Mgr. Věra Tomaierová

57 let, místostarostka Klatov, Klatovy, BEZPP

Narozena 19.6.1952 v Plzni.
Absolventka Střední všeobecně vzdělávací školy s rozšířeným jazykovým vyučováním v Plzni a Střední hotelové školy v Mariánských Lázních
Vysokoškolské vzdělání nabyla na Právnické fakultě Univezity Karlovy v Praze.

 Pracuje a žije od roku 1978 v Klatovech. Nejprve jako vedoucí učňovského střediska pro výuku kuchařů a číšníků, po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy jako vedoucí oddělení kontroly a právník Úřadu práce v Klatovech.

Od roku 2002 je místostarostkou města Klatovy, nejprve bez politické příslušnosti za ODS, poté krátce členkou ODS. Od roku 2006 za  Hnutí nestraníci, kteří spolupracují s TOP 09.

 Její oblast působnosti na radnici jsou převážně záležitosti sociální, školství, kultury, CR. Aktivně pracuje v předsednictvu Euroregionu Šumava – Bavorský les, je předsedkyně komise CR a předsedkyní mikroregionu Bayerischer Wald Šumava. Je členkou výboru Sdružení historických měst a obcí Čech, Moravy a Slezska.

Do oblasti její působnosti také patří rozvíjení vzájemných vztahů s partnerskými městy.

Všestranné zájmy v oblasti historie, četba, vážná  hudba.

Proč do celostátních poslaneckých voleb?

Komunální politika by měla být přípravou pro zastupitelské posty vyšších úrovní. Všimněme si , že právě starostové, kteří se snaží vytvářet příznivější podmínky rozvoje svých obcí, jsou právě těmi, kteří jsou u občanů považováni a je jim dávána důvěra v komunálních volbách. Za TOP 09 jsou to určitě jak PaedDr.Václav Petrus, tak Ing. Pavel Čížek a Ing. Libor Picka a mnoho dalších v ostatních krajích.

Tyto posty pak zastávají delší dobu a právě oni dobře znají úskalí všech zákonů, šitých horkou jehlou. Právě na obcích, kde je veřejná správa nejblíže občanům, se se všemi nedodělky hrubě potýkají.

A proto i já považuji za svůj úkol, pokud jdu do parlamentních voleb, nebýt jen pěšákem pro postrkování, ale se znalostí věcí se snažit o nápravu nešvarů. A kde jinde, než tam, kde se zákony jednak tvoří a jednak schvalují.

Vzkaz pro voliče stejný jako má pan starosta  Mgr. Václav Horáček v libereckém kraji: Máte-li zájem aktivně rozvíjet náš kraj, pojďte k volbám a volte ty, které znáte z běžného života.