunraticích je pro veřejnost trvale uzavřena a slouží jako skladiště. Konkrétně jako depozitář entomologických sbírek Národního muzea (NM). Přilehlý, výborně situovaný park s barokní vstupní branou zůstává, stejně jako zámek, veřejnosti nepřístupný a také stejně zanedbaný. Exteriér i interiér zámku je ve velmi bezútěšném stavu a ostře kontrastuje s již zrekonstruovanými hospodářskými stavbami, které k němu původně náležely.

Asi každý, kdo třeba jen projížděl kolem Kunratic, si nemohl nevšimnout nejvyšší budovy, která svou dispozicí a výraznou čtyřhrannou věží vévodí centrální části Kunratic. Jedná se o budovu zámku, který je ze tří stran skrytý za zdmi nepřístupného parku a za vzrostlými až přerostlými stromy. Pouze jeho zadní část ústí do současného živého obchodního centra Kunratic tzv. Tvrze (dříve hospodářského dvora zámku) a tvoří zde pohledovou dominantu. Je to ovšem velmi smutná dominanta obehnaná drátěným plotem a ozdobená“ opadanými štuky a prohnilými okny.

dscf7649

Pojďme se podívat blíže na historii zámku a na možné scénáře dalšího osudu zámku.

dscf7647

Je to již 324 let, kdy byla v Kunraticích u Prahy přestavěna tvrz na raně barokní trojkřídlý dvoupatrový zámek. Výrazným prvkem je čtyřhranná dvoupatrová věž uprostřed průčelí. Na její ploché střeše je vyhlídková terasa s kovovým zábradlím. Zámek se všemi přilehlými budovami a pozemky byl v roce 1945 zkonfiskován původním majitelům z rodiny Korb-Weidenheim a v 50 letech byla samotná budova zámku s částí parku převedena do vlastnictví Národního muzea.

Dnešní zámek je dle Národního památkového ústavu považován za mimořádně významný památkový objekt, neboť má velmi kvalitní architekturu, zachovalé dobové dekorace a také má historické souvislosti (návštěva císařovny Marie Terezie a dal.). Zároveň je dochována v památkových depozitářích část původní historické zámecké sbírky. Proto ústav doporučuje, aby zámek byl zpřístupněn veřejnosti.

V roce 2007 byla dokončena rekonstrukce přilehlých hospodářských budov, které jsou svěřeny do péče Městské části Kunratice. Zámecká budova a přilehlý park, jsou ve vlastnictví ČR, konkrétně Ministerstva kultury (Národní muzeum Praha) a jsou ve velmi zanedbaném stavu.

Zámek dnes hyzdí vzhled upraveného centra Kunratic, ale především nevyužívá svůj potenciál přirozeného kulturního centra, které by mohlo nabídnout veřejnosti široké spektrum využití. Je zde velký sál vhodný pro důstojné kulturní a společenské akce, který dnes v Kunraticích zcela chybí. Dále zde najdeme menší prostory vhodné pro komornější akce vzdělávací, sociální, přednášky, výstavy anebo třeba i pro stálou expozici muzea Kunratic apod.

dscf7644Městská část Praha Kunratice požádala v roce 2007 Ministerstvo kultury o řešení této situace a navrhla převedení zámku do vlastnictví hl. m. Prahy a následné svěření do její péče. MČ Kunratice se zavázala zajistit stabilizaci stavu budovy zámku (střecha, fasáda) do doby přesunu sbírek NM do nových depozitářů. Tato žádost dosud bohužel nebyla vyslyšena, ale ani nebyla ze strany MČ Kunratice zopakována v novém volebním období od roku 2010.

Místní organizace TOP 09 Kunratice podporuje záměr převedení zámku do péče MČ Kunratice a jeho následnou rekonstrukci a využití výlučně jako stavby pro občanskou vybavenost. Pokusíme se na MČ Kunratice prosadit odeslání formální žádosti o převedení na příslušná ministerstva a budeme spolupracovat na projektu funkčního využití této krásné stavby.

Miloš Langr, zastupitel MČ Praha-Kunratice za TOP 09

autor a foto: M. Langr

Krajská kancelář TOP 09 Praha

Malostranské náměstí 266/5
118 00 Praha 1 - Malá Strana

Úřední hodiny: 

Po, St od 9:00 do 15:00 h.

Facebook Pražská 4
TOP 09 Praha 4 na Facebooku Informační občasník Pražská 4

Kunratice.info

Kunratice.info

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Miroslav Kalousek:O čem Andrej Babiš sní, z toho slušní lidé nespí.
Děkujeme