243-635458673206730000-729x0-r


Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Městský obvod: Plzeň 1 (Plzeň-město, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Michal Vozobule

Mgr. Michal Vozobule

33 let

zástupce ředitelky gymnázia, zastupitel

Narodil se 8. prosince 1980 v Plzni. Po maturitě na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni studoval politologii a evropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvoval v roce 2005.

Od roku 2007 je zástupcem ředitelky Gymnázia Františka Křižíka. Před tím pracoval jako konzultant pro oblast lidských zdrojů v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje.

Je autorem několika odborných příspěvků v publikacích věnujících se volbám na různé úrovni v ČR. Zároveň se podílel na několika studiích týkajících se regionálního trhu práce a vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji.

V letech 2005–2011 byl předsedou správní rady Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

V roce 2010 se stal zastupitelem města Plzně, kde vedl zastupitelský klub TOP 09. V rámci městského zastupitelstva se věnoval zejména problematice kultury, vzdělávání, protidrogové prevence, veřejných zakázek a transparentnosti obecně.

Zároveň byl ve stejném roce zvolen do zastupitelstva MO Plzeň 1, kde vykonával po celé volební období funkci předsedy kontrolního výboru.

Do TOP 09 vstoupil v červenci 2009, přičemž před tím nikdy nebyl členem žádné politické strany nebo hnutí

33 zástupce ředitelky gymnázia, zastupitel Bolevec TOP 09
2. Mgr. Ilona Jehličková

Mgr. Ilona Jehličková

50 let

učitelka - zástupkyně ředitele

Narodila se 12. října 1963 v Jihlavě, kde absolvovala místní gymnázium. Poté si vybrala studium na Pedagogické fakultě v Plzni, které v roce 1987 úspěšně ukončila. Od roku 1989 do roku 2000 pracovala v Mostě jako učitelka na 1. stupni základní školy. Od září 2000 žije v Plzni. Ve stejné době začala pracovat jako učitelka na 20. ZŠ v Plzni na Slovanech. Od roku 2004 je na této škole zástupkyní ředitele.
Ilona Jehličková je vdaná a má dvě děti. Mezi její zájmy patří sport, cestování, historie a práce pro humanitární organizace (např. hnutí Na vlastních nohou – Stonožka). Jejím přínosem pro tým TOP 09 jsou znalosti z oblasti školství a vzdělávání, působení ve vedoucí funkci a dlouholetá zkušenost s týmovou spoluprací. Je členkou TOP 09, zastupitelkou města Plzně a zastupitelkou městského obvodu Plzeň 1. Nikdy před tím nepůsobila v jiné politické straně.

50 učitelka - zástupkyně ředitele Severní Předměstí TOP 09
3. Mgr. Tomáš Trnka

Mgr. Tomáš Trnka

32 let

obchodní manažer

se narodil 16. dubna 1982 v Plzni. Absolvent Gymnázia Luďka Pika v Plzni a Metropolitní univerzity Praha, obor Mezinárodní vztahy a evropská studia.

V současné době pracuje jako obchodní a projektový manažer v oblasti produktivity práce a manažerského poradenství. Ve volném čase se věnuje sportu, literatuře, rockové hudbě a cestování. Je ženatý, hovoří anglicky a německy.

V uplynulém volebním období pracoval jako opoziční zastupitel Městského obvodu Plzeň 1, člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně a místopředseda Dozorčí rady Plzeňské teplárenské, a.s.

Zaměřuje se především na oblasti ekonomiky a kvality služeb poskytovaných občanům.

32 obchodní manažer Bolevec TOP 09
4. Svatopluk Čech 45 zemědělec Severní Předměstí TOP 09
5. Tomáš Jindra, DiS. 39 oční optik Severní Předměstí TOP 09
6. Ing. Petra Víznerová, Ph.D.

Ing. Petra Víznerová, Ph.D.

39 let

ekonomka

Narodila se v Plzni. Zde absolvovala svá středoškolská (Gymnázium Luďka Pika, Opavská) a vysokoškolská studia (Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická). Postgraduální studium v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze úspěšně ukončila v roce 2004. Své odborné a jazykové znalosti si průběžně doplňovala studijními pobyty a stážemi v zahraničí, mj. na Katholieke Universiteit v belgickém Leuvenu a Sussex University v britském Brightonu. Od roku 1998 pracovala na řadě pozic v oblasti fondů EU, působila např. v Politické sekci na Delegaci Evropské komise v Praze a po vstupu ČR do EU na Ředitelství pro regionální politiku v rámci Evropské komise v Bruselu. Rodinné záležitosti ji přivedly zpět do rodného města, kde by ráda uplatnila své zkušenosti. Bude se zasazovat o to, aby Plzeň byla příjemným místem pro život z hlediska dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zaměstnanosti za maximálního využití evropských dotací a s pokud možno nezadluženou budoucností. Mluví anglicky, německy, francouzsky a částečně též rusky a španělsky. Svůj volný čas věnuje rodině, sportu a cestování.

39 ekonomka Bolevec TOP 09
7. Stanislav Jančík 23 student Bolevec TOP 09
8. Ing. Václav Fiala 33 pevnostní výpočtář Severní Předměstí TOP 09
9. Ing. Michal Řežábek 40 zástupce ředitele správce vodních toků Severní Předměstí bezpp
10. Ing. Anna Stanková

Ing. Anna Stanková

61 let

interní auditorka

se narodila 6. 6. 1953 v Michalovcích. Po absolvování VŠDS Žilina, obor Dopravní inženýrství, pracovala ve funkci vedoucí krajské dopravy spojů, následně Telecomu, a.s., poté tamtéž ve funkci vedoucí nákupu. Od roku 2004 zastává pozici interního auditora procesních auditů u významné nadnárodní společnosti se sídlem v Plzni.
Ve volném čase se věnuje rekreačnímu sportu, četbě a zajímá se o historická vozidla.

61 interní auditorka Bolevec TOP 09
11. Pavel Karpíšek, DiS. 32 obchodní manažer Severní Předměstí TOP 09
12. Vladimír Kopal 64 OSVČ Bolevec TOP 09
13. Bc. Tomáš Konečný 23 student, pracovník v neziskovém sektoru Bolevec TOP 09
14. MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. 53 odborný asistent na Lékařské fakultě UK v Plzni Severní Předměstí bezpp
15. Martin Šupík 33 IT specialista Bolevec TOP 09
16. Ing. arch. Iva Mainzerová 39 učitelka odborných předmětů Severní Předměstí bezpp
17. Ing. Jan Naxera 50 projektový manažer regionálního rozvoje Severní Předměstí bezpp
18. Bc. Světlana Polanková 56 učitelka Bolevec TOP 09
19. MUDr. Jan Masák 32 lékař Bolevec bezpp
20. Ondřej Rudolf 43 poradce v oblasti řízení Severní Předměstí TOP 09
21. Marek Urbanczyk

Marek Urbanczyk

24 let

OSVČ, student Fakulty aplikovaných věd

24 OSVČ, student Fakulty aplikovaných věd Bolevec bezpp
22. Bc. Lukáš Hodaň 33 manažer BOZP Severní Předměstí bezpp
23. Martin Junek 31 vedoucí oddělení v IT firmě, Bolevec bezpp
24. Bc. Ondřej Trnka 29 astronom, pedagog volného času Bolevec bezpp
25. Luděk Ulč 50 sanitář Bolevec TOP 09
26. Ing. Petr Tázler 38 materiálový inženýr Severní Předměstí bezpp
27. Ing. Michal Šlajs 35 programátor Bolevec TOP 09

,,Bude Plzeň město chudoby 2015?“
7. 10. 2014

,,Bude Plzeň město chudoby 2015?“

Besedu na dané téma pořádaly společně Centrum pro komunitní práci západní Čechy a Společnost Tady a Teď o.p.s. Fóra se zúčastnili zástupci jednotlivých politických stran.

Celý článek
Ilona Jehličková: Technické vzdělání nesmí být dále opomíjeno
22. 9. 2014

Ilona Jehličková: Technické vzdělání nesmí být dále opomíjeno

Debata pořádaná Okresní hospodářskou komorou, které jsem se zúčastnila ve středu 17. září, se odvíjela nikoliv na téma hojnosti, ale kvality škol. K dobrému vzdělání neodmyslitelně patří vzdělání technické, na které se v posledních letech zapomínalo a které teď budeme složitě resuscitovat.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme