VOLBY 2017 DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Sněmovní volby 2017

Vyhlášení nominací

Výkonný výbor TOP 09 vyhlásil nominace pro volby do Poslanecké sněmovny P ČR 2017. Návrhy nominací mohou předkládat pouze členové TOP 09, navrhnout mohou kteréhokoli člena či nečlena TOP 09, u kterého je předpoklad, že bude v den voleb splňovat zákonné podmínky a nebudou u něj překážky v kandidatuře dle zákona o volbách do P ČR. K návrhu nominace je třeba předložit vyplněný písemný souhlas kandidáta, prohlášení a kontaktní list. Osobu přijímající nominace od členů určí příslušný krajský výbor.

Harmonogram

9. listopadu 2016 - doporučené schválení kandidátů na úrovni MO (pokud nebudou návrhy adresovány přímo krajské kanceláři)

9. prosince 2016 - doporučené schválení kandidátů na úrovni RO (pokud nebudou návrhy adresovány přímo krajské kanceláři)

15. březen 2017 - nejzazší termín schválení kandidátů na úrovni KO

březen 2017 - jednání výkonného výboru, který rozhodne o kandidátních listinách

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

Miroslav Kalousek:Chceme-li, aby pravice zvítězila ve volbách, musíme se spojit.
Souhlasím
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nebo ještě lépe, napište nám,
proč volíte TOP 09
Děkujeme