Ing. Stanislav Urbánek , CSc.

24. 9. 2014

V letošním roce oslavím 68 narozeniny s manželkou, třemi dětmi a čtyřmi vnoučaty. V roce 1969 jsem promoval na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Po ukončení studia jsem zůstal na fakultě jako pedagogický asistent a s výjimkou čtyř let jsem působil v pedagogických funkcích až do svého odchodu do starobního důchodu. Do současnosti udržuji kontakty s fakultou na zkrácené úvazky. Ve zmíněných čtyřech letech (1994-1998) jsem působil ve funkci zástupce starosty v naší městské části s kompetencemi územní rozvoj, životní prostředí a doprava. Účastnil jsem se přípravy územního plánu, projednávání přípravy staveb jako OC Chodov, několika kruhových křižovatek i rozšiřování parkovacích míst. Za svůj úspěch považuji zavedení městského informačně orientačního systému. Následně v letech 1998-2014 jsem byl s výjimkou jednoho volebního období členem Zastupitelstva Městské části Praha 11.

 Za tato čtyři volební období, z nichž jsem dvě působil v opozici a především za uplynulé poslední, jsem měl možnost dostatečně se seznámit s problematikou naší městské části i s chybami při její správě. V současných podmínkách se nelze postaru chlubit stylem „podívejte se, co jsme vybudovali“, k tomu je třeba vždy dodat, nebo se ptát za kolik, v jaké kvalitě a v jakém čase. Pak se mnohé tzv. úspěchy jeví mnohem problematičtěji.

V oblasti územního rozvoje aplikovaný samospádný vývoj bez celkové vize a s přístupem pouze sumarizujícím dílčí developerské záměry, bez ohledu na jejich vzájemné vazby, se dá nazvat jen katastrofickým scénářem. Rovněž se rozvoj Jižního Města neobejde bez ohledu na vývoj v sousedních městských částech, např. v lokalitě Trojmezí a na vztahy celoměstské, především v oblasti dopravní infrastruktury tj. zátěže D1 a ukončení absence Pražského okruhu, především v jihovýchodním segmentu. Územní rozvoj hlavně v rozvojových lokalitách by měl citlivě vyvažovat zájmy investorů a chybějící funkce z oblasti veřejné vybavenosti, nesměřovat Jižní Město do podoby skanzenu socialistické architektury, nýbrž naopak učinit je  přitažlivé pro všechny sociální skupiny.        

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme