Vyhlášení nominací pro volby do orgánů místní organizace TOP 09 Plzeň 1

Vážení členové MO Plzeň 1,

dovolte, abych Vás informoval, že MV TOP 09 Plzeň 1 vyhlásil nominace pro volby do místních orgánů strany a stanovil termín a místo konání místního sněmu.

Nominace pro volby do místních orgánů strany

Výbor místní organizace TOP 09 Plzeň 1 vyhlašuje nominace na volbu místního výboru.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 2. března 2017

Datum uzávěrky příjmu písemných nominací: 7. dubna 2017

Datum konání volby na místním sněmu: 12. dubna 2017

 

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v MO.

Osoba přijímající nominace a její adresa: Tomáš Trnka, Anglické nábřeží 2434/1, Plzeň, 301 00

Email: tomas.trnka@post.cz

 

Každý člen MO TOP 09 Plzeň 1 může nominovat kandidáty písemně předem nebo přímo osobně na místním sněmu.

 

Nominace se přijímají na tyto funkce:

  • předseda místní organizace

  • místopředseda místní organizace

  • až 5 členů místního výboru

 

V Plzni dne 1. 3. 2017

 

Tomáš Trnka
předseda MO TOP 09 Plzeň 1

 

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

Stát má své občany chránit a podporovat. (Ne buzerovat a šmírovat.)
Souhlasím
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nebo ještě lépe, napište nám,
proč volíte TOP 09
Děkujeme