kriz-na-web


Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Klatovy (Klatovy, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Martin Kříž

Ing. Martin Kříž

37 let

živnostník, publicista, člen rady města Klatovy

Narodil se v Klatovech, kde celý svůj život žije. Po maturitě na Střední zemědělské škole v Klatovech absolvoval nejdříve bakalářské studium a následně magisterské studium na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzitě v Praze. Od roku 2000 podniká v oblasti vydávání tiskovin – zaměřuje se na vydávání i psaní knih zejména s tématikou Klatov a Pošumaví. Také navrhuje a vytváří naučné stezky. Publikuje různé studie, články a povídky v různých periodikách. Od devadesátých let se věnuje rozvoji spolkové činnosti. V roce 2000 založil občanské sdružení Klub přátel Klatovska, jehož je již čtrnáctým rokem předsedou, kde se věnuje mapování regionální historie, záchraně památek, vlastivědným aktivitám a také provozuje a udržuje areál upravené zříceniny kostela sv. Anny na vrchu Hůrka v Klatovech, kde pořádá nejrůznější akce pro veřejnost, zejména pro děti. 

V roce 2006 byl v komunálních volbách zvolen jako nestraník do Zastupitelstva města Klatovy. V červenci 2009 vstoupil do TOP 09. Byl zvolen předsedou Regionální organizace TOP 09 Klatovsko a Domažlicko a místopředsedou Krajské organizace TOP 09 Plzeňský kraj. Obě funkce zastává doposud. V roce 2010 byl znovu zvolen do Zastupitelstva města Klatovy a stal se členem rady města. V letech 2010 – 2013 byl asistentem poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR MUDr. Michala Janeka. Od roku 2013 je členem Komise pro neziskové organizace Rady Plzeňského kraje.

37 živnostník, publicista, člen rady města Klatovy Klatovy IV TOP 09
2. MUDr. Michal Janek

MUDr. Michal Janek

65 let

oční chirurg, člen rady města Klatovy

Uznávaný oční lékař, který bydlí a působí v Klatovech od listopadu 1984. Od l.1.1985 do 31.12.1997 zastával funkci primáře očního oddělení klatovské nemocnice. Díky progresivnímu zavádění nových medicínských postupů v oboru očního lékařství vybudoval z klatovského očního oddělení jedno z nejlepších pracovišť v bývalé federaci, následně v České republice. V letech 1998 – 2010 byl vedoucím lékařem kataraktové chirurgie v Plzeňské OFTĚ, nyní pracuje ve zkráceném úvazku v Očním centru Praha. Od nástupu do Klatov již téměř 30 let působí jako konzultant pro korekci vad zraku v klatovské oční optice.

Je zakládajícím členem České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, byl vědeckým sekretářem České oftalmologické společnosti. Je nositelem nejvyšších vyznamenání uvedených společností. S počtem přes 20 000 operací šedého zákalu se řadí k předním očním chirurgům v České republice. Je významnou osobností v oblasti české kataraktové chirurgie, ve které má několik celostátních i regionálních priorit. Mezi prvními začal odstraňovat šedý zákal ultrazvukovou fakoemulzifikací, je propagátorem ambulantního způsobu této operace. Vyvíjí bohatou přednáškovou i publikační činnost, čtvrtým rokem učí na Vyšší odborné zdravotnické škole v Plzni.

Od r 2006 je Radním města Klatovy, v r. 2006 a opakovaně v r. 2012 kandidoval do Senátu Parlamentu České republiky.

V období od června 2010 do srpna 2013 byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky.  

 

65 oční chirurg, člen rady města Klatovy Klatovy IV TOP 09
3. Bc. Markéta Vondrová

Bc. Markéta Vondrová

41 let

regionální manažerka

Markéta Vondrová

se narodila 31.3.1973 v  Klatovech. Maturovala na Střední zdravotnické škole v Klatovech obor dětská sestra, po jejím ukončení odjela na roční stáž do zahraničí. Aktuálně studuje Provozně ekonomickou fakultu Zemědělské univerzity v Praze. Pracovala ve společnosti Casino Ingo a.s. a W&P reklamní agentura a TV ZAK v oblasti marketingu. V současnosti je regionálním manažerem TOP 09 a projektovým manažerem v oblasti PR a marketingu klatovské firmy Edolo-consult s.r.o. Hovoří německy, anglicky, španělsky a rusky.

V letech 2010- 20011 působila jako ředitel Občanského sdružení Golf klub Šumava , věnuje se rozvoji přeshraniční spolupráce a návratu turismu na Šumavu, připravila na toto téma setkání příhraničních starostů a příznivců rozvoje spolupráce.

V březnu 2010 vstoupila do TOP 09, je členkou Regionálního výboru Klatovsko a Domažlicko, místopředsedkyní místního výboru Klatovsko, členem předsednictva a výboru Krajské organizace TOP 09 Plzeňský kraj, členkou Komise cestovního ruchu Plzeňského kraje a bytové komise města Klatovy.

41 regionální manažerka Štěpánovice TOP 09
4. Peter Pošefka

Peter Pošefka

55 let

ředitel technických služeb města Klatovy, pěstitel klatovských karafiátů

Narodil jsem se 1.1.1959 v Štěfanovciach, Slovenská republika. Mám středoškolské vzdělání s maturitou. Od roku 1980 žiji v Klatovech. Jsem ženatý, mám dvě děti a tři vnoučata. V roce 2003  jsem nastoupil do TSMK, které jsou příspěvkovou organizací MÚ Klatovy nejdříve na pozici technik městské zeleně a v roce  2006 jsem byl zařazen na pozici vedoucí střediska Veřejná zelěň. V roce 2011 jsem byl Radou města jmenován ředitelem Technických služeb města Klatovy. Mezi mé velké záliby patří především pěstování klatovských karafiátů, které pěstuji přes třicet let. Za tu dobu jsem vyšlechtil tři nové druhy klatovskkých karafiátů. Od roku 2003 vedu tento spolek jako předseda. 

55 ředitel technických služeb města Klatovy, pěstitel klatovských karafiátů Klatovy IV bezpp
5. MUDr. Filip Halada

MUDr. Filip Halada

29 let

lékař

Narodil jsem se v Klatovech. Po maturitě na zdejším gymnáziu jsem absolvoval všeobecné lékařství na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní působím jako lékař na ortopedickém oddělení Klatovské nemocnice a soukromé ortopedické ambulanci.

Denně přicházím do styku s lidmi všech věkových kategorií, tudíž jsem podrobně informován o jejich problémech a potřebách. Hlavní problém města Klatov vidím v nedostatku pracovních příležitostí. To má za následek odliv mladé, středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané generace

do větších měst, ale i takových, jako například Janovic nad Úhlavou či Nýrska. Je jistě velmi chválihodné, že se v našem městě renovují veřejné prostory a turistické cíle, ale bez nových pracovních pozic pro místní obyvatele jsou všechny tyto snahy pro ně druhořadé. Je třeba si přiznat, že většina firem, v nově zbudovaných průmyslových zónách, působila již dříve v jiných lokalitách Klatov.

Má vize je, Klatovy jako lukrativní město pro nové investory, s perspektivitou pro mladší generaci, s důrazem na bezpečnost, ohleduplnost a důstojnost pro generaci starší.

29 lékař Klatovy III bezpp
6. Bc. Lukáš Helm

Bc. Lukáš Helm

34 let

fyzioterapeut

34 fyzioterapeut Klatovy II bezpp
7. Mgr. Jiří Nejdl

Mgr. Jiří Nejdl

31 let

právník

31 právník Klatovy IV bezpp
8. Mgr. Leopold Rojík

Mgr. Leopold Rojík

56 let

manažer obchodní skupiny

Rojík Leopold, Mgr.

Věk: 56

Stav: ženatý, dvě dcery

Vzdělání: Gymnázium Klatovy 1973 - 1977

               Pedagogická fakulta v Plzni, učitelství pro 2.stupeň a střední školy, obor – český jazyk a dějepis 1977 - 1982

Praxe:

Střední zdravotnická škola v Klatovech – učitel 1983 - 1996

Česká pojišťovna a.s. – manažér obchodní skupiny SME ( pojištění průmyslu a podnikatelů ) od r. 1996

56 manažer obchodní skupiny Klatovy III bezpp
9. Ing. Pavla Štumbauerová

Ing. Pavla Štumbauerová

33 let

referentka úřadu práce

33 referentka úřadu práce Klatovy IV bezpp
10. RNDr. Jan Brousek, Ph.D.

RNDr. Jan Brousek, Ph.D.

52 let

akademický pracovník, VŠ učitel

Jan Brousek se narodil 17.5.1962 v Mariánských Lázních, ovšem od útlého dětství žije v Klatovech, kde vychodil základní školu a vystudoval gymnázium. V letech 1980 – 1985 vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK, kde promoval na jaře 1985 a poté na podzim složil rigorózní zkoušku a získal titul RNDr. Po absolvování vojenské služby začal učit matematiku na tehdejší VŠSE Plzeň, která se v roce 1991 transformovala na Západočeskou univerzitu a působí tam dodnes, když v roce 1998 obhájil disertační práci a získal titul PhD. Publikuje a vědecky pracuje v oblasti matematiky zvané teorie grafů. V letech 1990 – 2002 byl zastupitelem města Klatov za menší pravicové strany a dodnes působí jako člen školské komise při MěÚ Klatovy. Jako zastupitel by se zaměřil na stav klatovského školství a také na další rozvoj kulturního a sportovního života v Klatovech.   

52 akademický pracovník, VŠ učitel Klatovy III bezpp
11. Mgr. Pavel Koura

Mgr. Pavel Koura

37 let

učitel, průvodce a hudebník

Mgr. Pavel Koura (*1977)

 

Po studiu na klatovském gymnáziu jsem vystudoval v letech 1995 – 2000 Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, oborovou kombinaci dějepis-německý jazyk. V rámci studia germanistiky jsem absolvoval stipendijní pobyt v německém Chemnitz. Po promoci jsem v letech 2000-2004 pracoval jako středoškolský učitel dějepisu a německého jazyka na gymnáziu v Plzni.

 

Od roku 2004 pracuji jako průvodce zahraničních a českých turistů v Klatovech, na Šumavě a v dalších městech v ČR, zároveň provázím skupiny na poznávacích zájezdech do německy mluvících zemí a Itálie. Vedle toho vyučuji soukromě německý jazyk.

 

Dlouhodobě se snažím o podporu turistického ruchu v Klatovech.Od roku 2008 organizuji prázdninové sobotní prohlídky města, určené každoročně nejen pro české a zahraniční turisty ale i pro klatovskou veřejnost zajímající se o historii našeho města.

 

Spolupracuji s Městem Klatovy na tvorbě tištěných turistických propagačních materiálů, v loňském roce jsem se podílel na vzniku textů pro audioprůvodce po Klatovech, který je formou volně dostupné aplikace pro mobilní telefony určený pro individuální návštěvníky našeho města.

 

Od roku 2000 jsem ženatý, s manželkou Martinou mám 3 děti. Ve svém volném čase se věnuji především hudbě (hudební skupina Zebedeus, pěvecký sbor Šumavan).

37 učitel, průvodce a hudebník Klatovy III bezpp
12. Ing. Stanislav Šlehofer

Ing. Stanislav Šlehofer

56 let

odborný poradce pro čerpání dotací z fondů EU

 Narodil jsem se 6. 5. 1958 v Plzni. Po ukončení VŠCHT Praha jsem pracoval v Plzeňském Prazdroji jako technolog a vedoucí závodu v Klatovech. Později jsem spoluzakládal klatovskou společnost na výrobu limonád, KLIMO. Nyní jsem OSVČ, zabývám se přípravou a managementem investičních projektů a jejich nastavením pro čerpání dotací z fondů EU. Jsem ženatý, mám 2 děti. V Klatovech žiji od roku 1984.

Cesta ke zlepšení života v Klatovech pro nás pro všechny, vede přes podporu podnikatelského prostředí, které s sebou přinese nové pracovní příležitosti, zvýšení zaměstnanosti a do městské poklady přiteče více peněz pro rozvoj města.

V pracovním i v soukromém životě vyznávám potřebu převzetí odpovědnosti za sebe i za společnost. Strana TOP 09 má podobnou filozofii, proto je pro mě čest mít možnost za ni kandidovat do obecních voleb. Jsem přesvědčen, že úspěch je v rukou každého jednotlivce a úspěch je také třeba podporovat. Podporou neúspěchu budeme totiž mít zase jen neúspěch.

56 odborný poradce pro čerpání dotací z fondů EU Klatovy IV bezpp
13. MUDr. Markéta Löffelmannová 49 primářka klatovské nemocnice Čínov bezpp
14. Ing. Jiří Gabriel

Ing. Jiří Gabriel

56 let

jednatel

56 jednatel Klatovy II bezpp
15. Mgr. Zdeněk Bureš

Mgr. Zdeněk Bureš

42 let

učitel

42 učitel Klatovy II bezpp
16. Petr Pojar

Petr Pojar

59 let

živnostník

59 živnostník Klatovy II TOP 09
17. PharmDr. Jaroslav Voráč

PharmDr. Jaroslav Voráč

61 let

lékárník

61 lékárník Klatovy IV bezpp
18. Ing. Miroslav Bělohoubek

Ing. Miroslav Bělohoubek

56 let

obchodní zástupce

Jméno a příjmení:

Bělohoubek Miroslav, Ing.

Věk:

56

Stav:

ženatý, dvě děti

 Vzdělání:

Vysoká škola zemědělská České Budějovice, obor zootechnický (1977-1982)

Gymnázium Sušice (1973-1977)

 Přehled praxe:

OSVČ obchodní činnost – obchodní zástupce

 Amalgerol CZ České Budějovice

obchod s biologickými přípravky a listovými hnojivy pro zemědělce

oblastní manažer

 Masokombinát Klatovy

referent obchodního oddělní

 Městský úřad Klatovy

vedoucí odboru životního prostředí

 Česká pošta, Okresní ředitelství

referent poštovního provozu

Zemědělské družstvo Běšiny

zootechnik - krmivář

56 obchodní zástupce Klatovy III TOP 09
19. František Joachimsthaler

František Joachimsthaler

42 let

vedoucí pobočky pojišťovny

42 vedoucí pobočky pojišťovny Klatovy IV bezpp
20. Petr Poláček

Petr Poláček

29 let

technik metrologie

29 technik metrologie Klatovy III TOP 09
21. Šárka Radwan

Šárka Radwan

40 let

provozovatelka galerie Šiwa

40 provozovatelka galerie Šiwa Klatovy II bezpp
22. Jiří Kotan

Jiří Kotan

42 let

spoluprovozovatel klatovské restaurace Lev

42 spoluprovozovatel klatovské restaurace Lev Klatovy IV bezpp
23. Maria Sternbergová

Maria Sternbergová

70 let

důchodkyně

70 důchodkyně Klatovy IV bezpp
24. Petr Rosa

Petr Rosa

37 let

vedoucí gastronomického provozu

Jmenuji se Petr Rosa, narodil jsem se před 37 lety v Klatovech, kde žiji dodnes. Spolu s manželkou vychováváme jednu dceru.

Jsem absolventem Integrované střední školy gastronomické v Plzni, obor (Kuchař-číšník). Následně jsem vystudoval Hotelnictví a cestovní ruch. Mimo mého krátkodobého záměru podnikat v soukromé sféře, jsem v tomto oboru stále aktivní, a to jako vedoucí gastronomického provozu v pohraničním Bavorsku.

Domnívám se, že nejen mé zkušenosti ze soukromé sféry, ale i z dosavadní profese v zahraničí mně dodaly určitý životní i praktický nadhled.

Členem TOP 09 jsem od roku 2010, a to z důvodu mně blízké filozofie této strany. Sám osobně věřím v rodinu i v podporu všech odpovědných spoluobčanů, pro které jsou Klatovy stále místem, na které mohou být dostatečně hrdi.

Pojďme tedy společně s touto stranou učinit z Klatov nejen město královské, ale i prosperující a bezpečné.

37 vedoucí gastronomického provozu Klatovy IV TOP 09
25. Miloslava Šeflová

Miloslava Šeflová

56 let

vedoucí klatovského psího útulku

Miloslava Šeflová

Věk: 56

Stav:vdaná,dvě děti

Vzdělání: SOU Klatovy-švadlena

Zaměstnání: Utulek pro zatoulané a opuštěné psy města Klatov

V Klatovech žiji od roku 1976              

56 vedoucí klatovského psího útulku Klatovy III bezpp
26. Martin Bošek

Martin Bošek

42 let

majitel pizzeria San Martino

42 majitel pizzeria San Martino Klatovy II TOP 09
27. Zbyněk Juračka

Zbyněk Juračka

32 let

operátor komunikačních služeb

32 operátor komunikačních služeb Klatovy IV TOP 09

Jiří Pospíšil pro TOP 09 Klatovy

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme