Ing. Světlana Škapová

Co mám na Praze 3 ráda

Praha 3 je městem mnoha tváří. V každé její části vnímám přirozené rytmy života jinak a s různými pocity. Ty, které jsou pro mě příjemné, jsou spojeny s různou formou relaxace a jsou zdrojem inspirace. Příkladem může být rozličné vnímání pobytu v parku Rajská zahrada, na Parukářce, nebo jen procházka po různých částech Vinohrad či Žižkova.

Co bych ráda změnila na Praze 3

Byla bych velmi ráda, kdyby se Praha zařadila mezi evropská velkoměsta, která si dokázala poradit s dominantním vlivem individuální dopravy. Právě zatížení komunikační sítě má za následek negativní dopad na kvalitu uličního parteru v některých částech naší čtvrti. Protiváhou je maximálně možné zachování a citlivé rozšiřování zeleně na našem území, vytvoření bezpečného a přímého přístupu ke sportovištím, parkům, k místům, kde lidé mohou odpočívat, rekreovat se a nebát se zhluboka nadechnout.

Jaké místo na Praze 3 mám nejraději

Tato volba je pro mě velmi těžká, proto spíše odpovím, kde se vlivem různých okolností pohybuji nejvíce a i ráda. Jsou to Vinohrady a konkrétně místa spojená s Rajskou zahradou a náměstím Jiřího z Poděbrad. Rajská zahrada je kouzelné místo, opravdový relax v barevně kontrastním prostředí rostlin, s vodními prvky a živočichy. Náměstí Jiřího z Poděbrad je pro mě nejbližším místem vycházek, kde lze najít místo na slunci i ve stínu, se zelenou hradbou kvetoucích šeříků a s možností dobrého občerstvení.

Čemu se chci na radnici věnovat

Nadále bych se ráda věnovala činnostem, které souvisí s životním prostředím. Uvědomuji si finanční náročnost jež je s touto oblastí spojena, proto bych se ráda zapojila i do práce související s rozpočtem a podpořila činnosti, které povedou k efektivnímu nakládání s finančními prostředky města.

Zájmy a aktivity

Sport je pro mě dnes relaxační aktivitou, jež díky rodičům pěstuji od mládí.
Pohyb nyní je docela jistě ovlivněn jak mými fyzickými možnostmi, tak i prostředím, jež je časově nejvíce přístupné a v určité míře bezpečné. Ráda chodím běhat, jezdím na kolečkových bruslích, převážně o prázdninách jezdím na kole a v zimě se ničím na běžkách. Pohyb v rozumné míře považuji za zdravý a nutný k udržení si aktivního života. Novým prvkem je yoga, kterou díky svým dvěma dcerkám začínám objevovat a cítím, že jí asi najisto propadnu. Práce na zahradě je stále namáhavější, ale patří nadále mezi moje oblíbené aktivity venkova. Za tuto zálibu vděčím mojí babičce, neboť mě k této činnosti vedla. Nutno poznamenat, že nenásilnou cestou založenou na dobrovolnosti. Jiné činnosti jsou mi časově nedostupné. Studium pracovních materiálů nutných pro výkon práce v komisi a ve výboru nahradilo zábavnou literaturu, muziku a částečně i kávové rozhovory s přáteli.

Jak nejraději trávím volný čas

Bezesporu s rodinou ať už v Praze, nebo na venkově, vhodně doplněné aktivní činností a také posezením u chutného jídla.

Proč jít k volbám

Prostředí, ve kterém žijeme, má přímý vliv na naše zdraví a náš život. Právě díky volbám se každý může rozhodnout, jaké změny chce podporovat v místě, v kterém se rozhodl bydlet a žít.
Nenechat svůj osud v rukách druhých. O to tu jde.

Funkce:

Zastupitelka MČ Praha 3

Kontakt:

Tel.:

E-mail:

skapova.TOP09@email.cz