Koloděje – TOP 09 plní své sliby

14. 11. 2016

Je tomu již přes rok, co v Kolodějích proběhly mimořádné volby, TOP 09 získala v 7mi členném zastupitelstvu 2 mandáty a na ustavujícím zastupitelstvu jsme následně usedli ve vedení MČ. V rámci koalice, kterou vedle TOP 09 dále tvoří nezávisle uskupení Naděje pro Koloděje a ČSSD, jsme obsadili post místostarosty (Vladimír Mužík) a předsedy kontrolní komise (MUDr. Tereza Gabryšová). Po pěti letech jsme dosáhli, o co jsme usilovali, tedy být součástí vedení radnice a aktivně se podílet na chodu celé MČ. Do předešlých voleb jsme šli vždy s propracovaným a konkrétním programem bez zbytečné omáčky. Volební výsledky pak prokázaly, že voliče na komunální úrovni nezajímá populismus a obecné fráze, ale konkrétní projekty a řešení problémů. Dostali jsme tedy důvěru a nyní je na nás naplňovat slibované.

Abych byl tedy konkrétní. Za poslední rok se nám podařilo zrealizovat dva dotační tituly EU v rekordně krátkém čase: zateplení ZŠ a pořízení nákladního automobilu IVECO, štěpkovače a kompostérů pro běžné občany. Dále nad rámec prací v ZŠ jsme zrekonstruovali kompletně tělocvičnu, která byla již v dezolátním stavu, a rozšířili a zmodernizovali školní kuchyni. Ve fotbalovém areálu jsme zlikvidovali deponku zeminy, areál zpřístupnili novému nájemci, který v rámci smluvních podmínek dokončuje rekonstrukci tribun a do Koloděje se tak opět navrátil fotbal. Nyní se v tomto areálu chystáme v příštím roce vybudovat multifunkční hřiště pro veřejnost, které v Kolodějích tolik chybí. V hasičské zbrojnici jsme nechali vyměnit hasičská vrata za moderní sekční vrata. Pro hasiče nyní budujeme novou cvičnou louku v lokalitě „Na Vinici – bývalý areál zdraví, ul Záhornická.“ Jedná se v současné době o jeden z mých nejoblíbenějších projektů, neboť mám tu čest být členem Sboru dobrovolných hasičů Koloděje. Celá stavba však bude sloužit také místním občanům. Bude zde umístěn velký altán, hrací plocha, dětské prvky a nálety zanesená plocha bude rekultivována. Celé území se tak stane místem formálního i neformálního setkávání. Nechci Vás již zatěžovat dalším výčtem, neboť sami dobře víte, že práce v komunálu zahrnuje také každodenní neviditelnou rutinu, kterou ne vždy každý ocení. To však ke komunální politice patří.

Samozřejmě, nejvyšším arbitrem je vždy volič u volební urny, který rozhodne, zda nám pro další volební období dá opět důvěru či ne. Jedna věc je snažit se dělat věci správně a druhá, zda to tak volič opravdu vnímá. Dneska mám pocit, že v Kolodějích tomu tak většinově je, avšak je to jen pocit. Jak jsem předeslal, jedinou reflexi, kterou máme, jsou volby. Nicméně pokud jde o působení celé kandidátky TOP 09, moje přesvědčení dnes je, že se nemáme za co stydět.

Vladimír Mužík, místostarosta MČ - Praha Koloděje

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Vladimír Mužík

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Jsme jediná pravicová proevropská strana.
Děkujeme