MO Plzeň 3

Plzeň 3, jak má být. Pojďte měnit náš obvod k lepšímu s námi.

Kandidátka pro volby: 2018 zastupitelstva obcí

Městský obvod: Plzeň 3 (Plzeň-město, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Radoslav Škarda

Mgr. Radoslav Škarda

39 let

místostarosta Městského obvodu Plzeň 3

Jmenuji se Radoslav Škarda, narodil jsem se v Plzni a čtvrtým rokem jsem místostarostou Městského obvodu Plzeň 3. Vystudoval jsem Filosofickou fakultu. Před vstupem do komunální politiky jsem působil na Západočeské univerzitě jako vedoucí pracovník knihovny. Poslední čtyři roky jsem měl na starosti dopravu, sestavování a kontrolu rozpočtu. Dařilo se nám nezadlužovat obvodní kasu, čerpat až 40% dotace na opravy a stavby a v neposlední řadě zavést systém přidělování dotací pro organizace, které pomáhají seniorům, tělesně postiženým a organizacím, které pracují s dětmi. Co se týče dopravy, podařilo se např. navýšit počet parkovacích míst v obvodu, zavést další rezidenční zónu a postavit cyklostezku. Motivace pro vstup do politiky u mě zůstala stejná jako před osmi lety. Chci, aby se v Plzni žilo dobře. Zasazoval jsem se o zlepšení životních podmínek v našem městě. O zlepšení životního prostředí, zlepšení veřejného prostoru a hospodárnost. Nabízím vám své dlouholeté zkušenosti v komunální politice, smysl pro spravedlnost a otevřenost.

39 místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 Jižní Předměstí TOP 09
2. Mgr. Eva Šafránková

Mgr. Eva Šafránková

39 let

zastupitelka Městského obvodu Plzeň 3, manažerka

Plzni žiji celý svůj život. Vystudovala jsem obor sociální a kulturní antropologie na ZČU v Plzni a v rámci studia získala zkušenosti z řady pobytů na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Německu či USA. Po studiích jsem se věnovala výuce angličtiny na vysoké škole a spolupracovala s plzeňskými a pražskými jazykovými školami. Deset let jsem byla členkou organizačního týmu filmového festivalu Finále v Plzni. Nyní jsem osmým rokem zastupitelkou Městského obvodu Plzeň 3 a v současném volebním období jsem se věnovala především kultuře, životnímu prostředí a podpoře neziskových organizací a spolků.

Jaké jsou mé priority?

V oblasti životního prostředí je mým cílem zklidnění automobilové dopravy, podpora cyklodopravy a lepší hospodaření s městskou zelení. U nových projektů je to například budování zelených střech, zatravňování parkovacích stání či tramvajových pásů, výsadba nových stromů či rozumné seče. Jasnou prioritou je pak odpovědné hospodaření s dešťovou vodou, která nesmí odtékat do kanálů. Je třeba také rozšířit možnosti a dostupnost nádob pro třídění dalšího odpadu – bioodpad, kovy, tuky.

Narodila jsem se v Plzni na Borech a vyrůstala v nádherné čtvrti Bezovka. Ta je dnes sice městskou památkovou zónou, ale v posledních letech se bohužel potýká se zvýšeným množstvím aut, která tudy projíždějí do nákupní zóny na Borských polích. To se musí změnit. Již se podařilo zde zavést systém jednosměrek, které pomohly přinést zklidnění alespoň do části ulic, ale problém se zvýšenou dopravou neřeší. Bezovka by měla sloužit všem obyvatelům jako místo klidu, odpočinku a rekreace a tranzitní doprava sem prostě nepatří. Mým cílem proto je, aby se proměnila v obytnou zónu.

Radnice by tu měla být od toho, aby nabízela řešení, ale zároveň dala prostor lidem, kteří jsou aktivní, mají zájem o své okolí a chtějí ho měnit. Těší mě, že v našem obvodu je takových lidí plno. Měla jsem čest tyto čtyři roky vést kulturní komisi a být členkou finančného výboru našeho obvodu a během nich jsem osobně poznala desítky spolků, neziskovek a pracovitých lidí, kteří svou práci dělají jako poslání a není jim jedno, jak se v obvodu žije. Naopak. Věnují se dětem, mládeži ale i seniorům a handicapovaným a snaží se náš obvod změnit v lepší místo. To je pro mě ta pravá občanská společnost. Těchto osobností a spolků si nesmírně vážím. Často totiž doslova bojují z roku na rok o přežití kvůli nedostatku financí. I proto mě těší, že se nám v centrálním obvodu povedlo v tomto volebním období nastavit jasnější a transparentnější systém přidělování dotací na jejich podporu a navýšit finanční prostředky do dotačních programů.

Není možné, aby politici dělali svá rozhodnutí tzv. od stolu bez předchozí znalosti potřeb a požadavků občanů. Jsem zastáncem přímé komunikace, která vede k jasným řešením, se kterými jsou obyvatelé spokojeni. Žijeme tu společně a jsme to my, naše pozitivní a negativní zkušenosti, co vyvolává potřebu po změně. Pojďme měnit Trojku společně.

Něco víc o mně:

Mým koníčkem je cestování, nejraději chodím po horách, ve volné chvíli jdu do lesa nebo vyjedu kolem Plzně na kole. Ráda fotím a chodím do kina a do divadla. Volný čas pro mě není jen místem pro odpočinek, ale i občanskou angažovaností. Jsem předsedkyní regionální sekce spolku Evropské unie žen (EUW), která je poradním orgánem Rady Evropy.

Mé motto je:

S úsměvem jde všechno líp :)

 

39 zastupitelka Městského obvodu Plzeň 3, manažerka Jižní Předměstí TOP 09
3. Mgr. Ondřej Ženíšek

Mgr. Ondřej Ženíšek

41 let

prezident Francouzské aliance v Plzni, radní MO Plzeň 3

Narodil jsem se v Plzni, kde jsem dosáhl vysokoškolského vzdělání učitele dějepisu a francouzštiny. Po několikaletém působení ve francouzské firmě jako manažer části výroby jsem v minulém volebním období pracoval na volené pozici předsedy
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně. Od roku 2014 vykonávám kromě jiného funkci prezidenta Francouzské aliance v Plzni, působím jako zastupitel města Plzně i jako zastupitel a radní městského obvodu Plzeň 3. Proto jsem se i v letošních
komunálních volbách rozhodl nabídnout své služby, zkušenosti a znalosti občanům milované Plzně.

41 prezident Francouzské aliance v Plzni, radní MO Plzeň 3 Jižní Předměstí TOP 09
4. Bohuslav Sobota

Bohuslav Sobota

49 let

ředitel společnosti v oblasti správy nemovitostí

Pracuji jako ředitel společnosti zabývající se správou nemovitostí v Plzni. V komunální politice působím již osm let, zejména v rámci Městského obvodu Plzeň 3. Mezi mé hlavní cíle patří zkvalitnění dopravní situace, zajištění bezpečnosti v dopravě v Plzni, další rozšíření možností zapojení do realizace stavebních zakázek MO Plzeň 3 pro co nejširší okruh podnikatelů a živnostníků. Nabízím důsledné prosazování těchto cílů i v dalším období.

49 ředitel společnosti v oblasti správy nemovitostí Jižní Předměstí TOP 09
5. Mgr. Petr Šimon

Mgr. Petr Šimon

41 let

projektový manažer ZČU, překladatel, kulturní manažer

Jsem Petr Šimon, pracuji na Západočeské univerzitě jako projektový manažer. Kromě toho jsem dlouhodobě aktivní v oblasti kultury: osm let jsem byl plně zapojen do projektu Plzeň 2015, jsem místopředsedou Alliance Française a dalších inciativ. Jako bývalému učiteli mi leží na srdci podpora vzdělávání, kritického myšlení a občanské společnosti. Jsem členem Zelených, i proto usiluji a budu i nadále usilovat o zkvalitnění veřejného prostoru a odstranění všudypřítomného vizuálního smogu.

41 projektový manažer ZČU, překladatel, kulturní manažer Jižní Předměstí Zelení
6. Bc. Petr Farník 32 analytik prodeje v pivovaru Skvrňany TOP 09
7. Mgr. Aleš Janoušek 42 ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni Doudlevce TOP 09
8. Patricie Kraftová, DiS. 39 podnikatelka v cestovním ruchu Jižní Předměstí TOP 09
9. Ing. Pavel Stelzer 68 majitel a správce nemovitostí, bývalý radní MO 3 a Plzeňského kraje Skvrňany bezpp
10. David Brabec 38 nezávislý kulturní produkční Vnitřní Město TOP 09
11. Ota Šmíd 37 majitel rodinné hospůdky Jižní Předměstí TOP 09
12. Ing. Martin Šampalík 37 spolumajitel sítě restaurací Vnitřní Město bezpp
13. Bc. Jitka Kylišová 45 sociální pracovnice Jižní Předměstí Zelení
14. Bc. Veronika Rybáková 27 mzdová koordinátorka Jižní Předměstí TOP 09
15. RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. 60 hydrobiolog Valcha bezpp
16. Ing. Pavel Synáč 37 regionální vedoucí logistiky pivovaru Skvrňany bezpp
17. Mgr. Tomáš Hejda 42 učitel ZŠ Jižní Předměstí bezpp
18. Mgr. Renáta Hašková 42 středoškolská učitelka Skvrňany TOP 09
19. Jan Kačín 47 technik Severní Předměstí TOP 09
20. Mgr. Lubomír Lupták, Ph.D. 41 akademický pracovník, podnikatel Vnitřní Město Zelení
21. Mgr. Ondřej Kotyza 42 výtvarník Vnitřní Město bezpp
22. Ondřej Kříž 37 expert 3D skenování Doudlevce TOP 09
23. Ing. Martin Vizina, Ph.D. 38 inženýr kvality, turistický průvodce Jižní Předměstí TOP 09
24. Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D. 36 vědecká pracovnice AVČR - botanička Jižní Předměstí Zelení
25. Ing. Pavel Pěchota 31 projektový manažer Jižní Předměstí TOP 09
26. Ing. Tereza Prančlová 30 ekonomka Jižní Předměstí bezpp
27. Bc. Tomáš Trávníček 44 investiční zprostředkovatel Jižní Předměstí TOP 09
28. Ing. Jana Kuklová 60 referentka - matrikářka Skvrňany TOP 09
29. Filip Lanči 20 student Jižní Předměstí bezpp
30. Jiří Machulka 42 zdravotnický asistent ve Vojenské nemocnici Skvrňany bezpp
31. Mgr. Petr Pelcl 42 kvestor UMPRUM Jižní Předměstí Zelení
32. Mgr. Vladimír Pelikán 65 pracující důchodce, odborný asistent AVČR Skvrňany TOP 09
33. Ing. arch. Oldřich Kodeda 59 architekt, důstojník v aktivní záloze Armády ČR Jižní Předměstí

Radoslav Škarda kandiduje na starostu MO Plzeň 3
25. 9. 2018

Radoslav Škarda kandiduje na starostu MO Plzeň 3

Radoslav Škarda je místostarostou Městského obvodu Plzeň 3 první volební období. Za čtyři roky intenzivní práce se mu podařilo nejen dokončit řadu projektů, ale také prosadit nové myšlenky a nápady na zlepšení života v centrálním obvodu. 

Celý článek
Potřebným je třeba pomáhat. TOP 09 podpořila Hospic svatého Lazara
23. 9. 2018

Potřebným je třeba pomáhat. TOP 09 podpořila Hospic svatého Lazara

Plzeňská TOP 09 v sobotu večer podpořila plzeňský Hospic svatého Lazara. Částku 5000 korun, kterou vybrala od návštěvníků benefičního multižánrového večera TOP 09, hospic použije na nákup nového kávovaru pro své klienty. Podpora služeb zabývajících se péčí o seniory a rozvíjení různých typů sociálních služeb patří mezi priority, které TOP 09 v Plzni prosazuje.

Celý článek
Jak hlasovat ve volbách do zastupitelstva
20. 9. 2018

Jak hlasovat ve volbách do zastupitelstva

Kdo bude spravovat Vaši obec v následujících čtyřech letech? Chcete-li, aby to byli zastupitelé TOP 09, je třeba volit celou kandidátku strany TOP 09 či koalic a sdružení.

Celý článek
Přijďte se potkat a podpořit Hospic sv. Lazara
19. 9. 2018

Přijďte se potkat a podpořit Hospic sv. Lazara

Pozvánka na Benefiční multižánrový večer TOP 09 na podporu Hospicu svatého Lazara v Plzni.

Celý článek
TOP 09 odstartovala v Plzni horkou fázi kampaně
5. 9. 2018

TOP 09 odstartovala v Plzni horkou fázi kampaně

Hlavní část předvolební kampaně zahájila v Plzni TOP 09. Strana představila hlavní motiv kampaně - "Plzeň, jak má být" a slogany, kterými chce oslovit voliče. Ve svém programu TOP 09 nabízí konkrétní cíle, a hlavně splnitelné závazky pro Plzeň na příští čtyři roky. Mezi priority řadí oblasti, které dosavadní vedení města zanedbávalo, jako je řešení silniční dopravy ve městě, parkování, školství nebo urbanismus.

Celý článek
TOP 09 má sehraný tým
12. 7. 2018

TOP 09 má sehraný tým

TOP 09 je v dobré kondici a nabízí kvalitní kandidáty pro komunální volby, kteří jsou dokonale sehraným týmem. Prokázali to také v duchu volebního hesla BACK2TOP na jubilejním 10. ročníku Pilsner Dragons Cup, který se konal v neděli 24. června Borské přehradě v Plzni. Těchto závodů dračích lodí se plzeňská TOP 09 jako jediná politická strana účastní pravidelně od roku 2010.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme