Mgr. Aleš Janoušek

33 let, středoškolský učitel, Plzeň, TOP 09

Narodil se 20. listopadu 1975 v Plzni. Roku 2001 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor španělština. Téhož roku nastoupil na Západočeskou univerzitu v Plzni a na Gymnázium Luďka Pika jako učitel španělského jazyka. Roku 2003 byl jmenován Krajským soudem v Plzni soudním tlumočníkem pro jazyk španělský. Podílel se na vzniku česko-španělského bilingvního studia na Gymnáziu Luďka Pika, kde od roku 2007 působí jako vedoucí této bilingvní sekce.

V komunální politice pracuje jako člen Komise pro evropskou integraci a partnerská města Rady města Plzně. V letech 2006 - 2009 byl členem KDU-ČSL.

Aleš Janoušek je ženatý a má dvě děti.