Mgr. Anna Röschová

58 let, notářka, Plzeň, BEZPP

Narodila se 26. 5.1951 ve Strakonicích. V roce 1963 se odstěhovala s rodiči do Stránčic u Prahy. V roce 1966 dokončila ZDŠ a v roce 1969 maturovala na tehdejší Střední všeobecně vzdělávací škole (dnešní gymnázium) v Říčanech.
Po maturitě čtyři roky pracovala nejprve v knihkupectví, později v České státní spořitelně. Ve školním roce 1973/1974 začala studovat právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Studium dokončila v roce 1978 a v tomtéž roce nastoupila jako notářská čekatelka u Krajského soudu v Plzni. Po absolvování justičních zkoušek byla v létě roku 1980 jmenována státní notářkou. Od roku 1981 až do roku 1984 byla v invalidním důchodu, po té začala pracovat opět jako notářka. V roce 1981 se vdala, děti nemá.

V únoru 1990 byla kooptována do České národní rady, kde byla členkou předsednictva a předsedkyní mandátové a imunitního výboru. Po rozdělení Československa byla nadále poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, byla předsedkyní mandátové a imunitního výboru a místopředsedkyní ústavněprávního výboru.  Svůj poslanecký mandát 3x obhájila. Ve volbách roku 1998 již nekandidovala a vrátila se ke své původní profesi notářky, což provozuje do dnes.