Nominace pro volby do regionálních orgánů RO Klatovsko a Domažlicko

Výbor Regionální organizace TOP 09 Klatovsko a Domažlicko vyhlašuje nominace na volbu nových regionálních orgánů volených na sněmu RO Klatovsko a Domažlicko dne 5. 4. 2017.

Výbor Regionální organizace TOP 09 Klatovy rozhodl o přímé nominaci pro volební sněm RO TOP 09 Klatovsko a Domažlicko jednotlivými členy bez předchozího schválení v příslušných výborech místních organizací. Výbor stanovil lhůtu pro podávání přímých nominací do 28. 2. 2017. K nominacím se pak musí výbory příslušných MO vyjádřit do 20. 3. 2017.

Nominace budou zasílány na e-mail předsedy RO TOP 09 Klatovsko a Domažlicko Martina Kříže (martin.kriz@plz.top09.cz) či v písemné podobě na adresu: Martin Kříž, Dr. Riegra 319/IV, 339 01 Klatovy.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 25.1. 2017

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy : 28.2.2017

Lhůta pro vyjádření se k došlým nominacím výbory MO: 20.3.2017

Datum konání volby na regionálním sněmu: 5.4.2017

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v RO Klatovsko a Domažlicko.

Adresa a osoba přijímající nominace: Martin Kříž, adresa: Dr. Riegra 319/IV, 339 01 Klatovy.

Email: martin.kriz@plz.top09.cz

Každý člen RO Klatovsko a Domažlicko může nominovat kandidáty písemně předem nebo přímo osobně na regionálním sněmu.

Nominace se přijímají na tyto funkce:

  • předseda regionálního organizace

  • 2 místopředsedové regionální organizace

  • až 15 členů regionálního výboru

  • předseda regionální revizní komise

  • 2 členové regionální revizní komise

  • náhradník regionální revizní komise

V Klatovech dne 16.1.2017

Předseda RO TOP 09 Klatovsko a Domažlicko

Martin Kříž

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

Svobodu si musíme chránit.
Souhlasím
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nebo ještě lépe, napište nám,
proč volíte TOP 09
Děkujeme