PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

31 let, náměstek ministryně spravedlnosti, vysokoškolský učitel, Plzeň, TOP 09

Narodil se 26. listopadu 1978 v Plzni. Absolvoval Západočeskou univerzitu v Plzni fakultu humanitních studií a Univerzitu Karlovu v Praze fakultu sociálních věd. V roce 2006 obdržel doktorský titul z oboru politologie na Západočeské univerzitě v Plzni.

Je autorem či spoluautorem několika knih a odborných textů a je vědeckým tajemníkem České společnosti pro politické vědy. Od roku 2003 přednáší na katedře politologie a mezinárodních vztahů fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni a od roku 2008 i na Metropolitní univerzitě Praha. Předtím strávil rok na rodičovské dovolené.

V roce 2007 začal působit na ministerstvu spravedlnosti, od roku 2008 jako náměstek ministra, resp. ministryně. Dr. Marek Ženíšek je členem Rady vlády pro národnostní menšiny.

Po komunálních volbách v roce 2006 se stal zastupitelem v jednom z městských obvodů města Plzeň. V období 2005 – 2009 byl členem Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové.