× Pohněme s tím. Společně!

Už jsou pryč, ale dalo to práci

21. 11. 2012

Již v roce 2000 se objevily snahy o zřízení tak zvané šlehárny v samém centru Prahy. Tehdy se tomu ještě podařilo zabránit.
Další pokus však již vyšel. V roce 2006 přes odpor místních obyvatel a přes jinou nabídku, kterou doporučila komise obecního majetku, podepsal místostarosta Burgr (tehdy KDU-ČSL) nájemní smlouvu na nebytové prostory Ve Smečkách se společnosti DROP IN ke zřízení centra k vydávání substitučního přípravku metadon pro narkomany, kteří se rozhodli zbavit se své závislosti na tvrdých drogách. To vše přímo proti mateřské školce. Bylo to rozhodnutí končící politické reprezentace ve stylu po nás potopa.
Přestože ve smlouvě byl závazek DROP IN dbát na pořádek svých klientů a zabránit jejich shlukování v okolí, následovalo několik let dennodenního utrpení místních obyvatel.
Neudržitelný stav s hloučky drogově závislých, kteří se houfovali na ulici, kradli v okolních obchodech, ničili zaparkovaná auta a vnikali do okolních dvorů i domů, kde močili, aplikovali si drogy a odhazovali infikované stříkačky, dlouho nikomu nevadil.
Tedy nikomu kromě obyvatel okolních domů a rodičů, vodících děti do školky, kteří byli nuceni toto příkoří strpět.

Až TOP 09, když se ujala vládou nad Prahou 1, po marných jednáních s velkou radnicí, vyslyšela nářky obyvatel a v létě 2011 dala DROP INu výpověď Protože si však byla vědoma problematiky hledání náhradní lokality pro substituční centrum, uvážlivě stanovila devítiměsíční výpovědní lhůtu, aby poskytla náměstku primátora Kabickému (ODS), který má drogovou problematiku na starosti, dostatek času na hledání náhradního řešení.
Ale pan Kabický se na to naprosto vykašlal, a věnoval se zimnímu spánku. Až měsíc před vypršením výpovědní lhůty se probral a začal chvatně řešit. Vzkázal Praze 1, že nic není připraveno, že se sice počítá s náhradními prostorami v areálu nemocnice Bulovka, ale stěhování není ještě připraveno (tam nikdo nic nevěděl). Praha 1 tedy učinila další vstřícný krok a prodloužila výpovědní lhůtu o další
4 měsíce. A to naposledy.

Opět nic nebylo zařízeno pro stěhování DROP INu a tak opět se objevily tlaky jak od pana Kabického, tak od šéfa DROP INu dr Presla, aby Praha 1 ponechala metadonové centrum v klidu dál ve Smečkách. Nátlak jak přímý, tak nepřímý prostřednictvím masivní mediální kampaně, včetně galakoncertu v TV pořádaného na záchranu DROP INu. Starosta Lomecký vše ustál a tak 10. září, týden po termínu DROP IN vyklidil pole a prostory uvolnil.
Protože léta slibované náhradní prostory v nemocnici na Bulovce pan Kabický samozřejmě nezařídil, tak se vydávání metadonu provizorně přesunulo do autobusu a poté do ulice Karoliny Světlé.
Rádi se postaráme o svých několik drogově závislých osob, které mají trvalé bydliště v Praze 1. Tíhu celé drogové scény hlavního města však na svých bedrech rozhodně nést nehodláme. Naši občané si už za ta léta s narkomany užili dost a dost a jejich trpělivost není možné napínat donekonečna.

MUDr. Jan Votoček, zastupitel

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme