Nominace pro volby do regionálních orgánů RO Plzeň

Výbor Regionální organizace TOP 09 Plzeň vyhlašuje nominaci na volbu nových regionálních orgánů volených na sněmu RO Plzeň dne 21. 4. 2017

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 20. 1. 2017

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy k projednání MV: 20. 2. 2017

Datum uzávěrky příjmu nominací od výborů MO: 14. 4. 2017

Datum konání volby na regionálním sněmu: 21. 4. 2017

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v jedné z těchto MO, které budou tvořit RO Plzeň: MO: Plzeň 1, Plzeň 2, Plzeň 3, Plzeň 4, Plzeň 10 – Lhota. (RO Plzeň vznikne vyčleněním ze stávající RO Plzeňsko dne 1. 4. 2017 ustavujícím sněmem RO Plzeň - venkov)

Adresa a osoba přijímající nominace: Mgr. Ondřej Ženíšek, Prokopova 397/17, 301 00 Plzeň

ondrej.zenisek@plz.top09.cz

Každý člen MO, které budou tvořit nově vzniklou RO Plzeň (MO: Plzeň 1, Plzeň 2, Plzeň 3, Plzeň 4, Plzeň 10 – Lhota) může nominovat kandidáty písemně předem nebo přímo osobně na regionálním sněmu.

Nominace se přijímají na tyto funkce:

  • předseda regionálního organizace

  • 2 místopředsedové regionální organizace

  • až 15 členů regionálního výboru

  • předseda regionální revizní komise

  • 2 členové regionální revizní komise

  • náhradník regionální revizní komiseV Plzni dne 20. 1. 2017

Předseda RO TOP 09

Ondřej Ženíšek

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

Svobodu si musíme chránit.
Souhlasím
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nebo ještě lépe, napište nám,
proč volíte TOP 09
Děkujeme