Tachov

Kraj:
Okres:
Obec:
Městská část:
Statusy území:
Kandidátka:

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Tachov (Tachov, Plzeňský)
Volební strana: Náš Tachov - TOP 09 (sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Ing. Roman Soukup

Ing. Roman Soukup

49 let

strojní inženýr, předseda spolku Terra Tachovia

 Ing. Roman Soukup, 49 let, ženatý, 1 dítě
Strojní inženýr ve výrobním podniku Rotarex v Tachově,
VŠSE fakulta strojní Plzeň, VŠE Praha - postgraduál Management, MBA Univerzita Grenoble Francie
Předseda spolku Terra Tachovia, Historický park na Zlaté cestě Bärnau – Tachov, Milníky času.

Chci zvýšit a zkvalitnit zaměstnanost vytvořením základny, na které budou vzájemně spolupracovat město, podniky, podnikatelé, školy, občanské iniciativy tak, aby:
- Podniky a podnikatelé si zajistili svůj dlouhodobý rozvoj a setrvání na Tachovsku. 
- Školy zkvalitněním a zacílením výuky zajistily svým žákům uplatnění na trhu práce.
- Občané ohodnocení za svou kvalifikovanou práci si společně a ve zdraví užívali života v krásném městě.
- Město zefektivnilo svoji správu a prostřednictvím občanských iniciativ získávalo podněty k dalšímu rozvoji.

49 strojní inženýr, předseda spolku Terra Tachovia Tachov bezpp nez. kan.
2. Bc. Vladimír Bočan

Bc. Vladimír Bočan

38 let

živnostník - chovatelské potřeby, zastupitel

Bc. Vladimír Bočan, 38 let, 3děti
Provozovatel obchodu s chovatelskými potřebami v Tachově
Gymnázium Tachov, roční studium Liberty High School USA, Filosofická fakulta ZČU v Plzni - obor politologie

Zajímám se o dění v našem městě a chci, aby se do historického centra Tachova vrátil život. Pojďme využívat historické náměstí k jeho původním účelům – k setkávání, k nákupům a ke kulturnímu a společenskému vyžití. 
Tomu lze napomoci zavedením první hodiny parkování zdarma. Zkulturnit koryto řeky Mže v centru města. Vést diskusi o využívání evropských dotací.

38 živnostník - chovatelské potřeby, zastupitel Tachov bezpp TOP 09
3. Lenka Bočková

Lenka Bočková

30 let

bankovní poradkyně

Bočková Lenka, 30 let, svobodná
Bankovní poradce Komerční Banky
SOŠ obchodní - cestovní ruch

Chci, aby byl Tachov a jeho okolí atraktivním místem pro mladou generaci! Chci, aby Tachov ŽIL!

30 bankovní poradkyně Tachov bezpp nez. kan.
4. František Matoušek

František Matoušek

52 let

řidič okresního soudu, živnostník - restaurace U Vodníka

František Matoušek, 52 let, ženatý, 2 děti
Řidič okresního soudu, živnostník – Restaurace U vodníka
SPŠ dopravní Plzeň
Záliby: organizace sportovních, kulturních a společenských akcí, např. Country Pikniky, fotbal Paco Tachov, šipkové turnaje.

Při dané příležitosti vytvářet podmínky pro rozvoj služeb a volnočasových aktivit sloužících k regeneraci a rekondici.
 

 

 


 

52 řidič okresního soudu, živnostník - restaurace U Vodníka Tachov bezpp nez. kan.
5. Ing. Eliška Nováková

Ing. Eliška Nováková

47 let

daňová poradkyně, certifikovaná účetní

Eliška Nováková, 47 let, vdaná, 2 děti
Daňová poradkyně, certifikovaná účetní
Vysoká škola ekonomická
Zakládající členka TOP 09 Plzeňsko, místopředsedkyně TOP 09 Tachov. Členka finančního výboru města Tachova

Chci, aby Tachov byl moderním městem s příznivými podmínkami pro podnikání a pro rozvoj aktivit občanů, s dostupnou sítí předškolních a školních zařízení. Městem s dostupným bydlením pro mladé rodiny a seniory.
 

 

 


 

 

47 daňová poradkyně, certifikovaná účetní Tachov TOP 09 TOP 09
6. Libor Větrovský

Libor Větrovský

45 let

elektromechanik, zastupitel, vedoucí oddílu nohejbalu

Libor Větrovský, 45 let, ženatý, 2 děti
Elektrotechnik - energetik v Siemens, SRN
Střední stavební škola - obor elektro Sušice
Zastupitel města, člen VV TJ Slavoj Tachov, vedoucí odd.nohejbalu, člen výboru zahrádkářského sdružení

Největší prioritou pro Tachov je zdravotnictví - znovuotevření celé plánské nemocnice, popř. její vybudování v našem městě, v dopravní infrastruktuře rapotínského sídliště vybudováním parkovacího domu.

45 elektromechanik, zastupitel, vedoucí oddílu nohejbalu Tachov bezpp nez. kan.
7. MUDr. Marie Tomanová

MUDr. Marie Tomanová

61 let

praktická lékařka, zastupitelka

MUDr. Marie Tomanová, 61 let, vdaná, 3 děti
Lékařka
LFUK v Plzni
Volnočasové aktivity - turistika, cyklistika

Zajímá mne životní prostředí a problematika zdravotnictví a chci se v těchto oblastech angažovat.

61 praktická lékařka, zastupitelka Tachov bezpp TOP 09
8. Tomáš Škudrna

Tomáš Škudrna

29 let

specialista prodeje audio video techniky

Tomáš Škudrna, 29 let, svobodný, 2 děti
Specialista prodeje audio video techniky Elektro Nový
Gymnázium Tachov
Historie, geografie, politika, mykologie

Budu usilovat o návaznost výuky cizích jazyků na ose mateřská škola-základní škola a v této oblasti prohloubit spolupráci se školami v Německu.

29 specialista prodeje audio video techniky Tachov bezpp nez. kan.
9. Bc. Pavel Junek

Bc. Pavel Junek

32 let

dispečer mezinárodní kamionové dopravy, člen Dechového orchestru mladých

Bc. Pavel Junek, 32 let, svobodný
Technik ve společnosti Lear v SRN
VŠ hotelová Praha - destinační management
Hudba, plavání, cestovní ruch

Ve velmi dobře zachovalé přírodě Českého lesa se skrývá solidní potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Chci iniciovat založení společnosti destinačního managementu, která bude zastřešovat aktivity v této oblasti.

32 dispečer mezinárodní kamionové dopravy, člen Dechového orchestru mladých Tachov bezpp nez. kan.
10. Lucie Davidová, DiS.

Lucie Davidová, DiS.

33 let

zdravotní sestra, členka pěveckého spolku mladých Fusion

Lucie Davidová, DiS., 33 let, vdaná, 2 děti
Mateřská dovolená, živnostník
SZŠ všeobecná sestra, Diplomovaný asistent hygienické služby
Hudba – zpěv ve spolku Fusion, rekreační sport

Chci se podílet na vytvoření podmínek, které povedou ke zlepšení zdraví a spokojenosti obyvatelstva, zlepšit udržování památek a vytvořit tematické okruhy napříč zajímavostmi města.

33 zdravotní sestra, členka pěveckého spolku mladých Fusion Tachov bezpp nez. kan.
11. Ing. Pavel Kubín

Ing. Pavel Kubín

44 let

vedoucí biochemické laboratoře Polikliniky Tachov

Ing. Pavel Kubín, 44 let, ženatý, 2 děti
Vedoucí Klinických laboratoří Polikliniky Tachov
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Záliby - sport, zahrada, divadlo

Chci usilovat o zlepšení dostupnosti akutní zdravotní péče pro občany města a okolí.

44 vedoucí biochemické laboratoře Polikliniky Tachov Tachov bezpp nez. kan.
12. Bc. et Bc. Barbora Krčmářová

Bc. et Bc. Barbora Krčmářová

26 let

personalistka, členka Tachovského dětského sboru

Bc. et Bc. Barbora Krčmářová, 26 let, svobodná
Personalistka
Univerzita Karlova - Andragogika a personální řízení, Univerzita J. A. Komenského - komunikace
Tachovský dětský sbor, organizátorka letních soustředění TDS

Celý život se pohybuji mezi lidmi a ráda s nimi pracuji, a proto bude mou snahou podporovat různé vzdělávací aktivity, které pomohou osobnímu rozvoji, lepšímu uplatnění na trhu práce a hlavně dobrému pocitu sám/a ze sebe.

26 personalistka, členka Tachovského dětského sboru Tachov bezpp nez. kan.
13. Jan Tůma

Jan Tůma

34 let

strojní technolog, člen spotřební družstvo Jednota Tachov

Jan Tůma, 34 let, ženatý, 1 dítě
Technolog ve firmě Rotarex v Tachově
SOŠ Stříbro, SPŠ Tachov - strojírenství
Obyvatel osady Světce, člen SD Jednota Tachov

Chci zlepšit přístupy do centra města z osad a sídlišť vybudováním chodníků, především z důvodu bezpečnosti.
Chci využít dobré znalosti jazyků ke spolupráci s Bavorskem v oblasti kombinované docházky již od mateřských škol.

34 strojní technolog, člen spotřební družstvo Jednota Tachov Světce bezpp nez. kan.
14. František Matoušek

František Matoušek

28 let

specialista logistiky, pořadatel hudebního festivalu

František Matoušek ml., 28 let, ženatý, 1 dítě
Specialista logistiky ve společnosti Tech Data 
SOŠ Stříbro, obor Veřejnosprávní činnost
Hudební kapela, pořádání hudebních akcí, sport

Chci prosadit, aby na získání městských bytů měly větší šanci mladé pracující rodiny.
Chci přispět k realizaci hudebního klubu pro lidi, kteří v Tachově postrádají jazzové, rockové a popové koncerty.

28 specialista logistiky, pořadatel hudebního festivalu Tachov bezpp nez. kan.
15. Iva Csanálosi

Iva Csanálosi

41 let

účetní, vedoucí dětského oddílu Vydrýsků Royal Rangers

Iva Csanálosi, 41 let, vdaná, 2 děti
Účetní v rodinné firmě Sommer Transport, učitelka v domácí škole
Střední zdravotní škola - obor porodní asistentka
Vedení dětského oddílu Vydrýsci - Royal Rangers Tachov
Obyvatelka osady Vítkov

Mojí vizí je zřídit na Tachovsku mobilní hospic, kde bude tým odborníků, který umožní umírajícím lidem strávit poslední chvíle života v bezpečí domova mezi svými nejbližšími.

41 účetní, vedoucí dětského oddílu Vydrýsků Royal Rangers Vítkov bezpp nez. kan.
16. Mgr. Daniel Havránek

Mgr. Daniel Havránek

47 let

obchodní zástupce, učitel, člen divadelního spolku Komedyjanti

Mgr. Daniel Havránek, 47 let, ženatý, 2 děti
Obchodní zástupce
Pedagogická fakulta v Plzni, obor tělesná výchova / zeměpis
Záliby: sport, četba, divadlo - Komedyjanti

Chci se podílet na zlepšení životního prostředí a kulturního života ve městě.

47 obchodní zástupce, učitel, člen divadelního spolku Komedyjanti Tachov bezpp nez. kan.
17. Petr Kučerka

Petr Kučerka

37 let

obchodní manažer, předseda českého fanklubu Pink Floyd

Petr Kučerka, 37 let, ženatý, 2 děti
Obchodní manažer v oblasti ICT ve společnosti O2 Czech Republic
Gymnázium Tachov
Záliby: Hudba (předseda českého fanklubu Pink Floyd), fotografování, historie, letecké modelářství

Tachov vidím do budoucna jako centrum vzdělanosti, obchodu a podnikání v česko-bavorském pomezí. Mým cílem je zlepšit úroveň středního školství a vytváření podmínek pro vznik kvalifikovaných pracovních příležitostí.
 

 

 


 

 

37 obchodní manažer, předseda českého fanklubu Pink Floyd Tachov bezpp nez. kan.
18. Ing. Jan Toman

Ing. Jan Toman

26 let

strojní projektant, člen šachového klubu

Ing. Jan Toman, 26 let, svobodný 
Projektant ocelových konstrukcí, 
ČVUT Praha, fakulta stavební 
Sport, cestování

Chci aby Tachov pokračoval na cestě být sportovním centrem západních Čech. Aktuálně se zasadit o zřízení workout hřiště. Také bych podněcoval aktivitami na základních a středních školách studenty studovat technické obory a tyto aktivity propojit s místními podniky.

26 strojní projektant, člen šachového klubu Tachov bezpp nez. kan.
19. Ing. Ladislav Pumr

Ing. Ladislav Pumr

33 let

specialista digitálního zpracování lesního hospodářského plánu

Ing. Ladislav Pumr, 33 let, svobodný
Specialista digitálního zpracování lesních hospodářských plánů Lesy ČR
ČZU fakulta lesnická a dřevařská Praha 
Skauting, příroda

Mám chuť podílet se na turistickém rozvoji Tachovska a na jeho prezentaci.

33 specialista digitálního zpracování lesního hospodářského plánu Tachov bezpp nez. kan.
20. Rostislav Kvarda

Rostislav Kvarda

28 let

profesionální hasič, člen Dechového orchestru mladých

Rostislav Kvarda, 28 let, svobodný
Profesionální hasič HZS ČR v Tachově
SPŠ elektrotechnická Plzeň
Sport, Dechový orchestr mladých

Při požárních výjezdech jsem si uvědomil problém s parkováním na sídlištích, proto se zasadím o vytvoření lepší infrastruktury.

28 profesionální hasič, člen Dechového orchestru mladých Tachov bezpp nez. kan.
21. Josef Dlouhý

Josef Dlouhý

49 let

technolog, programátor, vedoucí dětského kroužku lezení

Josef Dlouhý, 48 let, 2 děti
Technolog, programátor
SPŠ dopravní Plzeň
Vedoucí dětského sportovního kroužku lezení

Chci podpořit rozvoj turistiky v Tachově a přilehlém Českém lese. Podpořím vytvoření víceúčelového hřiště.

49 technolog, programátor, vedoucí dětského kroužku lezení Tachov bezpp nez. kan.

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PLZEŇSKÝ KRAJ

Prešovská 201/4
301 00 Plzeň

info@plz.top09.cz
telefon: +420 602377809

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Eva Šafránková

eva.safrankova@top09.cz

telefon: +420 602377809

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme