× Pohněme s tím. Společně!

Naučte se rozumět financím!

6. 10. 2013

Vzhledem k existenci inflace není příliš rozumné držet peníze, které nebudeme po delší dobu potřebovat v hotovosti, ať už doma „pod polštářem“nebo na běžném účtu v bance. Úroky na běžném účtu jsou zanedbatelné a před inflací náš neuchrání.
Každý zná z tisku příběhy bohatých investorů nebo finančních spekulantů, kteří začali s nevelkou sumou peněz, levně nakoupili cenné papíry a draze je prodali. Dařilo se jim to znovu a znovu, až se z nich stali milionáři … Takových lidi je ale velmi malý počet oproti těm, kteří na obchodování s cennými papíry přišli o většinu svých peněz. Je totiž pravidlem, že čím větší výnos požadujeme, tím vetší riziko musíme podstoupit. Pokud chceme investovat do konkrétních akcií, je nutné si uvědomit, ze to znamená řídit aktivně svoje portfolio, sledovat burzovní zprávy, striktně dodržovat předem stanovenou úroveň rizika v portfoliu a věnovat této činnosti pravidelně dostatečný čas.

Proč fondy?
Investor, jenž chce pouze uložit svoje peníze tak, aby dosáhl vyššího zhodnocení než na běžném nebo termínovaném účtu v bance, bude vybírat především z bohaté nabídky podílových fondů. Podílové fondy mají odborné vedení, analýza trhu a jednotlivých akcii je jejich každodenní práce, mohou investovat mnohem větší objem peněz než jednotlivý drobný investor a tudíž rozložit riziko do dostatečně širokého portfolia. Kromě toho mají jednu nespornou přednost – každého manažera takového fondu zpravidla kontroluje další kolega, který se stará o to, aby byla dodržována předem stanovena úroveň rizika a likvidity. Za takovou profesionální správu portfolia je ovšem třeba zaplatit – to se děje pravidelným ročním „poplatkem za správu“který se odečte přímo z majetku klienta.
Podílové listy jsou evidovány na účtu cenných papírů, zpravidla v bance nebo v centrálním registru. Můžeme je kdykoliv prodat, takže jsou velmi likvidní (na rozdíl od jednotlivých akcii).
Kdo se rozhodne investovat do fondu, sleduje pravidelně především celkovou ekonomickou situaci a náladu na kapitálovém trhu. Je samozřejmé, ze v dobách hospodářského růstu a optimistického očekávání je hodnota portfolia vyšší než v okamžiku, kdy se množí negativní zprávy, podniky mají špatné výsledky a celkové očekávání je pesimistické. Navíc mají trhy tendenci k tomu „přehánět“, to znamená při pozitivní náladě reagovat na dobré zprávy přehnaným růstem (a ignorovat špatné zprávy) a naopak v době, když převláda pesimistická nálada, reagovat přehnaným poklesem na každou špatnou informaci (a ignorovat první pozitivní signály). Cílem je tedy přesně to co dělají úspěšní investoři, o nichž jsme se zmínili na začátku – nakupovat když je cena nízko a prodávat, když je trh „na vrcholu“.

Kapitálový trh
Všichni víme co je to trh. Je to místo kde probíhá hektická činnost, místo, kde se nabízí a poptává zboží. Trhy se konají v určité dny na určitých místech nebo se mohou konat každý den ale vždy v určitý čas a mají svoje přesná pravidla. Na trhu se potkávají dvě skupiny zájemců – jedni chtějí svoje zboží prodat, … druzí chtějí zboží koupit. Prodávající vytvářejí nabídku, kupující poptávku. Výhoda existence trhu je zjevná, kupující mohou bez velké námahy srovnávat cenu a kvalitu zboží, které nabízejí prodávající. Umožňuje kupujícím vybrat si zboží v takové ceně a za takových podmínek, které jim nejlépe vyhovují. Také nutí prodávající, aby nabízeli za dobré ceny a aby udržovali kvalitu neustále na výši.
Pro každé zboží existuje specifický trh. Také cenné papíry mají svůj trh, kde se schází nabídka a poptávka – trh cenných papírů nebo kapitálový trh. Trh cenných papírů je pouze částí kapitálového trhu – na kapitálovém trhu se nabízejí a poptávají dlouhodobé a krátkodobé zdroje kapitálu v nejrůznějších formách.

Primární a sekundární trh
Na primárním trhu jsou cenné papíry vydávány (emitovány) poprvé. Emitenty jsou společnosti nebo instituce, které hledají kapitál. Proti nim stojí kupující (investoři), kteří chtějí vhodně uložit svoje prostředky. Zatímco prodávající (emitenti) získávají prostředky na dlouhou dobu, investoři mohou díky existenci sekundárního trhu přeměnit svoje cenné papíry zpět na peníze prakticky kdykoliv. Na sekundárním trhu se obchoduje s tím, co bylo na primárním trhu vydáno.
Na primárním trhu se setkávají emitenti a investoři. Emitenti získávají na burze finanční prostředky pro své podnikání, investoři mají možnost své volné finanční prostředky zhodnotit.

Ing. Igor Kocmánek, zastupitel

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme