Zastupitelé Městské části Praha 1

Zastupitelé Městská části Prahy 1 

V Praze 1 za TOP 09 byli v roce 2010 zvoleni:

Jméno Funkce Kontakt
1. Ing. Oldřich Lomecký

Ing. Oldřich Lomecký

Starosta; územní rozvoj, správa majetku a péče o majetek, PR a tisk, výstavba, právní spory, informatika, sociální věci a protidrogová prevence oldrich.lomecky@praha1.cz
2. Tomáš Macháček Tomáš Macháček Zástupce starosty; optimalizace správy majetku, člen Komise obecního majetku (1. zástupce předsedy)  tomas.machacek@praha1.cz
3. Karolina Polverini Karolina Polverini Člen Rady MČ Praha 1; školy a školství (rozvoj hřišť), členka Komise pro výchovu a vzdělávání, členka Komise pro územní rozvoj. členka Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality karolina.polverini@praha1.cz
4. Jiří Veselý Jiří Veselý Člen Rady MČ Praha 1; doprava, člen Komise dopravní jiri.vesely@praha1.cz
5. Jan Votoček Jan Votoček Předseda Finančního výboru, člen Správní rady Nemocnice Na Františku, člen Komise obecního majetku    jan.votocek@praha1.cz
6. Zdeněk Skála Zdeněk Skála Předseda Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, člen Komise obecního majetku zdenek.skala@praha1.cz
7. Zdeněk Barták Zdeněk Barták Předseda Komise kultury, člen Programové rady Malostranské besedy zdenek.bartak@praha1.cz
8. Igor Kocmánek Igor Kocmánek Místopředseda Kontrolního výboru, igor.kocmanek@praha1.cz
10. Filip Kračman Filip Kračman Člen Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1, člen Komise obecního majetku filip.kracman@praha1.cz
11. Jan Petránek Jan Petránek Místopředseda Správní rady Nemocnice Na Františku jan.petranek@praha1.cz
13. Tereza Žáčková Motalová Tereza Žáčková Motalová Členka Komise sociální (zástupce předsedy)  tereza.zackova@praha1.cz

V průběhu volebního období 2010-2014 se tito zastupitelé, zvoleni za jinou politickou stranu, rozhodli vstoupit do TOP 09:

Jméno Funkce Kontakt
1. Jan Krejčí Jan Krejčí Zástupce starosty; finance, transparentní radnice (on-line zakázky), protikorupční opatření, člen Komise pro informatiku  jan.krejci@praha1.cz
2. Jozef Helmeczy Jozef Helmeczy Člen Komise sociální, člen Správní rady Nemocnice Na Františku, člen Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality jozef.helmeczy@praha1.cz

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nebo ještě lépe, napište nám, proč volíte TOP 09
Děkujeme