Volební program pro Prahu 3 a jeho plnění

Volební program TOP 09 pro Prahu 3

 

Volební program TOP 09 pro Prahu 3, který Vám předkládáme, vychází z přání, abychom se všichni cítili v naší městské části dobře. Uděláme v příštích čtyřech letech, vše proto, aby Praha 3 byla městskou částí, na kterou budou občané hrdi. My tu bydlíme s Vámi.

 

Praha 3 je městskou částí, která má svou nezaměnitelnou osobitost. Žižkovu nelze upřít „genius loci“, což je dáno jeho pestrou sociální skladbou a architekturou. Jsou zde zátiší malebná i ohyzdná, sklochromová i prkenná, a vše dohromady dýchá svobodou a romantikou. Žižkov je i bohémská čtvrť plná nočního života, kaváren, barů, hotelů, vysokoškolských kolejí. Naproti tomu část Vinohrad, která patří pod Prahu 3, Vás uchvátí velkoměstskou noblesností. Spravovat tuto čtvrť znamená respektovat rozmanitost, mít cit pro tradici, ale zároveň dobře hospodařit se svěřeným majetkem.

 

Představujeme program členů TOP 09, kteří mají čerstvý elán a zároveň dostatek zkušeností. Volit TOP 09 znamená volit změnu. Navážeme na dobré Tradice, které tu máme, vsázíme na Odpovědnost politiků, úředníků a všech občanů, naším cílem je Prosperita Prahy 3.

 

Program pro Prahu 3 vychází z programu TOP 09 pro Prahu. Program pro Prahu 3 konkretizuje vybrané návrhy pro naši městskou část a zabývá se jejími místními problémy. Žádné nové vedení radnice nebude úspěšné při realizaci svého programu bez podpory občanů, proto Vás o ni žádáme. Dokážeme to pouze společně. Děkujeme.

 

TOP 09 Praha 3

 

 1. Bytová politika MČ Praha 3

 • Budeme pokračovat v privatizaci stávajícího bytového fondu a do privatizace začleníme bez rozdílu všechny domy. Nebudou se realizovat velké rekonstrukce domů zařazených do privatizace.

 • Z výnosů privatizace vybudujeme nové malometrážní obecní byty.

 • Vytvoříme transparentní systém pro přidělování obecních bytů seniorům, handicapovaným spoluobčanům a sociálně potřebným, a to za přijatelných finančních podmínek.

 • Podpoříme zvelebení bytových domů v Praze 3 formou zvýhodněných půjček.

 

 1. Hospodaření a správa majetku MČ Praha 3

 • Zabezpečíme vyrovnané hospodaření MČ Praha 3 s důrazem na hospodárnost.

 • Provedeme revizi plánovaných investičních akcí.

 • Vyhodnotíme systém fungování akciových společností ve vlastnictví MČ Praha 3. Oddělíme manažerské pozice od kontrolních funkcí v orgánech a.s.

 

 1. Územní rozvoj a doprava v Praze 3

 • V rámci revitalizace Nákladového nádraží Žižkov prosadíme vybudování nové čtvrti s veškerou občanskou vybaveností, která bude přínosem pro všechny obyvatele Prahy 3.

 • Prosadíme vybudování přiměřeného počtu malometrážních bytů pro zabezpečení bytové politiky MČ Praha 3 ve velkých developerských projektech.

 • Zpracujeme urbanistickou studii revitalizace spodního Žižkova, včetně lepší dostupnosti vrchu Vítkova.

 • Prosadíme revitalizaci vrchu Vítkova, území Parukářky, kopečku na Sv. kříži a území Na Krejcárku tak, aby vznikla ucelená území pro sportovní a kulturní využití, odpočinek a volnočasové aktivity obyvatel Prahy 3.

 • Uvedeme do souladu způsob využití území s označením v územním plánu v oblasti zahrádkových osad Na Balkáně tak, aby činnost zahrádkářů nebyla ohrožena.

 • Prosadíme rozšíření systému parkovacích zón na Jarov. Spolu s výstavbou obecních bytů vybudujeme k pronájmu nová krytá parkovací stání.

 

 1. Životní prostředí Prahy 3

 • Zabezpečíme důsledné dodržování vyhlášek, týkajících se čistoty veřejných prostranství.

 • Vybudujeme ve vhodných lokalitách „psí louky“ pro volný pohyb a hry psů.

 • Vysadíme nové stromy na území Prahy 3 pro snížení prašnosti a hluku v ulicích.

 • Zasadíme se o předláždění chodníků.

 

 1. Bezpečnost v Praze 3

 • Prosadíme zvýšení počtu městských strážníků v ulicích Prahy 3, zajistíme přítomnost strážníků v problémových lokalitách, v okolí heren a zastaváren, v parcích a v okolí škol.

 

 1. Zdravotnictví a sociální služby

 • Zajistíme dostatečný rozsah a kapacitu zdravotní péče a sociálních služeb pro obyvatele Prahy 3.

 • Podpoříme terénní sociální práci a služby občanům Prahy 3, kteří se ocitli ve složité sociální či zdravotní situaci.

 • Zřídíme babybox na území Prahy 3.

 

 1. Školství a volný čas

 • Zvýšíme kapacitu míst v předškolních zařízeních, a to vybudováním mateřských škol v nevyužívaných prostorách základních škol.

 • Podpoříme projekty spojené s mimoškolskou aktivitou dětí a mládeže, zaměřené na aktivní využívání volného času, organizované sportovní, vědomostní a umělecké aktivity.

 

 1. Kultura v Praze 3

 • Zajistíme transparentní systém rozdělování grantů MČ Praha 3.

 • Podpoříme nové i stávající umělecké projekty na Praze 3. Uspořádáme výstavy a prezentace mladým umělcům.

 • Instalujeme nové naučné tabule u významných staveb a míst Prahy 3 pro rozvoj turismu.

 

 1. Občan a MČ Praha 3

 • Budeme pravidelně pořádat „Den otevřených dveří u starosty“. Každý občan Prahy 3 bude moci přímo starostovi přednést své problémy či návrhy.

 • Zlepšíme funkčnost a přehlednost internetových stránek MČ Praha 3 a zjednodušíme komunikaci občana s úřadem.

 

TOP09 - reg. organizace Praha 3

Kontaktní informace:

Předseda Martin Dlouhý
e-mail:  martin.dlouhy@praha.eu

www.top09praha3.cz

Přihlášky prosím zasílejte na adresu krajské kanceláře:

Krajská kancelář TOP 09 Praha

Malostranské náměstí 266/5
118 00 Praha 1 - Malá Strana

telefon: 255 790 801
e-mail: praha@top09.cz

Úřední hodiny:
Pondělí, Středa:9 - 15h

Krajská manažerka:

Eva Marečková

telefon: 604 229 306 
e-mail: mareckova@top09.cz

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Děkujeme