× Pohněme s tím. Společně!

Rekonstrukce Střeleckého ostrova: Opencard to opravdu nebude!

30. 6. 2013

Na Praze 1 máme obdobu, přiměřeně menšího rozsahu, ale stejně záludnou. Jakýsi druhořadý člen místní ODS Damaška (to není myšleno pejorativně – prvořadými členy jsou ti, kteří po likvidaci původní buňky ODS na Praze 1 zůstali ve hře, neb byli členy zastupitelstva) osočil nynější vedení radnice za předraženou rekonstrukci Střeleckého ostrova. Že místo za 80 milionů by se dala pořídit za 30.
Záměr rekonstrukce Střeleckého ostrova začalo ještě vedení MČ Praha 1 za starosty Vihana (ODS). Studie byla zadána v roce 2006, projekt byl zadán, vysoutěžen a převzat za předchozího volebního období, kdy měla ODS vedení MČ Praha 1 ve svých rukou. Copak, že se najednou po 6 letech intensivního mlčení ODS ohrazuje ústy arch. Damašky proti ceně rekonstrukce? Proč pro ní nyní nevýhodný a předražený projekt nezastavila v komisi územního rozvoje či v Radě MČ, pokud je měla ve svých rukou? Je normální se veřejně pohoršovat, že projekt rekonstrukce Střeleckého ostrova za 125 milionů se nyní realizuje za 80 milionů? Pro ODS ano.

Výběrové řízení vyhrál renomovaný architekt, nositel mnoha ocenění. To má svá plus i minus. Výhodou je to, že projekt vytvořil prvotřídní architekt, čemuž ovšem odpovídá i cena. Minusem je to, že je projekt chráněný autorským zákonem a jakékoliv změny jsou možné jen s jeho souhlasem. Tedy současné vedení stálo před možností buď již zaplacený projekt akceptovat, nebo vyhodit a objednat si jiný, levnější – a méně kvalitní.
Původní projekt obsahoval okružní promenádní cestu kolem celého ostrova, v jižní části kolem klubového domu TJ Start řešenou jako 2 metry širokou visutou lávku na způsob Semiramidiných zahrad, rekonstrukci tenisových kurtů, 290 metrů plotu a 133 metrů zábradlí.
Současnému vedení radnice se podařilo rozdělit rekonstrukci Střeleckého ostrova na dvě etapy, přičemž II. etapa, spočívající v rekonstrukci jižní poloviny ostrova, která není v majetku MČ Prahy 1, byla odložena na sv. Dyndy. Tím se původně zvažovaná rekonstrukce snížila ze 125 na 90 milionů. Ve veřejném výběrovém řízení se podařilo cenu srazit na konečných 80 milionů.
Damaškovo srovnávání s parkem Lannova, vybudovaným za 39 milionů, svědčí buď o naprosté neznalosti – což u architekta nepředpokládáme, nebo o zlovolném podsouvání veřejnosti. Park Lannova sice opravdu stál o polovinu méně, ale je třeba vzít v úvahu, že šlo primárně o volně přístupnou louku, kam mohla zajet těžká technika a od základu jej zplanýrovat a znova osadit.
Na Střeleckém ostrově jsou především vzrostlé stromy – 40 jich bylo odstraněno včetně pařezů (za 4,9 milionu), 164 horolezeckou technikou odborně prořezáno (za 2 miliony), 61 stromů vysazeno. Architekt trval na tom, že to budou vzrostlé stromy o obvodu kmene do 25 cm (ve výši 130 cm od země), dovezených lodí s mohutným kořenovým balem, aby tak velké stromy přesazení vůbec přežily. K tomu je třeba připočíst 440 m2 keřů a také tráva. Vzhledem k nárokům na zátěž při provozu architekt nepředpokládá prosté osetí, ale položení travnatého koberce (jako na fotbalové hřiště). To vše za 5 milionů.

S ohledem na nemožnost zablokovat provoz na mostě Legií je veškerá doprava materiálu na ostrov i pryč řešena lodní dopravou, jen ta představuje 5,4 milionu.
Ostrov je určen k rekreaci, jsou zde dvě dětská hřiště, ale předpokládá se i provozování společenských akcí. Oproti minulosti nebude elektřina přiváděna kabely pověšenými ve větvoví, ale vybudují se 3 energetické výsuvné sloupky, (celkem za 1,8 milionu), které, pokud nebudou používány, budou skryty v zemi.

K zajištění bezbariérového přístupu bude postaven nový výtah za 6,6 milionu opět podle požadavků památkářů.
Vzhledem k tomu, že Střelecký ostrov je pod úrovní dvacetileté vody, z předchozích instalací mnoho nezbylo. Takže je třeba nového rozvodu elektroinstalace za 8 milionů, stejně tak jako vodovodní přípojka, závlahový systém na vodu z Vltavy a odkanalizování odpadních vod, nově ukryté pod úroveň terénu. To vše za 6 milionů.

Osvětlení bude tvořit 66 lamp tradičního typu podle požadavku památkářů a 56 zemních svítidel pod mostními oblouky. Nelze opomenout ani 50 laviček, které budou provázet rekonstruované cesty, lemující pobřeží, ani nová přístaviště pro lodní provoz.
Nynější instalace by měla být v takové kvalitě, aby příští povodeň přežila.

Značné náklady (11,8 milionu) si vyžádala i rekonstrukce původního monumentálního pískovcového schodiště z mostu Legií, zbudovaného v roce 1903 arch. Balšánkem, které se po 110 letech existence již rozpadalo. V jeho útrobách se skrývají nově vybudované veřejné toalety o rozměrech volejbalového hřiště v ceně 5,5 milionu.

Všechny tyto náklady jsou plně oprávněné. Jistě, dalo by se to podle pana Damašky pořídit za polovic, jen by to museli dovolit architekt a památkáři. Anebo všechno hodit za hlavu a čekat dalších několik let.
Takže jsme zdědili projekt na prvotřídní rekonstrukci poloviny Střeleckého ostrova za 125 milionů, podařilo se nám ji zlevnit při zadání veřejné zakázky na 90 milionů a vysoutěžit za milionů 80. Tedy podstatně levněji než se předpokládalo a nyní jen doufáme, že veřejnost ocení koncem léta konečný výsledek.

Pozn.: Všechny uvedené cenové údaje v článku jsou bez DPH.

MUDr. Jan Votoček, zastupitel

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme