Mgr. Jan Fluxa

29 let, zástupce ředitelky odboru na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Plzeň, TOP 09

Narodil se 2. července 1980 v Plzni. Absolvoval magisterské studium politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Po studiu pracoval tři roky v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje, kde se věnoval řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU s důrazem na oblast dopravní infrastruktury a přeshraniční spolupráce. O roku 2007 pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Nejprve pracoval jako tajemník a poradce náměstka ministra pro regionální politiku a cestovní ruch. Začátkem roku 2009 byl jmenován zástupcem ředitelky odboru evropských záležitostí a byl hlavním koordinátorem aktivit ministerstva v rámci českého předsednictví České republiky v Radě EU. V průběhu předsednictví vykonával i funkci předsedy pracovní skupiny Evropské rady pro strukturální opatření.

V letech 2004 – 2006 byl členem Komise Rady města Plzně pro evropskou integraci a partnerská města. V letech 2006 – 2008 pak členem Komise Rady městského obvodu Plzeň 2 Slovany pro rozvoj a investiční činnost. V období 2004 – 2009 byl členem Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové.