Vyhlášení nominací do regionálních orgánů RO Plzeň - venkov

5. 2. 2021

Regionální výbor organizace TOP 09 Plzeň- venkov vyhlásil nominaci na volbu nových regionálních orgánů.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 5. února 2021

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy a výbory místních organizací je stanoveno na: 1. března 2021

Osoba přijímající nominace, její adresa: Miroslav Hlaváč, e-mail: miroslav.hlavac@top09.cz

Osoba přijímající nominace odešle došlé návrhy k vyjádření místním výborům do: 4. března 2021

Místní výbory mají možnost se k došlým nominacím vyjádřit od: 4. března 2021 do 20. března 2021

Datum konání volby na regionálním sněmu: 29. března 2021, 19.00

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v rámci RO.

Nominace se přijímají na tyto funkce:

předseda regionální organizace až 2 místopředsedové regionální organizace další členové regionálního výboru, až do celkového počtu 15, delegáti krajského sněmu, náhradníci krajského sněmu

Eva Šafránková, krajská manažerka