Mgr. Michal Vozobule

28 let, zástupce ředitelky gymnázia, Plzeň, TOP 09

Narodil se 8. prosince 1980 v Plzni. Po maturitě na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni studoval politologii a evropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvoval v roce 2005.

Od roku 2007 je zástupcem ředitelky Gymnázia Františka Křižíka, kde také již od roku 2005 vyučuje předměty a semináře zaměřené na dějiny 20. století, politologii a Evropskou unii. Před tím pracoval jako konzultant pro oblast lidských zdrojů v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje.

Je autorem několika odborných příspěvků v publikacích věnujících se volbám na různé úrovni v ČR. Zároveň se podílel na několika studiích týkajících se regionálního trhu práce a vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji. Byl redaktorem časopisu Monitor, který vydávala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Od roku 2004 je členem správní rady Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. a od roku 2005 je jejím předsedou. V roce 2007 začal přednášet na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity obor sociální plánování a projektování. Je členem České společnosti pro politické vědy.

V minulosti působil v několika odborných komisích Rady města Plzně a rad jednotlivých městských obvodů. Jako politický analytik byl členem volebních štábů senátora Richarda Sequense a kandidáta do Senátu Tomáše Křiklána.

Do TOP 09 vstoupil v červenci 2009, přičemž před tím nikdy nebyl členem žádné politické strany nebo hnutí.