Ondřej Ženíšek

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně
prezident Francouzské aliance v Plzni

thumbnail-4kandidát na primátora města Plzně                                                                       

Ondřej Ženíšek se narodil v Plzni, kde žije již 37 let. Po maturitě na Gymnáziu T. G. Masaryka absolvoval magisterský obor dějepis a francouzský jazyk na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity.

Už v době studia získal další odborné znalosti během ročního pobytu v Paříži a stejně dlouhého pobytu v Madridu. Ještě před ukončením vysoké školy začal pracovat pro francouzskou potravinářskou firmu Euroserum ve Stříbře na pozici manažera, kde byl zaměstnán 9 let.

Studijní prázdniny trávil buď na cestách po Evropě nebo prací v zahraničí, o které říká: „Potřebné samostatnosti mě už během studia naučilo působení v řadě pracovních oborů v různých částech Německa. Právě množství zkušeností a poznatků z pobytů v zahraničí jsou mojí významnou inspirací“.

Je jedním ze zakládajících členů TOP 09 a od počátku se aktivně podílel na budování organizační struktury strany v Plzeňském kraji. Na podzim roku 2009 byl zvolen předsedou Regionální organizace TOP 09 Plzeňsko, jímž je dodnes. V roce 2010 byl v říjnových komunálních volbách zvolen zastupitelem města Plzně a zastupitelem městského obvodu Plzeň 3. Působí jako předseda Kontrolního výboru města Plzně. V květnu letošního roku byl zvolen prezidentem plzeňské pobočky Francouzské aliance, kulturní instituce, která v Plzni působí již od roku 1990.

Od roku 1990 je členem skautského hnutí, kde po dobu 10 let aktivně vedl ostatní své kamarády a podílel se na šíření skautského hnutí v Plzni. Pokud mu to volný čas dovolí, rád si zahraje lední hokej, squash, fotbal nebo plážový volejbal.

Když se dá dohromady dobrá parta, rád s nimi vyrazí i na vysokohorskou túru. Také rád jezdí na koni. Mezi jeho koníčky patří kromě sportu hudba – od klasické po současnou, divadlo, film a historie. Velmi dobře hovoří francouzsky, domluví se německy a španělsky a má základní znalosti angličtiny a ruštiny.


Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Statutární město: Plzeň (Plzeň-město, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Ondřej Ženíšek

Mgr. Ondřej Ženíšek

37 let

prezident Francouzské aliance v Plzni, zastupitel

Ondřej Ženíšek se narodil v Plzni, kde žije již 37 let. Po maturitě na Gymnáziu T. G. Masaryka absolvoval magisterský obor dějepis a francouzský jazyk na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity.

Už v době studia získal další odborné znalosti během ročního pobytu v Paříži a stejně dlouhého pobytu v Madridu. Ještě před ukončením vysoké školy začal pracovat pro francouzskou potravinářskou firmu Euroserum ve Stříbře na pozici manažera, kde byl zaměstnán 9 let.

Studijní prázdniny trávil buď na cestách po Evropě nebo prací v zahraničí, o které říká: „Potřebné samostatnosti mě už během studia naučilo působení v řadě pracovních oborů v různých částech Německa. Právě množství zkušeností a poznatků z pobytů v zahraničí jsou mojí významnou inspirací“.

Je jedním ze zakládajících členů TOP 09 a od počátku se aktivně podílel na budování organizační struktury strany v Plzeňském kraji. Na podzim roku 2009 byl zvolen předsedou Regionální organizace TOP 09 Plzeňsko, jímž je dodnes. V roce 2010 byl v říjnových komunálních volbách zvolen zastupitelem města Plzně a zastupitelem městského obvodu Plzeň 3. Působí jako předseda Kontrolního výboru města Plzně. V květnu letošního roku byl zvolen prezidentem plzeňské pobočky Francouzské aliance, kulturní instituce, která v Plzni působí již od roku 1990.

Od roku 1990 je členem skautského hnutí, kde po dobu 10 let aktivně vedl ostatní své kamarády a podílel se na šíření skautského hnutí v Plzni. Pokud mu to volný čas dovolí, rád si zahraje lední hokej, squash, fotbal nebo plážový volejbal.

Když se dá dohromady dobrá parta, rád s nimi vyrazí i na vysokohorskou túru. Také rád jezdí na koni. Mezi jeho koníčky patří kromě sportu hudba – od klasické po současnou, divadlo, film a historie. Velmi dobře hovoří francouzsky, domluví se německy a španělsky a má základní znalosti angličtiny a ruštiny.

37 prezident Francouzské aliance v Plzni, zastupitel Jižní Předměstí TOP 09
2. Mgr. Michal Vozobule

Mgr. Michal Vozobule

33 let

zástupce ředitelky gymnázia, zastupitel

33 zástupce ředitelky gymnázia, zastupitel Bolevec TOP 09
3. Mgr. Ilona Jehličková

Mgr. Ilona Jehličková

50 let

zástupce ředitele 20. ZŠ Plzeň

50 zástupce ředitele 20. ZŠ Plzeň Severní Předměstí TOP 09
4. PhDr. Jan Fluxa

PhDr. Jan Fluxa

34 let

místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany

34 místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany Východní Předměstí TOP 09
5. Mgr. Petr Suchý

Mgr. Petr Suchý

35 let

ředitel softwarové společnosti

35 ředitel softwarové společnosti Doubravka TOP 09
6. Mgr. Radoslav Škarda

Mgr. Radoslav Škarda

35 let

zastupitel MO Plzeň 3, předseda kontrolního výboru

35 zastupitel MO Plzeň 3, předseda kontrolního výboru Jižní Předměstí TOP 09
7. MUDr. Rolando Arias 48 lékař Radčice TOP 09
8. Mgr. Tomáš Trnka

Mgr. Tomáš Trnka

32 let

obchodní manažer

32 obchodní manažer Bolevec TOP 09
9. Ing. arch. Jan Toman

Ing. arch. Jan Toman

35 let

architekt

Ing. arch. Jan Toman se narodil 13. 3. 1979 v Plzni. Po studiu gymnázia a Fakulty architektury na VUT v Brně pracuje na pozici architekta v soukromém ateliéru v Plzni. Je členem volného sdružení přátel architektury Zapálení, která si dala za cíl popularizaci a diskuzi nad současnými architektonickými a urbanistickými tématy. Volný čas rozděluje mezi sport, architekturu, fotografii a kulturní aktivity. Je svobodný a hovoří anglicky a německy. V uplynulém volebním období pracoval jako opoziční zastupitel na Doubravce a jako člen Komise koncepce a rozvoje na městě i obvodě. 

35 architekt Doubravka TOP 09
10. Ing. et Ing. Miloš Nový

Ing. et Ing. Miloš Nový

54 let

vysokoškolský učitel

54 vysokoškolský učitel Východní Předměstí bezpp
11. Jan Havel 42 živnostník, zastupitel MO Plzeň 10 - Lhota Lhota TOP 09
12. Bc. Petr Junek

Bc. Petr Junek

35 let

vedoucí produkce reklamní agentury

se narodil v roce 1979 v Plzni. Po studiu Sportovního gymnázia, VOŠ, Obalového a grafického designu na ZČU a Managementu výtvarné kultury, pracuje na pozici vedoucího produkce plzeňské reklamní agentury. 

Je ženatý, má dvě děti, se kterými nemile poznal nekoncepční řízení radnic, nejen kvůli nedostatku volných míst v MŠ.
Volný čas tráví s dětmi a budováním permakulturní zahrady.

V uplynulém volebním období pracoval jako opoziční zastupitel na Doubravce, jako člen Finančního výboru. Je rád, že ihned po revoluci vstoupil do Skauta. Zkušenosti ze zastupitelstva mu potvrdili, že "jen" dodržovat zákony nestačí. Politik musí umět rozeznat, co je dlouhodobě správné, etické a morální, musí umět a chtít jít dále.

35 vedoucí produkce reklamní agentury Lobzy TOP 09
13. Ing. Petra Víznerová, Ph.D.

Ing. Petra Víznerová, Ph.D.

39 let

ekonomka

Narodila se v Plzni. Zde absolvovala svá středoškolská (Gymnázium Luďka Pika, Opavská) a vysokoškolská studia (Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická). Postgraduální studium v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze úspěšně ukončila v roce 2004. Své odborné a jazykové znalosti si průběžně doplňovala studijními pobyty a stážemi v zahraničí, mj. na Katholieke Universiteit v belgickém Leuvenu a Sussex University v britském Brightonu. Od roku 1998 pracovala na řadě pozic v oblasti fondů EU, působila např. v Politické sekci na Delegaci Evropské komise v Praze a po vstupu ČR do EU na Ředitelství pro regionální politiku v rámci Evropské komise v Bruselu. Rodinné záležitosti ji přivedly zpět do rodného města, kde by ráda uplatnila své zkušenosti. Bude se zasazovat o to, aby Plzeň byla příjemným místem pro život z hlediska dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zaměstnanosti za maximálního využití evropských dotací a s pokud možno nezadluženou budoucností. Mluví anglicky, německy, francouzsky a částečně též rusky a španělsky. Svůj volný čas věnuje rodině, sportu a cestování.

39 ekonomka Bolevec TOP 09
14. Mgr. Aleš Janoušek 38 ředitel gymnázia Doudlevce TOP 09
15. JUDr. Jitka Šupíková 36 právnička Východní Předměstí TOP 09
16. Bc. Martin Vít, MPA 43 vedoucí oddělení SÚS PK Východní Předměstí TOP 09
17. Stanislav Jančík 23 student Bolevec TOP 09
18. Bc. Hana Königová 51 ředitelka mateřské školy Koterov bezpp
19. Ing. Filip Tikal, Ph.D. 39 vědecký pracovník Hradiště TOP 09
20. Ing. Martin Šampalík 33 zakladatel restaurací The PUB Vnitřní Město bezpp
21. Pavlína Waasová

Pavlína Waasová

36 let

bankovní úřednice

Pavlína Waasová se narodila 16.9.1978 v Broumově. V Plzni žije od roku 2001, je vdaná a má jednu dceru. Po studiu Střední podnikatelské školy v Náchodě absolvovala roční pobyt ve Velké Británii. Od roku 1999 pracovala na obchodních a manažerských pozicích v telekomunikacích a v současné době je zaměstnaná v bance jako bankéř. Svůj volný čas nejraději tráví sportovními aktivitami s rodinou.

Jako politický nováček chce nabídnout „ svěží“ pohled na věc a novou energii. Středem jejího zájmu je podpora rodin s dětmi – jak v oblasti neutěšené situace předškolních zařízení, tak v oblasti volnočasových aktivit. 

36 bankovní úřednice Doubravka TOP 09
22. Ing. Michal Řežábek

Ing. Michal Řežábek

40 let

zástupce ředitele správce vodních toků

narodil se 30.12.1973 v Plzni. Je ženatý, má dvě dcery. Po maturitě na Střední průmyslové škole stavební v Plzni studoval obor vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební ČVÚT v Praze, kterou absolvoval v roce 1997. Svůj volný čas věnuje rodině, sportu, zahradě a cestování.

Od roku 2001 je zástupcem ředitele státního podniku Povodí Vltavy – závodu Berounka v Plzni. Kromě vodohospodářské problematiky a nezbytných manažerských povinností se zde věnuje majetkovému právu.

V roce 2011 založil za účelem pozitivního rozvoje opomíjeného území Zadní Roudné a zlepšování životních podmínek zde žijících obyvatel spolek občanů, jehož je předsedou. Spolek za tři roky své existence vybudoval v oblasti kanalizaci a zajistil výměnu vodovodu a výstavbu dětského hřiště. V rámci spolku se snaží bojovat s lhostejností občanů k veřejnému prostoru a nezájmem o věci veřejné.

Dosud nebyl členem žádné politické strany nebo hnutí, nicméně názory a postoje TOP 09 jsou mu blízké. Rodilému Plzeňákovi, který žije v Plzni a i nadále chce v Plzni působit, není budoucnost Plzně lhostejná. Středem jeho zájmu v komunální politice budou zejména oblasti dopravní koncepce a rozvoje města (prioritou budou okružní systémy – stop průtahům), hospodaření s majetkem města a výstavby a územního plánování se zvláštním zřetelem k výstavbě smysluplné protipovodňové ochrany města a výstavby vodohospodářské infrastruktury.

40 zástupce ředitele správce vodních toků Severní Předměstí bezpp
23. Jan Kačín 43 technik Jižní Předměstí TOP 09
24. JUDr. Marcela Kunešová 35 právnička Doubravka TOP 09
25. David Brabec 34 produkční a filmový programový pracovník Jižní Předměstí bezpp
26. doc. Dr. Ing. Antonín Kříž 43 vysokoškolský učitel Božkov bezpp
27. Mgr. Barbora Ullrichová, DiS. 32 oční optička Lobzy bezpp
28. MUDr. Jan Štěpáník 29 anesteziolog FN Plzeň a ZZS PK Východní Předměstí TOP 09
29. Ing. Petr Boubín 47 ekonom servisu tramvají, trolejbusů a autobusů Lobzy TOP 09
30. Mgr. Eva Šafránková

Mgr. Eva Šafránková

35 let

zastupitelka MO Plzeň 3, vedoucí krajské kanceláře

Narodila se roku 1979 v Plzni, kde absolvovala Filozofickou fakultu Západočeské univerzity obor Sociální a kulturní antropologie. Během studia absolvovala několik zahraničních studijních stáží např. na University of Durham ve Velké Británii či na New York University v USA. Několik let vyučovala na Západočeské univerzitě na katedře antropologie a na Ústavu jazykové přípravy anglický jazyk. Angličtina je jejím koníčkem, její výuce se věnuje dodnes. V současné době je manažerkou krajské kanceláře TOP 09 v Plzni. Od roku 2010 je také asistentkou poslance PSP ČR Jaroslava Lobkowicze. V roce 2009 vstoupila do TOP 09, za kterou byla v roce 2010 zvolena do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 (ZMO 3). Je rovněž členkou Kulturního výboru ZMO 3, Komise pro občanské záležitosti Rady městského obvodu Plzeň 3 a Komise pro prezentaci města a cestovní ruch Rady města Plzně. Zajímá se o kulturní dění (nejen) v Plzni, deset let se na nejrůznějších pozicích podílela na realizaci filmového festivalu Finále Plzeň. Je plzeňskou patriotkou, vyrůstala ve čtvrti Bezovka na Borech a dlouhodobě se snaží o zachování jejího rezidenčního rázu, tak aby se z ní díky dopravní situaci v Plzni nestala tranzitní zóna. Kromě celkového zklidnění dopravy v obvodu je jejím cílem aktivní zapojení občanů do debaty o rozvoji okolí jejich bydliště, efektivní podpora organizátorů kulturních a volnočasových aktivit, stejně jako podpora aktivních občanů a organizací. Kromě podpory na základě transparentích dotačních programů by právě oni měli dostat maximální prostor v obvodním zpravodaji Trojka. Ve volném čase ráda cestuje, vyráží do přírody, za památkami, poznává jiné kultury, chodí do divadla, do kina i na koncerty a jezdí na kole. 

35 zastupitelka MO Plzeň 3, vedoucí krajské kanceláře Jižní Předměstí TOP 09
31. JUDr. Petr Bauer 34 advokát Hradiště TOP 09
32. Ing. Václav Lacyk

Ing. Václav Lacyk

43 let

projektant dopravních staveb

Ing. Václav Lacyk se narodil 23.8.1971 v Liberci, od dětství žije v Plzni. Studoval dopravní stavitelství na SPŠ Stavební, veřejnou ekonomiku na ZČU a veřejnou správu na ČZU. Oboru dopravního stavitelství se věnuje celý svůj profesní život v soukromé projektové kanceláři. Je ženatý a má syna Filipa.

Prostřednictvím politické angažovanosti nabízím transformaci zkušeností získaných při projektové přípravě a realizaci jednotlivých projektů dopravních staveb na území města Plzně do každodenního života obvodu, s vědomím nutnosti zajištění citlivého a individuálního přístupu při řešení jednotlivých případů. Současně podporuji cestu výchovy a prevence při uvádění stávajících a nových pravidel v oblasti dopravy.

Jsem zastáncem těsné součinnosti představitelů obvodu a města při odstraňování kolizních bodů, zkapacitnění parkovacích míst, oddělování cyklistického provozu od automobilového, jednoznačného určení ploch dopravy, nebo instalaci bezpečnostních prvků.

Důležitým mottem mojí profesní kariéry byla vždy skutečnost, že silničního provozu se vedle motorových vozidel účastní i cyklisté a především pěší.

Součástí mého zájmu je rovněž podpora zatraktivnění oblasti Chlumu. Chceme-li úspěšně realizovat regionální rozvoj, pak by jedním z nástrojů, které lze využít, mělo být rozšiřování nabídky turistických cílů, které se mohou stát silou zvyšující kvalitu života, a to především vyplněním volného času, ale i poskytnutím pracovních příležitostí. Turismus zároveň hraje důležitou roli při nalézání synergie mezi subjekty soukromými a veřejnými, zejména na úrovni místní, resp. regionální. Vyvážená nabídka turisticky atraktivních objektů, která zároveň uspokojí veřejnými subjekty prosazovaný a kontrolovaný trvale udržitelný rozvoj a zároveň poskytne ekonomický profit subjektům soukromým, dává příležitost jak k využití kulturního dědictví a přírodních podmínek bez negativních dopadů na životní prostředí, tak k rozvoji subjektů z oblasti turistiky, zejména ubytovatelů, dopravců, cestovních kanceláří, apod. Zatraktivnění oblasti může znamenat nalezení výletního místa nejen pro obyvatele Doubravky, ale i obyvatele širšího perimetru.

43 projektant dopravních staveb Lobzy TOP 09
33. Mgr. Eva Feketová 40 manažerka pro marketing Doubravka bezpp
34. Ing. Pavel Podaný, Ph.D. 35 vědeckovýzkumný pracovník Jižní Předměstí TOP 09
35. doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

62 let

lékař

Dětský lékař a neonatolog, jenž se celý profesionální život věnuje nemocným dětem a zejména novorozencům. Zasadil se o vybudování Neonatologického oddělení FN v Plzni a o stanovení koncepce a rozvoje Centra vývojové péče pro ambulantní dlouhodobé sledování a komplexní péči o děti s ohrožením vývoje nebo s postižením (jde o první pracoviště této úrovně v ČR). Ve volném čase se věnuje zahrádce, dálkovým běhům a chození po horách. Je ženatý a má tři dospělé děti.
Ve veřejném životě hodlá prosazovat lepší ochranu práv dětí.

62 lékař Černice bezpp
36. Ing. arch. Iva Mainzerová 39 učitelka odborných předmětů Severní Předměstí bezpp
37. Bc. Petr Farník 28 vedoucí prodejního oddělení pivovaru Skvrňany TOP 09
38. MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. 53 odborný asistent na Lékařské fakultě UK v Plzni Severní Předměstí bezpp
39. My Linh Phamová

My Linh Phamová

21 let

studentka ekonomie

21 studentka ekonomie Jižní Předměstí bezpp
40. Svatopluk Čech 45 zemědělec Severní Předměstí TOP 09
41. Mgr. Martin Štěrba 27 social media manager Jižní Předměstí bezpp
42. Ing. Václav Fiala 33 pevnostní výpočtář Severní Předměstí TOP 09
43. Mgr. Tereza Dubničková 30 učitelka na gymnáziu Východní Předměstí bezpp
44. Bohuslav Sobota

Bohuslav Sobota

45 let

jednatel společnosti BS Solution

45 jednatel společnosti BS Solution Jižní Předměstí TOP 09
45. Tomáš Jindra, DiS. 39 oční optik Severní Předměstí TOP 09
46. Ondřej Formánek 35 technik, poradce ADR Východní Předměstí TOP 09
47. Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček 43 ředitel Ledovec, o. s. Jižní Předměstí bezpp

Ondřej Ženíšek: Musíme teď v opozici přitvrdit
29. 10. 2014

Ondřej Ženíšek: Musíme teď v opozici přitvrdit

Rozhovor s předsedou TOP v Plzni Ondřejem Ženíškem.

Celý článek
Ondřej Ženíšek: Boj o zákaz hazardu v Plzni nevzdáváme
6. 10. 2014

Ondřej Ženíšek: Boj o zákaz hazardu v Plzni nevzdáváme

TOP 09 v Plzni hodlá prosadit zákaz hazardu v Plzni, tak jak slíbila voličům. I když se jí před posledním jednáním zastupitelstva nepodařilo sesbírat 13, 5 tisíce podpisů potřebných pro jeho vypsání v termínu komunálních voleb, zákaz hazardu chce v následujícím volebním období prosadit buď ze zastupitelských lavic, či vypsáním referenda v termínu dalších voleb.

Celý článek
Ondřej Ženíšek: Rušení heren je stále jednou z našich největších priorit
1. 10. 2014

Ondřej Ženíšek: Rušení heren je stále jednou z našich největších priorit

Rozhovor s Ondřejem Ženíškem na TV ZAK z 1.10.2014

Celý článek
Styl plzeňských restaurací pod drobnohledem Ondřeje Ženíška
30. 9. 2014

Styl plzeňských restaurací pod drobnohledem Ondřeje Ženíška

V jídle jsem nikdy nebyl moc vybíravý. Vzpomínám si, že jako dítě jsem ve školní jídelně nesnášel pouze mléčnou a dršťkovou polévku, jinak jsem zvládnul všechno. 

Celý článek
V otázce heren mám jasno. Do města vůbec nepatří
29. 9. 2014

V otázce heren mám jasno. Do města vůbec nepatří

Rozhovor s Ondřejem Ženíškem kandidátem na primátora města Plzně.

Celý článek
Co s hernami? Velké téma plzeňských voleb
15. 9. 2014

Co s hernami? Velké téma plzeňských voleb

Plzeň – Příležitost zcela zakázat v Plzni všechny herny s automaty radnice zatím nevyužila. Dosluhující zastupitelstvo herny ve městě jen omezilo. Ze seznamu míst, kde je město toleruje, jich vyškrtalo asi 60% a nechalo žít zhruba 120 z nich.

Celý článek
Plzeň je v zadluženosti měst dvacátá
11. 9. 2014

Plzeň je v zadluženosti měst dvacátá

Plzeň je podle absolutní výše zadlužení mezi 25 největšími českými městy na dvacátém místě. Vyplývá to z tabulek, které město ve středu prezentovalo. Zatímco vedení Plzně hospodaření chválí, opozice kritizuje megalomanské projekty.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme