Vyhlášení nominací do regionálních orgánů RO Klatovsko a Domažlicko

16. 2. 2021

Regionální výbor organizace TOP 09 vyhlašuje nominaci na volbu nových regionálních orgánů.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 8. února 2021 Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy a výbory místních organizací je stanoveno na: 22. února 2021

Osoba přijímající nominace, její adresa: Karek Pučelík, e-mail: karel.pucelik@seznam.cz

Osoba přijímající nominace odešle došlé návrhy k vyjádření místním výborům do: 23. února 2021

Místní výbory mají možnost se k došlým nominacím vyjádřit od: 23. února 2021 do 2. března 2021

Datum konání volby na regionálním sněmu: 3. března 2021, 18.00

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v rámci RO.

Nominace se přijímají na tyto funkce: předseda regionální organizace až 2 místopředsedové regionální organizace další členové regionálního výboru, až do celkového počtu 15, delegáti krajského sněmu, náhradníci krajského sněmu

Karel Pučelík, předeseda regionální organizace