Zdravotnictví a sociální služby MČ Praha 3

- Zajistíme dostatečný rozsah a kapacitu zdravotní péče a sociálních služeb pro obyvatele Prahy3.
- Podpoříme terénní sociální práci a služby občanům Prahy 3, kteří se ocitli ve složité sociální či zdravotní situaci.
- Zřídíme babybox na území Prahy 3.

Výroční schůze Svazu důchodců

12. 1. 2012
Ve velkém sále Středního odborného učiliště na Spojovací se každoročně koná členská schůze Svazu důchodců. Ani letos 11. ledna mezi hosty nechyběla starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová a zastupitelka Jaroslava Suková.
Číst více

Aktuální stanovisko Generálního ředitelství Úřadu práce ČR k organizaci veřejné služby

11. 12. 2011
Veřejná služba pokračuje od roku 2012 z hlediska organizačního tak, že úřad práce  bude spravovat informační systém, který bude základní komunikační platformou pro samotnou realizaci VS. V první fázi bude veškeré úsilí směřováno k zachování výkonu VS v těch městech a obcích, kde je realizována doposud. K tomuto účelu ÚP připravil základní návrhy metodiky pokračování veřejné služby a vzory smluv mezi úřady práce a realizátory VS.
Číst více

Rozhovor s náměstkem Mgr. Martinem Žárským z Úřadu práce ČR na téma Veřejná služba

11. 12. 2011
Proč bude veřejnou službu od roku 2012 organizovat úřad práce, když měly dosud tuto možnost obce? Veřejná služba bude jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, z toho vyplývá její navázání na zákon o zaměstnanosti a tudíž přechod kompetencí ohledně veřejné služby na úřady práce. Od roku 2012 bude veřejná služba součástí komplexní práce s uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce, vedle toho budou veřejnou službu vykonávat i osoby v hmotné nouzi. Veřejná služba má napomoci klientům zachovat nebo rozvíjet pracovní schopnosti a návyky tak, aby se zvýšily jejich možnosti nalezení zaměstnání. Činnost ve veřejné službě má i sociální rozměr, podporuje sociální začlenění dlouhodobě nezaměstnaných a umožní jim aktivně se podílet na fungování obce.
Číst více

TOP09 - reg. organizace Praha 3

Kontaktní informace:

Předseda Martin Dlouhý
e-mail:  martin.dlouhy@praha.eu

www.top09praha3.cz

Přihlášky prosím zasílejte na adresu krajské kanceláře:

Krajská kancelář TOP 09 Praha

Malostranské náměstí 266/5
118 00 Praha 1 - Malá Strana

telefon: 255 790 801
e-mail: praha@top09.cz

Úřední hodiny:
Pondělí, Středa:9 - 15h

Krajská manažerka:

Eva Marečková

telefon: 604 229 306 
e-mail: mareckova@top09.cz

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Miroslav Kalousek:O čem Andrej Babiš sní, z toho slušní lidé nespí.
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Děkujeme