Vyhlášení nominací pro volbu do krajských orgánů

Výbor krajské organizace TOP 09 Plzeňského kraje vyhlašuje nominace na volbu nových krajských orgánů a funkcí volených na krajském sněmu v roce 2017.  

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 13. 12. 2016

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy k projednání MV a následně RV je stanoveno na: 6. ledna 2016

V případě voleb do orgánů KO může každý člen MO nominovat kandidáty návrhem podaným svému MV. Výbor o návrhu rozhodne usnesením, které je povinen zaslat v případě kladného rozhodnutí RV. Výbor RV rozhodne o návrhu opět usnesením a v případě kladného rozhodnutí jej zašle osobě přijímající nominace.

Datum uzávěrky příjmu nominací výbory RO od výborů MO je stanoveno na: 6. března 2017

Datum uzávěrky příjmu nominací výborem KO od výborů RO je stanoveno na jeden týden před konáním volby, tedy: 6. května 2017

Datum konání volby na krajském sněmu: 20. května 2017

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v rámci KO.

Osoba přijímající nominace a její adresa: Eva Šafránková, Krajská kancelář TOP 09 Plzeňský kraj, Anglické nábřeží 2434/1, 301 00 Plzeň

Nominace se přijímají na tyto funkce:

Předseda krajské organizace, až 3 místopředsedové krajské organizace, až 5 členů krajského předsednictva, další členové krajského výboru, předseda krajské revizní komise, 2 členové krajské revizní komise, alespoň 2 náhradníci krajské revizní komise, delegáti na celostátní sněm.

 


Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Děkujeme