Městský obvod Plzeň 4

Mít kam jít sportovat. Doubravka, jak má být.

Volební program


Volnočasové aktivity


✔ Chceme, aby se Chlum opět stal vyhledávaným
výletním cílem s možností důstojného posezení vedle
opravené rozhledny. Doplněním lesních cest, vyhlídek
a odpočinkových míst vytvoříme atraktivní lokalitu,
snadno dostupnou MHD pro všechny generace, avšak
budeme dbát na zachování současného poklidného
charakteru lokality (odmítáme lanovky, lanová centra,
nové zpevněné plochy apod.).
✔ Podpoříme vzájemnou dohodu všech zúčastněných
stran o novém využití areálu Lopatárny jako
sportovního centra Doubravky. Ze své pozice
v rámci obvodu budeme vedle zachování současných
sportů usilovat o výstavbu sportovní haly, obnovu
atletického oválu a koupaliště a zajistíme prostor
malým sportům. Naší prioritou je umožnit využívání
areálu pro veřejnost.


Chlumek, Bukovec, Zábělá, Červený Hrádek.


✔ Nabídneme občanům uvedených místních částí
zřízení osadních výborů, jako platformy vzájemné
komunikace zástupců občanů s volenými představiteli
obvodu. Chceme dokončit připravované rekonstrukce
vodních nádrží v Bukovci a Červeném Hrádku.
Ve volebním období zrealizujeme každý rok vybranou
stavební úpravu v těchto lokalitách.


Odpady


✔ Chceme každý rok provést úpravu minimálně pěti
míst s vyšším počtem kontejnerů nebo popelnic.
Vybudujeme místa snadno a bezpečně přístupná
jak pro občany, tak pro svozová vozidla a personál,
s vymezenou, rovnou, bezbariérovou a čistou plochou.


Doprava


✔ Základním principem je podpora všech druhů dopravy.
Vedle motorových vozidel se v dopravním prostoru
pohybují cyklisté a pěší, svoje nároky má městská
a veřejná linková doprava.
✔ Zasadíme se o přebudování nebezpečné křižovatky
ulic Jateční a Těšínská. Chceme doplnit cyklistické
greenways o trasu kolem Lopatárny a dále kolem řeky
Úslavy. Chceme bezpečné propojení cyklistů z Jateční
ve směru Bolevec.
✔ Podpoříme rozšíření sítě MHD o trolejbusovou trasu
do oblasti Hřbitovní ulice.


Parkování


✔ Podíleli jsme se v současném období na přípravě
několika projektových dokumentací na zkapacitnění
parkovacích stání zejména v oblastech s vysokou
koncentrací obyvatel. Zrealizujeme další parkoviště ve
Staniční ulici a v oblasti U Jiřího. Výrazně zintenzivníme
debatu kolem otázky menších parkovacích domů.


Moderní a transparentní úřad


✔ Trváme na zjednodušení vztahů mezi úřadem
a občany rozšířením elektronické komunikace.
Zároveň jsme si vědomi nezbytnosti komunikace
s občany nad připravovanými návrhy úprav veřejného
prostoru. Veřejná projednání jsou pro nás důležitou
součástí správy obvodu. Chtěli bychom také plnit roli
prostředníka mezi magistrátem a občany našeho
obvodu, např. doplněním velkých investičních projektů
města o drobné úpravy dle požadavků občanů.


Bezpečnost 


✔ Chceme rozšířit systém okrskových strážníků
na Doubravce. Prosazujeme absolutní zákaz non-stop
heren na obvodě. Zvýšíme pomoc organizacím, jejichž
náplní je práce s bezdomovci a prevence s drogově
závislými osobami.
✔ Zajistíme, aby bezpečnostní složky pravidelně
kontrolovaly ubytovny v našem obvodě.


Mateřské školky, sociální oblast 


✔ Podporujeme ve všech školkách alespoň jednu
třídu s flexibilnější pracovní dobou s ohledem
na možnosti rodičů.
✔ Maximální podporou D-klubu chceme nabídnout
širokou škálu volnočasových aktivit zejména pro
děti a seniory.


Urbanismus, výstavba


✔ Budeme prosazovat vybudování technické
infrastruktury (především vodovodu a kanalizace),
nutné pro další rozvoj našeho obvodu. Budeme
investovat do kvalitních projektů a realizací
ve veřejném prostoru. Zrealizujeme rekonstrukci
budovy školy na Habrmanově náměstí na důstojný
vlídný úřad se širší nabídkou služeb pro občany.
Vytipované plochy obecní zeleně navrhujeme
osadit lučním kvítím, tak aby nebyla nutná pracná
a častá údržba sečením. Tento šetrný způsob
hospodaření s obecní zelení je úspěšně využíván
v několika městech (Jihlava, Opava, Strakonice
atd.).

Kandidátka pro volby: 2018 zastupitelstva obcí

Městský obvod: Plzeň 4 (Plzeň-město, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Václav Lacyk

Ing. Václav Lacyk

47 let

projektant dopravních staveb, zastupitel Městského obvodu Plzeň 4

„Budu prosazovat, aby Doubravka v následujícím volebním období rozšířila nabídku volnočasových aktivit“

47 projektant dopravních staveb, zastupitel Městského obvodu Plzeň 4 Lobzy TOP 09
2. Ing. arch. Jan Toman

Ing. arch. Jan Toman

39 let

architekt, zastupitel Městského obvodu Plzeň 4

Chci, aby Doubravka byla nadále inspirativním místem pro život a to i díky smysluplným investicím do veřejného prostoru.

39 architekt, zastupitel Městského obvodu Plzeň 4 Doubravka TOP 09
3. Ing. Bc. Andrea Hejdová

Ing. Bc. Andrea Hejdová

45 let

ekonomka

Moje priority jsou bezpečnost a větší podpora pro seniory.

45 ekonomka Lobzy TOP 09
4. Mgr. Jiří Větrovec

Mgr. Jiří Větrovec

32 let

právník

„Nechceme periferie, propojme více Doubravku s Újezdem, Hrádkem, Zábělou a Bukovcem“.

32 právník Újezd TOP 09
5. Mgr. Jonáš Syrovátka

Mgr. Jonáš Syrovátka

26 let

projektový koordinátor

„Chci, aby se z Chlumu stala nová turistická dominanta.“

26 projektový koordinátor Doubravka TOP 09
6. Mgr. Petr Suchý 39 ředitel softwarové společnosti, zastupitel města Plzně Doubravka TOP 09
7. Mgr. Eva Maříková 76 důchodkyně Doubravka TOP 09
8. Ing. Petr Boubín 51 kontrolor Lobzy TOP 09
9. Petr Klesa 42 technik Doubravka TOP 09
10. Ondřej Formánek 39 technik, poradce ADR Doubravka TOP 09
11. Ing. Luboš Kastner 39 spolumajitel společnosti působící v gastronomii Červený Hrádek TOP 09
12. Ing. Bohumil Hrnčíř 39 stavbyvedoucí Lobzy TOP 09
13. Mgr. Eliška Halová 30 majitelka kosmetického salonu Lobzy TOP 09
14. Ing. Václav Mašek 36 autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby Doubravka bezpp
15. Ing. Pavel Domanický 49 zaměstnanec národního památkového ústavu Bukovec bezpp
16. Mgr. Barbora Ullrichová, DiS. 36 oční optik Lobzy bezpp
17. Ing. Petr Vicenda 41 vedoucí vodohospodářského dispečinku Doubravka bezpp
18. Mgr. Eva Feketová 44 obchodní ředitelka SW společnosti Doubravka bezpp
19. Ing. Zbyněk Roubal 42 administrativní zaměstnanec ČD, a.s. Lobzy bezpp
20. Bc. Hana Lacyková 44 zdravotní sestra Doubravka bezpp
21. Mgr. Jan Rubricius 39 právník Doubravka bezpp
22. Antonie Rabová 83 důchodkyně Lobzy bezpp
23. Bc. Erika Mádrová 40 učitelka MŠ Újezd bezpp
24. Ing. Jiří Benýr 35 finanční manažer Doubravka bezpp
25. Michaela Šrámková 39 zdravotní sestra Lobzy bezpp

Václav Lacyk kandiduje na starostu Doubravky
25. 9. 2018

Václav Lacyk kandiduje na starostu Doubravky

Doubravecký zastupitel Václav Lacyk se na žádost místních zasadil o obnovu koupaliště v Bukovci. Nyní kandiduje na starostu Městského obvodu Plzeň 4 a jako projektant dopravních staveb se na Doubravce chce zaměřit hlavně na zklidnění nebezpečných křižovatek a dostavbu chybějících chodníků a cyklostezek. 

Celý článek
Potřebným je třeba pomáhat. TOP 09 podpořila Hospic svatého Lazara
23. 9. 2018

Potřebným je třeba pomáhat. TOP 09 podpořila Hospic svatého Lazara

Plzeňská TOP 09 v sobotu večer podpořila plzeňský Hospic svatého Lazara. Částku 5000 korun, kterou vybrala od návštěvníků benefičního multižánrového večera TOP 09, hospic použije na nákup nového kávovaru pro své klienty. Podpora služeb zabývajících se péčí o seniory a rozvíjení různých typů sociálních služeb patří mezi priority, které TOP 09 v Plzni prosazuje.

Celý článek
Jak hlasovat ve volbách do zastupitelstva
20. 9. 2018

Jak hlasovat ve volbách do zastupitelstva

Kdo bude spravovat Vaši obec v následujících čtyřech letech? Chcete-li, aby to byli zastupitelé TOP 09, je třeba volit celou kandidátku strany TOP 09 či koalic a sdružení.

Celý článek
Přijďte se potkat a podpořit Hospic sv. Lazara
19. 9. 2018

Přijďte se potkat a podpořit Hospic sv. Lazara

Pozvánka na Benefiční multižánrový večer TOP 09 na podporu Hospicu svatého Lazara v Plzni.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme