MUDr. Kateřina Bornová

40 let, gynekoložka, Plzeň, BEZPP

Narodila se 9.3.1969 v Karlových Varech.Po absolvování gymnázia nastoupila v roce 1987 na Lékařskou fakultu univerzity Karlovy,kde promovala v roce 1994.V letech 1994 až 1996 pracovala na oddělení gynekologie v nemocnici v Karlových Varech.Od roku 1996 pracuje jako sekundární lékařka na gynekologicko porodnické klinice v Plzni.


Věnuje se problematice ultrazvukové diagnostiky vrozených vývojových vad plodů.Absolvovala jako jedna z mála lékařů v České republice certifikovaný kurz na detekci Downova syndromu v prvním trimestru profesora Nikolaidese v Londýně.Společně s manželem MUDr.Čeňkem Bornem,CSc provozují privátní lékařskou praxi v Plzni.


V roce 1998 kandidovala do parlamentu ČR za Unii svobody.Za tuto politickou stranu byla zvolena i do zastupitelstva města Plzně ve volebním období 1998-2002.V této době byla i členkou zastupitelstva obvodu Plzeň 4-Doubravka.Pracovala ve zdravotní komisi Rady města Plzeň.Do roku 2003 byla členkou Unie svobody.


Je vdaná,má dceru Kateřinu,žije v Plzni,obvod Slovany.