× Pohněme s tím. Společně!

KOMENTÁŘ: Proč lidé volí komunisty

22. 12. 1013

Při letošních mimořádných parlamentních volbách získala KSČM 15 % hlasů. Ptám se, jak je to možné 24 let po změně pokřiveného režimu, který vyvrcholil 17. 11. 1989. Jako by lidé zapomněli, že komunistický režim je postaven na zrůdné ideologii, která ve jménu budoucího blahobytu pro všechny rozdělovala rodiny, zabíjela ty, kteří hledali cestu do zahraničí přes uzavřené hranice, popravovala a těžkými žaláři trestala ty, kteří se nechtěli přizpůsobit, nedovolovala studovat dětem, jejichž rodiče se jakkoliv znelíbili režimu, nedovolovala cestovat (vyjma dovolených u Balatonu, Baltu či Černého Moře) proto, aby člověk nedej bože získal širší přehled o demokratických zřízeních v jiných zemích. V rámci čistoty ideologie nám komunisté říkali, co máme číst, na co se máme dívat v kině či televizi, co máme poslouchat v rozhlase, co si vlastně máme myslet, a tak se nás vlastně snažili přetvářet k obrazu svému, respektive k obrazu své ideologie. Za tento život ve stádečku ovcí nabízel školství a zdravotnictví zdarma, takzvanou úplnou zaměstnanost a zdánlivé životní jistoty. A také levné potraviny a sem tam i levné ostatní zboží. Život ve stádu je relativně pohodlný avšak vyžaduje, aby stádo obstarával bača. A v tom to je. Mnoho z nás si i nadále přeje, aby je někdo „bačoval“ a je ochoten vyměnit své svobodné rozhodování o svých věcech za relativně teplé místo ve stádu, jen když bude mít takzvaně své jisté. Slýchám i argumenty, že dříve se tolik nekradlo, nepodvádělo, neznásilňovalo. Nesouhlasím. Snad s příchodem svobody, kterou někteří z nás chápou jako absolutní (což je však anarchie), mohlo dojít k nárůstu těchto jevů, ale byly tu vždy. Vždyť jsou tu přece stejní lidé jako předtím. Jen bolševik nedovolil o všem mluvit, o všem psát a o všem informovat. Na to vše dohlížela bedlivým okem Hlavní správa tiskového dozoru.
Vždyť přece největším darem, který člověk má a kterého si má nejvíce vážit, je osobní svoboda. Rozhodovat se sám o sobě a o svých věcech a také nést sám za sebe odpovědnost. To umožňuje jen a pouze ta sice nedokonalá, ale přesto nejlepší demokracie. Vliv státu by se měl omezit na stanovení podmínek pro samostatné rozhodování a měl by pomáhat těm, kteří se o sebe postarat neumí nebo nemohou. Stát by měl mít ještě řadu dalších nezastupitelných funkcí, ale nikdy, zdůrazňuji nikdy, a ve jménu žádné ideologie by neměl „bačovat“ své občany.
Dnes komunisté staví svá hesla na usilování o všeobecný mír, rovnou společnost, odstranění chudoby a nastolení spravedlivějšího řádu. Jsou to lži. Oni nikdy nikomu nepomohli, jen využili těch chudých a slabých k jejich získání pro svou pokřivenou ideologii. A daří se jim bohužel přesvědčit i některé mladé, kteří na vlastní kůži nezažili zrůdnost komunistického režimu. Ti, kteří i dnes vyznávají komunistickou ideologii a nevidí, co se děje v Severní Koreji, na Kubě a v několika málo dalších místech, jsou snad slepí, ale co je horší, oni chtějí být slepí. Winston Churchill je v jednom ze svých slavných bonmotů shovívavě chápal tak, že říkal: „Kdo jako mladý nebyl komunistou, nemá srdce, kdo však zůstává komunistou i ve stáří, nemá rozum“.
Nevěřte jim, lžou nám a jsou nenapravitelní. Už Karel Čapek napsal rozsáhlou práci na téma „Proč nejsem komunistou“. Učme se od našich klasiků.

Ing. Jiří Veselý, radní pro dopravu

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme