Vyhlášení nominací pro komunální volby 2022

22. 2. 2022

Místní výbor vyhlašuje nominaci na kandidátky komunálních voleb v obcích v působnosti místní organizace: MO Plzeň 3, Plzeň 5-Křimice, Plzeň 6-Litice, Plzeň 7-Radčice, Plzeň 9-Malesice.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací (nejméně 5 měsíců před uplynutím stávajících mandátů): 22. 2. 2022

Závazné podmínky příjmu nominace:

- Podmínkou pro zařazení kandidáta na kandidátku podanou TOP 09 je vyplnění nominačního formuláře

Případný nominační příspěvek kandidáta stanoví usnesením místně příslušný výbor.

Výkonný výbor stanovil pro podání kandidátek dále tyto závazné podmínky: Výkonný výbor stanoví, že předvolební, ani povolební koalice nejsou možné s KSČM a SPD.

Předsednictvo strany stanovilo pro podání kandidátek dále tyto závazné podmínky:

- Pokud v komunálních volbách kandiduje volební strana jako koalice či sdružení politických stran nebo hnutí a nezávislých kandidátů, musí být nejméně jeden kandidát nominován TOP 09.

Podmínkou pro zařazení kandidáta navrženého TOP 09 je vyplnění nominačního formuláře. Nominační formuláře kandidátů navržených TOP 09 je povinen místně příslušný výbor předat své krajské kanceláři, společně s kopií podané kandidátky, nejpozději do týdne od podání kandidátky.

- Podmínkou podání kandidátky je její schválení usnesením místně příslušného výboru.

Dle nominačního řádu:

Příslušný výbor zveřejní vyhlášení dle odstavce 4.2. na svých webových stránkách a zároveň informuje elektronicky všechny členy, kteří mají e-mail v databázi TOP 09. Tímto zveřejněním jsou nominace vyhlášeny.

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy (příp. výbory místních, či regionálních organizací) je stanoveno (nejméně 14 dní od vyhlášení) na: 22. 3. 2022

Osoba přijímající nominace a její adresa: Radoslav Škarda, e-mail: radoslav.skarda@plz.top09.cz

Datum rozhodnutí o kandidátkách – jednání MV, které rozhodne o kandidátní listině (nejpozději 4 měsíce před uplynutím stávajících mandátů): 27. 5. 2022 (nejpozději)

Datum konání veřejných voleb: 5. 10. 2022 (nejpozději)

Radoslav Škarda, předseda MO

Přílohy
PDF Nominační formulář komunální volby 2022.pdf (106.2 kB)