Poslanci TOP 09 Plzeňského kraje v letech 2010 - 2013

Inventura v klubu TOP 09 aneb jak pracovali naši poslanci tři roky ve sněmovně

PODPOŘILI JSME...

  • Více peněz pro menší obce – rozpočtové určení daní
  • Vyrovnání se s církvemi
  • Účinnou ochranu před lichváři a zdanění hazardu, které pomůže státu i obcím
  • Konec doživotní imunity zákonodárců
  • Zavedení dětských skupin jako alternativy chybějících školek a rozvoj pěstounské péče...

Přehled zákonů, které sami napsali a prosadili poslanci TOP 09:

1. Spravedlivější poplatky za odpad (z.174/2012 Sb.)
Prosadili jsme, že obce mohou zvýšit poplatek za odvoz odpadků. Zákony deset let nedovolovaly jakkoliv hýbat poplatky, i když obce musely platit za zpracování odpadu o bezmála 82 procent víc než před lety. Nový zákon jim navíc dovoluje žádat poplatek také po cizincích, kteří u nás trvale nebo dlouhodobě žijí a po lidech, kteří vlastní a pronajímají byty či domy a sami v obcích nebydlí nebo v obci nemají trvalý pobyt.

2. Legální dětské cyklovozíky (z.197/2012 Sb.)
Díky našemu návrhu mohou lidé používat přívěsné vozíky za kolo pro děti bez obav, že spáchají přestupek. Cyklovozíky se běžně používají v mnoha evropských zemích (Dánsko, Estonsko, Finsko, Lucembursko, Nizozemí, Lotyšsko, Německo, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko). Navíc jsou pro děti bezpečnější než běžné používání cyklosedačky, protože ve vozíku je dítě chráněno pevným rámem a bezpečnostními prvky.

3. Podpora pro matky-studentky (z. 48/2013 Sb.)
Matky, které pracují, byli donedávna ve výhodě proti studujícím matkám, protože měly šanci na vyšší příjmy. Získávaly větší pomoc od státu a mohly si také vybrat rychlejší způsob čerpání rodičovského příspěvku. Navrhly jsme stejnou možnost i pro studentky. Prosadili jsme, že dnes nemusí mít obavy o svoji finanční situaci ani nejsou nuceny odkládat děti až na dobu, kdy budou pracovat. Studující matky i otcové už mají obdobné výhody, jako mají zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené.

4. Odpovědnost i pravomoci (z. 251/2011 Sb.)
Ministr zemědělství má odpovědnost za práci Státního zemědělského intervenčního fondu i za to, jak hospodaří s penězi, přesto nemohl rozhodnout o jmenování ředitele fondu a o statusu organizace. Změnili jsme to. Namísto vlády má nyní pravomoc přímo ministr.

5. Lepší poštovní služby (z. 212/2013 Sb.)
Prosadili jsme větší konkurenci v poštovních službách, která přinese zlevnění služeb pro občany a zároveň zachová pobočky státní České pošty v obcích. Pokud by se měla rušit některá z poboček, pošta o tom musí jednat s obcí a uvést pro to důvody a argumenty.

6. Férovější služby operátorů (z.214/2013 Sb.)
Mobilní operátoři už nemohou tajit zákazníkům jakékoliv informace před uzavřením smlouvy, jinak není platná. Firmy navíc nesmí prodloužit automaticky smlouvu, aniž by s tím zákazník souhlasil. Už žádné pokuty za předčasné ukončení smlouvy.

7. Občanská sdružení pro všechny (z.68/2013 Sb.)
Sdružení, které provozují sociální služby, mohou svoji práci nabízet už nejen pro své členům, ale i pro veřejnost. Mají také možnost se změnit na obecně prospěšné společnosti.

Přehled a stručná charakteristika zákonů, které poslanci TOP 09 navrhli (společně s dalšími koaličními nebo i opozičními zákonodárci) a které platí.

1. Ocenění pro bojovníky proti komunismu (z.262/2011 Sb.)
Oficiálně jsme deklarovali úctu lidem, kteří se otevřeně postavili totalitě a bezpráví a riskovali svůj život nebo mnohaletý žalář. Zákonné uznání jejich statečnosti je spíš morálním oceněním. Definovali jsme ale odboj a odpor proti totalitě a stanovili podmínky pro vydání osvědčení účastníka. Kromě osvědčení mají nárok na jednorázový příspěvek 100 tisíc korun.

2. Informace o znečištění přírody bez byrokracie (z.77/2011 Sb.)
Vylepšili jsme fungování Integrovaného systému ohlašování údajů v oblasti životního prostředí. Tento informační elektronický systém veřejné správy funguje od roku 2010. My jsme jej udělali efektivnější - nově se hlášení posílají na jediné místo a odtud se automaticky přeposílají všem úřadům.

3. Bojujeme proti drogám (z. 106/2011 Sb.)
Na seznam návykových látek jsme zařadili 33 nových drog. Jsou to nově používané látky, u nichž zatím není jasné, jak moc jsou pro člověka nebezpečné. Ale je tady riziko, že mohou trvale poškodit zdraví.

4. Udrželi jsme nižší ceny léků (z. 76/2011 Sb.)
Ceny skupiny léků, u kterých chyběla revize, jsme udrželi na původní úrovni. A přestože se od ledna 2011 měla zvýšit o 7 procent. Jinak by stát musel z veřejného zdravotního pojištění za jejich úhrady zaplatit jen za čtvrtletí o 450 milionů korun víc.

5. Sněmovna ekologicky (z. 265/2011 Sb.)
Místo náročného a drahého doručování balíků zákonů jsme zavedli jejich posílání elektronicky. Papírem se šetří i při pořizování záznamů z jednání výborů. Posíláním tisků elektronicky sněmovna uspoří víc jak 75 procent původních nákladů. Ročně koluje mezi poslanci a úředníky víc než tisíc materiálů, ze kterých se vytiskne 330 kusů kopií. Za minulé volební období to stálo 3,1 milionu korun.

6. Více peněz postiženým (z.141/2012 Sb.)
Postiženým občanům, kteří požádali o příspěvek na nové auto, jsme zvýšili státní pomoc ze 100 na 200 tisíc korun a prodloužili dobu, pro kterou pomoc využívají z 5 na 10 let. Bude tak možné efektivněji využít nejen příspěvek, ale také automobily, na které občanům stát přispěl.

7. Zlepšujeme veřejnou správu (z. 263/2011 Sb.)
Dali jsme možnost soukromým firmám, aby provozovaly kontaktní místa Czech Point. Ty dosud našli lidé jen na úřadech a poštách. Firmy mohou provozovat neomezený počet kontaktních míst za poplatek, bezpečnost a kvalitu hlídá pomocí autorizace ministerstvo vnitra.

8. Úřady práce jinak (z. 73/2011 Sb.)
Změnili jsme strukturu řízení úřadů práce. Nově řídí ústředí přímo 77 úřadů, což je pro celý systém levnější (první rok o 175 milionů korun) a pružnější. Každý úřad je samostatnou účetní jednotkou, má samostatnou personální politiku a samostatně řídí své útvary. Centrálně se nakupují energie a další věci nezbytné pro provoz.

9. Zakázali jsme oslňování letadel lasery (z. 407/2010 Sb.)
Chceme zabránit tragédiím. Proto jsme zavedli nový druh ochranného pásma letišť, v němž platí zákaz pro používání laserových zařízení pod pokutou až 5 milionů korun. Policie řešila několik případů, kdy útočníci oslňovali laserem piloty a ohrozili tak všechny na palubě letadel.

10. Lepší ochrana ovzduší (z. 288/2011 Sb.)
Obce a města nově mohou regulovat jízdy aut například do lázeňských zón, chráněných území nebo na celém území při zhoršeném ovzduší. Policie při vyhlášení smogu také nebude pokutovat řidiče osobních vozů, kteří nemají dálniční známku na určitých úsecích dálnic. Stanovili jsme přísnější podmínky pro znečišťovatele v regionech, které budou sledovat krajské úřady.

11. Větší kompetence „nelékařům" (z. 105/2011 Sb.)
Dali jsme větší kompetence nelékařským profesím a také zdravotnickým asistentům a sanitářům. Zároveň vyřešili situaci ministerstva, které muselo ve správních lhůtách prodlužovat tisíce osvědčení zdravotnických pracovníků. Bez tohoto dokladu by museli pracovat pouze pod odborným dohledem a za nižší plat.

12. Podpořili jsme výzkum (z. 469/2011 Sb.)
Prodloužili jsme dobu, během které mohou zájemci předkládat návrhy projektů ve veřejných soutěžích týkajících se výzkumu, vývoje a inovací. Delší je také lhůta pro hodnocení návrhů ze 120 na 240 dní, včetně vyhlášení výsledků. Tím se sjednotí lhůty u soutěží s mezinárodní spoluprací, a také je více času na lepší kontrolu chyb v projektech, posudky od zahraničních expertů a vytvoření mezinárodních hodnotících komisí.

13. Konec nespravedlnosti restituční tečky (z. 75/2012 Sb.)
Restituční tečka stanovila lhůtu pro konečné vypořádání státu s restituenty pozemků, ale měla negativní dopad na některé potomky restituentů. Dali jsme proto možnost získat rodinný majetek i po termínu těm, kteří nároky získali od blízkých osob z nespekulativních důvodů a chtějí pokračovat v tradici.

14. Napravili jsme chybu ve zdravotnictví (z.466/2011 Sb.)
Zrušili jsme zákon, který v roce 2004 zavedl veřejná nezisková zdravotnická zařízení obcí a krajů a byl v rozporu s ústavními principy ochrany vlastnictví a rovnosti. Tyto veřejné instituce nemusely platit daně z příjmů a zdravotní pojišťovny s nimi musely povinně uzavírat smlouvy.

15. Ctíme národní hrdiny (z.162/2013 Sb.)
Jednoznačně jsme podpořili, aby se mezi významné dny ČR nově zařadil Den památky Jana Palacha. Poprvé ho budeme slavit 16. ledna 2014.

16. Nový registr přestupků (z.494/2012 Sb.)
Dali jsme obcím novou možnost zakázat pobyt těm lidem, kteří opakovaně porušují pravidla a páchají přestupky. Zároveň jsme stanovili zákonem obvyklou dobu, kdy mají obyvatelé nárok na noční klid - od 22 do 6 hodin.

17. Trest za drogy za volantem (z.233/2013 Sb.)
Vepsali jsme po vzoru Německa či Švédska do právního řádu tzv. analytický princip. Pokud se nyní prokáže v krvi řidiče ilegální droga nebo její metabolity, považuje se za ovlivněného návykovou látkou.

18. Konec doživotní imunity politiků (z. 98/2013 Sb.)
Poslanci, senátoři a soudci Ústavního soudu mají imunitu pouze po dobu trvání mandátu. Dosud bylo možné, že se zákonodárci a soudci vyhnuli stíhání navždy v případě, že je jejich komora odmítla policii pro trestný čin vydat. Zákon je nyní umožňuje postihnout i po skončení mandátu.

19. Souhlas obou rodičů už ne (z. 66/2013 Sb.)
S lékařským zákrokem nemusí souhlasit oba rodiče dítěte. Opravili jsme původní záměr ihned poté, co se ukázalo, že v případě rozporů mezi rodiči získání souhlasu způsobuje problémy a především odklad zásadních ošetření u dětí a nezletilých.

20. Nová budoucnost pro SFRB (z. 276/2012 Sb.)
Umožnili jsme využít nový systém financování programů rozvoje měst z peněz strukturálních fondů EU přes současný fond rozvoje bydlení, který dostal další náplň.

21. Konec úniku daní u pohonných hmot (z.234/2013 Sb.)
Rozhodli jsme se zabránit krácení DPH u prodeje pohonných hmot, kterým stát ročně přichází až o 8 miliard. Už nebude možné, aby si skupina firem účelově prodávala zboží. Stanovili jsme kauci a jasné podmínky, které musí splnit distributoři pohonných hmot (bezdlužnost vůči finanční a celní správě, nulový nedoplatek na zdravotním a sociálním pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

22. Další majetek pro obce (z. 173/2012 Sb.)
Vrátili jsme obcím lesy a nemovitosti ve vojenských újezdech, které byly historicky jejich majetkem, a převedli na ně podíly z lesních družstev.

23. Loterie pomohou sportu (z. 215/2013 Sb.)
Nově všichni provozovatelé každoročně bezúplatně poskytnou Českému olympijskému výboru 5 procent ze základu odvodu z loterií a z kursových sázek. Stát se vzdává této části odvodu daně, podmínkou je však zveřejnění darů kvůli veřejné kontrole.

24. Odchodné pro záchranáře (z. 385/2012 Sb.)
Prosadili jsme odchodné a dovolenou navíc pro zdravotnické záchranáře. Dovolená bude maximálně jeden týden nad běžnou a odchodné až šestinásobek průměrného měsíčního výdělku, stejně jako u hasičů.

25. Konopí pomůže léčit legálně (z. 50/213 Sb.)
Nemocní lidé v Česku už mohou zcela beztrestně a bez hrozby jakýchkoliv sankcí využít pro svoji léčbu také výrobky obsahující konopí.

26. Více peněz pro dobrovolné hasiče (z. 160/2013 Sb.)
Zajistili jsme více peněz pro jednotky dobrovolných hasičů. Dalším zdrojem jsou pojišťovny, které budou odvádět na speciální účet státu určité procento z vybraného povinného ručení. Peníze se rozdělí tak, aby se efektivněji obnovoval technologický park záchranných jednotek.

27. Poslanci ve vazbě bez platu (z. 231/2013 Sb.)
Poslanci, kteří se v průběhu volebního období ocitnou ve vazbě, vězení, v ústavním léčení či zabezpečovací detenci, nemají nárok na plat ani náhradu výdajů. Doba, po kterou nebudou svůj mandát vykonávat, se jim současně nepočítá ani při stanovení odchodného.

28. Konec Fondu národního majetku (z. 15/2012 Sb.)
Přesměrovali jsme a upravili toky peněz z privatizovaného majetku tak, aby stát mohl odstartovat potřebnou důchodovou reformu. Státu to také umožní lépe spravovat majetek, který se nepovedlo privatizovat, rovněž aktiva a pasiva od České konsolidační agentury a dalších transformačních institucí i zaniklých organizací.

29. Podpora exportu (z.230/2013 Sb.)
Vyrovnali jsme úrokové sazby pro exportéry a nastavili jsme podobný mechanismus, jako má zahraniční konkurence. Tím jsme podpořili jsme jeden z nástrojů vývozu a dlouhodobě také hospodářský růst.

30. Více peněz pro zemědělce a ochranu krajiny (z. 462/2012 Sb.)
Prosadili jsme lepší financování zemědělských programů, které pomohou zlepšit protipovodňové úpravy, lesní hospodaření, ale také pojištění plodin a podpoří i chov prasat.

31. Trestní zákoník lépe (z. 390/2012 Sb.)
Zrychlili a zefektivnili jsme proces propuštění vězňů - pachatelů drobné kriminality, který odlehčí přeplněným věznicím. Ředitelé věznic mají nově větší pravomoci navrhovat podmínečné propuštění u napravených pachatelů. Ti se budou moci rychleji vrátit ke svým rodinám, dětem a splácet své dluhy. Zkrátili jsme lhůtu mezi žádostmi o propuštění z 12 na 6 měsíců.

32. Tišší televizní reklamy (z. 406/2012 Sb.)
Televizní reklamy mají nově stejnou hlasitost jako běžně sledované programy ve vysílání všech televizních stanic.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme