junek


Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Městský obvod: Plzeň 4 (Plzeň-město, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Bc. Petr Junek

Bc. Petr Junek

35 let

vedoucí produkce reklamní agentury

se narodil v roce 1979 v Plzni. Po studiu Sportovního gymnázia, VOŠ, Obalového a grafického designu na ZČU a Managementu výtvarné kultury, pracuje na pozici vedoucího produkce plzeňské reklamní agentury. 

Je ženatý, má dvě děti, se kterými nemile poznal nekoncepční řízení radnic, nejen kvůli nedostatku volných míst v MŠ.
Volný čas tráví s dětmi a budováním permakulturní zahrady.

V uplynulém volebním období pracoval jako opoziční zastupitel na Doubravce, jako člen Finančního výboru. Je rád, že ihned po revoluci vstoupil do Skauta. Zkušenosti ze zastupitelstva mu potvrdili, že "jen" dodržovat zákony nestačí. Politik musí umět rozeznat, co je dlouhodobě správné, etické a morální, musí umět a chtít jít dále.

35 vedoucí produkce reklamní agentury Lobzy TOP 09
2. Ing. arch. Jan Toman

Ing. arch. Jan Toman

35 let

architekt

Ing. arch. Jan Toman se narodil 13. 3. 1979 v Plzni. Po studiu gymnázia a Fakulty architektury na VUT v Brně pracuje na pozici architekta v soukromém ateliéru v Plzni. Je členem volného sdružení přátel architektury Zapálení, která si dala za cíl popularizaci a diskuzi nad současnými architektonickými a urbanistickými tématy. Volný čas rozděluje mezi sport, architekturu, fotografii a kulturní aktivity. Je svobodný a hovoří anglicky a německy. V uplynulém volebním období pracoval jako opoziční zastupitel na Doubravce a jako člen Komise koncepce a rozvoje na městě i obvodě. 

35 architekt Doubravka TOP 09
3. Pavlína Waasová

Pavlína Waasová

36 let

bankovní úřednice

Pavlína Waasová se narodila 16.9.1978 v Broumově. V Plzni žije od roku 2001, je vdaná a má jednu dceru. Po studiu Střední podnikatelské školy v Náchodě absolvovala roční pobyt ve Velké Británii. Od roku 1999 pracovala na obchodních a manažerských pozicích v telekomunikacích a v současné době je zaměstnaná v bance jako bankéř. Svůj volný čas nejraději tráví sportovními aktivitami s rodinou.

Jako politický nováček chce nabídnout „ svěží“ pohled na věc a novou energii. Středem jejího zájmu je podpora rodin s dětmi – jak v oblasti neutěšené situace předškolních zařízení, tak v oblasti volnočasových aktivit. 

36 bankovní úřednice Doubravka TOP 09
4. Ing. Václav Lacyk

Ing. Václav Lacyk

43 let

projektant dopravních staveb

Ing. Václav Lacyk se narodil 23.8.1971 v Liberci, od dětství žije v Plzni. Studoval dopravní stavitelství na SPŠ Stavební, veřejnou ekonomiku na ZČU a veřejnou správu na ČZU. Oboru dopravního stavitelství se věnuje celý svůj profesní život v soukromé projektové kanceláři. Je ženatý a má syna Filipa.

Prostřednictvím politické angažovanosti nabízím transformaci zkušeností získaných při projektové přípravě a realizaci jednotlivých projektů dopravních staveb na území města Plzně do každodenního života obvodu, s vědomím nutnosti zajištění citlivého a individuálního přístupu při řešení jednotlivých případů. Současně podporuji cestu výchovy a prevence při uvádění stávajících a nových pravidel v oblasti dopravy.

Jsem zastáncem těsné součinnosti představitelů obvodu a města při odstraňování kolizních bodů, zkapacitnění parkovacích míst, oddělování cyklistického provozu od automobilového, jednoznačného určení ploch dopravy, nebo instalaci bezpečnostních prvků.

Důležitým mottem mojí profesní kariéry byla vždy skutečnost, že silničního provozu se vedle motorových vozidel účastní i cyklisté a především pěší.

Součástí mého zájmu je rovněž podpora zatraktivnění oblasti Chlumu. Chceme-li úspěšně realizovat regionální rozvoj, pak by jedním z nástrojů, které lze využít, mělo být rozšiřování nabídky turistických cílů, které se mohou stát silou zvyšující kvalitu života, a to především vyplněním volného času, ale i poskytnutím pracovních příležitostí. Turismus zároveň hraje důležitou roli při nalézání synergie mezi subjekty soukromými a veřejnými, zejména na úrovni místní, resp. regionální. Vyvážená nabídka turisticky atraktivních objektů, která zároveň uspokojí veřejnými subjekty prosazovaný a kontrolovaný trvale udržitelný rozvoj a zároveň poskytne ekonomický profit subjektům soukromým, dává příležitost jak k využití kulturního dědictví a přírodních podmínek bez negativních dopadů na životní prostředí, tak k rozvoji subjektů z oblasti turistiky, zejména ubytovatelů, dopravců, cestovních kanceláří, apod. Zatraktivnění oblasti může znamenat nalezení výletního místa nejen pro obyvatele Doubravky, ale i obyvatele širšího perimetru.

43 projektant dopravních staveb Lobzy TOP 09
5. Ing. Petr Boubín

Ing. Petr Boubín

47 let

ekonom servisu tramvají, trolejbusů a autobusů

Narozen 1966 v Plzni. Maturoval jsem na střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni na Slovanech. Inženýrem ekonomie jsem se stal na Západočeské univerzitě.

Pracoval jsem v operativním plánování na motorárně ve ŠKODA ETD v Plzni - Doudlevcích, následně ve ŠKODA ENERGO v oddělení kalkulace cen. V Plzeňských městských dopravních podnicích jsem zastával funkci controllera. Nyní pracuji v ekonomickém oddělení firmy, která se zabývá servisem tramvají, trolejbusů a autobusů.

Bydlím v Plzni – Lobzích. Jsem rozvedený. Baví mě cestování po evropských městech.

47 ekonom servisu tramvají, trolejbusů a autobusů Lobzy TOP 09
6. Mgr. Eva Maříková

Mgr. Eva Maříková

72 let

uvolněná zastupitelka, středoškolská učitelka, důchodkyně

Po padesáti letech jako středoškolská učitelka jsem se zapojila jako uvolněný zastupitel po dobu dvou let do činnosti KV jako předsedkyně. V rámci této funkce jsem viděla do denních reálných problémů obce a pomáhala je řešit. Na poli kontroly je důležitá průběžná kontrolní činnost, je nutné zde problémům předcházet než je následně řešit ať je to na poli investic, životního prostředí či občanského soužití.

Na poli kontroly jsem se zaměřovala na kvalitu a údržbu životního prostředí jak ze strany úřadu, tak firem ale i občanů. Velká pozornost byla, pro Kontrolní výbor a mne jako předsedkyni, věnována všem výběrovým řízením, aby se předcházelo nejrůznějším možným podezřením na korupci. Důsledná preventivní kontrola je jediným možným řešením z pozice obce.

Velká část práce se týkala připomínek a stížnosti občanů. Ne vždy lze problém uspokojivě vyřešit, protože se naráží na nedostatky platné legislativy a absence některých potřebných vyhlášek města Plzně. Bylo by potřebné schválit vyhlášku o omezení pití alkoholu na veřejnosti či o možnostech omezení provozní doby některých barů a podobně. Pro zklidnění Plzně by jistě přispělo i konání referenda o hazardu při příležitosti komunálních voleb.

V rámci zastupitelstva jsem se v tomto volebním období také zapojila do práce sociální a školské komise, která mi byla blízká. Na tomto poli je třeba se stále zaměřovat na stárnoucí populaci, pro kterou je důležitý sociální systém. To je pole, kde lze i v budoucnu se angažovat a je tu mnoho, co zlepšovat. Rovněž je zde další cílová skupina: mladá generace, rodiny s malými dětmi a hendikepovaní občané všech věkových skupin.

I v dalším volebním období bych se ráda zúčastnila veškeré zde uvedené činnosti.

72 uvolněná zastupitelka, středoškolská učitelka, důchodkyně Doubravka TOP 09
7. Mgr. Petr Suchý

Mgr. Petr Suchý

35 let

ředitel softwarové společnosti

35 ředitel softwarové společnosti Doubravka TOP 09
8. JUDr. Marcela Kunešová 35 právnička Doubravka TOP 09
9. Petr Klesa 38 technik slaboproudého zařízení Doubravka bezpp
10. Mgr. Eva Feketová

Mgr. Eva Feketová

40 let

manažerka pro marketing

Od narození žiji v Plzni.  Chodila jsem tu do školky, na základní školu i na gymnázium a vystudovala jsem Západočeskou univerzitu, obory  Knihovnictví a informační služby a Evropská kulturní studia.
Nyní pracuji jako manažer pro marketing v úspěšné soukromé firmě. Mám dvě děti, které se v Plzni narodily, chodily zde do školky a do školy.
Nechci být politikem, ale chtěla bych změnit věci, které mě štvou. Chtěla bych, aby až se moje děti budou rozhodovat, kde budou žít, u nich měla Plzeň šanci.


40 manažerka pro marketing Doubravka bezpp
11. Ing. Petr Vicenda 37 vedoucí vodohospodářského dispečinku Doubravka bezpp
12. Mgr. Barbora Ullrichová, DiS. 32 oční diplomovaný optik Lobzy bezpp
13. Mgr. Jonáš Syrovátka 22 student Doubravka TOP 09
14. Mgr. Lucie Lišková 35 mezinárodní prodej Červený Hrádek bezpp
15. Bc. Pavel Lerch 44 administrátor - project ICT Doubravka bezpp
16. Veronika Kážová 34 OSVČ Lobzy bezpp
17. Mgr. Jan Rubricius 35 právník Doubravka bezpp
18. Bc. Erika Mádrová 36 učitelka Újezd bezpp
19. Ing. Zbyněk Roubal 38 ČD,a.s., Depo kolejových vozidel Plzeň, vedoucí odboru informatiky Lobzy bezpp
20. František Sikyta 75 důchodce Doubravka bezpp
21. Ing. Michal Kučera, MBA 50 obchodní manažer Doubravka bezpp
22. Bc. Hana Lacyková 40 zdravotní sestra Lobzy bezpp
23. Ing. Jiří Benýr 31 finanční manažer Doubravka bezpp
24. Michal Ziegler 28 kuchař Doubravka bezpp
25. Ing. Luboš Kastner 35 marketingový ředitel Červený Hrádek TOP 09

Junek: „Odborníci“ z ANO podporují kontroverzní Carimex
11. 9. 2014

Junek: „Odborníci“ z ANO podporují kontroverzní Carimex

Hnutí ANO na fasádu kontroverzního komplexu Carimex v Plzni na Doubravce umístilo svou politickou reklamu. 

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme