× Pohněme s tím. Společně!

Zastupitelstvo města Plzně

Plzeň, jak má být

Kandidátka pro volby: 2018 zastupitelstva obcí

Statutární město: Plzeň (Plzeň-město, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Michal Vozobule

Mgr. Michal Vozobule

37 let

učitel, zastupitel města Plzně

37 učitel, zastupitel města Plzně Bolevec TOP 09
2. Mgr. Petr Suchý

Mgr. Petr Suchý

39 let

ředitel softwarové společnosti, zastupitel města Plzně

39 ředitel softwarové společnosti, zastupitel města Plzně Doubravka TOP 09
3. PhDr. Jan Fluxa

PhDr. Jan Fluxa

38 let

místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Jan Fluxa se narodil 2. července 1980 v Plzni. Absolvoval magisterské studium politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci a bakalářské studium filosofie na Masarykově univerzitě v Brně. Před zvolením místostarostou Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2010 pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako zástupce ředitelky odboru evropských záležitostí. Ještě před tím působil tři roky v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje jako konzultant. Od roku 2014 je zastupitelem města Plzně. Je ženatý a má dvě děti.

38 místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Východní Předměstí TOP 09
4. Mgr. Ondřej Ženíšek

Mgr. Ondřej Ženíšek

41 let

prezident Francouzské aliance v Plzni, zastupitel města Plzně

41 prezident Francouzské aliance v Plzni, zastupitel města Plzně Jižní Předměstí TOP 09
5. Mgr. Ilona Jehličková

Mgr. Ilona Jehličková

54 let

zástupkyně ředitele 20. ZŠ, zastupitelka města Plzně

54 zástupkyně ředitele 20. ZŠ, zastupitelka města Plzně Severní Předměstí TOP 09
6. Mgr. Petr Pelcl

Mgr. Petr Pelcl

42 let

kvestor UMPRUM

Proč Zelení v Plzni kandidují na společné kandidátce s TOP 09?

Protože za posledních zhruba 10 let, co mám šanci sledovat plzeňskou politiku zblízka, nevidím kromě mojí vlastní Strany zelených žádný subjekt, se kterým bych se názorově i lidsky lépe shodnul. Nevidím žádnou jinou stranu, na které neulpěl ani stín podezření z korupce, prospěchářství nebo kořistnickému přístupu k řízení veřejných věcí městských. Nevidím jinou stranu, která by zároveň měla tak široké zkušenosti a vhled do toho, jaké jsou podstatné problémy města a zároveň ani jinou stranu, kde můžu mít jistotu, že slovo bude platit a lidé, kteří za tuhle stranu chodí na schůze, jsou schopni kromě poctivosti i tvrdě pracovat na dohodnutém řešení. Je určitě v Plzni víc subjektů, které splňují jednu nebo i víc z těchto vlastností, ale nevidím žádnou, která by je měla všechny najednou. Jsem přesvědčen, že město
potřebuje radikální změnu v kurzu, a že je potřeba provětrat skoro třicetiletou zatuchlost spoluvládí ČSSD ODS. Sami Zelení bychom v aktuální politické konstelaci mnoho nezměnili, v tom není potřeba si dělat iluze, ale s TOP 09 se pro některé možná překvapivě shodnu,
jak na identifikaci těch podstatných problémů, tak na alespoň základním přístupu k jejich řešení. Jsem přesvědčen, že s těmihle lidmi dokážeme tohle město posunout a trochu rozhýbat jeho strnulost. A to je proč se podle mého Zelení mají v těchto komunálních volbách připojit na kandidátku TOP 09.

42 kvestor UMPRUM Jižní Předměstí Zelení
7. Mgr. Radoslav Škarda

Mgr. Radoslav Škarda

39 let

místostarosta Městského obvodu Plzeň 3

39 místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 Jižní Předměstí TOP 09
8. Ing. Václav Lacyk

Ing. Václav Lacyk

47 let

projektant dopravních staveb, zastupitel Městského obvodu Plzeň 4

47 projektant dopravních staveb, zastupitel Městského obvodu Plzeň 4 Lobzy TOP 09
9. Bc. Tomáš Trnka

Bc. Tomáš Trnka

36 let

projektový manažer

36 projektový manažer Bolevec TOP 09
10. Ing. et Ing. Miloš Nový

Ing. et Ing. Miloš Nový

58 let

emeritní děkan FEK ZČU, vysokoškolský pedagog

58 emeritní děkan FEK ZČU, vysokoškolský pedagog Východní Předměstí TOP 09
11. Ing. arch. Jan Toman

Ing. arch. Jan Toman

39 let

architekt

39 architekt Doubravka TOP 09
12. Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D. 36 vědecká pracovnice AVČR - botanička Jižní Předměstí Zelení
13. Ing. arch. Petr Domanický

Ing. arch. Petr Domanický

45 let

historik architektury

45 historik architektury Lobzy TOP 09
14. Ing. Pavel Stelzer 68 majitel a správce nemovitostí, bývalý radní MO 3 a Plzeňského kraje Skvrňany bezpp
15. David Soukup 40 živnostník Východní Předměstí TOP 09
16. Viktor Karlíček 20 student diplomacie, vedoucí projektu Understanding Europe v ČR Severní Předměstí TOP 09
17. Svatopluk Čech

Svatopluk Čech

49 let

zemědělec

49 zemědělec Severní Předměstí TOP 09
18. Bc. Jitka Kylišová 45 sociální pracovnice Jižní Předměstí Zelení
19. Mgr. Aleš Janoušek 42 ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni Doudlevce TOP 09
20. RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

60 let

hydrobiolog

60 hydrobiolog Valcha bezpp
21. Ing. Bc. Andrea Hejdová 45 OSVČ Lobzy TOP 09
22. Ing. Filip Tikal, Ph.D. 43 specialista výzkumu a vývoje Hradiště TOP 09
23. David Brabec 38 nezávislý kulturní produkční Jižní Předměstí TOP 09
24. Mgr. Petr Šimon 41 projektový manažer, ZČU, překladatel, kulturní manažer Jižní Předměstí Zelení
25. Stanislav Jančík 27 produkční hudebního klubu, administrativní pracovník, komunikační manažer Bolevec TOP 09
26. MUDr. Martin Chomát 47 farmaceutický zástupce Východní Předměstí TOP 09
27. Bohuslav Sobota 49 ředitel společnosti v oblasti správy nemovitostí Jižní Předměstí TOP 09
28. Jan Havel 46 sportovní manažer Lhota TOP 09
29. MUDr. Martin Štěpán 47 lékař KARIM FN Plzeň, odborný asistent LFUK Plzeň Černice bezpp
30. Mgr. Jonáš Syrovátka 26 projektový koordinátor Doubravka TOP 09
31. MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. 54 lékař Severní Předměstí TOP 09
32. Bc. Petr Farník 32 analytik prodeje v pivovaru Skvrňany TOP 09
33. Mgr. Jiří Větrovec 32 právník Újezd TOP 09
34. Ing. Petra Víznerová, Ph.D. 43 ekonomka Bolevec TOP 09
35. Michal Vlnas 51 směnový inženýr Východní Předměstí TOP 09
36. Patricie Kraftová, DiS. 39 podnikatelka v cestovním ruchu Jižní Předměstí TOP 09
37. Ing. Bohumil Hrnčíř 39 OSVČ Lobzy TOP 09
38. Bc. Martin Leška 30 projektant dopravních staveb Bolevec TOP 09
39. Ing. Sandra Sýkora Hesová 32 personalistka Východní Předměstí TOP 09
40. Ota Šmíd 37 majitel rodinné hospůdky Jižní Předměstí TOP 09
41. Tomáš Jindra, DiS. 43 oční optik Severní Předměstí TOP 09
42. Ing. Petr Vicenda 41 vedoucí vodohospodářského dispečinku Újezd bezpp
43. Ing. Luboš Kastner 39 spolumajitel společnosti působící v gastronomii Červený Hrádek TOP 09
44. MUDr. Lukáš Prajka 33 lékař Severní Předměstí TOP 09
45. Bc. Veronika Rybáková 27 mzdová koordinátorka Jižní Předměstí TOP 09
46. Bc. Martin Vít, MPA 47 technický ředitel Východní Předměstí TOP 09
47. Mgr. Eva Šafránková

Mgr. Eva Šafránková

39 let

manažerka, zastupitelka Městského obvodu Plzeň 3

Eva Šafránková se narodila v Plzni, kde žije celý svůj život. Vystudovala obor sociální a kulturní antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni, v rámci studia získala zkušenosti z řady pobytů na zahraničních univerzitách Velké Británii, Německu či USA. Po studiích se věnovala výuce, učila angličtinu na Západočeské univerzitě a spolupracovala s plzeňskými a pražskými jazykovými školami. Deset let byla členkou organizačního týmu filmového festivalu Finále v Plzni.  Nyní jen osmým rokem zastupitelkou Městského obvodu Plzeň 3 a v současném volebním období se věnovala především kultuře a životnímu prostředí.

Jaké jsou vaše priority pro naše město?

V oblasti životního prostředí je mým cílem zklidnění automobilové dopravy, podpora cyklodopravy a lepší hospodaření s městskou zelení. U nových projektů je to například budování zelených střech, zatravňování parkovacích stání či tramvajových pásů, výsadba nových stromů či rozumné seče. Jasnou prioritou je pak odpovědné hospodaření s dešťovou vodou, která nesmí odtékat do kanálů. Je třeba také rozšířit možnosti a dostupnost nádob pro třídění dalšího odpadu – bioodpad, kovy, tuky.

Narodila jsem se v Plzni na Borech a vyrůstala v nádherné čtvrti Bezovka. Ta je dnes sice městskou památkovou zónou, ale v posledních letech se bohužel potýká se zvýšeným množstvím aut, která tudy projíždějí do nákupní zóny na Borských polích. To se musí změnit. Již se podařilo zde zavést systém jednosměrek, které pomohly přinést zklidnění alespoň do části ulic, ale problém se zvýšenou dopravou neřeší. Bezovka by měla sloužit všem obyvatelům jako místo klidu, odpočinku a rekreace a tranzitní doprava sem prostě nepatří. Mým cílem proto je, aby se proměnila v obytnou zónu.

Radnice by tu měla být od toho, aby nabízela řešení, ale zároveň dala prostor lidem, kteří jsou aktivní, mají zájem o své okolí a chtějí ho měnit. Těší mě, že v našem obvodu je takových lidí plno. Měla jsem čest tyto čtyři roky vést kulturní komisi našeho obvodu a během nich jsem osobně poznala desítky pracovitých lidí, kteří svou práci dělají jako poslání a není jim jedno, jak se v obvodu žije. Naopak. Věnují se dětem, mládeži ale i seniorům a snaží se náš obvod změnit v lepší místo. To je pro mě ta pravá občanská společnost. Těchto osobností a spolků si nesmírně vážím, nesmírně jim fandím a budu vždy stát na jejich straně. I proto mě těší, že se nám v centrálním obvodu povedlo v tomto volebním období nastavit jasnější a transparentnější systém přidělování dotací na jejich podporu. 

Jsem přesvědčená, že není možné, aby politici dělali svá rozhodnutí tzv. od stolu bez předchozí znalosti potřeb a požadavků občanů. Jsem zastáncem přímé komunikace, která vede k jasným řešením, se kterými jsou obyvatelé spokojeni. Žijeme tu společně a jsme to my, naše pozitivní a negativní zkušenosti, co vyvolává potřebu po změně. Pojďme si vzájmeně pomáhat a měnit naše město společně.

Co děláte ve volném čase?

Mým koníčkem je cestování, nejraději chodím po horách, ve volné chvíli jdu do lesa nebo vyjedu kolem Plzně na kole. Ráda fotím a chodím do kina a do divadla. Volný čas pro mě není jen místem pro odpočinek, ale i občanskou angažovaností. Jsem předsedkyní regionální sekce spolku EUŽ. Evroská une žen (EUW) je poradním orgánem Rady Evropy.

Máte nějaké životní motto?

S úsměvem jde všechno líp :)

 

39 manažerka, zastupitelka Městského obvodu Plzeň 3 Jižní Předměstí TOP 09

Jan Fluxa je kandidátem na starostu Slovan

26. 9. 2018
Už osm let je Jan Fluxa místostarostou Městského obvodu Plzeň 2-Slovany. Přestože už řadu projektů dotáhl úspěšně do konce, má stále nové nápady a vize, jak udělat život ve svém obvodu ještě příjemnější. 
Číst více

Radoslav Škarda kandiduje na starostu MO Plzeň 3

25. 9. 2018
Radoslav Škarda je místostarostou Městského obvodu Plzeň 3 první volební období. Za čtyři roky intenzivní práce se mu podařilo nejen dokončit řadu projektů, ale také prosadit nové myšlenky a nápady na zlepšení života v centrálním obvodu. 
Číst více

Václav Lacyk kandiduje na starostu Doubravky

25. 9. 2018
Doubravecký zastupitel Václav Lacyk se na žádost místních zasadil o obnovu koupaliště v Bukovci. Nyní kandiduje na starostu Městského obvodu Plzeň 4 a jako projektant dopravních staveb se na Doubravce chce zaměřit hlavně na zklidnění nebezpečných křižovatek a dostavbu chybějících chodníků a cyklostezek. 
Číst více

Potřebným je třeba pomáhat. TOP 09 podpořila Hospic svatého Lazara

23. 9. 2018
Plzeňská TOP 09 v sobotu večer podpořila plzeňský Hospic svatého Lazara. Částku 5000 korun, kterou vybrala od návštěvníků benefičního multižánrového večera TOP 09, hospic použije na nákup nového kávovaru pro své klienty. Podpora služeb zabývajících se péčí o seniory a rozvíjení různých typů sociálních služeb patří mezi priority, které TOP 09 v Plzni prosazuje.
Číst více

Jak hlasovat ve volbách do zastupitelstva

20. 9. 2018
Kdo bude spravovat Vaši obec v následujících čtyřech letech? Chcete-li, aby to byli zastupitelé TOP 09, je třeba volit celou kandidátku strany TOP 09 či koalic a sdružení.
Číst více

Rozhovor s kandidátem na primátora Michalem Vozobule

20. 9. 2018
"Chceme navýšit příspěvek školám alespoň o deset procent. Ať si pak ředitelé rozhodnou, na co je použijí. Myslíme si, že je potřeba se zamyslet nad tím, co která škola potřebuje," říká kandidát na primátora Plzně Michal Vozobule.
Číst více

Přijďte se potkat a podpořit Hospic sv. Lazara

19. 9. 2018
Pozvánka na Benefiční multižánrový večer TOP 09 na podporu Hospicu svatého Lazara v Plzni.
Číst více

Fluxa: Na Slovanech vznikla nová parkovací místa

13. 9. 2018
Zlepšení situace s parkováním se dočkali obyvatelé Slovan. Dvacet nových parkovacích míst vzniklo ve vnitrobloku mezi ulicemi Chválenická – U Školky – Nepomucká – náměstí Milady Horákové. 
Číst více

Jehličková: Nebuďme lhostejní

12. 9. 2018
Komentář plzeňské zastupitelky Ilony Jehličkové nad roli charakteru člověka a smyslu konání dobra.
Číst více

TOP 09 odstartovala v Plzni horkou fázi kampaně

5. 9. 2018
Hlavní část předvolební kampaně zahájila v Plzni TOP 09. Strana představila hlavní motiv kampaně - "Plzeň, jak má být" a slogany, kterými chce oslovit voliče. Ve svém programu TOP 09 nabízí konkrétní cíle, a hlavně splnitelné závazky pro Plzeň na příští čtyři roky. Mezi priority řadí oblasti, které dosavadní vedení města zanedbávalo, jako je řešení silniční dopravy ve městě, parkování, školství nebo urbanismus.
Číst více
 <  1 2 3   > Články 11 - 20 z 21

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PLZEŇSKÝ KRAJ

Prešovská 201/4
301 00 Plzeň

info@plz.top09.cz
telefon: +420 602377809

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Eva Šafránková

eva.safrankova@top09.cz

telefon: +420 602377809

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme