Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 11 (Hlavní město Praha, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Jakub Lepš, M.A.

Mgr. Jakub Lepš, M.A.

40 let

politolog, vysokoškolský pedagog

Jakub Lepš vystudoval bakalářský obor ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, magisterský obor americká studia na téže fakultě a magisterský obor politologie na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Též absolvoval dvouměsíční letní školu na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, DC a díky prestižnímu Fulbrightovu stipendiu strávil jeden rok výzkumem na univerzitě Georgia Tech v americké Atlantě.

Mezi roky 2000 a 2014 pracoval pro česko-americkou internetovou firmu EIN News, která se zabývá monitoringem médií a současně externě přednášel na Fakultě sociálních věd UK o čínsko-amerických vztazích. Od roku 2008 až dodnes též přednáší na University of New York in Prague, témata jeho přednášek se týkají amerického politického systému, Číny, jihovýchodní a východní Asie či globalizace. Taktéž publikuje a to jak v češtině, tak v angličtině, která je jeho zcela běžným pracovním jazykem. Jakožto amerikanista je pravidelně zván jako komentátor do médií, zejména do ČT24, dále do Českého rozhlasu nebo do slovenské zpravodajské televize TA3.

Do Prahy 11 se přistěhoval v roce 1978 a kromě několika přestávek v této městské části bydlí dodnes. Je ženatý a má jednoho syna. Do TOP 09 vstoupil v roce 2010, do té doby nebyl členem žádné politické strany či hnutí. V roce 2014 byl zvolen předsedou regionální organizace TOP 09 v Praze 11.

Od konce roku 2014 působí jako uvolněný zástupce starosty Prahy 11, v této pozici je odpovědný za oblast školství, kultury a sportu. Za své hlavní úkoly v těchto gescích považuje zejména zajištění dostatku míst v mateřských a základních školách pro občany Jižního Města, rozšiřování nabídky kulturních a volnočasových aktivit v rámci Prahy 11 a zajištění co nejlepších podmínek pro jihoměstské sportovní subjekty. Z pohledu zastupitele a člena rady MČ se snaží o prosazování myšlenek standardních demokratických principů, jako je např. dělba moci, které jsou bohužel mnohým českým politikům – ať již na vrcholné či lokální úrovni – cizí.

V případě zvolení do Senátu PČR je ihned připraven působit jak v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, důstojně reprezentovat ČR a hájit její zájmy na mezinárodní úrovni, tak využívat svých zkušeností z lokální politiky v celé řadě domácích témat.

40 politolog, vysokoškolský pedagog Háje TOP 09
2. Ing. Stanislav Urbánek, CSc.

Ing. Stanislav Urbánek, CSc.

67 let

strojní inženýr

V letošním roce oslavím 68 narozeniny s manželkou, třemi dětmi a čtyřmi vnoučaty. V roce 1969 jsem promoval na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Po ukončení studia jsem zůstal na fakultě jako pedagogický asistent a s výjimkou čtyř let jsem působil v pedagogických funkcích až do svého odchodu do starobního důchodu. Do současnosti udržuji kontakty s fakultou na zkrácené úvazky. Ve zmíněných čtyřech letech (1994-1998) jsem působil ve funkci zástupce starosty v naší městské části s kompetencemi územní rozvoj, životní prostředí a doprava. Účastnil jsem se přípravy územního plánu, projednávání přípravy staveb jako OC Chodov, několika kruhových křižovatek i rozšiřování parkovacích míst. Za svůj úspěch považuji zavedení městského informačně orientačního systému. Následně v letech 1998-2014 jsem byl s výjimkou jednoho volebního období členem Zastupitelstva Městské části Praha 11.

 Za tato čtyři volební období, z nichž jsem dvě působil v opozici a především za uplynulé poslední, jsem měl možnost dostatečně se seznámit s problematikou naší městské části i s chybami při její správě. V současných podmínkách se nelze postaru chlubit stylem „podívejte se, co jsme vybudovali“, k tomu je třeba vždy dodat, nebo se ptát za kolik, v jaké kvalitě a v jakém čase. Pak se mnohé tzv. úspěchy jeví mnohem problematičtěji.

V oblasti územního rozvoje aplikovaný samospádný vývoj bez celkové vize a s přístupem pouze sumarizujícím dílčí developerské záměry, bez ohledu na jejich vzájemné vazby, se dá nazvat jen katastrofickým scénářem. Rovněž se rozvoj Jižního Města neobejde bez ohledu na vývoj v sousedních městských částech, např. v lokalitě Trojmezí a na vztahy celoměstské, především v oblasti dopravní infrastruktury tj. zátěže D1 a ukončení absence Pražského okruhu, především v jihovýchodním segmentu. Územní rozvoj hlavně v rozvojových lokalitách by měl citlivě vyvažovat zájmy investorů a chybějící funkce z oblasti veřejné vybavenosti, nesměřovat Jižní Město do podoby skanzenu socialistické architektury, nýbrž naopak učinit je  přitažlivé pro všechny sociální skupiny.

67 strojní inženýr Chodov TOP 09
3. Mgr. Jan Stárek

Mgr. Jan Stárek

31 let

konzultant procesních postupů

Narodil jsem se v Praze na Jižním Městě v roce 1982. Prožil jsem zde své dětství i

dospívání, žijí zde moji prarodiče, rodiče i přátelé. Základní vzdělání jsem nabyl na ZŠ Chodov. Po absolvování Gymnázia Na Vítězné pláni si v současnosti dokončuji studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde mě v měsíci září čeká obhajoba diplomové práce.

Současně se studiem jsem pracoval v telekomunikační společnosti UPC Česká republika, s.r.o., kde jsem měl v gesci zastupování společnosti v bagatelních sporech před soudy České republiky. V současnosti působím jako asistent radního HMP s dohledem nad procesem přípravy materiálů pro jednání Rady HMP. Díky své zálibě, kterou je cestování, jsem navštívil řadu cizích zemí. Jednou z nejzajímavějších zkušeností byl čtyřměsíční pobyt na exotickém Novém Zélandu, kde jsem kromě obdivování krásné přírody zdokonalil i svoji angličtinu. Mezi mé další záliby patří sport. Aktivně se věnuji futsalu a fitness. Pasivně pak sleduji zejména lední hokej.

 Do politické strany TOP 09 jsem vstoupil již při jejím zrodu na podzim roku 2009.

Do té doby jsem nebyl politicky aktivní. Tento krok vnímám jako důsledek delšího procesu, během něhož jsem došel k poznání, že k pozitivnímu ovlivnění věcí společných nestačí pouze vhodit volební lístek do urny jednou za čtyři roky, ale je třeba se aktivně podílet na dění kolem sebe v našem nejbližším okolí. První politické ostruhy a zkušenosti jsem získal jako opoziční zastupitel v Zastupitelstvu městské části Praha 11, kam jsem nastoupil po komunálních volbách v roce 2010. Mým prvořadým cílem je zlepšení image politiků a veřejné správy jako takové, a to nejen v našem obvodu, ale i v celé Praze, neboť ta má stále - po doznívající éře tandemu Janoušek/Bém a dalších pražských kmotrů - téměř nulový kredit.  Mým mottem je, ať je naše městská část místem, kde se potkávají všechny generace, kde je bohaté kulturní i společenské vyžití a kvalitní občanská vybavenost.

31 konzultant procesních postupů Chodov TOP 09
4. Bc. Jan Mareš

Bc. Jan Mareš

38 let

specialista projektu

Narodil jsem se v roce 1976 v Sokolově. Jsem ženatý, mám jednu dceru. Po ukončení Střední průmyslové školy výroby hudebních nástrojů v Kraslicích, jsem se vydal poněkud jiným směrem a začal studovat Fakultu managementu VŠE v Jindřichově Hradci, kterou jsem ukončil s titulem bakalář.

Po vysoké škole jsem se rozhodl, že je záhodno se porozhlédnout trochu po světě. Strávil jsem tak tři roky ve Španělsku na ostrově Mallorca, kde jsem pracoval v cateringové firmě a v restauraci. Tato zahraniční zkušenost mi dala především poznat své fyzické a psychické mantinely.

V roce 2004 jsem se přestěhoval do Prahy za prací a po dvou letech jsem zakoupil byt na Jižním Městě II, kde jsme s manželkou nalezli bydlení, které splňovalo všechny naše požadavky. A stále je splňuje.

Osm let jsem pracoval ve společnosti poskytující zaměstnanecké benefity jako vedoucí oddělení proplácení. Nyní jsem zaměstnán ve společnosti zabývající se správou nemovitostí v centru Prahy. V této společnosti působím jako odpovědná osoba za provoz Aquacentra Šutka na Praze 8.

Členem TOP 09 jsem se stal v roce 2009. Od podzimu 2010 jsem opozičním zastupitelem v MČ Praha 11, kde působím ve Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí. Územní rozvoj je oblastí, které se chci věnovat nadále. Jsem zásadně proti tzv. zahušťování stabilizovaných ploch. Prahu 11 však zároveň nelze zakonzervovat, je potřeba ji nadále rozvíjet a to ve spolupráci s vlastníky pozemků, s developery. Na území Prahy 11 se nachází několikero rozvojových ploch, které si regeneraci zaslouží a které mohou Praze 11 výrazně pomoci. Chci se také věnovat řešení nedostatku parkovacích míst na Praze 11. Na základě vlastních dosavadních zkušeností hodlám také výrazně pozvednout politickou kulturu na Praze 11, aby byla vstřícnější vůči občanům.

38 specialista projektu Chodov TOP 09
5. Mgr. Tomáš Jileček

Mgr. Tomáš Jileček

33 let

produktový manažer

Narodil jsem se roku 1981 v Praze, vystudoval jsem Střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Praze obor Technické lyceum. Po jejím ukončení jsem se rozhodl pokračovat ve studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem v oboru Analytická chemie získal titul magistr. Mezi mé zájmy patří především má rodina, sport a cestování.

Po ukončení vysokoškolského studia jsem pracoval jako učitel na Střední průmyslové škole sdělovací techniky v Praze. Nyní pracuji jako produktový manažer a konzultant v zahraniční společnosti zabývající se výzkumem, vývojem a prodejem analytických průmyslových a laboratorních přístrojů.

Do politické strany TOP 09 jsem vstoupil na jaře roku 2010 a začal jsem být politicky aktivní. Rozhodl jsem se tak na základě celospolečenského negativního vnímání politické situace a politiků samotných. Svou činností bych se chtěl zasadit o zlepšení této situace a o vzbuzení většího zájmu obyvatel České republiky o dění na politické scéně.

Na Jižním Městě žiji celý svůj život a sleduji jednotlivé změny, kterými tento krásný kout Prahy prochází. Líbí se mi zde především velké množství zeleně a dostupnost okolních lesoparků, díky kterým máme jedno z nejčistších ovzduší v celé Praze.

V tomto volebním období (2010 – 2014) jsem se stal členem Zastupitelstva městské části Praha 11 za opoziční TOP 09 a jsem také členem Kontrolního výboru.

V regionální organizaci TOP 09 na Praze 11 jsem členem komise pro kulturu, školství, sport, sociální péči a zdravotnictví. Mezi mé priority patří vybudování jeslí pro děti občanů Prahy 11, které zde již mnoho let chybí. Chtěl bych se také zasadit o rozšiřování zdravotních služeb pro starší občany a zlepšení vybavenosti stávajících domovů pro seniory, například ve smyslu mobility. Je pro mne také důležité, aby se veškerá dění v zastupitelstvu stala zcela transparentní a byla pod kontrolou občanů. Jedině tak se zamezí  možnosti vzniku korupce.

33 produktový manažer Chodov TOP 09
6. Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.

Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.

47 let

vysokoškolský pedagog

Jsem matematik, absolvent Matematicko-fyzikální Fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Michiganské Stání Univerzity v USA. V současnosti vyučuji statistiku a počítačovou bezpečnost na Českém vysokém učení technickém v Praze. Je mi 47 let, jsem ženatý a mám desetiletého syna.

V roce 1989 jsem se jako student 5. ročníku na MFF UK aktivně účastnil studentských stávek proti totalitě. Po svržení totality a dokončení studia jsem odjel studovat do USA. Hlavně ale proto, abych se tam naučil, jak funguje vyspělá západní společnost s dlouholetou demokratickou tradicí. Obnovil jsem si tak zkušenosti, které naše generace ztratila po 50-ti letém odříznutí našeho národa od jeho tradic. Do vlasti jsem se vrátil v roce 2010 po 20-ti letech studia, přednášení a výzkumu na univerzitách v USA (15 let) a na Taiwanu (5 let).

Do TOP 09 jsem vstoupil již v září 2009, tj. ještě před parlamentními volbami, po kterých se TOP 09 zapojila do parlamentní politiky. Do komunální politiky jsem se zapojil, protože mi záleží na zachování našeho politického a kulturního směřování k západní kultuře, které jsme započali před 25 lety. Programová východiska TOP 09 se shodují s mým náhledem na geopolitické problémy i s mými názory na racionální a efektivní správu země.

Během let 2010−2014, kdy TOP 09 byla na Praze 11 v opozici, jsem si ověřil, že svržení totality v roce 1989 bylo pouze prvním krokem k obnovení fungující demokratické společnosti. Několik desetiletí totality zanechalo na naší společnosti hluboké stopy. Jako opoziční politik jsem byl svědkem, jak lidé z koalice vládnoucí Praze 11 (ODS, ČSSD, PP) bezostyšně a s výsměchem prosazovali své sobecké zájmy. Kdo nebyl účasten zasedání zastupitelstva Prahy 11, ten neuvěří. Chápu tedy, že před námi je spousta těžké práce. Nikdo jiný ji však za nás neudělá. Já sám za sebe nabízím velmi dobrou znalost angličtiny a zkušenosti s americkou a západoevropskou mentalitou, prostředím a demokratickým způsobem řízení veřejných institucí.

Národ, který má takhle krásnou zemi a nestará se o ni, ten si ji nezaslouží. Běžte proto prosím volit. A nevolte lidi, kteří posledních 8 let drancovali Prahu 11.

47 vysokoškolský pedagog Chodov TOP 09
7. Ing. Tomáš Vostřel

Ing. Tomáš Vostřel

41 let

projektový manažer

Narodil jsem se v roce 1972 v Praze a prvních šest let jsem bydlel s rodiči na Vinohradech. Poté jsme se přestěhovali na Jižní Město, kde žiju již víc než 35 let a kde bych chtěl bydlet i nadále. Po gymnáziu Budějovická jsem vystudoval Fakultu elektrotechnickou na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) se zaměřením na ekonomiku a management. Pracuji jako projektový manažer, v poslední době především v oblasti informačních a telekomunikačních technologií. Mezi mé bývalé zaměstnavatele patří například Hospodářská komora ČR, Pražská teplárenská nebo CET21 (TV NOVA). Mimo svého stálého zaměstnání ještě učím projektové řízení v MBA programu a jsem předsedou Společenství vlastníků jednotek zde na Jižním Městě.

Spolu s mou přítelkyní vychováváme naše dvě malé děti. Zajímám se o sport, automobily a technické novinky. Rád se projedu na kole, proběhnu se v Milíčovském lese nebo na fotbalovém hřišti.

Můj vstup do TOP09 v roce 2013 byl vyústěním mé dlouhodobé nespokojenosti s kroky radnice Prahy 11 a snahou pokusit se to změnit. Předtím jsem nebyl členem žádné politické strany ani hnutí.

Rád bych v nadcházejícím volebním období podpořil těsnější spolupráci radnice s výbory společenství vlastníků jednotek a družstev, v nichž vidím ideální partnery pro smysluplnou komunikaci o místních problémech různých částí našeho Jižního Města.

Jako rodič malých dětí jsem hrubě nespokojen s nedostatkem míst ve školkách, který se mě přímo dotýká. Radnice má dle mého názoru povinnost poskytnout dostatek míst v mateřských školkách všem svým občanům.

Neméně důležitou oblastí mého zájmu bude bezpečnost. V posledních letech se Jižní Město stává rájem narkomanů, bezdomovců, zlodějů aut a drobných kriminálníků i přesto, že máme k dispozici rozsáhlý kamerový systém.

Náprava výše uvedených problémů bude patřit spolu s řešením nedostatku parkovacích míst mezi mé priority.

41 projektový manažer Háje TOP 09
8. Ing. Jan Vašíček

Ing. Jan Vašíček

40 let

ekonom, radní hl. m. Prahy

Narodil jsem se 21. 12. 1973 v Praze a téměř celý svůj život bydlím na Jižním Městě.  
V letech 1988 až 1992 jsem vystudoval SPŠE Františka Křižíka v Praze 1, obor elektroenergetika. Po „listopadovém převratu“ jsem pokračoval v letech 1992-1994 ve studiu na Soukromé obchodní akademii Kubelíkova 37, Praha 3 zaměřené na účetnictví, ekonomii a jazyky.

V lednu 1995 jsem nastoupil na roční základní vojenskou službu. Po základní vojenské službě jsem jeden rok pracoval v Plzni v rodinné firmě a tam jsem se rozhodl, že si doplním vysokoškolské vzdělání.

Na České zemědělské univerzitě v Praze, Provozně ekonomické fakultě, jsem absolvoval bakalářský program „Podnikání a administrativa“ (1997-1999). V roce 1997 jsem založil společnost VANAP – obchod s.r.o., která se zabývala velkoobchodem podlahového topení REHAU. Po ukončení bakalářského studia jsem následně pracoval na různých pozicích.

Od roku 2000 jsem pracoval ve společnosti Realbohemia a.s., která se zabývala řešením závazků a pohledávek. V lednu 2002 jsem nastoupil do firmy Marimex. V obou společnostech jsem měl na starosti obchodní aktivity. Koncem roku 2002 jsem byl zvolen zástupcem starosty MČ Praha 11.

V roce 2004 jsem začal studovat distanční magisterské studium na Vysoké škole finanční a správní, kde jsem v roce 2006 promoval v oboru „Veřejná správa“. Po promoci jsem odcestoval do Kanady (Victoria, British Columbia) na dva měsíce studovat anglický jazyk. V letech 2002 – 2006 jsem byl členem zastupitelstva Městské části Praha 11 za ODS a od roku 2002 do roku 2005 jsem působil i ve funkci zástupce starosty pro finance, dopravu a životní prostředí. Po odchodu z funkce jsem dokončil studium na Vysoké škole finanční a správní. Od února 2007 jsem nastoupil na pozici výkonného ředitele a posléze jako Operations Manager ve společnosti VALUE ADDED, a.s., Praha 1, která se zabývá ekonomickým a právním poradenstvím. V roce 2009 jsem z důvodu nepřijatelných praktik vedení ODS na Jižním Městě z této strany ke dni 30. 6. 2009 vystoupil. Následně jsem byl u zrodu Regionální organizace TOP 09 Praha 11, v níž jsem působil jako místopředseda Regionálního výboru a dodnes zde působím jako člen tohoto orgánu. V roce 2010 jsem byl v komunálních volbách zvolen do Zastupitelstva hl. m. Prahy a po uzavření koalice s ODS jsem byl zvolen předsedou Výboru pro hospodářskou politiku a informatiku. Po rozpadu koalice ODS – TOP 09 a následném uzavření tolerančního patentu „500 dní pro Prahu“ mezi TOP 09 a ČSSD nyní působím ve funkci radního pro oblast informatiky.

Mezi mé koníčky patří cestování, sport, fotografování a četba literatury faktu.

40 ekonom, radní hl. m. Prahy Chodov TOP 09
9. Ing. Yvona Grošková

Ing. Yvona Grošková

49 let

technická pracovnice

Narodila  jsem se v roce 1965 v Liberci. Jsem vdaná a mám jednu dceru. Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu stavební v Liberci, kde jsem se zaměřila na obor dopravní stavby. Po ukončení středoškolského studia jsem se přestěhovala do Prahy, kde jsem pracovala v projekci průmyslových staveb. Po narození dcery jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Po tříleté mateřské dovolené jsem začala pracovat ve stavebním bytovém družstvu jako facility manager, kde jsem byla zaměstnaná devět let.

V roce 2006 jsem dostala nabídku pracovat jako přípravář-rozpočtář u středně velké stavební firmy, která se specializovala zejména na občanskou výstavbu. Následně jsem působila na pozici vedoucí pobočky ostravské stavební firmy. Tato pozice mě motivovala k rozšíření vzdělání v oblasti ekonomie. Studium  na Vysoké škole finanční a správní v Praze, program Ekonomika a management, obor Řízení podniku a podnikové finance jsem úspěšně zakončila v roce 2013. V současné době pracuji jako technicko-ekonomický specialista ve státní správě.

Nikdy jsem nebyla politicky aktivní v žádné politické straně, nicméně mi nikdy nebylo a není lhostejné, co se v posledních letech na Praze 11 odehrává. Proto jsem se v červenci 2010 rozhodla vstoupit do nově vzniklé politické strany TOP 09. K tomuto kroku mě vedla jednak neutěšená situace na naší politické scéně a také přesvědčení, že právě tato pravicová strana může posunout kulturu celostátní politiky a přispět ke stabilizaci veřejných rozpočtů.

Na Jižním Městě žiji již bezmála 25 let a stále sleduji dění na komunální úrovni. Budu se zasazovat o vymizení negativních jevů z politiky, což by přispělo k obnovení důvěry ve věci veřejné. Svou prací bych chtěla přispět ke zlepšení kvality života obyvatel Prahy 11 v oblasti bytové politiky, životního prostředí a kulturního vyžití. 

49 technická pracovnice Chodov TOP 09
10. Ing. Vojtěch Štefka, Ph.D.

Ing. Vojtěch Štefka, Ph.D.

33 let

programátor

Narodil jsem se v Praze v roce 1980 a na Jižním Městě od té doby také bydlím. Po maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze jsem pokračoval ve stejném oboru na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Studium jsem úspěšně zakončil v roce 2005 obhajobou diplomové práce na téma z oblasti astronomie. Tento obor se stal nejen mým koníčkem, ale i povoláním. Po škole jsem nastoupil na Astronomický ústav Akademie věd ČR, kde jsem pracoval do roku 2012. Zároveň s tím jsem studoval doktorandské studium. Po úspěšně završené obhajobě doktorandské práce jsem se přesunul na akademii věd do Mnichova, kde jsem byl až do konce roku 2013. Po návratu jsem nastoupil na místo programátora do soukromé firmy, kde stále působím. Ve volném čase se věnuji sportu, především beach volejbalu, cyklistice, plavání a fotbalu. Rád také čtu knihy, cestuji a učím se cizí jazyky.

Vzhledem k tomu, že na Jižním Městě bydlím celý svůj život, mám k němu blízký vztah. Není mi lhostejné, co se v posledních letech na Praze 11 odehrává. Můj pohled na místní problematiku sídlišť také velice ovlivnil můj pobyt v Mnichově, kde jsem viděl, že když je vůle, mohou věci fungovat tak, jak mají, kde se nedělají věci proti vůli občanů a kde každá nová výstavba má svůj opodstatněný důvod. Příkladů bych mohl uvést celou řadu.

Věřím, že radnice Prahy 11 s téměř miliardovým rozpočtem je schopná uspokojit potřeby občanů a zajistit veškeré služby občanům Jižního města. Toto bych rád prosazoval, a proto kandiduji v nadcházejících volbách do místního zastupitelstva.

33 programátor Chodov TOP 09
11. Bc. Iva Molenová

Bc. Iva Molenová

51 let

ekonomka

Narodila jsem se v roce 1963 ve středočeském Rakovníku a jako dítě se přestěhovala do Prahy. Jsem vdaná, mám dvě dospělé děti a malou vnučku. Zajímám se o hudbu, historii a literaturu, rekreačně sportuji.

Vystudovala jsem gymnázium a po maturitě nastoupila do ekonomického úseku stavební společnosti jako účetní. Změna režimu v roce 1989 mě zastihla na mateřské dovolené, po jejímž ukončení jsem začala pracovat v ekonomickém úseku investiční společnosti. Od roku 1996 jsem spolupracovala s auditorskou společností v oblastech likvidací státních podniků a zpracování podkladů pro auditorské zprávy. V této době jsem také vystudovala bakalářské studium na Vysoké škole aplikovaného práva na Jižním Městě a absolvovala v roce 2005. Od r. 2000 jsem působila jako vedoucí ekonomka v telekomunikační společnosti, která se zabývala výstavbou a provozem televizních vysílačů.  Zde jsem pracovala patnáct let a r. 2012 tutéž činnost začala vykonávat ve společnosti vlastní. Souběžně jsem také byla předsedkyní bytového družstva (r. 2003 – r. 2006).

Na Jižním Městě žiji od roku 1984 a třicet let sleduji jeho proměny. Z původně uniformních a šedivých bloků se stalo barevnější místo k žití s upravenějšími zelenými plochami i dětskými hřišti, kde je možnost vyžití jak pro děti, tak i pro sportovce. Přibylo zázemí pro seniory, bohužel ale ubylo zařízení pro ty nejmenší a mateřské školy na Jižním Městě praskají ve švech a zdaleka neuspokojí současnou poptávku. Kulturní vyžití zde není na úrovni, aby mohlo uspokojit osmdesátitisícové obyvatelstvo. Místo toho zde je dáván prostor k výstavbě stále novým budovám administrativním. 

Nikdy jsem nebyla členkou žádné politické strany nebo hnutí. Do TOP 09 jsem vstoupila ve snaze zbavit se obrovského znechucení celou naší politickou scénou, prostoupenou neustálými korupčními skandály, nefunkční státní správou, byrokratismem a absolutní absencí jakékoliv morálky a etiky. TOP 09 mě oslovila svými postoji a programem. Za prioritní považuji naprostou transparentnost veřejného dění, kterou budu na komunální úrovni nekompromisně prosazovat. V zastupitelstvu Jižního Města bych ráda působila v oblasti kulturní a pro výchovu a vzdělávání. 

51 ekonomka Chodov TOP 09
12. Mgr. Kristýna Půtová

Mgr. Kristýna Půtová

29 let

vedoucí kanceláře

Narodila jsem se v roce 1985 v Praze, na Jižním Městě bydlím od roku 1989.

Vzhledem k tomu, že jsem již od předškolního věku navštěvovala základní umělecké školy, volba střední školy směřovala ke studiu gymnázia s esteticko výchovným zaměřením se specializací výtvarná výchova. Po maturitě jsem se začala hlouběji zajímat o politické dění, proto jsem si jako studijní blok oboru humanistika zvolila politologii na Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde jsem absolvovala bakalářské studium.

Několik let jsem pracovala jako dobrovolnice v asistenci pro handicapované a také s dětmi, převážně ze sociálně slabých rodin. Tuto praxi jsem si rozšiřovala ještě o studium v oboru pedagogika na Filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Magisterské studium jsem dokončila v roce 2011 na Fakultě evropských studií Metropolitní univerzity, obor evropská studia a veřejná správa. Při studiu jsem pracovala jako asistentka ředitele v grafickém ateliéru a asistentka v právnické kanceláři. Mým posledním zaměstnáním byla office manažerka v obchodní společnosti. Nyní jsem na mateřské dovolené. Mám jednoročního syna Kristiánka.

Do vzniku strany TOP 09 jsem se nikdy politicky neangažovala a nebyla jsem členkou žádné politické strany ani politického hnutí. Členkou TOP 09 jsem od března 2010.

V politice bych se ráda věnovala hlavně oblastem školství a sociálních služeb.

Budu se snažit o podporu rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže, seniorů a dále podporovat naše občany, kteří se dostali do obtížné životní situace. Vím, že důležitým těžištěm je spolupráce s neziskovými organizacemi na Jižním Městě. TOP 09 tyto organizace v rámci svého programu vnímá jako partnery, kteří jí pomáhají řešit úkoly zejména v sociální a zdravotní oblasti. Proto budu také usilovat o zvýšení institucionálního financování těchto služeb, tedy  možnost dotací těmto poskytovatelům.

29 vedoucí kanceláře Chodov TOP 09
13. Blanka Vašutová 39 asistentka likvidátora Háje TOP 09
14. Ing. Aleš Prokop 37 analytik Háje TOP 09
15. Michaela Hejnová, DiS. 37 informátorka PID Chodov TOP 09
16. Bc. Anna Mejdřická 34 projektová manažerka Chodov bezpp
17. PhDr. Jana Stárková 62 odborná pracovnice Národní knihovny Chodov TOP 09
18. Bc. Michal Dvořák 23 student VŠ Háje TOP 09
19. Ing. Vratislav Ludvík 65 energetický poradce Chodov TOP 09
20. Ing. Jan Hornych, Ph.D. 36 výzkumný pracovník, pedagog Chodov bezpp
21. Jana Horáčková 53 vedoucí pracovník domova pro seniory Háje TOP 09
22. Jana Moravcová 59 redaktorka, novinářka Chodov TOP 09
23. Ing. Veronika Hájková 26 účetní Chodov TOP 09
24. Jan Kryštof, DiS. 23 student VŠ Chodov bezpp
25. MUDr. Kamila Štefková 69 lékařka Chodov bezpp
26. Ing. Jiří Molen 60 elektroinženýr Chodov bezpp
27. Bc. Jana Stárková 23 studentka VŠ Chodov bezpp
28. Ing. Marek Louda 29 finanční poradce Háje TOP 09
29. Mgr. Antonín Jileček 66 statistik Chodov bezpp
30. Samuel Šourek 23 technický pracovník AV ČR Chodov bezpp
31. Klára Marešová 36 asistentka Chodov bezpp
32. Mgr. Pavel Hlaváč

Mgr. Pavel Hlaváč

75 let

evangelický farář

75 evangelický farář Chodov TOP 09
33. Ing. Petra Jašková 27 administrativní pracovnice Chodov bezpp
34. Zuzana Bakotová 65 účetní Háje TOP 09
35. Jan Zuska 29 automechanik Chodov bezpp
36. Ing. Jaroslav Stočes, CSc. 90 projektant Chodov bezpp
37. Mgr. Anna Šourková 49 nemocniční kaplanka Chodov bezpp
38. Petr Bergl 67 projektant Chodov bezpp
39. Ing. Jiří Bohuslav 31 strojní inženýr Chodov TOP 09
40. PhDr. Drahomíra Geistová 83 informatička Chodov TOP 09
41. Mgr. Markéta Skrbková 37 učitelka ZŠ Chodov bezpp
42. Lucie Zusková 27 asistentka Chodov bezpp
43. Stanislav Střešňák 71 elektrotechnik Chodov bezpp
44. Ing. Petr Urbánek 33 stavební inženýr Chodov TOP 09
45. Ing. Jan Wohlgemuth 34 programátor Chodov bezpp

Volební program TOP 09 na Praze 11 pro komunální volby 2014

(plná verze platná k 25.09.14)

 My, představitelé TOP 09 na Praze 11, považujeme letošní komunální volby za obzvlášť důležité. Posledních osm let totiž naší radnici chyběla ta nejzásadnější věc, kterou by správci naší čtvrti měli mít, a to vize a plán, kam má Praha 11 směřovat. Představitelé ODS, ČSSD, Pražanů za svá práva a KSČM totiž nikdy s žádnou vizí nepřišli. Hlavním cílem jejich vládnutí bylo udržet se u moci a využívat naší radnice pro svůj prospěch, tedy nikoliv spravovat náš společný majetek s péčí řádného hospodáře.

Kdo z nás má pocit, že všechny ty miliardy korun, které radnice proinvestovala, byly utraceny na těch správných místech a tím nejlepším možným způsobem? Ať už se jedná o předražený bazén či kontejnerová stání, nesmyslné „sociální“ byty „pro mladé“ nebo mnoho dalších projektů, spojenectví ODS, ČSSD, KSČM a Pražanů za svá práva přineslo daleko více plýtvání než užitku. I proto máme bohužel v naší čtvrti nadále řádově stovky nepřijatých dětí do mateřských školek ročně.

Za prioritu letošních komunálních voleb proto považujeme nutnost ukončit vládu těch hnutí a stran, které jak dříve tak i nyní myslí vždy v první řadě na zájmy své a svých příbuzensko-podnikatelských sítí.

To však zdaleka není úkol jediný. Druhým krokem musí být přeměna naší radnice. Starosta, radní i zastupitelé musí konečně přijít s realistickou vizí a plánem, jak má Praha 11 vypadat za čtyři, osm, dvanáct i více let. V jakém prostředí chceme vlastně žít a kam mají směřovat finanční prostředky z našeho rozpočtu tak, aby naše čtvrť vzkvétala?

Nejdříve je tedy nutné rychle zamezit stávajícímu plýtvání finančními prostředky a napravit nejhorší chyby současné radnice. A dále musíme v diskuzi s občany a odborníky dotvořit a doladit vizi, která však již teď má jasné obrysy - chceme udělat z Prahy 11 opravdu příjemné, „zelené“, bezpečné a dopravně přátelské místo k životu, kde každý z nás bude mít dostatek možností pro příjemný pobyt v parku, ke sportovnímu vyžití, návštěvě kavárny či restaurace a aktivnímu kulturnímu životu. Detaily této naší vize najdete na následujících řádcích.

S ohledem na stav, ve kterém se Jižní Město nachází v současné době, nejsou důležitější samosprávné oblasti pro jeho další osud než stabilizované finance a územní rozvoj s jasnou vizí, s níž úzce souvisí i další vývoj sociální struktury.

 

Územní rozvoj, doprava, životní prostředí

Praha 11 má svým způsobem dobrou polohu mezi třemi soubory zeleně (lesoparky), ale je nešťastně rozdělena (brutálně přeťata) dálnicí. Území Prahy 11 je tvořeno třemi rozdílnými charakteristickými lokalitami - původní zástavbou, stabilizovanými obytnými soubory a rozvojovými plochami. Na všechny je vytvářen tlak v podobě různých typů aktivit stavebního zahušťování.

Rozvojové plochy

Rozvojové plochy nacházející se v blízkosti stanic metra mají potenciál stát se lokálními městskými centry, plnícími vedle investorského záměru i chybějící potřebné městotvorné funkce občanské vybavenosti, např. obchodní, kulturní či společenské. Do těchto lokalit hodláme nasměrovat uměřený zájem investorů, neboť jen jejich rozvoj může přinést Jižnímu Městu potřebnou dynamiku, udělat je atraktivnější pro mladou generaci a zabránit jeho přeměně ve skanzen socialistické architektury.

Tyto záměry musí být vyvážené, vycházet z platné územně plánovací dokumentace a respektovat ostatní související investiční záměry. To se týká především lokalit okolí metra Háje, Opatova, Roztyl a případně ve specifické podobě některých okrajových částí Prahy 11, např. lokality Na Jelenách a východní části Jižního Města. Samostatnou kapitolou je lokalita Trojmezí, jejíž poloha mezi velkými sídlišti ji předurčuje k využití volnočasovému. V žádném případě by ekonomické zájmy vlastníků pozemků v této lokalitě neměly být uspokojovány intenzivní bytovou výstavbou v sousedství stávající sídlištní zástavby, např. Jižního Města. Pro formování stanoviska městské části k některým nejednoznačným, ale zásadním záměrům spadajícím do této oblasti, by měl být použit nástroj lokálního referenda a tak umožnit všem obyvatelům příslušné lokality vyjádřit svůj názor.        

Konec zahušťování stabilizovaných ploch

K investičním záměrům směřujícím do lokalit, které již za předchozího režimu dosáhly značné míry zastavěnosti obytnými soubory, je potřeba zaujímat negativní stanoviska. Zvláště tehdy, jsou-li takové lokality vybírány necitlivě, i když odůvodňovány „bohulibými“ záměry. Tak řešila stávající radniční koalice (ODS, ČSSD, Pražané za svá práva) s podporou KSČM nedostatek vhodných pozemků např. pro Dům s pečovatelskou službou, když před tím vhodný pozemek v územním plánu určený pro veřejnou vybavenost prodala privátnímu investorovi a zmíněné sociální zařízení směřovala do veřejné zeleně, jak tomu bylo na Hájích v sousedství ulice Hviezdoslavova.

Doprava

S touto samosprávnou oblastí územního rozvoje úzce souvisí dopravní infrastruktura. Jak bylo výše uvedeno, dělicí zářez dálnice D1 v území Jižního Města je výrazně negativním faktorem, přičemž vysoká intenzita tranzitní dopravy tento negativní vliv ještě výrazně prohlubuje. Problematickou nerealizací „Pražského okruhu“ v jihovýchodním sektoru nastala paradoxní situace, že kamionová i osobní doprava z 10 km vzdáleného křížení okruhu a D1 se nesmyslně vrací do centra a zatěžuje tak negativně životní prostředí především na Jižním Městě a Spořilově, ale i dalších městských částech. Tato situace též brání jakémukoliv dotvoření dopravního skeletu v přilehlých okrajových městských částech. Proto by budoucí radniční reprezentace měla věnovat, v rámci svých možností, značné úsilí při podpoře dokončování zmíněné stavby.

Zvýšení počtu parkovacích míst

Na území Jižního Města je kritickým dlouhodobým problémem doprava v klidu. Deficit parkovacích míst je způsoben násobně vyšším stupněm motorizace, než se kterým bylo při projektování Jižního Města počítáno. Dalším zdrojem problému je odstavování vozidel dojíždějících občanů ze Středočeského kraje za zaměstnáním do Prahy na území naší městské části. Tyto zdroje deficitu dopravy v klidu vyžadují také příslušná řešení. Zavádění zónové regulace v centrálních městských částech tento problém vytěsňuje do okrajových městských částí, které se obdobnému regulačnímu přístupu v budoucnosti zřejmě nevyhnou. Taková řešení jsou průchodná jen za předpokladu, že nebude upřednostňován finanční efekt provozovatele. Další možností řešení jsou parkovací domy lehčí konstrukce, situované na stávajících parkovištích a navyšujících jejich kapacitu pouze 2-3 krát, za podmínek zachování stávajícího komfortu rezidentů.

Místo korupce příspěvek investorů na infrastrukturu

Tak jako i jiné městské části a česká města chceme zavést jednotný a tudíž transparentní příspěvek investorů na jihoměstskou infrastrukturu. Tímto znemožníme korupční domluvy, pro naši čtvrť bohužel v posledních letech charakteristické. Dále tímto krokem poskytneme investorům stabilní prostředí pro jejich podnikání a z realizovaných projektů získáme miliony korun pro rozvoj škol a školek, dopravní infrastruktury, parků, kulturních projektů apod.

Zapojíme Prahu 11 do Národní sítě Zdravých měst ČR

Hl. m. Praha, dále Praha 4, 7, 14, 18, 19, 20, Libuš a mnohé další pražské čtvrti, též mnoho desítek českých měst - ti všichni se již zapojili do prestižní Národní sítě Zdravých měst ČR. Díky tomuto programu získávají občané zdravější životní prostředí, lepší služby a mohou daleko více ovlivnit, jaké projekty se v jejich lokalitě realizují.

Není proto divu, že Mlejnského koalice pod vedením ODS a ČSSD do tohoto programu Prahu 11 nezapojila, neboť by jí to komplikovalo plány využívat rozpočet Prahy 11 především pro své soukromé cíle. Je čas toto napravit.

 

Rozpočet, finance

Stabilita veřejných financí patří mezi naléhavé úkoly pro budoucí radniční reprezentaci, neboť po neblahém působení stávající koalice, kdy došlo k systematickému výprodeji pozemků, nemovitostí (viz záměr Mlejnského radnice prodeje 4 objektů bývalých mateřských školek stávajícím uživatelům) a z podhodnocené privatizace zůstatkového bytového fondu. To mělo za následek, že řada těchto „privatizérů“ se zachovala tržně a byty se během krátkého období ocitly na trhu realit s výrazným rozdílovým ziskem pro prodejce, čímž se ještě více komplikuje jihoměstská sociální struktura. Podobně u prodeje areálů mateřských školek není záruka dalšího využití v privátním vlastnictví, které by rozhodně nesledovalo budoucí proměny související s demografickou skladbou, jak by tomu mělo být při obecním vlastnictví. Dalším problémem do budoucnosti jsou projekty pořízené stávající koalicí za takto nabyté prostředky jako objekt Sandra, projekt Opatovské zahrady a další, které jsou nastaveny tak, že zatěžují budoucí rozpočty. Rovněž projekt nevhodně koncipovaného a nešťastně situovaného bazénu bude s největší pravděpodobností velkou zátěží pro rozpočet.

Budeme usilovat o vyrovnaný a hospodárný rozpočet

Uvědomujeme si, že tento cíl bude velmi obtížný, a to především s ohledem na nehospodárnou politiku předchozí politické reprezentace. Avšak považujeme za povinnost správců veřejných financí dosáhnout vyrovnaného a hospodárného rozpočtu.

Provedeme audit a následné zveřejnění detailního stavu obecních financí, audit všech smluv a z nich plynoucích závazků.

Průhledné hospodaření je základním předpokladem k obnovení důvěry občanů ve veřejnou správu. Proto zajistíme, aby veškeré zakázky a nakládání s majetkem byly zcela transparentní.

Zprovozníme rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet, tedy možnost každého občana zjistit, jak je nakládáno s veřejnými financemi, respektive jejich příspěvky na daně, bereme jako samozřejmost. Je tedy velkým dluhem místních politiků, že tuto možnost naši občané dosud nemají. Rozklikávací rozpočet tak bude jednou z našich priorit k průhlednějšímu chodu radnice.

Dokončíme privatizaci bytového fondu

Započatou privatizaci bytového fondu je třeba dokončit s tím, že je třeba zachovat část bytového fondu pro potřeby městské části. Těmi myslíme zejména zajištění bydlení pro mladé rodiny, učitelů či příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro řešení nenadálých událostí.

Konec plýtvání a megalomanie

Je třeba skončit s plýtváním veřejnými prostředky, které zde předváděla minulá politická garnitura. Především v prodeji obecních pozemků musíme nastavit nová pravidla, která zabrání prodeji městských pozemků za podhodnocené ceny, tak jak se tomu často dělo v minulosti. Vzhledem ke stavu obecních financí je také nutné skončit s megalomanskými projekty, navíc realizovanými bez širší diskuze s opozicí či místními občany. Zaměříme se na projekty menší avšak přinášející větší užitek.

 Volnočasové aktivity, sport

Postavíme další venkovní sportoviště pro seniory

Zkušenosti z jiných městských částí ukazují zvyšující se zájem o možnost sportovního vyžití pro seniory. Proto máme i my v plánu vystavět v naší městské části další venkovní sportoviště tohoto typu. Tato nová sportovní zařízení chceme v rámci možností situovat zejména do lokalit blízkých domovům s pečovatelskou službou. V zimě zvážíme možnost realizace kluziště

V zimních měsících chceme instalovat kluziště lehké konstrukce, která umožní rekreační bruslení pro všechny věkové skupiny či rekreační vyžití v podobě ledního hokeje. V případě nepříznivých klimatických podmínek nabídneme jako alternativu umělá kluziště.

Nová alternativní sportoviště pro mladé

Jižák potřebuje udržet mladé lidi, proto je třeba i jim nabídnout v naší městské části více míst, které ocení zejména mladší ročníky. Naším záměrem je tedy pro ně vybudovat alternativní lokality, které mladé lidi přitáhnou zpět ke sportu. V první řadě se jedná o hokejbalové hřiště, jež se může stát mnohem levnější alternativou k lednímu hokeji. Dále má potencionál přivést řadu malých dětí ke sportu. Toto řešení je navíc již úspěšně vyzkoušeno v řadě městských částí. K dalším sportovištím, která bychom chtěli na Jižní Město dostat, patří i skatepark či bikepark, které též mohou teenagerům nabídnout alternativní sportovní vyžití.

Cvičák pro psy

Jižní Město potřebuje vybudovat novou infrastrukturu pro němé tváře. Počet psů v naší městské části roste a je třeba tomu uzpůsobit i veřejný prostor. Za tímto účelem chceme podpořit vznik cvičáku pro psy a zároveň budeme hledat vhodnou lokalitu pro volný výběh psů, která bude oddělena od okolního prostoru.

Multifunkční sportoviště s animátory/správci

Děti stále více sedí doma především u počítačů a herních zařízení. Tomuto negativnímu jevu chceme zabránit jednak podporou místních sportovních klubů zaměřujících se na mládež a dále vybudováním multifunkčních sportovišť, která budou vybavena potřebným sportovním náčiním, které si budou moci děti a občané zdarma vypůjčit.  Zároveň zde bude přítomen animátor/správce, který bude sportuchtivým k nápomoci.

Vodní prvky na Praze 11

Tak jako i jiná města se Praha v horkých letních dnech potýká s jevem zvaným „městský tepelný ostrov“, tedy se situací, kdy venkovní teplota díky asfaltovým, betonovým či cihlovým strukturám výrazně přesahuje teploty, jaké panují v přírodě či zemědělské krajině.

Jedno z řešení tohoto problému spočívá ve výsadbě zeleně, zejména stromů, dalším možným lékem jsou vodní prvky jako kašny, fontány, nádrže apod., jejichž popularita v moderně uvažujících západoevropských městech trvale roste.

A právě v této oblasti je situace na Praze 11 zcela neuspokojivá. Pokud totiž pomineme vodní prvky instalované a udržované v soukromých objektech (např. TOP Hotel Praha, hotel Globus či business komplex The Park), tak Praha 11 nemá důstojné vodní prvky. Těch několik výjimek z doby výstavby našeho sídliště jsou často fontánky velmi malé, občas na zastrčených místech a kromě výjimek zcela mimo provoz.

Přitom fontány, kašny, mlhoviště či jezírka plní celou řadu dalších užitečných funkcí. Pomáhají zajišťovat základní hygienu a osvěžení, jsou vítanou atrakcí zejména pro děti a utvářejí reprezentativní atmosféru v dané oblasti. Často se jedná o místa, kde se lidé rádi scházejí s přáteli a tráví volný čas. Není náhodou, že značná část veřejných parků, které v okolních pražských čtvrtích nedávno vznikla či prošla rekonstrukcí, nabízí zajímavé vodní prvky (namátkou park v Dubči, park Malinová-Chrpová na Zahradním Městě, Malešický park, Centrální park na Pankráci apod.).

TOP 09 proto rozšíří nabídku fontán či jiných vodních prvků na vhodných místech v Praze 11, abychom se i my, obyvatelé Prahy 11 mohli těšit z jejich mnoha výhod.

 

Zdravotnictví, sociální služby

Budeme podporovat služby zabývající se léčbou a péčí o seniory

Rozvoz jídla pro seniory, kteří žijí doma, musí být dostupný všem seniorům. Totéž platí pro volnočasové aktivity jako jsou například výlety. Jsou totiž známy případy, kdy politická orientace některých našich občanů má vliv na kvalitu služeb, ke kterým mají přístup, což je pro nás zcela nepřijatelné.

Zlepšíme vybavenost stávajících Domovů pro seniory, například ve smyslu mobility

Vyvoláme jednání se zdravotními pojišťovnami, případně sponzory, o získání financí na lepší vybavenost domovů pro seniory. Díky těmto jednáním hodláme získat prostředky na zakoupení polohovacích křesel, invalidních vozíků pro nejméně pohyblivé (mechanických i elektrických), dalších zdravotních pomůcek a pro vybudování pojízdných ramp mezi patry pro vytvoření bezbariérového přístupu. Zvýšíme životní standard seniorů v těchto zařízeních, např. lepší rehabilitací, umožněním studia, vybudováním knihovny a možností věnovat se vlastním koníčkům. Rozšířením služeb pro seniory vytvoříme nová pracovní místa pro obyvatele Prahy 11.

Provedeme průzkum spokojenosti např. se stravováním v domovech pro seniory a po vyhodnocení oslovíme odborníky na výživu tak, aby se zvýšila spokojenost obyvatel těchto zařízení.

Zřídíme obecní jesle

Na základě zvýšené poptávky maminek vybudujeme jesle pro děti občanů Prahy 11. Tyto jesle budou připraveny na péči o děti od šesti měsíců do tří let věku. Není nutné pořizovat pro jesle novou budovu, stačí využít stávající budovy, které máme k dispozici (v jedné z nich – MŠ Hrabákova - se nyní např. nachází hospoda). Jesle bude pravidelně navštěvovat dětský lékař. O nejmenší děti budou pečovat zdravotní sestry a o větší děti profesionální pedagogové. Pro děti bude v interiéru jeslí připraveno příjemné, klidné, bezpečné prostředí, které bude vybaveno kombinací hraček a vzdělávacích pomůcek tak, aby se děti cítily jako doma a zároveň rozvíjely své schopnosti a dovednosti.

 

Bezpečnost

Budeme iniciovat pečlivější přístup policie při ochraně majetku občanů, zejména parkujících vozidel

Jedno jediné číslo postačí k ilustraci nelichotivé situace ohledně bezpečnosti na Praze 11. Statistika na webu mapakriminality.cz ukazuje, že v naší čtvrti se daří vyřešit pouze 1% krádeží aut (data k 8.srpnu 2014). Prevenci a řešení kriminality mají primárně na starosti městská a státní policie, avšak městská část jim může a musí být nápomocna. Současná radnice se chlubí, jak jí bezpečnost leží na srdci a co vše pro ni ve spolupráci s policií dělá. A výsledek?

Před několika lety 4%, následně 2% a letos v létě již zmíněná pouhá 1% úspěšnost při řešení krádeží aut. Podobně neveselá situace panuje i v oblasti krádeží věcí z automobilů (3% úspěšnost). A jak vypadá spolupráce městské policie s radnicí na řešení těchto a dalších problémů?

Velmi překvapivě. Ředitel Obvodního ředitelství městské policie Praha 11 Petr Schejbal figuruje spolu se starostou Mlejnským na jednom z čelních míst na kandidátce nového „nezávislého“ hnutí, čímž je zatažení městské policie do politiky Prahy 11 dovedeno ad absurdum.

TOP 09 bude prosazovat naprosto nepolitický přístup k řešení bezpečnosti na Praze 11. Cílem je korektní, nepopulistická a zcela věcná spolupráce v oblastech jakými jsou krádeže a vykrádání automobilů, bezpečnost dětí při cestách do a ze škol a kroužků apod. Budeme zejména prosazovat větší přítomnost policistů a strážníků v ulicích, měli by být více vidět při pochůzkách či jízdě na kole a méně za skly svých služebních automobilů, ze kterých zůstává značná část problematických lokalit nedostupná.

Budeme důsledně bojovat proti všem formám vandalismu

Jak říká pravidlo jediného rozbitého okna, které prověřila praxe v mnoha částech světa, kriminálním či jiným nežádoucím živlům musíme dát najevo, že jim naši čtvrť nedáváme pod kontrolu. Že je to naše čtvrť a ne jejich. A je nutné tak činit každodenní aktivní činností a správou a do důsledku dotaženými tresty za porušení pravidel.

Vybudujeme dopravní hřiště pro děti

Značná část tzv. velkých pražských čtvrtí má dopravní hřiště přístupné pro všechny děti, ne tak Praha 11. TOP 09 proto chce tuto situaci napravit, aby se i naše děti mohly poblíž svých škol a domovů zlepšovat ve zvládání různých dopravních situací.

Budeme realizovat programy preventivní výchovy dětí a mládeže školního věku

Praha 11 jakožto sídlištní městská část nepochybně vytváří prostředí, ve kterém existuje značné riziko, že se děti a mládež naučí nevhodným vzorcům chování. Od relativně neškodného „poflakování“ není nikdy daleko k nástrahám typu alkohol, různé drogy, drobná kriminalita apod. Proto chceme spolupracovat se školami, městskou i státní policií i neziskovými organizacemi zejména na preventivních programech, které toto nebezpečí minimalizují. Je zejména potřeba dětem a mládeži nabídnout dostatek alternativních programů – sportu, kultury, různé typy zájmových kroužků apod. Hlavní město Praha též poskytuje v rámci své grantové politiky dotace na různé preventivní programy. Tento způsob financování nebyl dosud odpovídajícím způsobem využíván, což je nutné změnit.

Důsledné omezování heren

Provozovny typu heren je nutné důsledně omezovat. Argument, že díky tomu městská část může přijít o část svého rozpočtu, neobstojí. Celkové společenské náklady existence heren vždy převýší jakékoliv příjmy, které zdanění jejich provozu může přinést.

Využití bezpečnostních kamer při boji s kriminalitou

Bezpečnostní kamery nejsou samy o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, aby sloužily svému cíli, kterým nemůže být nic jiného, než zvýšení bezpečnosti v naší čtvrti. TOP 09 proto prosadí revizi současného kamerového systému tak, aby se zvedla efektivita jeho využití. Až poté může následovat druhý krok, který podporujeme, a tím je instalace dalších kamer na nová místa, např. na frekventované trasy dětí při cestě do a ze škol. Každopádně musí platit, že záznamy ze všech kamer musí být policií aktivně sledovány a policie musí být schopna na podněty z kamer rychle reagovat.

Řešení problémů s bezdomovci

Nikdo nezná zázračný všelék na okamžité vyřešení problému bezdomovectví. TOP 09 považuje za základ a) koordinaci s magistrátním Centrem sociálních služeb Praha a neziskovými organizacemi při prevenci a pomoci bezdomovcům a b) spolupráci s městskou a státní policií při řešení situací, kdy bezdomovci znepříjemňují život ostatním občanům naší čtvrti.

 

Veřejná správa, zastupitelstvo

Základní prioritou je pro nás otevřená radnice. Nehodláme se nadále objevovat v celorepublikovém hodnocení otevřenosti radnice jako městská část, která omezuje přístup k informacím či omezuje svobodu projevu.

Veřejná zasedání výborů

Zasedání všech výborů, které jsou poradními orgány zastupitelstva, budou veřejná a jejich výstupy budou zveřejněny na webu MČ. Výstup z výboru musí být srozumitelný, aby i osoba, která se výboru neúčastnila, dostala co možná nejpřesnější obrázek o tom, co a jak bylo na výborech projednáváno.

Odborné komise

Zefektivníme činnost odborných komisí a omezíme jejich počet, který považujeme za zbytečně vysoký. Nehodláme ale rušit komise, které jsou pro Prahu 11 tradiční, jako je například Komise pro seniory.

Komunikace s občany

Obnovíme pravidelná měsíční setkání radních s občany, kde budou mít občané možnost položit své otázky či vznést jakékoliv připomínky.

O připravovaných záměrech prodejů či o veřejných zakázkách budeme informovat v radničních médiích.

Chceme zavést online komunikaci občanů s radními, a to například formou chatu, v předem určenou dobu.

 

Školství

Populační vývoj v naší čtvrti je bouřlivější než např. v centrální oblasti Prahy. Proto je pro vytvoření představy potřeb našich občanů nutno zmapovat sociální a personální předpoklady, materiální a finanční možnosti vycházející ze současné ekonomické situace Prahy 11 a následně zajistit, aby byla v dalším rozvoji školských, sociálních a zdravotních služeb rovnoprávně zastoupena hlediska rodin s dětmi raného a předškolního věku i rodičů dětí v základních školách.

Více míst ve školkách a školách

Navzdory slibům Mlejnského radnice se počet míst v předškolních zařízeních na našem území plně nepřiblížil potřebám občanů a požadavky na umístění dětí se mohou v dalších několika letech ještě dále zvyšovat. Možným řešením však není výstavba nových mateřských škol, ale efektivnější využívání objektů stávajících, které je třeba především stavebně upravovat formou rekonstrukcí a přístaveb. Tyto kroky musí být vedeny s perspektivou možností dalšího využití po odeznění současného boomu ve prospěch škol základních, do nichž se silné ročníky předškoláků začínají přesouvat. Je tedy nutné zajistit podmínky pro změnu funkčnosti některých prostor v předškolních zařízeních např. na oddělení školních družin, školních klubů, případně tříd prvního stupně základních škol.

Základní školy

Naše základní školy je třeba podporovat v jejich otevřenosti vůči rodinám v jejich okolí.  Prospěšné pro všechny je, když se vedle svých vzdělávacích povinností stanou určitými centry pro odpolední aktivity dětí, rodičů, ale i dalších spoluobčanů. Budeme se snažit vést školy ke zlepšení práce se školskými radami, aby rodiče měli větší prostor jejich prostřednictvím ovlivňovat způsob a kvalitu vzdělávání.

V základním vzdělávání je přínosné se otevírat možnostem společného vzdělávání žáků běžných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Za tímto účelem, a nejenom za ním, je třeba podporovat další vzdělávání pedagogů, např. dotováním programů, které jsou pro naše školy žádoucí. Je třeba, abychom vytvořili ve školách prostor pro alternativní formy metod výuky žáků, kteří nezvládají nároky školy za běžných podmínek.

Chceme též do Prahy 11 vnést větší aktivitu spoluobčanů na poli volného času, např. vytvořením možností ke vzniku hudebních a amatérských divadelních souborů.

Parkování u škol

Mnozí rodiče si stěžují na problémy s krátkodobým parkováním aut u škol, ať již ráno, nebo odpoledne. Jiní rodiče si naopak stěžují na nadměrný provoz aut při příchodu či odchodu dětí ze školy. Ve spolupráci s oběma složkami policie a školami samotnými je nutné nalézt organizační a technická řešení tak, aby došlo k minimalizaci prostoru pro konflikty a cesta do i ze školy fungovala bez problému jak pro chodce tak i automobilisty.

Skladování jízdních kol, koloběžek u škol a bezpečnost

Ve spolupráci se školami chceme zlepšit situaci ohledně bezpečné úschovy kol, koloběžek a dalších podobných přepravních prostředků, které žáci rádi využívají na cesty do a ze škol. Též chceme zvýšit bezpečnost přístupových cest ke školám, ať již pomocí efektivnějšího využití bezpečnostních kamer, větší přítomností strážníků či pomocí dobrovolníků (např. z řad rodičů či seniorů).

 

Kultura

V první řadě je nutné, aby kulturu na Praze 11 měli na starosti lidé, kteří k ní mají vztah a neberou ji pouze jako otravnou kolonku ve volebním programu, kterou je potřeba naplnit pár líbivými sliby a po volbách „skutek utek“. V tomto směru si troufáme tvrdit, že takovýmto potenciálem TOP 09 na Praze 11 disponuje.

Za druhé nezbývá než kultuře vedle dobrých úmyslů, času a organizačního úsilí věnovat i určité finanční prostředky. Přitom nemusí jít o žádné závratné částky, pokud se např. podaří zapojit osvícené sponzory, kterým na kulturním životě na Praze 11 záleží a rádi se podporou kultury pochlubí.

TOP 09 se proto zavazuje podporovat kulturní život na Praze 11 v celé jeho šíři, napříč žánry a uměleckými směry.

Vybudujeme další kulturní zařízení typu KC Zahrada

Praha 11 přišla v minulých letech o kulturní dům Opatov a to na úkor klubu bojových sportů, blízký starostovi Daliborovi Mlejnskému. Také sliby ODS o vybudování kamenného divadla zůstaly pouhými sliby. Proto chceme pro naši čtvrť získat přinejmenším jedno další kulturní centrum typu KC Zahrada, nejlépe ve spolupráci se soukromými sponzory. Předpokladem kvalitního fungování těchto kulturních zařízení je i jejich kvalitní vedení, jehož úroveň musí být vyšší než u stávajícího provozovatele, kterým je Kulturní Jižní Město, o.p.s. Podpora komunitního kulturního života na Praze 11

Současná radnice zcela nesmyslně ukončila podporu unikátního každoročního festivalu Street for Art, který se proto bohužel přesunul na Černý Most, což symbolizuje negativní přístup současné koalice ke komunitním aktivitám a aktivní občanské společnosti. TOP 09 chce naopak získat pro Prahu 11 více podobných aktivit, a to nikoliv jejich organizací „zeshora“, ale transparentní podporou celé řady projektů, které spontánně vzniknou mezi občany a občanskými sdruženími.

 

Podnikání, živnostníci

Podpora podnikání/drobných živnostníků: Místo heren služby občanům

Ačkoliv o Praze 11 již dávno nelze tvrdit, že zde chybí služby občanům, nabídkou za některými jinými městskými částmi a zejména obdobně velkými městy ČR nadále zaostáváme. Ať se jedná o cukrárny, restaurace, kavárny, různé specializované krámky, řemeslníky a různé další živnostníky, v mnohých koutech Prahy 11 by nabídka nepochybně mohla být větší. Proto se zasadíme o zvýšení dostupnosti vhodných prostor, o jejichž pronájem si potenciální zájemci budou moci v transparentních výběrových řízeních zažádat. 

Volební noviny TOP 09 & STAN pro Prahu 11 - září 2018
27. 9. 2018

Volební noviny TOP 09 & STAN pro Prahu 11 - září 2018

"Volební noviny koalice TOP 09 & Starostové a nezávislí v Praze 11, pro komunální volby v říjnu 2018 najdete v příloze pod tímto článkem"

Celý článek