Vejprnice

NEZADLUŽENÉ, CIVILIZOVANÉ VEJPRNICE

vejprnice-na-web


Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Obec: Vejprnice (Plzeň-sever, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Ladislav Vostrý

Ing. Ladislav Vostrý

55 let

projektant

Pocházím z Plzně, kde jsem absolvoval i studia na elektrofakultě. Záhy po roce 1989 jsem
se stal živnostníkem v oboru projektování v investiční výstavbě se specializací na veřejné
osvětlení měst a obcí. V roce 1995 jsem si pořídil zemědělskou usedlost ve Vejprnicích,
neboť mi velice připomínala můj zaniklý rodný statek na Roudné. Nejprve jsem do vsi
přemístil firmu, později i bydlení. Na statku žiju se svým dospělým synem, jsem svobodný.
20 let mého působení ve Vejprnicích spravuje obec uzavřená skupina lidí soustředěná
kolem Pavla Karpíška. Jak šel čas, ztrácel jsem postupně důvěru ve správu obce. Dnes
jsem již přesvědčený o tom, že tato správa nepracuje pouze ve prospěch obce samotné,
ale pracuje ve prospěch i jiných subjektů a to na úkor obce. Jiné subjekty bohatnou, obec
se topí v dluzích. Před minulými volbami jsem se stal členem strany TOP 09. V
zastupitelstvu obce 2010-2014, do kterého mě zvolilo 276 občanů, patřím k opoziční
menšině.

55 projektant Vejprnice TOP 09
2. Miloš Hrušovský

Miloš Hrušovský

36 let

personalista

Pocházím ze slovenského Trenčína, do Vejprnic jsem se přestěhoval z Plzně v roce
2006. Jsem sice absolventem stavební průmyslovky, nicméně od ukončení studia
pracuji mimo svou profesi na různých manažerských postech. Začínal jsem jako
vedoucí obchodního domu a učitel informatiky na gymnáziu. Již 12 let pracuji jako
manažer v personalistice a poslední 2 roky jsem také jednatelem ve firmě, která se
specializuje na průmyslové čištění povrchů. Relaxuji při vyjížďkách s přáteli z klubu
mopedistů Divočáci z Vejprnic. Nechci už nečinně přihlížet rok od roku většímu
zadlužování obce a nesmyslným developerským projektům v katastru obce, které
výhledově zatíží její rozpočet ještě více. Věřím, že jenom zásadní změny jak ve
vedení, tak v hospodaření obce, mohou tento velice špatný stav změnit k lepšímu.
Proto jsem s díky přijal nabídku strany TOP 09, abych jako nestraník kandidoval do
zastupitelstva obce, ve kterém bych se chtěl zasadit o transparentní zadávání
veřejných zakázek.

36 personalista Vejprnice bezpp
3. RNDr. Zdeněk Weiss, CSc.

RNDr. Zdeněk Weiss, CSc.

55 let

fyzik

Patřím k vejprnickým starousedlíkům, náš rod žije ve Vejprnicích nepřetržitě od

začátku minulého století. Vystudoval jsem fyziku na Karlově univerzitě v Praze a v
tomto oboru i pracuji, jsem zaměstnancem ve firmě zabývající se analytickými
přístroji a mým oborem je vývoj analytických metod a metodická podpora zákazníků.
Jsem ženatý a mám 3 dospělé děti. Do zastupitelstva jsem byl poprvé zvolen v roce
2006 za občanské sdružení Šance pro Vejprnice, po úspěšné petici proti vzniku
průmyslové zóny v katastru obce. V roce 2010 jsem se stal členem TOP 09 a za tuto
stranu jsem byl zvolen do současného zastupitelstva. Snažím se prosazovat témata,
která jsou zatím doménou opozice: větší investice do místních komunikací na úkor
okamžité spotřeby, nezadlužování obce, podstatné omezení případných dalších
developerských aktivit v katastru obce, otevření zpravodaje Náves pro příspěvky
občanů. Zastávám názor, že po více než 20 letech by obci prospěla obměna na
rozhodujících vedoucích postech.

55 fyzik Vejprnice TOP 09
4. Václav Rázek

Václav Rázek

54 let

živnostník

Narodil jsem se v roce 1960 v Praze. Vyučil jsem se pozlacovačem a následně absolvoval střední umělecko-průmyslovou školu obor řezbářství. Od roku 1989 jsem živnostníkem ve svém oboru. V roce 1998 jsem se přestěhoval do vejprnické fary, kde bydlím se svou manželkou a pěti dcerami. Dívat se dál, než je délka jednoho volebního období. Rád bych, abychom odkázali naši obec dalším generacím takovou, aby se ti, co po nás přijdou, nemuseli stydět za nás a naše rozhodnutí. A naše rozhodnutí pak nepoměřovali pouze okamžitým užitkem. Když hrabě z Wrtby stavěl náš krásný a unikátní kostel, nechal do vítězného oblouku napsat : „Tento kostel Bohu, nebešťanům a zbožným lidem postavil F.V. z Wrtby.“ Byl bych rád, abychom se i my dokázali do budoucna dívat nejen na jednotlivá léta, ale na celá staletí.

54 živnostník Vejprnice bezpp
5. Stanislav Kopřiva

Stanislav Kopřiva

42 let

živnostník

Jsem vejprnickým rodákem, příslušníkem rozvětvené místní rodiny s úctou k
tradicím. V roce 1991 jsem absolvoval plzeňskou strojní průmyslovku. Po získání
zkušeností při vývoji a výrobě dentální techniky v zaměstnaneckém poměru, jsem
založil v tomto oboru svoji vlastní živnost, v rámci které spolupracuji s firemními i
školskými laboratořemi na území Plzeňského kraje. Ve svém volném čase se věnuji
práci v místním automotoklubu. Až dosud jsem v rámci občanského sdružení Šance
pro Vejprnice, jako jeho místopředseda, prosazoval hospodárné a průhledné
hospodaření se svěřeným obecním majetkem. Z důvodu stupňujícího se masivního
zadlužování obce s řadou skandálních afér jsem se rozhodl přijmout místo na
kandidátní listině TOP 09, jako nestranický kandidát, tedy bez politické příslušnosti. V
případě zvolení chci aktivně přispět k nápravě žalostného hospodaření s obecním
majetkem a intenzivně podporovat společenské, kulturní a sportovní aktivity s
důrazem na děti a mládež v jejím volném čase.

42 živnostník Vejprnice bezpp
6. Bc. Martin Vastl

Bc. Martin Vastl

43 let

manažer

Pracuji na pozici manažera pro bankovní spolupráci u významné pojišťovací
společnosti. V současné době dokončuji studium na Vysoké škole ekonomie a
managementu. Ve Vejprnicích žiji od roku 2006 společně se svou ženou a spolu zde
vychováváme dva syny. Na zdejším prostředí jsme oceňovali klidné a zdravější
bydlení. To se ale stává minulostí. Současný rozvojový trend Vejprnic neodpovídá
zájmu zkvalitňování životního prostředí a občanské vybavenosti. Rozvoj obce
vnímám jako důležitý, ale musí být řízen v zájmu občanů. Do obecního zastupitelstva
kandiduji společně s TOP 09 jako nestranický kandidát, abych hlasoval proti všem
návrhům, které mají negativní dopad na životní prostředí a ekonomickou stránku jak
obyvatel, tak obce. Chci podporovat poctivé myšlenky a zasadit se o to, aby se ve
Vejprnicích životní prostředí zlepšovalo a aby se tu všem občanům žilo lépe.

43 manažer Severní Předměstí bezpp
7. Bc. Lucie Yagci Auingerová

Bc. Lucie Yagci Auingerová

39 let

ekonom

Do Vejprnic jsem se s manželem přestěhovala v roce 2008 z Plzně s vidinou pravého
„vesnického“ života pro naše dvě malé děti. Vystudovala jsem finance a účetnictví na
ekonomické fakultě v Plzni a právě dokončuji magisterské studium v oboru Veřejná
správa a regionální rozvoj. Věnuji se ekonomickému poradenství a výuce angličtiny,
což je moje srdeční záležitost. Jako ekonom považuji efektivní a průhledné
hospodaření obce za naprostý základ jejího „zdraví“ a správného fungování, jako
občan pak za základ své důvěry ve správu obce a její přestavitele. Obec Vejprnice se
v současnosti zmítá v investičním chaosu, který doprovází dezinformace a nadměrné
zadlužování. Nechci si pouze stěžovat či nečinně přihlížet, a proto jsem se rozhodla
jako nestraník kandidovat za TOP 09, abych se mohla zasadit o vyrovnaný rozpočet
a účelné, transparentní hospodaření s prostředky obce.

39 ekonom Vejprnice bezpp
8. Michal Klinger 37 provozní technik Vejprnice bezpp
9. Mgr. Miroslav Vecka 39 právník Vejprnice TOP 09
10. Ing. Petr Štípek

Ing. Petr Štípek

42 let

vedoucí konstruktér

V Plzni jsem se usadil po magisterském a doktorském studiu na univerzitě. Posledních 10
let pracuji v české strojírenské firmě jako vedoucí konstruktér. Souběžně se zabývám
vývojem databázových systémů jako živnostník. Od roku 2007 bydlím ve Vejprnicích, kde
jsem si s manželkou koupil řadový dům. Se svými dvěma syny se pravidelně účastním
cvičení místního Sokola. Jako novousedlík v severní části Vejprnic jsem svědkem
hektických stavebních zákroků, které mají za cíl zjevně jen rychlé rozprodání největšího
počtu parcel. Při dalším územním plánování je nutné dohlédnout na to, že je děláno
maximum pro budoucí spokojené rodinné bydlení. Za TOP 09 kandiduji jako nestraník,
abych mohl ovlivnit směrování dalšího růstu a rozvoje naší obce.

42 vedoucí konstruktér Vejprnice bezpp
11. Václav Červenka 72 důchodce Vejprnice bezpp
12. Patrik Opava 18 student Vejprnice bezpp
13. Jitka Klingerová 69 důchodkyně Vejprnice bezpp
14. Ondřej Havránek 21 student Vejprnice bezpp
15. Ing. Pavel Weiss 26 výzkumný a vývojový pracovník Vejprnice bezpp
16. Petr Vojáček 40 projekt manažer Vejprnice bezpp
17. Zdeněk Klinger 51 obchodník Vejprnice bezpp
18. Jiří Vostrý 22 student hotelnicví Vejprnice bezpp
19. Jaroslava Kvěšová 66 důchodkyně Vejprnice bezpp

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme